Головна
ГоловнаCоціологіяГендерна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Е. Здравомислова, А. Тьомкіна. Російський гендерний порядок: соціологічний підхід: Колективна монографія - СПб.: І ад-во Європейського університету в Санкт-Петербурзі. - 306 с. - (Праці факультету політ, наук та соціології; Вип. 12)., 2007 - перейти до змісту підручника

Категоризація взаємодій: конструювання гендерної ідентичності в сексуальній сфере9 (Е. Здравомисловв, А. Темкінв)

Стаття знайомить читача сметодікой аналізу тексту, розробленої в рамках соціально-конструктивістського підходу і отримала назву «аналіз категоризації взаємодії». Дана методика адаптована для вивчення конструювання ідентичності на матеріалі біографічного інтерв'ю.

Принципи конструктивістського дослідження

Вибір дослідницької методики як сукупності «більш-менш формалізованих правил збору, обробки та аналізу доступної інформації» (Ядов 1999: 62) обумовлений методологічними позиціями дослідника -соціолога. Методологія розуміється в даному випадку як «система принципів наукового дослідження» (Там же: 53). У рамках методології визначається питання дослідження і методи, за допомогою яких можливо наблизитися до його вирішення.

Предметом нашого вивчення є формування гендерної ідентичності. Цей процес можна розглядати з різних методологічних позицій, таких як, наприклад, статево-рольовий підхід, психоаналітичний, марксистський і т. д. У даному випадку ми спираємося на позиції соціально-конструктивістського соціологічного підходу. У його рамках створення гендерної ідентичності розуміється як виробництво гендеру за допомогою механізмів соціальної взаємодії. Уявімо коротенько методологічні підстави соціально-конструктивістського підходу. Його принципи сформульовані в текстах П. Бергера і Н. Лукмана, І. Гофмана та Г. Гар-Фінкеля (див. детальніше: Здравомислова, Тьомкіна 1998, 1999; Уест, Зіммерман 1997). У рамках цього підходу стверджується, що гендер створюється в процесі міжособистісної взаємодії, за допомогою якого відтворюється уявлення

про чоловічому та жіночому як про базові категоріях соціального порядку.

Е. Габа і Я. Лінкольн (Guba, Lincoln 1998) узагальнюють особливості застосування соціально-конструктивістської парадигми в емпіричних дослідженнях. На їх думку, метою таких досліджень є розуміння і відтворення конструктів, які створюються індивідами в процесі взаємодії, включаючи конструкти, вироблені дослідниками - не тільки експертами, але й учасниками процесу «виробництва реальності». Парадигма конструктивізму виходить з визнання того, що установки дослідника впливають на кінцевий науковий результат. Позиція дослідника - це позиція зацікавленого учасника, який залучений в процес реконструкції множинності голосів - свого власного і тих, що належать іншим учасникам.

Конструктивізм є антіессенціалістской парадигмою; соціальні факти аналізуються як продукти складних дискурсивних практик. Відповідно предметом аналізу стають системи репрезентацій, соціальні та матеріальні практики, конфігурації дискурсивних практик, ідеологічні ефекти (Schwandt 1998). Гендерна ідентичність - це один із соціальних фактів, який підлягає реконструкції. Повсякденне знання спирається па використання категорій, за допомогою яких надається сенс нптерсуб'-єктивні досвіду і відбувається його типізація. Для дослідника стає принципово важливим, яким чином учасники процесу взаємодії типізують повсякденність.

У рамках такого підходу гендерна ідентичність постає як сукупність смислів, які приписуються категорії, що позначає статеву приналежність в різних взаємодіях. Завданням дослідження гендерної ідентичності стає виявлення того, яким чином вербально створюються чоловічий та жіночий ідентичності у взаємодії лицем до лиця, в яких сферах і за допомогою чого вони підтримуються і відтворюються.

Реконструкція гендерної ідентичності учасників взаємодії здійснюється на підставі інтерпретації ними свого досвіду. Результатом такого аналізу стає «насичене (щільне) опис», тобто опис сукупності смислів взаємодії, представлених з погляду чинного особи (Гирц 1997).

У даній статті розглядається, як в наративі, присвяченому сексуального досвіду, створюється гендерна ідентичність оповідачки. При аналізі конкретних фрагментів тексту ми реконструюємо категорії, за допомогою яких жінка описує свій сексуальний досвід; кваліфікує свої і чужі дії та різноманітні відносини з партнерами; дає оцінки тим діям і відносинам, про які розповідає. У цьому і полягає «насичене опис» того, як проводиться гендерна ідентичність в тексті.

Подібні підходи до вивчення ідентичності набули поширення також в рамках культурної антропології і в соціолінгвістики. Наприклад, російська дослідниця гендерних стереотипів мови А. Кириліна аналізує, яким чином відбувається пріпісУшаніе чоловікам і жінкам певних якостей та їх оцінка (Кириліна 1999: 90 - 96). Особливість соціологічного підходу полягає в тому, що аналіз гендерної ідентичності, створюваної в тексті, стає аналізом соціальної реальності повсякденного взаємодії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Категоризація взаємодій: конструювання гендерної ідентичності в сексуальній сфере9 (Е. Здравомисловв, А. Темкінв) "
 1. Е. Здравомислова, А. Тьомкіна. Російський гендерний порядок: соціологічний підхід: Колективна монографія - СПб.: І ад-во Європейського університету в Санкт-Петербурзі. - 306 с. - (Праці факультету політ, наук та соціології; Вип. 12)., 2007

 2. Фрагмент 3 січня
  А він вважає, що я зла, підступна, противна, знущатися і, 2 взагалі, феміністка і, взагалі, паскудне баба, яка третирує 3 мужікоп, - диявол в жіночій спідниці. Він себе почуває 4 неспроможним. І всяке моє зауваження сприймається ним 5 як образу, у нього навіть на очах з'являються сльози від 6 образи. \ У цьому фрагменті М. описує, як її сприймає більшість чоловіків,
 3. Деякі положення теорії соціального конструювання гендеру
  Гендер і влада Одним з найістотніших тез феміністського конструктивізму є теза про інкорпорованих ™ владних відносин у гендерні відмінності. В основі гендерної організації соціальної реальності, стверджують феміністські дослідники, лежать відносини влади. У сучасному суспільстві відносини чоловічого і жіночого - це відносини відмінності, сконструйованого як нерівність
 4. Моделі радянських гендерних контрактів
  Гендерний порядок в Радянській Росії може бути представлений як сукупність трьох різних контрактів , що доповнюють один одного; офіційний контракт «працююча мати» співіснував разом з повсякденним і нелегітимним контрактами ^. Розглянемо моделі цих контрактів, звертаючи увагу на ті компоненти, які виявилися згодом релевантні трансформації гендерної системи в пострадянській
 5. ПЕРЕДМОВА
  У книзі представлені концептуальні та методичні розробки в рамках освітньої програми «Гендерні дослідження» факультету політичних наук та соціології ЕУСПб. Автори знайомлять читачів з такими категоріями, як гендерний порядок, патріархат, гендерна нерівність, гендерна влада, гендерний контракт, пропонують концептуальну рамку соціологічного аналізу гендерних практик.
 6. Фрагмент 1 січня
  В: Які партнери вам подобаються? 2 О: Тут дуже багато проблем. У мене дуже великі труднощі 3 з сексуальними партнерами. Навіть якщо мені чоловік дуже 4 подобається, навіть якщо я маю намір вийти за нього заміж, то 5 все одно фантастичні проблеми. Я б сказала, що у 99% 6 чоловіків, з якими я спілкувалася, у них проблеми в сексі. Не у 7 мене - у них. У них секс зводиться до семяизвержению -
 7. Методика аналізу тексту
  Використовувана нами методика аналізу тексту - аналіз категоризації взаємодій - була розроблена на основі техніки аналізу розмови (conversation analysis), отримала поширення в рамках етнометодологіі (Garfinkel 1967; Sacks, Schegloff, Jefferson 1974; West, Zimmerman 1982). Предметом аналізу розмов є вербальні процедури, за допомогою яких учасники взаємодії
 8. Ключові терміни
  аутгрупами 230 гіпотеза контакту 241 дискримінація 219, 223 дискримінація за статтю 247 диференційоване »інгруп пи 236 ілюзія однорідності аутгруп пи 236 ілюзорна кореляція 234 інгруп 230 міжрасова лицьова ідентифікація 237 модель загальної групової ідентичності 243 орієнтація на соціальний перевага 253 статеві стереотипи 248 гранична помилка атрибуції 230 упередження 218
 9. Періодизація радянських гендерних відносин
  У роботах російського соціолога І. Кона та американської дослідниці Г. Лапідус запропоновано періодизацію радянської партійно-державної політики щодо сексуальності і жінок (Кон 2005; Коп 1995; Ьар1сЙ1.ч 1977). Іншу періодизацію радянської гендерної історії, засновану на виділенні декількох поколінь радянських людей, що мали різну соціалізацію та повсякденний досвід, пропонує
 10. Сфери конструювання гендерних відносин і завдання конструктивістського аналізу
  Дана методологія передбачає формулювання відповідних дослідницьких завдань. Перш за все необхідно з'ясувати ресурси створення гендера. Якщо ми розглядаємо гендер як постійно створюване взаємодія, то слід розглянути ті кошти, які можуть бути використані суспільством для створення ієрархічних відносин чоловічого і жіночого. Необхідно дослідити весь набір практик
 11. Радянські гендерні контракти і їх трансформація в сучасній Россіі25 (А. Роткірх, А. Тьомкіна)
  У даній статті аналізуються зміни гендерного порядку і гендерних контрактів російського суспільства. Описано радянський гендерний порядок як сукупність трьох контрактів: офіційного (легітимного) контракту «працююча мати», повсякденного (тіньового) і нелегітимного. Формування пострадянських гендерних контрактів «працююча мати», «професійна жінка», «домогосподарка-годувальник» і
 12. Історична динаміка і кризові тенденції
  Запропонована Коннеллі модель дає зручну теоретичну рамку для аналізу гендерних відносин не тільки в сучасних суспільствах і конкретних інститутах, але і в історичному розрізі. Гендерний порядок, існуючий в даний момент історії і в даному суспільстві, складається з певної конфігурації колективних проектів. Для того щоб зрозуміти сенс цих проектів, необхідно простежити процес
 13. Нелегітимні гендерні контракти
  Під нелегітимним (альтернативним) контрактом ми маємо на увазі гендерні норми і практики, які піддавалися репресіям, були прихованими і / або кримінальними. Сексуальність і особливо сексуальні відхилення становили центральний компонент нелегітимного контракту. Його альтернативність виявлялася в заборонених і / або закритих спільнотах ув'язнених, повій, гомосексуалістів. Незважаючи па
© 2014-2021  ibib.ltd.ua