Головна
ГоловнаCоціологіяГендерна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Е. Здравомислова, А. Тьомкіна. Російський гендерний порядок: соціологічний підхід: Колективна монографія - СПб.: І ад-во Європейського університету в Санкт-Петербурзі. - 306 с. - (Праці факультету політ, наук та соціології; Вип. 12)., 2007 - перейти до змісту підручника

Процедури проведення наративного інтерв'ю

Представляється, що тепер читачеві стало зрозуміло, що завдання інтерв'юера - отримати насичене розгорнуте життєпис, що розпадається на секвенції, далеко не завжди відповідні ходу подій, але підлеглі внутрішній логіці викладу і завершення кодою. Щоб отримати такий розповідь, необхідно його провокувати відкриває стимулюючим питанням, яке створює рамки відповідного викладу. Таке питання передбачає відкритість тим і тимчасового інтервалу, містить зрозумілу інформанта формулювання первинного дослідного питання. Доречним початком інтерв'ю може бути така фраза: «Як складалося ваше життя до того, як ви стали феміністкою?», Або: «Розкажіть, будь ласка, як можна докладніше про те, як проходило ваше дитинство». Такі загальні питання-завдання описують дослідницьку задачу. У першому випадку завданням є вивчення життєвого досвіду феміністки, у другому - досвід дитинства. Крім того, в обох наведених прикладах присудки питальних пропозицій вказують на процесуальність досвіду і очікувану процессуалиюсть і детальність розповіді.

У відповідь на запропоноване запитання інтерв'юер повинен почути тривалий розповідь. Інтерв'юеру не слід перебивати оповідача. Його завдання - мімічно і за допомогою вигуків підтримувати потік мови, який завершиться кодою. На завершення розповіді можна почути фінальну фразу: «От і все». Так ми отримуємо перші, основну, частину інтерв'ю. Друга частина являє собою відповіді на питання, адресовані до основного розповіді, що задаються згідно послідовності викладу і контексту. У разі неясності інтерв'юеру рекомендується користуватися лексикою інформанта. Питання можуть бути підготовлені заздалегідь у вигляді путівника або гіда; в процесі інтерв'ю вони задаються послідовно відповідно з різними фазами життєвого шляху інформанта або логікою його розповіді.

Інтерв'ю зазвичай завершується тим, що оповідача просять відволіктися від спогадів, повернутися в даний час і оцінити минуле з позицій сьогоднішнього дня. Мета цього прохання - отримати в фокусированном вигляді інтерпретацію минулого досвіду в сучасному контексті. Приклад завершального питання: «Як тепер ви оцінюєте те, що з вами тоді сталося?». Завдання останнього питання - спровокувати коду як основне смислове фігуру наративного інтерв'ю. Інтерв'ю записується на диктофон і транскрибується з фіксацією інтонаційних модуляцій розповіді. Для полегшення процедури аналізу рядки тексту послідовно нумеруються.

Перед тим як перейти до аналізу фрагмента біографічного інтерв'ю, нам необхідно сформулювати основні принципи нашого підходу і визначити його процедури. Отже, в процесі реконструкції ідентичності па підставі біографічного інтерв'ю дослідники спираються на наступні методологічні принципи. 1)

На початковому етапі дослідник уникає точно і однозначно сформульованих гіпотез і теорій, керуючись найзагальнішими філософськими і епістемологічними уявленнями про нарративном Я (див. вище). 2)

Дослідник виходить з того, що наративної інтерв'ю містить смислове ядро (червону нитку), який відображає цілісність біографічної роботи і лист про сконструйовану ідентичність. Завдання дослідника - виявити гештальт біографічного нарратіва'1, тобто рамку, яка організовує розповідь про пережите і надає йому сенс. 3)

Оскільки кожна секвенція співвідноситься певним чином з біографічним гештальтом оповідача, дослідник повинен прагнути до визначення місця конкретної секвенції в цілісному наративі. 4)

Дослідник намагається відповісти на питання про те, за якими правилами будується життєпис, як представляються різні фази життєвого циклу, процес прийняття рішень, як автор здійснює відбір тем спогадів. Діапазон можливостей розповіді звужується завдяки навмисного або ненавмисного вибору, зробленому оповідачем. Розповідь про життя містить повідомлення про значущість того чи іншого досвіду для ідентичності оповідача. 5)

Мета аналізу - зрозуміти одиничність даного випадку і його показність (типовість), тобто реконструювати той об'єктивний латентний сенс, який може бути не усвідомлений автором. Кінцевий сенс складається не тільки на підставі власних інтерпретацій оповідача, але і в результаті соціологічного осмислення тексту. У підсумку дослідник визначає тип біографічної роботи, відтвореної в інтерв'ю, і дає їй найменування.

Шість кроків Діалізу біографічного інтерв'ю

Перший крок - аналіз біографічних даних інформанта, тобто побудова біограм, необхідної для аналізу контексту, яка включає інформацію про подієвої канві життєвого досвіду.

Другий крок - висунення первинних припущень про конструювання ідентичності оповідача. Виконуючи цей крок, дослідник виходить з первинного знайомства з біографією і спирається на своє соціологічне знання і знання історичного контексту. При цьому здійснюється дистанціювання від матеріалу наративу і оцінок інформанта. Дослідник послідовно розрізняє розповідь про пережите досвідом-ті й подієву канву життя. Техніка аналізу на даному етапі наступна. Біографія читається цілком, потім при груповому обговоренні відновлюється хронологія подій і висуваються всілякі реалістичні припущення про те, шаную становить суть (червону нитку) наративного Я (представленої біографічної роботи оповідача). (Наприклад: «Я успішна жінка, постійно долає несприятливі обставини», або «Я жінка, ефективно використовує допомогу близьких», або «Я унікальна людина, неповторний за своїми зовнішніми і внутрішнім якостям» і т. д.)

Третій крок - аналіз тексту, орієнтований па реконструкцію гештальта автобіографічного оповідання. Ісследона-% тель виходить з секвенціональності життєпису. На даному етапі необхідно виділити наративні одиниці - секвенції - і відповісти на питання, чому вони збудовані саме в такій послідовності. Ми звертаємо увагу на перемикання мовної модальності, порушення подієвої послідовності, насичення тексту різними модальностями. Поєднання всіх видів модальностей показує значимість конкретної теми для оповідачів. Нам необхідно відповісти на питання, чому відбувається перехід від теми до теми, чому розповідь завершений так, а не інакше. На даному етапі аналізу ми \ шукаємо секвенції і звертаємо увагу на фігури мови, що допомагають розпізнати секвенційного перемикання оповідання, - замішання, зміну теми, певні Чи! ггвістіческіе маркери («потім» і «раптом») або завершальні коди. Коду-це ключ до розуміння всього оповідання; вона представлена умозак-'лючением або аргументами, що приводяться, як правило, в кінці секвенції. Коду прив'язана до теперішнього часу і загальному ходу розповіді '.

Четвертий крок - порівняння біограм з наративом і со-ціально-історичним контекстом. Дослідник знову звертає увагу на те, чому оповідач відхиляється від по-

следовательпого викладу перебігу подій, чому ои надає значення, а що залишається за рамками докладної розповіді, описується мимохідь, без передачі емоцій та інтерпретацій.

П'ятий крок - детальний аналіз фрагментів тексту, який може бути проведений за методом відкритого кодування * '. При аналізі окремих секвенций виділяються ключові категорії, що характеризують той чи інший досвід оповідача, Результатом є уточнене подання про нарративном Я, реконструйоване на підставі конкретних фрагментів досвіду (наприклад, в оповіданні про шкільні роки оповідач детально описує те, як ои долав несприятливі обставини хвороби і самотності , спираючись па допомогу старшої сестри). Дослідник звертає увагу на коди окремих секвенцій (наприклад, «отже, я впоралася зі шкільною програмою, хоча це було нелегко», у даному випадку коду являє собою оцінку закінчення школи як успішно закінченого етапу освіти). Технічно процедура аналізу виглядає наступним чином: спочатку виділяється розповідь

про події в рамках даної секвенції; потім визначається емоціональіай забарвлення оповіді (саме на цьому етапі можна говорити про значимість пережитого досвіду); після цього дослідник виділяє коду і звертається до інтерпретації подій, представленої в оповіданні.

Шостий крок - зіставлення уточненого подання

про нарративном Я, подученний при аналізі кожної з виділених секвенцій з попередніми гіпотезами про ідентичність оповідача. По завершенні секвенційного аналізу перевіряються припущення про причини тематичного перемикання наративу, про вибір одних подій як значущих (наприклад, допомога лікарів, активність в пошуку нових засобів лікування) і витісненні інших (наприклад, проблеми хвороби відходять на задній план при репрезентації професійної успішності). Потім дослідник визначає тип біографічної роботи (наприклад, біографія як траєкторія життєвого шляху, що визначається постійним подоланням хвороби).

Тепер уявімо фрагмент інтерв'ю і опишемо, як ми його аналізіровалі40. Ми аналізуємо біографію Марпаппи Петрівни (МП) - жінки, що досягла в 1990-і роки високого становища в регіональній політичній ієрархії: на момент проведення інтерв'ю вона була членом уряду однієї з автономних республік Російської Федерації.

Секвенція, обрана нами для аналізу, являє собою розповідь про дитинстві і ранній юності (стрк. 3-73). 1

І: Розкажіть, будь ласка, як складалося ваше життя до 2

сьогоднішнього дня. 3

0:46-й рік, народилася і Криму, п родині - мама була вчителькою, 4

папа - службовцям, радіотехнік. Це був 46-й рік, в Криму був 5

голод, і наша сім'я страждала від голоду. 6

Я народилася семимісячною, тому що, щоб не померти з голоду, 7

мама завела козу і, щоб пересунути в потрібне місце (**), вона 8

підняла рельсу, тому я народилася ось передчасно. Була 9

така маленька, ну зовсім ... як би нежиттєздатна. І коли 10

віднесли до лікаря - я не знаю, чому я відразу це згадую, ну, 11

напевно, це для чогось треба, - віднесли до лікаря, лікарі сказали: 12

«Не виживе, так що ...» Коли повернулися додому, зустріли 13

знайому - літню бабусю, вона каже: «Так ви що! Ви її в 14

тепло ... »Мені пошили теплий одяг пз вати і поклали мене в 15

грубку. І я була, як от, ха! .. 16

В: Як ... 17

В: Як в камері, так! У спеціальній. Ось, і я вижила. Але мама 18

каже, що коли я народилася, я чомусь з самого початку 19

посміхалася. І моє якесь природний фізіологічний стан 20

завжди було радісне, завжди, що б пі відбувалося, то є ось 21

це мені від природи як би дано, чисто фізіологічно. Коли мені 22

годик виповнився, мої батьки поїхали в Сибір - тата 23

запросили туди па роботу. У мене цікавий такий тато. І там 24 до 13-ти років я прожила, спочатку на Алтаї, потім в Томську, але завжди 25

в замкнутій системі: напа радіотехнік - і завжди жив на 26

радіостанціях, це закриті такі місця, закриті ділянки 27

десь серед лісу, кілька сімей живе. А радіостанція - це 28

передача, радіотрансляційна передача. І, наскільки я розумію 29

тепер, тоді з їх допомогою пу ніби йшов аналіз тих радіопередач, 30

які звідусіль; і щось відтиналося, ідеологія така була, 31

тобто вони цим займалися. І так як колективи були дуже 32

звужені, маленькі, то я отримала якесь таке, може бути, 33

особливу виховання. 34

В: А де в Сибіру? 35

О: У Томську. Теж завжди в закритих зонах, завжди. Так, там була 36

закрита зона, там був такий поруч місто Б. - атомна 37

електростанція знаходилася там і недалеко наша радіостанція. 38

Тому якось завжди ось такі закриті місця. Ну, дитинство я 39

пам'ятаю якимось ... на мій погляд, досить щасливим 40

дитинством, я не пам'ятаю якихось негативних моментів. 4

1 Чомусь найбільше в дитинстві запам'ятала ... я любила ходити 42

одна в ліс, любила ходити розглядати щось, дізнаватися, і мені 43

це приносило величезне задоволення. Але я помію і такі 44

моменти, коли на мене нападали - (*) сильне відчай, якісь 45

песимістичні були моменти, - і я як би готувалася до 46

майбутнього месчастио, до горя якогось або нещасливою 47

життя, не знаю, але от це було. Було з чимось пов'язано - напевно, 48

зараз я вже могла б це зрозуміти, якби увійшла по 49

відповідними методиками, - а тоді це було, і це, напевно, 50

якось позначалося. Але при цьому нестримний оптимізм, який 51

був мені притаманний, якось все відсівав. І коли в школі я вчилася, 52

і в інституті як би відзначали всі мої друзі, що я надто +53

 весела. «Ось, будь трошки серйозніше». А при цьому як би по 54

 своєю суттю я правда серйозна людина, як ... Ну, потім мені дуже ... 55

 практично все легко давалося: я добре вчилася, але не для того, 56

 щоб добре вчитися, а як би само собою. І ось таке відчуття 57

 у мене завжди було, як ніби я це вже знаю, те, що мені 58

 розповідають, піт спочатку, тому мені ніколи не хотілося 59 нічого вчити. Фізично не хотілося. Я як би ось автоматично 60

 в потрібний момент у потрібному місці відкривала книжку, в потрібний 61

 момент доповнювала - і отримувала весь час п'ятірки. Ось правда! 62

 Але могла отримати і двійку, у мене були такі моменти: 63

 де-небудь я щось або забуду, або пропущу, або відволікся. Але в 64

 Загалом-то я добре вчилася і була кращою ученицею і у вчителя 65

 російської мови - кращі твори у мене були в школі, і 66

 краща була ученнна з фізики, тобто як би ... 67

 У: Такі різні ... 68

 В: Так, різні. І кращою ученицею з історії. Але історію я 69

 абсолютно не знала, абсолютно, я жодної дати не пам'ятала, але 70

 я виїжджала завжди на висновках і висновках п на філософському 71

 якомусь обгрунтуванні. І фізику я полюбила тільки через 72

 філософського її заснування, так скажемо. І в мені боролося багато +73

 почав, коли я закінчувала школу, взагалі куди гюйтп.

 Перший крок. Реконструюємо загальний подієвий ряд (побудова біограм) і запропонуємо первинні гіпотези про Я-концепції наративу. Подієвий ряд, представлений в даній секвенції, виглядає наступним чином: МП народилася в 1946 році, дитинство її пройшло в невеликому кримському місті. Коли їй виповнився рік, батька перевели на роботу до Сибіру, куди за ним пішла сім'я - дружина і дочка. У зв'язку з роботою батька сім'я кілька разів переїжджала. Наша героїня прожила в Сибіру до тринадцяти років у різних маленьких містах у закритих зонах. Тут вона закінчила середню школу.

 Другий крок. Обговорюючи загальне враження від цілком прочитаного інтерв'ю та виділеної секвенції, група молодих дослідників, з якими ми працювали, таким чином сформулювала попередні гіпотези про ідентичність оповідачки. В автобіографії МП постає як самовпевнена, здатна, щаслива жінка, унікальна за своїми вродженим якостям. Вона представляє себе як різноманітне талановитої людини, який, незважаючи на труднощі, володіє вродженим оптимізмом, п в цілому життя її складається вдало. У тексті ми бачимо, що високі досягнення оповідачки цілком відповідають її здібностям і заслугам. Автобіографія розгортається як мерпгократіческій зразок висхідній соціальної мобільності.

 Третій крок. У даному сегменті тексту виділяється три секвенції. Перша з них (стрк. 3-21) - розповідь про дитинство (до року). Кодою даної секвенції є ((Зраза «Ось я і вижила». Друга секвенція (стрк. 21-54) - це розповідь про зміну життєвих обставин, коли МП разом з батьками переїжджає до Сибіру. У тексті описується її життя в підлітковому віці. Фраза «коли мені годик виповнився» позначає перехід до розповіді про новий віковому етапі, що включає дитячі та шкільні роки. Коду секвенції вказує на «нестримний оптимізм» як базову рису особистості оповідачки. Третя секвенція (стрк. 54-73) - розповідь про шкільні роки. Перехід до пий позначений лінгвістичним маркером «Ну, потім ...» Коду міститься в кінці фрагмента і пов'язана з описом багатосторонніх інтересів і здібностей МП, що включають її схильність до філософського мислення.

 Четвертий крок. Порівняємо наратив з біограм, звертаючи увагу на те, що автор описує докладно, які фрагменти тексту насищр ^ и метафорами і переживаннями. Ми бачимо, що МП докладно розповідає про своє дитинстві, а потім практично відразу переходить до розповіді про підлітковому віці і шкільні роки. Оповідачка не обговорює ні деталі переїзду, ні проблеми, пов'язані зі зміною шкіл; немає опису батьківської сім'ї, взаємин з однолітками і т. д. Вчитуючись у такий текст, ми можемо припустити, що саме дитинство та особливості навчання в школі є для информантки найбільш значущими у створенні наративної Я-концепції. Використовуючи метафору «спеціальної камери», в яку її помістили після передчасних пологів матері, оповідачка, по суті, говорить нам про щасливе і непередбаченій порятунок; в цьому ж фрагменті вперше звучить теза про її природженому оптимізмі, який потім повторюється в тексті інтерв'ю неодноразово.

 Далі ми повинні відповісти на питання: чому саме описувані періоди життя важливі для розповіді МП, який розвиток отримають по ходу інтерв'ю прозвучали в даній секвенції метафори і найбільш часто повторювані тези? На цьому ж етапі ми формулюємо припущення про те, що автор життєпису акцептує увагу на «особливих умовах життя, що сформували особливу особистість», а також па «природжений характер своїх здібностей та інших особистісних особливостей».

 П'ятий крок. Тепер звернемося до тексту першого секвенції, який присвячений розповіді про дитинстві. Насамперед визначимо контекст, до якого відсилає пас оповідачка, і виділимо описову, наративну і інтерпретатівную модальності викладу. Контекст розповіді визначаємо через просторово-часові координати подієвого ряду. Йдеться про повоєнного життя в Криму, недавно звільненому від нацистської окупації. Контекст свідчить про важкий період, який переживало в післявоєнному Радянському Союзі більшість людний. Голод, непоспльпий працю, висока дитяча смертність, в цілому низький рівень життя населення - ось про що повідомляє нам оповідачка на самому початку інтерв'ю. Самотність жінок, їх важка фізична праця - гепдерно специфічний контекст, на який варто звернути увагу. Описова частина секвенції прямо співвідноситься з соціально-історичним контекстом і персонализирует його. Подієвий ряд включає згадка про труднощі, пережитих родиною, про непосильних фізичних навантаженнях, про передчасні пологи матері, в результаті яких лікарі ставлять діагноз, смертельний для пашів героїні. Однак випадкова зустріч з бабусею, від якої отримано «рецепт» спасепія, змінює ситуацію, і дівчинка дивом виживає.

 Переживання, які описує информантки, его муки людей, викликані голодом, це страждання матері. Нас цікавлять референції до емоцій, які информантки приписує людям, що мали досвід життя у повоєнному Криму, людям, серед яких вона виросла і завдяки яким вижила. Фрагменти тексту, оппсигающіе емоції, вказують на той досвід, який оповідачка вважає значущим для свого Я. Дитина виявляється оптимістом незважаючи пі на що; свій стан в дитинстві оповідачка описує як «фізіологічно радісне». Емоції виражені не тільки в лінгвістичних маркерах, але і в інтонаціях - МГ1 підшукує слова, робить паузи в оповіданні, щоб вірніше описати дитячий досвід, зауважує, що «сама не знає, навіщо згадала це». Розповідь покликаний викликати співчуття до матері і ребеп-ку, а також здивування і радість, викликані сюжетом про «чудесне спасіння» дівчинки.

 Информантки інтерпретує своє раннє дитинство як історію про виживання (коду подсеквенціі: «Ось я і вижила»). Такий порятунок стало можливим завдяки випадковості (чуду) і турботі близьких, які створили особливі умови, що призвели до благополучного результату. Оповідачка стверджує, що з дитинства на фізіологічному рівні в основі її ідентичності був закладений природний оптимізм, тобто радісне і відкрите ставлення до життя, вроджена здатність до виживання незважаючи пі на що.

 Шостий крок. Порівняємо уточнене подання про нарративном Я з попередніми гіпотезами про ідентичність оповідачки і постараємося визначити тип біографічного процесу, або біографічної роботи, який представлений в жізнеопісаніі41. Вже в дитинстві МП сприяє удача, проявляються її унікальні вроджені якості радості й оптимізму, здатності до виживання. Удача дозволяє їй подолати надзвичайно важкі обставини. Звернемо увагу на те, що оповідачка не може пам'ятати про своє дитинстві, але воспоміпапвд / про нього, за свідченнями рідних (насамперед матері), показують, наскільки значимо для її самоідентифікації цей початковий етап життя. (Нагадаємо, що завдання дослідження, про яку знає информантки, - вивчення життєвого шляху та ідентичності успішних людей; іншими словами, вона волею-неволею відповідає на запитання інтерв'юера: «Як вам вдалося досягти такого високого соціального стану?")

 Отже, дана секвенція являє собою повість про виживання, в ній створюється ідентичність вижив людини (верб цьому виявляється успішність нашої героїні вже в самі ранні роки) завдяки чудесному позбавленню і вродженим якостям. Знайома бабуся, зустрівши на дорозі і дала пораду, як вчинити з передчасно народженої нежиттєздатною дівчинкою, стала чарівним помічником (в термінах «Морфології казки» Проппа). При поелрдую-щем аналізі тексту нам варто звернути увагу на роль інших помічників в особистісному становленні та життєвому шляху МП.

 Наведений фрагмент аналізу тексту дозволяє нам поставити питання про специфіку біографічної роботи представників першої когорти пострадянської російської еліти, чий шлях наверх почався за радянської влади. Я-копцепція таких інформантів, виражена в нарративном біографічному інтерв'ю, за нашим припущенням, містить дві основні характеристики: по-перше, в ній підкреслюється природна унікальність індивіда, його вроджені видатні інтелектуальні та психологічні здібності і, по-друге, акцентується увага на значущості щасливого непередбаченого збігу обставин, що сприяють інституційному просуванню. Нам видається, що дане наративного інтерв'ю не може бути віднесено до «стратегічному» типу (по Шутца). Раціональні дії, орієнтовані на досягнення високого службового становища, в оповіданні не такі значущі, як акцент на випадковості щасливої долі, яка визначила не тільки обставини життя нашої героїні, а й унікальні риси її індивідуальності. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Процедури проведення наративного інтерв'ю"
 1. Інтерв'ю за компетенціями
    являє собою структуровану бесіду, яка спрямована на докладний аналіз реальної поведінки людини в її звичайних робочих ситуаціях - як він приймає рішення, як планує і здійснює контроль, як веде себе в стресових ситуаціях ... Структура і зміст інтерв'ю залежать від тих компетенцій, які в ньому оцінюються, і розробляється спеціально. Таке інтерв'ю триває
 2. Психологічні проблеми вилучення знань.
    З трьох аспектів вилучення знань психологічний є провідним, оскільки він визначає успішність і ефективність взаємодії (спілкування) менеджера з кадрів та кандидата на посаду. Втрати інформації в ході бесіди очевидні - до менеджера з персоналу, що проводить інтерв'ю, доходить лише менше третини інформації, якою володіє і про яку хоче розповісти кандидат на посаду. Втрати
 3. Ассессмент-центр
    це оцінка компетенцій учасників за допомогою спостереження їх реальної поведінки в ділових іграх. Зовні дуже схоже на тренінг - учасникам пропонуються ділові ігри та завдання, але їх мета - не розвиток умінь і навичок, а рівні для всіх можливості проявити свої сильні і слабкі сторони. У кожному завданні за кожним учасником закріплений експерт. Він докладним чином фіксує поведінку свого
 4. Методи відбору
    біографічний, оцінка за результатами діяльності, групова дискусія, матричний (порівняння фактичних якостей працівника з набором професійних характеристик), тестування, ранжування, критичний аналіз (як поводиться людина при критичній ситуації - дозвіл проблеми / конфлікту), самооцінка, самоаналіз. Програми відбору: потенційний аналіз особистості психо - фізіологічний
 5. Глибинне психологічне інтерв'ю.
    При оцінці директорів часто буває потрібно ви-явити не тільки їх управлінські та професійні компетенції, а й особистісні риси, психологічні особливості. Важливо зрозуміти, що саме мотивує керівника, які її життєві цінності, на що саме спрямовані амбіції, як він вибудовує відносини з людьми, як аналізує інформацію і приймає рішення, які його психологічні
 6. «Дедуктивний метод» соціолога
    Не без деякої іронії можна стверджувати, що методи соціолога цілком порівнянні з методами детектива, успішного в реконструкції неявних причин і мотивацій вчинків, що призводять до непередбачених наслідків. Згадаймо міркування всесвітньо відомого детектива Шерлока Холмса про дедуктивний метод, що допомагає йому виявити злочинця, тобто визначити його ідентичність. Відновлюючи
 7. Етап 4. Виявлення потреб у навчанні
    . (Посттренінг та оцінка ефективності.) На певному етапі розвитку компанії, коли вже організований відділ персоналу і всіма функціями займається не одна людина, у директора з персоналу виникає прагнення систематизувати діяльність з навчання в компанії: ввести єдині процедури виявлення потреби в навчанні та оцінки його ефективності . Центральним ядром такої цілісної системи
 8. Біографізація сучасності
    З точки зору багатьох соціологів сучасне суспільство характеризується процесом біографізаціі або біографічної емансипації (див., наприклад, роботи Е. Гідденс і У. Бека). У такому суспільстві у індивіда існує велика ступінь свободи вибору власної життєвої траєкторії. Біографія стає результатом індивідуальних рішень і виборів, не скутих жорсткими становими структурними рамками,
 9. § 3. Процедури, что застосовуються до неплатоспроможних боржника
    У деле про банкрутство судові процедури регламентують порядок! Застосування до боржника спеціальніх ЗАХОДІВ, спрямованостей на создания необхідніх умів для відтворення его платоспроможності або для ліквідації. Відповідно до ст. 212 ЦК І ст. 4 Закону Щодо боржника застосовуються Такі судові процедури банкрутства: 1) Розпорядження Майном боржника; 2) мирова угода; 3) санація (Відновлення
 10. Контактний шар.
    Повсякденною практикою і спеціальними експериментами незаперечно доведено, що дружня атмосфера більше впливає на результат контакту, ніж сам зміст питань. Прогнозувати сумісність в спілкуванні зі стовідсотковою гарантією неможливо. Але можна виділити ряд факторів (рис особистості та інших особливостей учасників), безсумнівно, впливають на ефективність
 11. Методи соціологічних досліджень
    Метод - основний спосіб збору, обробки або аналізу даних. Техніка - сукупність спеціальних прийомів для ефективного використання того чи іншого методу. Методика - поняття, яким позначимо сукупність технічних прийомів, пов'язаних з даним методом, включаючи приватні операції, їх послідовність і взаємозв'язок. Процедура - послідовність всіх операцій, загальна система дій і спосіб
 12. 3.3. Санація (Відновлення платоспроможності) боржника
    Господарський суд за клопотанням комітету кредіторів має право вінесті ухвалу про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією. Санація вводитися на рядок не больше от дванадцяти місяців. На стадії санації вірішується Завдання фінансового оздоровлення боржника через реалізацію ЗАХОДІВ з Відновлення платоспроможності боржника з метою Погашення заборгованості перед кредиторами.
 13. Методи збору соціологічної інформації
    Спостереження Спостереження - метод наукового дослідження, що полягає в активному, систематичному, цілеспрямованому, планомірному і навмисному сприйнятті об'єкта, в ході якого виходить знання про зовнішні сторони, властивості і відносинах досліджуваного об'єкта. За ступенем формалізоване ™ виділяють неконтрольоване, або нестандартне, і контрольоване спостереження. У першому випадку дослідник
 14. Американська модель оцінки.
    Спостерігається висока мобільність робочої сили, «відкритість» організації для поповнення потреби в кадрах за рахунок зовнішнього ринку праці. При оцінці кандидатів першочерговими є вимоги робочого місця (посади), на яке цілеспрямовано підбирається співробітник. Основна увага приділяється: спеціалізації і рівня професійної освіти, наявними навичкам, досвіду, окремим
 15. Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005
    У навчальному посібнику докладно чітко і зрозуміло описуються всі ці етапи і процедури кадрової роботи, наводиться їх наукове обгрунтування, рівняються достоїнства і недоліки різних методів і процедур, аналізуються статистичні допущення, що лежать в основі їх використання. Навчальний посібник орієнтований на студентів і викладачів економічних та управлінських факультетів вузів, керівників
 16. Когнітивний стиль.
    Облік природи власних когнітивних (пізнавальних) процесів, а також особливостей респондента впливає на ефективність спілкування. Тому виникає потреба у вивченні когнітивних стилів, тобто системи засобів та індивідуальних прийомів, до яких вдається людина для організації своєї діяльності. Можна виділити кілька важливих характеристик когнітивних стилів: А) полезалежність -
 17. 60. Поняття, Зміст та Особливості судових процедур, что застосовуються до боржника у процесі провадження справи про банкрутство
    . а) Розпорядження Майном боржника, б) санація; в) Ліквідаційна процедура; г) мирова угода. Інші Підстави Припинення провадження у деле про банкрутство. Відповідно до статьи 4 Закону України "Про Відновлення платоспроможності боржника або Визнання его банкрутом", а такоже статьи 212 ГК України Щодо боржника застосовуються Такі судові процедури банкрутства:
 18. Глава 2.7. Методи підбору персоналу (співбесіда, інтерв'ю, тестування та ін.)
    Успішність діяльності будь-якої організації залежить від численних факторів, у тому числі від працюючих у ній людей. Від того, наскільки правильно вони розставлені, організовані в команду, навчені і мотивовані. Але ще до того, як організовувати і навчати співробітників, їх треба підібрати. Або знайти, якщо мова йде про ключові фігури і рідкісних фахівцях. Практично всі компанії зазнають
 19. § 3. Загальна характеристика РОЗГЛЯДУ справи про банкрутство
    Для суднового РОЗГЛЯДУ справи про банкрутство закон передбачає проведення трьох основних ЗАСіДАНЬ: підготовчого Засідання, попередня Засідання та Засідання, якому закон хоч и не давши певної назви, альо воно за своєю Божою природою є визначальності для долі боржника. У підготовчому засіданні суду, за результатами Якого Вінос відповідна ухвала, остаточно візначається розмір вимог кредитора -
 20. 7.6. Сумнівна неминучість
    Я зізнаюся в несвободі від «наративного єдності і логіки». І констатую: протягом останньої третини XX в. над КФ тяжіє полеміка критичних марксистів з постмодерністами. Не виключено, що вона відімре сама собою. Принаймні, результати постмодерністської критики не вийшли за межі головних напрямків континентальної постпросвещенческой думки. Тому суперечка модернізму з
© 2014-2021  ibib.ltd.ua