Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І САМООРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОГО ВИХОВНОГО КОЛЕКТИВУ, ПОВСЯКДЕННЕ СПІЛКУВАННЯ, ВЗАЄМОДІЯ, САМОДІЯЛЬНІСТЬ І ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ

Загальна функція методів першої групи перебуваєте розвитку та вихованні дитячого колективу як педагогічної цілісності, дитячої колективної самодіяльності та самоорганізації.

Колективна перспектива як метод являє собою віддалену в часі мету, яка породжує прагнення і добровільну захоплюючу діяльність колективу. Вона буває близькою, середньої та дальньої, характеризується педагогічної доцільністю і романтичністю. При виборі перспективи враховуються особливості дитячого віку, її здатність задовольнити колективні та особисті потреби і інтереси дітей. Перспектива реалізується у формі колективного походу, свята, урочистості, вистави, урочистого звіту. Її здійснення організаційно зміцнює колективні зв'язки і залежності, породжує психологічну атмосферу оптимізму, прагнення до завтрашньої радості, впевненості дітей у собі і своєму майбутньому. У дітей розвивається колективізм і цілеспрямованість, формується естетичне ставлення до громадської діяльності як до прекрасного і піднесеного. Реалізація перспектив дає педагогу рясну інформацію про стан духу і настроях хлопців, їх прагненнях, інтересах, мріях, про рівень і якість їх суспільно-цінних орієнтації.

Колективна гра як метод виховання сприяє організації життя і діяльності дітей шляхом залучення їх в умовні захоплюючі події, ситуації, виконання ролей. У колективній грі відтворюються обставини, правила поведінки, які відповідають дитячим потребам, інтересам і добровільним прагненням, збагачують моральний досвід школярів, розвивають естетичне ставлення до дійсності. Гра може бути використана в будь-якому вигляді дитячої діяльності: навчальної, трудової, творчої, організаційної, побутовий. Вона полегшує складний і важкий процес оволодіння дітьми знаннями, вміннями і навичками праці, творчості в різних видах діяльності. Одночасно гра задовольняє потреби дітей в захоплюючій діяльності. Вихователі, вчителі або використовують готові гри, або імпровізують разом з дітьми: обговорюють сюжет, розподіляють ролі, обговорюють правила, форми і способи взаємодії, підводять підсумки, заохочують переможців. Гра залучає дітей у вільну творчу діяльність, забезпечує стійку добровольную.дісціпліну, збуджує дитячу психічну активність, доставляє духовно-моральне задоволення. Вона формує зацікавленість у колективних справах, розкутий творчий підхід до будь-якої діяльності, товариськість, відчуття краси колективного життя. Ігрова діяльність, вільний прояв сущ-ностних сил дітей в ігровому творчості дають педагогу можливість побачити прояв їх індивідуальності і здібностей. В'ігре виявляється активність, ініціативність, самостійність, справедливість, колективізм одних хлопців і пасивність, індивідуалізм, конформність - інших.

Колективні єдині вимоги як метод організації та самоорганізації дитячого життя є формою педагогічного вираження суспільних норм поведінки. Вони сприяють залученню школярів до обов'язкової суспільно необхідну діяльність, систему відносин, нагромадженню досвіду свідомої громадської дисципліни та культури поведінки. Система єдиних вимог, адаптована до особливостей конкретної школи, охоплює організацію навчання, праці, творчості, дозвілля, поведінки в школі, у громадських місцях, в сім'ї. Їх виховний результат проявляється в стані порядку в школі, в чіткості виконання школярами чергування, в раціональному та ефективному використанні дітьми навчального та позаурочного часу. У учнів формується організованість, дисциплінованість, звички культурного, естетичного поведінки. У процесі реалізації єдиних вимог педагог отримує чіткі уявлення з стані созйа-т; льной дисципліни школярів, їх умінні самостійно встановлювати порядок.

Колективне самоврядування школярів - метод доступною дгтям самоорганізації, включення кожного члена колективу в громадську діяльність. З його допомогою учні готуються до участі в управлінні справами суспільства, трудового колективу. Організаційна структура учнівського самоврядування включає в себе загальношкільні збори, виконавчий орган - учнівський ко-мятет, інститут ответственних.за різні напрямки колективної роботи. Воно будується на основі принципів демократії, навчання активу, проведення звітних зборів та конференцій, налагодження зв'язків з трудовими та іншими шкільними колективами. Участь дітей у самоврядуванні зміцнює їх віру в свої сили, створює умови для вирішення будь-якого питання, проблеми, конфлікту. Воно живить почуття господаря, захищеності, турботи та відповідальності за колектив, формує коллективистические якості, організаторські здібності, старанність, активну життєву позицію. Учнівське самоврядування надає педагогу можливість крізь призму реальних вчинків дітей встановити ступінь сфор-мування у них найважливіших для оновлюваного суспільства громадянських якостей.

Колективне змагання як метод організації і виховання колективу відповідає особливостям дитячої природи, активізує і стимулює суспільно корисну діяльність школярів шляхом порівняння та оцінки її результатів. Школярі змагаються в окремих видах навчальної роботи, суспільно корисній праці, побуті, фізкультуру і спорт, технічної, наукової, художньої самодіяльності. Організація змагання вимагає чіткої постановки цілей, широкого оголошення умов, передової організації праці, обміну досвідом та взаємодопомоги, гласного підбиття підсумків та порівняння результатів, докладного висвітлення ходу змагання, нагородження переможців. Виховні результати змагання проявляються в підвищенні продуктивності, продуктивності та організованості праці, задоволенні дітей досягнутим успіхом, в активізації духовних і фізичних сил. Змагання дає педагогу інформацію про ступінь розвитку активності, вимогливості дітей до себе і товаришам, дусі соревновательнос-ти, про що формуються коллективистических якостях взаємодопомоги, організованості, турботи про колектив. Йому стає очевид-нивгразвітіе у деяких хлопців зарозумілості, надмірного честолюбства, стрем.ленія биг' першим у що б то не стало, зневажливого ставлення до переможених.

Колектив} юе самообслуговування є методом розвитку працьовитості, умінь і навичок з обслуговування побутових потреб особистих, близьких людей, колективу. Воно охоплює шкільний і домашній побут, організацію навчальних занять на уроці, в лабораторії, гуртках, секціях, під час походів та екскурсій. Результати самообслуживания.проявляются в зримою чистоти приміщень, гігієни побуту, в. Розвитку у дітей звичного свідомості необхідності особистої побутової праці, охайності, естетичного оформлення навколишнього середовища. У ході самообслуговування педагог дізнається про ступінь сформований ™ у школярів трудових навичок, про естетичні смаки хлопців, їх організаторських уміннях.

Методи повсякденного спілкування, ділового, товариського, довірчого взаємодії та взаімовоздействія. Кожен метод другої групи з вихідного, разового, ділового та морально-психологічного контакту поступово розширюється і перетворюється на спо-/ соб повсякденної взаємодії і спілкування. Загальна функція і тенденція розвитку методів взаємодії в тому, щоб від вихідних педагогічних способів відносин перейти до всеосяжної гуманістичної системі людської співпраці, співтворчості, взаємодопомоги, співпереживання, взаємної вимогливості. Система цих відносин і є живильним середовищем формування справді людської сутності дитячої особистості.

Метод поваги дитячої особистості (одночасно принцип і умова нормального виховання) поступово трансформується під взаємоповага дітей та вихователів. У повсякденних стосунках повагу проявляється в змістовності, дбайливості, доброзичливості, ввічливості, вимогливості, щирої зацікавленості життям дитини. Вона грунтується на дбайливому ставленні v. почуттям честі, гідності, самолюбства, до самооцінки дітей. Повага до дитини охоплює і пронизує всю систему відносин і спілкування з ним, формує особистість, наповнену людською гідністю, гуманістичним свідомістю, звичками важливого, культурного, шанобливого ставлення до інших людей. Повага вихователя до дітей реалізується в педагогічній культурі відносин: прояві уваги, терплячому вислуховуванні дітей; залученні їх до обговорення та прийняття важливих рішень; обліку дитячих настроїв і думок, надання самостійності. Неприпустимі зарозумілість, приниження дитини, образа самолюбства. Повага формує спокійний, доброзичливий, естетично-привабливий тон і стиль відносин, оптимістичну, мажорну моральну атмосферу в колективі. У діагностичному плані розвиток поваги в общеніі.обнаружівает для педагога стан поважності школярів до людей, наеиков і умінь змістовного, культурного, естетичного поведінки.

Педагогічна вимога як метод відносин поступово переростає у взаємну вимогливість дітей і педагогів, в їх свідому саморегуляцію. Вимогливе взаємодія спонукає дитину до виконання суспільно необхідних норм, правил, обов'язків, діяльності, зміцнює в його свідомості суспільно цінні установки. Вимога використовується для організації провідних та обов'язкових видів дитячої діяльності: навчальної, трудової, громадської, естетичної, фізкультурної, а також у сфері морально-естетичних відносин. Воно виховує дисциплінованість, відповідальність, силу волі, здатність саморегуляції. У відносинах один з одним діти використовують такі форми вимоги, як суспільне доручення, завдання, заборона, систематична перевірка та оцінка виконання, розпорядження органів самоврядування та його представників. Система педагогічно обгрунтованих вимог розвиває у дітей свідомість неминучості, боргу, необхідності виконання суспільно важливих справ і норм, вимогливості до самого себе. Ставлення дітей до вимог яскраво виявляє ступінь вихованості у них відповідальності, старанності, навичок громадської свідомої дисципліни.

Переконання трансформується в свідомість дітей і в їх переконаність. Воно - основний спосіб докази за допомогою переконливих аргументів і фактів істинності ідей, положень, оцінок, вчинків, поглядів. Переконання забезпечує духовний рух дитини від свідомості істинності тих чи інших ідей до розвитку власної свідомості. Воно широко застосовується в цілях формування світоглядних, моральних, правових, естетичних уявлень, що визначають вибір вчинків і поведінки.

Переконання формує у дітей впевненість у правоті й істинності прийнятих поглядів, готовність до їх захисту, активність в їх пропаганді. А це розвиває у них свідомість, самосвідомість, здатність нового політичного і морального мислення. Спеціальні і виникаючі по ходу життя бесіди, діалоги, обговорення, суперечки, дискусії, обміни думками, диспути являють собою різноманітні форми і прийоми переконання. Діагностичне значення методу переконання в тому, що його використання виявляє стан здібності дітей самостійно мислити, відстоювати свої погляди, активно переконувати своїх товаришів, розвивати в собі переконаність.

Обговорення найрізноманітніших питань життя - один з прийомів переконання, спосіб залучення школярів у процес виявлення істини. Воно дає можливість виробляти колективну думку, формувати позиції по відношенню до особистості, суспільних подій, проблемам трудових, організаційних, моральних, естетичних відносин. Воно проводиться на зборах, засіданнях комітетів, комісій, на масових мітингах, конференціях, в самодіяльних об'єднаннях. Учні вчаться культурі дискусії, діалогу, спору, вмінню приймати і здійснювати узгоджені рішення. У них формується потреба у колективному раді, Коллективистическая психологія, переконаність у тому, що гласне розгляд будь-яких проблем - кращий спосіб пошуку істини.

Розуміння також прийом переконання. Його суть полягає в тому, щоб створити атмосферу доброзичливості, спонукати дитину до відвертості і відкритості висловленням йому співчуття, бажанням вислухати і відгукнутися на його переживання, прагненням надати сприяння у вирішенні його проблем, у виході з важких ситуацій. Розуміння педагогом почуттів, переживань, настроїв, психічних станів дітей створює особливий психолого-педагогічний клімат взаиморасположения і симпатії, ефективності педагогічного контакту. Воно забезпечує життя дитини підтримкою, педагогічної допомогою в складних ситуаціях, розвиває свідомість необхідності посвяти педагога в свої таємниці, переживання, психічні стани, а також уміння зрозуміти педагога, близьких, дорослих людей. У результаті затвердження взаємодопомоги вихователь дізнається про глибинні душевних станах дітей, їх справжньому образі думок, ступеня духовної зрілості, настроях і мотивах поведінки.

Довіра як прийом переконання є спосіб залучення дітей у таку життєву ситуацію, яка ставить їх перед необхідністю самостійного, відповідального вчинку, поведінки при повній відсутності контролю з боку дорослих. У ситуації довіри дитина, виходячи з самоповаги, свідомості власної людської гідності, спираючись на самостійність, свої фізичні і духовні сили, прагне проявити все краще у своїй особистості. Особливу виховну силу і цінність має довіру, що надається дітям у критичних і екстремальних ситуаціях, коли від проявленого мужності, самовідданості, моторності і розважливості хлопців залежить порятунок людей, тварин, матеріальних цінностей. Педагогічне довіру пробуджує внутрішні духовні, моральні сили дітей, формує довірчість у відносинах, віру в ідеали і високу моральність людини. Воно зміцнює взаємини педагогів і дітей, довірливість дітей до педагогів; духовну незалежність, їх внутрішню самостійність і відповідальність, психічну стійкість у складних життєвих ситуаціях; зміцнює орієнтацію на високі моральні цінності. Ситуації довіри розкривають педагогу такі сторони дитячої особистості, як комунікативність, здатність до самостійних рішень і відповідальних дій, висока оцінка думки про себе педагогів.

 Спонукання як прийом переконання полягає в стимулюванні дітей до активної діяльності у вчення, працю, громадській роботі, фізкультури, творчості шляхом опори на інтереси, потреби, схильності, бажання. Зовнішнє педагогічне спонукання поступово переходить у внутрішню здатність школярів до самопобужденію. В якості стимулів розвитку у дітей інтересу, духовних потреб, допитливості і цікавості, здорового самолюбства, честолюбства, почуття честі педагоги використовують різноманітні форми моральної підтримки. Вони захоплюються творчою здатністю дитини, висловлюють докір і розчарування з приводу недолугості в справах, не цураються гумору і сарказму над недбальством. Спонукання виявляє в дитині запас природних внутрішніх духовних сил і стимулів життєдіяльності, допомагає педагогу глибше зрозуміти спрямованість дитячої особистості. 

 Співчуття як прийом переконання є спосіб тактовного вираження педагогом своїх почуттів з приводу переживання дитиною успіхів і радощів, а також спіткали його невдач, неприємностей або горя. Воно розвиває у дітей співпереживання і співчуття, знімає напруженість у психічних станах, надає гуманістичний характер їх емоційній сфері. Співчутливість як властивість особистості формується в спілкуванні дітей з мистецтвом, в обговоренні художніх творів, у вираженні співчуття літературним героям. Втіха педагогом хлопців в горі і в нещасті викликає у них відповідну реакцію: прагнення поділитися переживаннями з педагогом, розповісти про свій моральному страждання. Все це формує у відносинах гуманність, людяність, милосердя. Співчуття дозволяє педагогу глибоко вивчити відповідні емоційні реакції дітей, ступінь розвитку у них гуманних почуттів і милосердя. Воно забезпечує поступовий рух 'дітей від співчуття, співпереживання, співчуття до активної допомоги всьому страждаючому. 

 Застереження як прийом переконання є спосіб тактовно-: го попередження, профілактики і гальмування можливих аморальних вчинків школярів. Воно розвиває у дітей обачність, стриманість, звичку обмірковувати вчинки, внутрішньо контролювати свою поведінку. З метою застереження педагог знайомить дітей з повчальними історіями, притчами, прислів'ями та приказками, проводить профілактичні бесіди, говорить про заборонах і необхідності суворого виконання встановлених норм, правил поведінки. За допомогою застереження педагог привертає увагу дітей до осмислення протиріччя між аморальним бажанням і моральним вчинком. Ставлення хлопців до застереженню педагога виявляє ступінь розвиненості у них самоторможенія, внутрішньої самодисципліни. 

 Критика теж частина методу переконання, спосіб безстороннього розтину, виявленія.і аналізу недоліків, помилок, прорахунків в мисленні і вчинках дітей і педагогів. Критикою виражається негативне, нетерпиме ставлення до аморальному поводженню й одночасно здійснюється спонукання особистості до позитивних дій. Обопільна тактовна критика дітей і педагогів у ділових, моральних відносинах формує критичне мислення, громадянську мужність, взаємну відкритість, правдивість, принци-, піальность, створює умови для своєчасного усунення недоліків. Стан критики в дитячому середовищі переконливо показує-педагогу ступінь зрілості колективу та особистості, виявляє картину громадянської, ідейно-політичної вихованості. 

 Як метод виховання конфліктні ситуації, стихійно виникають в ділових і моральних відносинах дітей, використовують в педагогічних цілях.

 Недбайливе виконання учнями громадськості них-обов'язків, утиск інтересів окремих груп хлопців або. Особистості, авторитаризм, зловживання силою, порушення справедливості породжують конфлікти в дитячому середовищі. Педагогу важливо включити у вирішення конфлікту самих дітей. Самостійність школярів у подоланні протиріч виховує повагу прав членів колективу, вміння об'єктивно розбиратися в складних переплетеннях колективних та особистих відносин. Конфлікти, їх природні негативні наслідки у вигляді озлобленості, роз'єднаний-, ності, антипатії і ворожнечі змушують колектив активно шукати способи їх запобігання. Педагог активно втручається в розбір конфліктної ситуації у разі її загострення в процесі подолання її дітьми. Конфлікти та способи їх розв'язання дітьми яскраво висвічують для педагога стан відносин у колективі, моральний-[ні риси окремих хлопців "їх здатність здійснювати життя на самодіяльних засадах і долати власні труднощі. За 'міру дорослішання школярів і зміцнення колективу ступінь їх са-' мостоятельности у вирішенні конфліктів зростає. 

 Таким чином, методи і прийоми повсякденного спілкування, взаємодії і взаємин педагогів з дітьми, дітей між собою є гнучкими і ефективними способами багатосторонньої взаємодії. Поряд з такими стабільними стратегічними методами, як переконання чи вимога, активно використовуються мобільні тактичні прийоми. Складні життєві педагогічні ситуації вимагають від педагога неординарних, нестандартних рішень і методичних прийомів, що спонукає думаючих вихователів до постійного творчості, створення та застосування нових тактичних способів взаємодії з дітьми. Тому поряд з розглянутими вище методами в арсеналі творчо працюючого педагога повинні бути самостійно розроблені прийоми. 

 Методи дитячої самодіяльності. До третьої групи методів дитячої самодіяльності в першу чергу відносяться способи са-\ самоорганізації духу, почуття і розуму, волі і поведінки. Серед них такі, як самоаналіз, самокритика, самопізнання, самоочищення. Вони забезпечують процес внутрішнього духовного самовдосконалення. 

 Суть методу самоаналізу полягає в тому, що в міру дорослішання і посилення інтересу дитини до самого себе він все більш наполегливо розмірковує про своє ставлення до навколишнього світу, власних вчинків, дає моральну оцінку бажанням і потребам. Важливо вселяти школярам думка про те, що прагнення людини до самоаналізу допомагає орієнтації в реальній дійсності і самоствердження особистості. Серед способів само-, аналізу важливе місце займають: оцінка свого конкретного вчинку, формування власної думки про свою поведінку, про становище в колективі, про відносини з товаришами, батьками, вчителями. Самоаналіз зміцнює верховенство розуму над емоціями, комплексами, інстинктами в поведінці. 

 Суть методу самокритики полягає в тому, що дитина на основі самоаналізу знаходить здатність не тільки роздумувати, але й критично оцінювати себе, свої відносини в суспільстві, природі, колективі, в сім'ї, з учителями. Критична самооцінка у хлопців буває емоційної, мінливої, недостатньо об'єктивної: у одних вона практично відсутня, витісняє і глушиться зарозумілістю, гординею, в інших, навпаки, переважає самоприниження, комплекс неповноцінності. Підлітки і юнаки піддають критичному осмисленню свою поведінку і внутрішній світ як за допомогою внутрішнього монологу (інтроверти), так і в довірчих бесідах з друзями, у висловлюваннях про себе в колі товаришів, на зборах, диспутах (екстраверти). В результаті самокритики відбувається складний духовний процес наближення індивіда до об'єктивної самооцінки. 

 Суть методу самопізнання - перетворення дитини в суб'єкт виховання. У результаті самоаналізу і самокритики у хлопців проявляється прагнення до створення цілісного образу власного «Я», «Я»-концепції. Усвідомлюючи в с'ебе моральні властивості, якості, інтереси, здібності й дарування, дитина успішніше самостверджується в житті, знаходить себе, своє місце в колективі, в праці, творчості. У підлітків, юнаків та дівчат самопізнання сприяє формуванню життєвих планів, вибору професії. 

 Важливим методом духовного самостановления людини є моральне самоочищення. В душі дитини як наслідок самоаналізу і самокритики, розуміння невідповідності між належним і бажаним у поведінці накопичуються неприємні думки, почуття, переживання, викликають докори сумління, невдоволення собою, тривожність і стурбованість. Назріває внутрішній духовний, Душевна криза. Щоб позбутися почуття неприязні до себе самого, від дискомфортного внутрішнього стану, дитина чесно і. Мужньо відкриває самому собі всю непривабливість, неподобство і навіть огидність своїх окремих думок і вчинків. Йому в страшних снах. Бачиться досконала їм несправедливість, безсоромність, жорстокість, безсердечність, нечесність, зрада, егоїзм. Він зневажає і ненавидить себе, готова до самопокарання, повного осуду всього мерзенного в собі. Він хоче почати нове життя, бути вірним собі і своєму ідеалу. У його душі відбувається самоочищення як важливий і вірна ознака народжується духовності. 

 Самоаналіз, самокритика, самопізнання і самоочищення являють собою головні доданки та механізми духовно-морального самовдосконалення, формуючого внутрішньої людини. Усі духовні процеси протікають в душі дитини не ізольовано, а в тісній єдності та органічної взаємозв'язку, що дозволяє об'єднати розглянуті методи і процеси в єдиному потоці самовдосконалення духу. 

 Серед методів дитячої самодіяльності важливе місце займають способи самоорганізації розуму і морально-естетичного почуття, інтелектуально і емоційно творчого самоврядування. До їх числа відносяться такі універсальні способи, як самовиховання, самонавчання (і взаимообучение), вінчаються самоосвітою. 

 Самовиховання обумовлено виховуваних дитини, його здатністю переводити зовнішні виховні впливи, взаємодії, протидії у внутрішній план, здійснювати перехід зовнішнього виховання в усвідомлене внутрішнє самовиховання. Мистецтво, гуманітарні науки пробуджують і закріплюють морально-естетичні почуття, підносять зразки громадянської поведінки, створюють в дитячій особистості емоційний настрій, стимулюючий привласнення суспільних духовних цінностей. Формування у школярів суспільних ідеалів, їх перетворення з зовнішніх цінностей у внутрішні і є головне завдання переходу виховання в самовиховання. 

 Сутність самонавчання в тому, щоб педагогічні прийоми, методи, способи навчальної роботи перевести у внутрішній план особистості, створити умови успішного оволодіння ними, впровадження в нервову і рухову систему сукупності умінь і навичок, перетворення їх в надійні способи самостійного добування знань протягом усього життя. Самонавчання - зворотна, внутрішня сторона навчання, найважливішими формами якого є домашні завдання, взаимообучение за допомогою консультантів з середовища найбільш успішних студентів, виконання самостійних творчих робіт, як пов'язаних з навчальними завданнями, гак і стимульованих внутрішніми, спонтанно проявляються інтересами, здібностями, потребами. 

 Сутність самоосвіти, що спирається на самовиховання і самонавчання, полягає в тому, щоб розвинути в дитині спрагу знань про природу, суспільстві і самій собі, розпалити зростаючу пристрасть духовного збагачення, отримання духовно-естетичного задоволення і насолоди від процесу пізнання. Безперервність освіти людини грунтується на безперервності і стійкості його внутрішнього прагнення до самоосвіти. Основними джерелами самоосвіти є: робота з книгою; різноманітні види пізнавального спілкування з вчителями, фахівцями, цікавими людьми, товаришами; екскурсії, ретельно. відібрані теле-і радіопрограми, цілеспрямоване використання інших засобів масової інформації, а також комп'ютерів, технічних засобів. Прагнення до самоосвіти є найцінніша і характерна риса інтелектуально-морально вільної особистості. 

 Серед методів дитячої самодіяльності серйозної уваги заслуговують способи самоорганізації волі і поведінки, громадського самовияву і утвердження особистості. У їх числі такі, як самовладання, самообмеження, самоконтроль, самостімуліррва-ня, самоторможіння в єдності з Самонаказаніе. Ці методи трансформуються в високорозвинену індивідуально-особистісну самодисципліну, органічно пов'язану з зовнішньої свідомої дисципліною, обумовленої розумінням необхідності громадянського законослухняного і моральної поведінки. 

 Суть методу самовладання полягає у здатності самоспостереження та контролю за внутрішніми інтелектуально-емоційними і психофізіологічними процесами. У дитині необхідно розвивати вміння навіть в екстремальній ситуації не допускати верховенства пристрастей над аргументами розуму. Самовладання зміцнює волю, організовує поведінку, стимулює свідоме прояв сміливості, відваги і разом з тим розважливості, виваженості. 

 Складовою частиною методу самовладання є самообмеження. Його сутність полягає в умінні відмовитися від особистого задоволення, зручності, егоїстичного бажання, насолоди на користь інтересів справи або інших людей. Сферою прояву самообмеження для дітей може бути вся повсякденне життя: віддати кращий шматок і поступитися можливість отримання задоволення іншому, не сідати в громадському транспорті, допомогти мамі по будинку, придушити в собі бажання нажитися за рахунок інших, проявити витримку в сварці, дарувати свої улюблені речі . В результаті самообмеження дитина набуває реальний досвід людяності, проти-. стояння жадібності, егоїзму, жадобі наживи, втрату духовності в атмосфері вещизма і споживацтва. Він поступово набуває владу над собою, яка в ідеалі повинна бути повною,, безмежної, абсолютною. Стати рисою характеру, властивістю особистості самообмеження може лише у тих старших хлопців, які володіють гуманістичними ідеалами і прагнуть до їх втілення у власному житті. 

 Самообмеження не може розвиватися в дитині як моральна риса без систематичного самоконтролю, нагадування самому собі про дані обіцянки, без непримиренної боротьби з самоуговаріваніем, самовиправданням, самообманом, відступництвом і зрадою. Самоконтроль необхідний дитині в усіх сферах діяльності і відносин: в навчанні, праці, фізкультури, побуті, дружбу, творчість. В якості головного контролера виступає постійне спостереження внутрішнього морального «Я» спільно з совістю. Вони чесно фіксують відступу від прийнятих зобов'язань, вимагають виправлення допущених помилок і порушень. Самоконтроль зміцнює волю і дух, забезпечує утримання себе в рамках прийнятих і внутрішньо схвалених правил. 

 На допомогу самоконтролю приходить такий спосіб забезпечення самовладання, як самостимулювання. Його суть полягає в тому, щоб за рахунок власних зусиль перетворити належне і необхідне в бажане і привабливе. Дитина стимулює себе в навчанні, прагнучи відкрити щось захоплююче і нове; в повсякденній поведінці спирається на самолюбство, свідомість своєї волі, очікувану радість суспільного визнання своїх самовідданих вчинків. 

 Виховані хлопці відчувають потребу і в самоторможенія, Самонаказаніе. Сутність самоторможенія в тому, щоб у ситуації сильного спокуси чи бездумного хуліганського, аморального групової дії знайти в собі волю і мужність, всупереч гострому бажанню, дурманячої психології натовпу, небезпеки піддатися презирства товаришів, зупинити себе, заборонити собі те, чого дуже хочеться і що роблять інші. Самогальмування необхідно при спокусі куріння, вживанні спиртного, наркотиків, токсичних засобів і випадкових сексуальних зв'язків. Воно здійснюється як внутрішній заборону, самонаказ, а також і як самонаказание, позбавлення себе задоволення за виявлену слабкість. У результаті зміцнюється воля, налагоджується дієве внутрішнє самоврядування. 

 Методи самоорганізації волі і поведінки виявляються в дитячій особистості у вигляді дієвої самодисципліни, сумлінного ставлення до справи, людям, самому собі. 

 Самоорганізація духу, почуття і розуму, волі і поведінки разом з методами організацій колективу, суспільної взаємодії і дотику педагога до особистості дитини активно формує внутрішню, духовно-моральну особистість, що володіє інтелектуальної свободою, свободою морального-вибору і поведінки. 

 Методи психологічного впливу, корекції свідомості і поведінки, стимулювання і гальмування діяльності, спонукання дітей до саморегуляції, самостимуляції та самовихованню. Четверта група включає в себе методи і прийоми, які є педагогічним способом активного впливу на індивіда або колектив як суб'єктів життєдіяльності. Це інструменти .. педагогічного і психологічного звернення вихователя до дітей в цілях корекції їх свідомості, почуттів, волі і поведінки, стимулювання або гальмування діяльності, спонукання до саморегуляції, дотику до особистості в різноманітних життєвих ситуаціях. Педагогічний вплив у виховній практиці нерідко здійснюється в умовах відчуженості дітей від дорослих, гострих протиріч між педагогом та вихованцями. У цих випадках воно породжує формалізм, що поглиблює відчуження, який надає переважна дію на особистість дитини. Виховна ефективність педагогічного впливу, подолання відчуження та протидії дітей досягається тоді, коли воно реалізується як тонкий спосіб психологічного дотику до особистості, коли в колективі розгорнута і в повну силу діє система методів організації колективного життя і повсякденної взаємодії. Метод прямого і паралельного опосередкованого педагогічного впливу призначений для разового або ритмічного его.прімененія в конкретних життєвих ситуаціях з урахуванням психологічного стану дітей. Він розрахований на негайний або ненадовго відстрочений психологічний ефект. Виховне значення цих методів не тільки в педагогічному впливі, в корекції свідомості, почуттів, стимулюванні волі, а й у забезпеченні дитини способами самовиховання. Вживаний педагогом метод внутрішньо освоюється і присвоюється дітьми. Дитина вчиться сам застосовувати ці методи до самого себе, використовуючи їх для самоконтролю і самовоздействия. Усередині групи методів педагогічного впливу, виходячи з умовного поділу їх дії в сферах свідомості, почуттів, волі і вчинку, утворюються три підгрупи. 

 Підгрупа, методів і прийомів поводження і самозверненням до свідомості: приклад, роз'яснення, очікування радості; актуалізація мрії; зняття, напруги. 

 Підгрупа методів і прийомів поводження і самозверненням до почуття: звернення до совісті, до почуття справедливості, до самолюбству і честі, до любові, до естетичного переживання, до співчуття і милосердя, на сором, до страху, до відрази, до огиди. 

 Підгрупа методів і прийомів поводження і самозверненням до волі і вчинку: вимога, навіювання, вправа, заохочення, покарання. Володіння методами і прийомами впливу вимагає справжнього педагогічної майстерності. 

 Перша підгрупа методів впливу - звернення і самообращенце до свідомості. Приклад як метод являє собою спосіб впливу, що переростає в самовплив в результаті засвоєння дитиною морально-естетично привабливого ідеалу, зразка. Дітям властиво ототожнювати себе з популярною особистістю, героєм твору мистецтва, наслідувати їх вчинків, поведінки та способу життя. Приклад надає як "стабільний тривала дія, так і сьогохвилинне, координуючий поведінку дітей в конкретній життєвій ситуації. З його допомогою увагу дітей зосереджується на морально-естетично привабливих образах, їх моральне свідомість забезпечується внутрішньої упевненістю і стійкістю. Ставлення школярів до« приклад »виявляє ступінь розвитку у них прагнення до усвідомленого ідеалу чи свідчить про захоплення сумнівними зразками і бездумному наслідуванні. 

 Роз'яснення є прийом прямого вербального впливу на дитячу свідомість, формування свідомості шляхом звернення до розуму, надання допомоги в осмисленні дитиною життєвої ситуації. Воно забезпечує можливість відпрацювання в учнів морально-естетичних понять, надання прямого впливу на їхні вчинки і моральний поведінковий вибір. Різновидом роз'яснення є повчання, повчання, повчання, напучування, пояснення. У процесі роз'яснення-діалогу розширюється моральну свідомість, розвивається моральне мислення школярів; педагог отримує діагностичну інформацію про ступінь сформованості у них смислових моральних орієнтирів поведінки. Значення роз'яснення у вихованні зростає в міру дозрівання у хлопців внутрішньої моральної потреби в розширенні життєвого кругозору, поглибленні самосвідомості. 

 Збудження у дітей психічного стану очікування радості є органічною частиною методу перспективи. Природний-ве прагнення дітей до радості використовується педагогом для організації доцільних виховно цінних практичних суспільно корисних справ. Очікування близької, завтрашньої радості на-: полняет життя оптимізмом, коли супроводжує навчальну, трудову, суспільно корисну, внеучебную творчу, побутову діяльність. Це психічний стан захоплює, зацікавлює дітей справою, полегшує їм процес подолання труднощів на шляху до бажаної мети. Особиста перспектива і очікування радості породжує стан емоційного підйому, мобілізує духовні та фізичні сили. Використовуючи прийом очікування радості, педагогу важливо враховувати рівень розвитку дитячих потреб, вміти переключати установку хлопців з очікування задоволення матеріальних потреб на прагнення до оволодіння духовними цінностями.

 Актуалізація мрії являє собою прийом постановки далекої перспективи особистості. Дитяча мрія активізує духовні сили особистості в процесі поступового наближення до заповітної мети. Привабливість і престижність обирається школярем майбутньої професії використовуються педагогом як стимул інтенсифікації навчальної, трудової, позанавчальної творчої діяльності. Педагогічне значення мрії полягає у формуванні у школярів цілеспрямованості як якості особистості, зміцнення волі шляхом подолання внутрішніх слабкостей і зовнішніх перешкод. Відрив далекої перспективи від реального життя породжує в свідомості дитини порожню мрійливість, маніловщину. Інформація про ставлення учнів до своєї мрії дає вихователю знання про спрямованість їх особистості, наявність або відсутність у них стійких методів поведінки та діяльності. 

 Зняття напруги у відносинах, підтримання нормального морального стану дітей як метод виховання диктується необхідністю відновлення порушених відносин, постійного налагодження сприятливого психологічного клімату в колективі, регулювання відносин дитини з педагогами, батьками, однолітками. Зняття напруги направлено на запобігання вибухових ситуацій в колективі, небезпечних психічних напружень в окремих дітей; послаблення дії на дитячу психіку моральних потрясінь і травм; перемикання свідомості, пам'яті, уяви, почуттів дитини з болісно загостреного стану в розслаблений. Педагогічна та психологічна терапія здійснюється в результаті спільного, педагога з дитиною, грунтовного аналізу ситуації, важкої ситуації, її можливих наслідків. Виробляється спільна морально-психологічна оцінка поведінки дитини, здійснюється пошук шляхів виходу з кризових, тупикових положень, виявляється моральна допомога по відновленню і поліпшенню його відносин з товаришами, з сім'єю, колективом, групою. В результаті психотерапії, своєрідного психоаналізу у свідомості дітей виникає ефект морально-психологічної стійкості, готовності до опору гострим, сильним негативним впливам, впевненості у подоланні труднощів. Використовуючи метод зняття напруги, враховуючи здатність дитини до прийняття обдуманих рішень, володіння собою, приймаючи в розрахунок вікові особливості, вихователь поступово переходить від нейтралізації негативних наслідків зовнішніх конфліктів у молодшому віці до зняття душевного напруження, гострого психічного переживання у підлітків, дівчат і юнаків, до введенню їх в стан душевної рівноваги. 

 Друга група методів педагогічного впливу - звернення до почуття. Звернення до совісті означає вплив на почуття людської гідності дитини, його особистої відповідальності перед самим собою і людьми. Воно реалізується як збудження у свідомості і почуттях дітей моральної незадоволеності своєю поведінкою, порушенням норм елементарної людської порядності. Звернення педагога до совісті дитини дає ефективний виховний відгук, коли вдається привести в дію внутрішні духовні сили школярів. Вони пробуджуються в результаті активного залучення дітей до колективної праці і суспільної діяльності; засудження товаришами несумлінності, моральної неохайності у відносинах до людей і речей; використання морального докору, пробуджуючого муки совісті. У педагогічно організованого життя учні привчаються до самоконтролю в поведінці, свідомому самоаналізу, до самооцінки, самоосуду, самосвідомості. На цій основі і формується совісність як якість особистості. Несправедливі звинувачення дитини в безсовісності ведуть до моральної пригніченості, утворенню у нього комплексу неповноцінності і непоправності. Звернення до совісті, реакція на нього дитину дають педагогу інформацію про стан моральності дитини в цілому. 

 Звернення до почуття справедливості як метод впливу спирається на властиве дітям природне прагнення до свободи, чесності, рівності й товариству. Почуття справедливості дозволяє їм самим регулювати відносини в колективі і з навколишнім світом. Воно допомагає обмежувати егоїстичні прояви окремих хлопців, груп, захищати слабкого, забезпечити свободу, надати рівні можливості кожному в реалізації своїх прав, подолати конфлікти. Звернення до почуття справедливості дітей сприяє формуванню громадянина, особистості, чуйно і гостро реагує на прояви шахрайства, формалізму, чванства, бюрократизму, неповаги до людини. Боротьба за справедливість і свободу виховує в дитині незалежність, прагнення слідувати велінням совісті. Ставлення школярів до ідеї і почуттю справед-ливості, дає педагогу інформацію про громадянської зрілості вихованців. 

 Звернення до самолюбству як метод впливу спирається на високу емоційну оцінку дитиною себе: своїх сил, здібностей, особистої честі та гідності. Самолюбство як стимул діяльності приводиться в рух заохоченням в дітях ініціативи, бажання виділитися, високою самовіддачі, виразом віри в їх. великі можливості, що допомагає дитині мобілізувати духовні та фізичні сили, досягати успіху. Педагог порівнянням, зіставленням, оцінкою результатів діяльності дітей заохочує старанних, дорікає недбайливих, викликає в них почуття незадоволеності собою і одночасно прагнення будь-що-будь домогтися успіху, проявити наполегливість, завзятість. Зловживання впливом на самолюбство зароджує в дитині нездорове честолюбство, прагнення до досягнення успіху будь-якими, в тому числі недозволеними, засобами. Звернення до самолюбству дозволяє педагогу виявляти ставлення школяра до самого себе. 

 Звернення до почуття любові - дієвий спосіб впливу на мотиви поведінки і діяльності дітей. Педагог впливає на психічно стійкі, сильні, емоційно забарвлені прихильності дитини до близьких людей, друзям, рідним місцям, тваринам. Вони проявляються як турбота, переживання проблем об'єкта любові як власних. Апелювання до любові викликає в дітях. активне прагнення надати допомогу улюбленого суті, бажання вчинити самовідданий вчинок заради його інтересів і потреб. Мотив любові зачіпає найтонші струни душі, народжує глибоку внутрішню особистісну зацікавленість в благополуччі улюблених, в стійкому своєму морально-естетичному поведінці, забезпечує благополуччя. Звернення до любові збагачує педагога інформацією про ступінь розвиненості в дітях емоційності, почуття прихильності, гуманності-цих справжніх основ людського ставлення до всього живого. 

 Звернення до естетичному почуттю дає можливість, спираючись на вроджену тягу людини до краси, впливати на мотиви, стимули поведінки і діяльності дітей. В якості засобів впливу використовуються художні та естетичні явища, образи прекрасного, піднесеного, комічного, трагічного, потворного. Вони народжують в душі дитини глибокі морально-естетичні переживання, формують естетичне і моральне ставлення до світу. Здатність дітей до естетичного сприйняття і переживання посилює ефективність впливу на них змісту освіти, педагогічних засобів і методів. У процесі вивчення природних, історичних, політичних явищ педагог акцентує увагу школярів на явища прекрасного, потворного, трагічного, комічного, рясно насичують життєві відносини, події, твори мистецтва. Діти навчаться аналізувати інформацію, що надходить, явища життя, свою поведінку, діяльність, її результати з естетичних позицій. Звернення педагога до їх естетичному почуттю дає йому унікальні відомості про ступінь розвитку їх емоційної сфери, почуття гумору і оптимізму, естетичної вимогливості до себе, здатності відгукуватися на художні та естетичні явища, що є важливою умовою успіху морального самовиховання. Ефективність звертання до естетичному почуттю дитини посилюється в міру поглиблення і розвитку у школярів з віком і освіченістю естетичного ставлення до дійсності і мистецтва. 

 Звернення до співчуття і милосердя направлено на пробудження в дитині жалості, морального страждання при вигляді болю, горя, муки людини, живої істоти, на затвердження в його душі прагнення надати безкорисливу і самовіддану допомогу. Це звернення досягає мети шляхом акцентування уваги дітей на трагічних подіях життя колективу, товаришів, суспільства, всього світу. Воно реалізується також шляхом включення дитини в милосердну діяльність, розвитку у нього відчуття, відчування іншої людини як самого себе. Звернення до співчуття важливо здійснювати в процесі активного залучення дітей до полегшення страждання, надання практичної допомоги потрапили в біду дорослим, одноліткам, тваринам. Щире вираження дітьми співчуття, жалю, висловлювання слів розради, практичний відгук на заклик про допомогу формують у школярів свідомість людського обов'язку, потреба в милосерді: Звернення до співчуття дає педагогу можливість виявити рівень сформованості у дітей якості людяності. 

 Звернення до сорому направлено на збудження в дитині гострих негативних емоцій, переживання почуттів приниженості, заслуженої ображених, неповноцінності, дискомфортний ™, що не-гідні поваги за свого аморального вчинку. Гостре відчуття сорому, яке відчуває дитина, сприяє припиненню, запобігання, попередження аморальної поведінки. Звернення до сорому формує у дітей внутрішні моральні гальма, здатність морального самоконтролю, попереджає розбещеність, цинізм. Воно здійснюється або шляхом інтимного, довірчого, секретного розмови, або шляхом додання гласності аморального вчинку дитини, порушення у ньому гострого переживання почуття ганьби, громадського осуду і зневаги. Це й спонукає школярів уникати відносин, ситуацій, дій, вчинків, що можуть викликати муки сорому. Одночасно у дітей розвивається здатність морального переживання за свій вчинок, почуття сорому перед самим собою, своєю совістю, що формує сором'язливість. Зловживання докорами, збудливими сором, відчужує школяра від колективу, веде до замкнутості, догляду в себе. Звернення педагога до почуття сорому дітей збагачує його інформацією про ступінь вихованості, здатності регулювати свою поведінку з урахуванням громадської думки колективу, про глибину їх моральних переживань. 

 Звернення до страху і безстрашності, 'відрази й огиди як метод впливу спирається на природні людські почуття. Дитина переживає страх перед небезпекою, відраза по відношенню до потворного й огидному. Педагог прагне допомогти дітям виховати в собі сміливість, подолати боягузтво як одне з найбільш принизливих і ганебних почуттів. Разом з тим він, спираючись на інстинкт самозбереження, збуджує у школярів почуття страху за своє життя перед такими огидними явищами, як наркоманія і токсикоманія, алкоголізм і куріння, злочинність і проституція. Емоційне, інстинктивне неприйняття соціальних зол виробляє в дитині імунітет проти них. Зловживання залякуванням розвиває комплекс страху, особливо. в підлітковому віці. Вплив страхом дозволяє виявити стан нервової системи, психічного здоров'я дитини, її моральної волі, здатності переходити від страху до подолання і розумного вольової дії. 

 Третя підгрупа методів педагогічного впливу - звернення до волі і вчинку. Вимога є спосіб прямого впливу на свідомість і волю дитини з метою організації або координації його поведінки і діяльності. Воно спонукає до обов'язкового виконання розумної, життєво виправданою, педагогічно доцільною волі вихователя, колективу, його довіреної особи, виховує здатність пред'явлення вимог до себе. Його дієвість і сила спираються на повноваження і авторитет вихователя і колективу. Цим забезпечується право педагога, вихованця, організатора віддавати розпорядження, домагатися виконання доручення, використовуючи наказ, наполегливий рада, переконливе прохання, докір, докір, загрозу покарання. Результати вимоги проявляються в діловитості і старанності дітей, розвитку в. них розуміння необхідності, обов'язковості, звичності виконання громадського обов'язку та обов'язків. Вимога формує дисциплінованість і ретельність як якості особистості, вміння бути розпорядником, поєднувати свої інтереси з колективними. Абсолютизація авторитетного вимоги як способу взаємодії з дітьми або породжує в них упертість, опір авторитарному тискові, або паралізує їх волю, веде до байдужості, байдужості, безініціативності. Ощадливе використання педагогом вимоги дає можливість отримати інформацію про характер дитини: його «опірності», відносно до обов'язків, бездумному чи творчому виконанні боргу. 

 Навіювання як метод впливу є спосіб маніпулювання дитячою свідомістю. Воно досягається за допомогою психологічних засобів збудження пристрастей, нав'язування думок і образів, введення в оману, придушення почуттів, залякування, духовного піднесення або приниження особистості, переоцінки або недооцінки її фізичних і моральних сил. Найчастіше навіювання застосовується у виховних відносинах з педагогічно запущеними дітьми. У громадській та виховній практиці використовується і колективне вселяє вплив на дітей масових громадських заходів, збуджуючих почуття людського єднання, ентузіазму чи гніву, обурення, протесту. Дієвими засобами навіювання дітям певного образу думок і поведінки є: індивідуальна обробка свідомості, музика, театралізовані вистави, гала-концерти, шоу, масові ходи, урочисті виконання ритуалів, обрядів. Реакція колективу і окремих дітей на вселяє вплив дає інформацію про ступінь їх конформності; схильності психології натовпу, «мітинговим пристрастям» і про їхні здібності розумно оцінювати внушаемое, ставитися до нього критично і боротися проти нього. 

 Вправа як метод виховання забезпечує залучення дітей у систематичну, спеціально організовану суспільно корисну діяльність, що сприяє виробленню навичок, звичок, умінь культурної поведінки, різноманітної діяльності, спілкування в колективі, якостей старанності, посидючості в навчанні та праці. Вправи організовуються як активні, ритмічно повторювані дії, прийоми, способи або як система отрегулированного поведінки дітей у типових ситуаціях, що утворює у них звичне моральну свідомість, дії і вчинки. Вправи впорядковують систему ділових відносин, формують психологію сталого, розміреного способу життя і трудової діяльності, зміцнюють позитивні риси характеру і волю. Формальна відпрацювання умінь і навичок, особливо в галузі спортивної боротьби, без з'єднання з духовними цінностями веде до виникнення подвійної моралі, аморальному використанню набутого досвіду. Залучення дітей до поведінкові вправи розкриває ступінь їх воспітуемості, здатності включатися в процес самовиховання. 

 Заохочення є метод зовнішнього активного стимулювання, спонукання дитини до позитивної, ініціативної, творчої діяльності, Воно здійснюється за допомогою суспільного визнання успіхів хлопців, нагородження, почергового задоволення їх духовних і матеріальних потреб. Використовуючи заохочення у навчальній, трудовій, ігровій, громадської, побутової діяльності школярів, педагог домагається підвищення ефективності та якості їхньої праці, сприяє самоствердження особистості. Заохочення збуджує позитивні емоції, оптимістичні психічні стани, розвиває внутрішні творчі сили хлопців, активну життєву позицію. Заохочення, особливо незаслужене, підживлює надмірне честолюбство деяких хлопців, їх прагнення домогтися успіху тільки заради нагороди і будь-якими засобами. Система заохочення, у міру морального дозрівання учнів, розвивається від переважно матеріальних стимулів до переважно моральним. Реакція заохочення дає педагогу інформацію щодо стану самолюбства і честолюбства дітей, їх ставлення до справи, до нагород, а також про справжні мотиви діяльності та спрямованості особистості. 

 Покарання являє собою спосіб конфліктного гальмування, призупинення свідомо здійснюваної дітьми шкідливою, аморальною, правонарушітельской, суперечить інтересам колективу і окремої особистості діяльності. Воно не переслідує мети заподіяння провинився фізичної або морального страждання, але зосереджує свідомість на переживанні провини. Покарання використовується у формі осуду порушника норм поведінки громадською думкою, висловленням йому недовіри, невдоволення, врзмущенія; відмови в повазі. Покарання не тільки відновлює порядок, авторитет моральних норм і правил поведінки, але і розвиває у дітей самоторможіння, внутрішній самоконтроль, свідомість недозволенности нехтування інтересів особистості і суспільства. Одночасно поглиблюється здатність морального переживання громадського осуду, самооцінки, самоосуду. Зловживання покараннями, використання антипедагогічний засобів морально пригнічує дитини, позбавляє його впевненості в собі, народжує переживання почуття неповноцінності, комплекс озлоблення і активного опору вихованню. Реакція на покарання виявляє риси характеру дитини, особливості її поведінки в екстраординарних ситуаціях, що допомагає педагогу у виборі засобів взаємодії з дітьми. 

 Таким чином, система методів і прийомів виховання в цілісному педагогічному процесі трансформується, втілюється в реальні відносини, які і утворюють високоефективну виховну середу. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І САМООРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОГО ВИХОВНОГО КОЛЕКТИВУ, повсякденне спілкування, Взаємодія, самодіяльність і ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ"
 1. Поняття про форми виховного-взаімодействія342
    організації спільних зусиль окремих вихователів, колективів вихователів, засуджених, груп і спільнот засуджених у вирішенні завдань перевиховання засуджених. У пенітенціарній педагогіці найбільш поширеною є класифікація форм виховної взаємодії по об'єкту педагогічної взаємодії: окрема особистість - індивідуальна форма, група - групова спільність
 2. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
    методів виховання Г.І. Щукіна і П.И-. Пидкасистого. Охарактеризовано засоби і форми виховання. Виділено три парадигми виховання: соціальна; біопсіхологіческая; комплексна. Розглянуто моделі прагматичного, антропологічного, вільного і інших видів виховання. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Дане питання розглянуто досить детально. Поняття «виховання» розглянуто в широкому і
 3. Педагогічний процес в юридичному освітній установі
    методів для навчання майбутніх фахівців; - надання більшої відповідальності і самостійності навчаються в оволодінні програмним матеріалом за рахунок розширення методу самостійної роботи та виконання творчих індивідуальних завдань; - своєрідність перевірки та оцінки успішності учнів (переважне наявність двох видів контролю: рубіжного та підсумкового);
 4. Адаптація персоналу
    методи наставництва і консультування, розвиток людських ресурсів. Адаптація завершується вступом співробітників на посаду на постійну
 5. ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
    методів виховання і навчання, удосконалювати свою позицію і себе. Прогностична функція діагностики полягає в тому, щоб виявляти, вловлювати, виявляти тенденції розвитку педагогічного та учнівського колективів, груп, об'єднань і окремої особистості дитини. Так, інформація про ізольованість педагогів один від одного, про їх прагнення лише до урокодательству, формалізм у
 6. 9.2. Цілі, завдання та принципи виховання співробітників Мета і завдання виховання особового складу
    організації життя колективів правоохоронних органів, досягненню рівня вихованості співробітників, що відповідає вимогам успішного здійснення професійної діяльності; - задоволення потреб співробітників у професійному, правовому, гуманітарному, моральному, культурному та іншому цивілізованому вдосконаленні своїх достоїнств, необхідних для успіху в професійній
 7. Держава і самоврядування.
    організація епохи феодалізму вичерпувала повністю потреби товариств в адміністративному і навіть політичному регулюванні: для цього вона була ще занадто нерозвинена. Тільки з формуванням абсолютних монархій держава поглинає всі інші, корисні для свого часу і рівня культури, форми управління колективами людей. Протягом тисячоліть багато, не тільки чисто духовні та
 8. Індивідуальні форми виховної взаємодії
    методи вивчення, набір яких залежить від цілей конкретного етапу. Так, для початкового етапу вивчення особистості засудженого характерними є: вивчення його особистої справи; аналіз даних медичного огляду; спостереження за ним в період карантину, етапу входження в колектив загону, бригади, ланки; ознайомчі й настановні бесіди. Вивчення особистості в
 9. Чи всіх працюючих можна вважати членами трудового колективу?
    організації, так як вони перебувають у трудових правовідносинах з іншими
 10. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    методам заохочення і покарання, застосовуваним в ІУ. 10. Що таке атестація засуджених? Охарактеризуйте її етапи та методику реалізації. 11. Яке співвідношення основних засобів виправлення засуджених? 12. Назвіть основні шляхи гуманізації виховного процесу в кримінально-виконавчій системі. Бібліографічний список Актуальні проблеми виконання кримінальних
 11. 2.3. Методи управління персоналом
    методи діляться на три групи: адміністративні, економічні та соціально-психоло-ня (рис. 1). Рис. 1. Система методів управління персоналом Адміністративні методи орієнтовані на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність дисципліни праці, почуття обов'язку, прагнення людини трудитися в певної організації і т. п. Ці методи відрізняє прямий характер впливу:
 12. Соціально-педагогічні особливості функціонування дошкільних установ
    методи, напрямки в роботі з дітьми тощо Підготовка кадрів для дошкільних установ ведеться в педагогічних вузах і училищах, програми яких однакові для різних категорій працівників. І, як правило, вони недостатньо враховують специфіку національних, економічних та інших умов. Основна увага приділяється навчанню методиці проведення занять, організації трудової
 13. Особливості виховної роботи з співробітниками митної служби
    методів виховання. Усі складові частини виховання представляють різні грані діалектичного виховного процесу і проводяться в життя комплексно. Виховання співробітників митних органів - процес багатофункціональний. Його базовою функцією є формірующе-розвиваюча, суть якої полягає у формуванні у співробітника нових і вдосконаленні наявних якостей. Одночасно з цим
 14. Демократичний керівник
    організації. При заохоченні або критиці він виходить з фактора об'єктивності, наводячи факти на захист своєї
 15. Індивідуально-особистісних ВИХОВНИЙ ВЗАЄМОДІЯ педагогів та вихованців
    методів, що забезпечують ефективну контактність і взаємовплив. Як діловим, так і емоційним відносинам притаманні свої специфічні форми впливу. Ділова співпраця дитини і дорослого здійснюється у формі учнівства, індивідуального навчання якомусь ремеслу, мистецтву, навичкам управління машиною, верстатом, приладами, апаратами, виробничими процесами. На селі
 16. ЕСТЕТИКА ПРОЦЕСУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ВИХОВАННЯ - Критерієм істини ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    методично оснащена, включає дітей у різноманітну активну діяльність, вимагає від них вольового напруження, задовольняє інтереси і потреби. Гармонійність навчальному процесу додає також ритмічне, взаємодоповнююче взаємодія адекватних змісту навчального матеріалу та віковими особливостями дітей методів організації пізнавальної, творчої, продуктивної роботи.
 17. Контактний шар.
    спілкуванні зі стовідсотковою гарантією неможливо. Але можна виділити ряд факторів (рис особистості та інших особливостей учасників), безсумнівно, впливають на ефективність
 18. Масові форми виховної взаємодії
    організацій, представників громадськості, батьків, родичів засуджених, проведення днів загонів та ін Ці форми часто носять характер середніх і дальніх перспектив для засуджених, очікуваних ними, до яких вони завчасно готуються. Незважаючи на те що всі форми виховної взаємодії із засудженими взаємно забезпечують один одного, кожен комплекс форм вирішує свої завдання.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua