Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Немовні системи знаків.

Немовні системи знаків: знаки-ознаки, знаки-копії, автономні знаки, знаки-символи та ін

Знаки-ознаки - запримітили, мітка, відміну, отліка , все, по чому дізнаються небудь. Це зовнішнє виявлення чого-небудь, позначення ознак присутності конкретного предмета чи явища.

Ознака сигналізує про предмет, явище. Знаки-ознаки складають зміст життєвого досвіду людини, є найбільш простими і первинними по відношенню до знакової культурі людини.

У давні часи люди вже виявляли знаки-ознаки, що допомагало їм орієнтуватися в природних явищах (дим - значить вогонь; червона вечірня зоря - завтра вітер; блискавка - грім). Через знаки-ознаки, що виражають зовнішні експресивні прояви різних емоційних станів, люди вчилися рефлексії один у одного. Пізніше вони освоїли більш тонкі знаки-ознаки.

Знаки-ознаки - багатюща область людської культури, яка присутня в ній у сфері не тільки предметів, відносин людини з світом, а й мови.

Знаки-копії (іконічні знаки) - це відтворення, що несуть у собі елементи схожості з позначається. Такі ре

28

результати образотворчої діяльності людини - графічні та живописні зображення, скульптура, фотографії, схеми, географічні та астрономічні карти і ін Знаки-копії відтворюють у своїй матеріальної структурі найважливіші чуттєво відчутні властивості предмета (форма, колір, пропорції і т.д.).

У родовій культурі знаки-копії найчастіше зображали тотемних тварин - вовка, ведмедя, оленя, лисицю, ворона, коня, півня - або антропоморфних духів, ідолів. Природні стихії - сонце, місяць, вогонь, рослини, вода - також мають своє вираження в знаках-копіях, що використовувалися в ритуальних діях, а потім стали елементами народної образотворчої культури (орнаменти в житловому будівництві, вишивки рушників, покривал, одягу, а також все різноманіття оберегів).

Окрему самостійну культуру іконічним знаків складають ляльки, які таять в собі можливості особливо глибокого впливу на психіку дорослого і дитини. Лялька - ікони-чний знак людини або тварини, винайдений для обрядів (з дерева, глини, стебел злакових, трав та ін.) У людській культурі лялька мала багато значень.

Вона спочатку мала властивостями живої людини як антропоморфна істота і допомагала йому як посередник, приймаючи участь в ритуалах. Ритуальна лялька зазвичай красиво вбиралася. У мові залишилися вирази: «лялька лялькою» (про чепуристої, але дурною жінці), «лялечка» (ласка, похвала). У мові є доказ можливого перш одухотворення ляльки. Ми говоримо «Куклін», тобто що належить ляльці, даємо лялькам ім'я - знак її виняткового становища в світі людини.

Лялька займає простір дитячої ігрової діяльності та наділяється антропоморфними властивостями.

Лялька - діючий персонаж театру ляльок.

Лялька - символічний знак і антропоморфний суб'єкт у лялькотерапії.

Знаки-копії ставали учасниками складних магічних дій, коли робилися спроби звільнитися від злих чар чаклуна, відьми, демонів. У культурах багатьох народів світу відомо виготовлення опудал, які є знаками-копіями страхітливих істот для ритуальних їх спалення з метою звільнитися від реальної небезпеки. Лялька надає багатоскладне вплив на психічний розвиток.

У процесі історичного розвитку людської культури саме іконічні знаки здобули виключне простір образотворчого мистецтва.

Автономні знаки - це специфічна форма існування індивідуальних знаків, яка створюється окремою людиною (або групою людей) згідно психологічним законам твор

29

чеський творчої діяльності. Автономні знаки суб'єктивно вільні від стереотипів соціальних очікувань представників однієї з творцем культури. Кожне новий напрям у мистецтві народжувалося піонерами, що відкривають для себе нове бачення, нову представленість реального світу в системі ико-нічних знаків і знаків-символів. Через боротьбу нових значень і смислів вкладена в нові знаки система або затверджувалася і приймалася культурою як дійсно необхідна, або йшла в небуття і ставала цікавою хіба що фахівцям - представникам наук, зацікавленим у відстеженні історії змінюваних знакових систем1.

Знаки-символи - це знаки, що позначають відносини народів, верств суспільства або груп, які стверджують щось. Так, герби - відмітні знаки держави, стани, міста - матеріально представлені символи, зображення яких розташовуються на прапорах, грошових знаках, печатках і т.д.

До знаків-символів відносяться відзнаки (ордена, медалі), знаки відмінності (значки, нашивки, погони, петлиці на форменому одязі, службовці для позначення звання, роду служби або відомства). В якості знаків-символів слід розглядати девізи та емблеми, а також умовні знаки (математичні, астрономічні, нотні, коректурні, фабричні, фірмові, знаки якості, ієрогліфи); предмети природи і рукотворні предмети, які в контексті самої культури набували значення виняткового знака, відбиває світогляд людей, що належать до соціального простору цієї культури.

Знаки-символи, як і інші знаки, з'явилися в родовій культурі. Тотеми, амулети, обереги стали знаками-символами, що захищають людину від небезпек, прихованих в навколишньому світі. Всьому природному, реально існуючому людина надавав символічне значення.

Присутність знаків-символів у людській культурі незліченно, вони створюють реалії знакового простору, в якому живе людина, визначають специфіку психічного розвитку людини і психологію його поведінки в сучасному йому суспільстві.

Одна з найбільш архаїчних форм знаків - тотеми. Тотеми і понині збереглися у окремих етнічних груп не тільки в Африці, Латинській Америці, а й на Півночі Росії.

Термін «автономні знаки» використовується ще в одному значенні - як специфічно дитяча продукція образотворчої діяльності, коли діти створюють впізнавані один одним образи, які не практикуються в конвенціональному образотворчому досвіді творчості дорослих художників. [Мухіна В. С. Образотворча діяльність дитини як форма засвоєння соціального досвіду. - М., 1981.]

30

У культурі родових вірувань особливе значення має символічне перевтілення людини за допомогою спеціального символічного засоби - маски.

Маска - спеціальна накладка із зображенням звірячої морди, людського обличчя і т.д., що надівається людиною. Маска маскує обличчя людини, допомагає створенню нового образу. Перевтілення здійснюється не тільки за допомогою маски, а й відповідного костюма, елементи якого призначені «замітати сліди». Кожній масці притаманні тільки їй властиві руху, ритм, танці. Магія маски полягає у сприянні ідентифікації людини з обозначаемой нею личиною. Маска дозволяє одягатися в чужі личини або проявити свої справжні властивості.

Звільнення від стримуючого початку нормативності виражається в символах людської сміхової культури, а також у різних формах і жанрах фамільярно-майданний мови (лайка, божба, клятва, примха), які також беруть на себе символічні функції.

Сміх, будучи формою прояву почуттів людини, у відносинах між людьми виступає і як знак. Як показує дослідник сміхової культури М. Бахтін, сміх пов'язаний «зі свободою духу і свободою мови» 1. Безумовно, така свобода з'являється у людини, яка може і хоче подолати контролюючу канонізацію сформованих знаків (мовних та немовних).

Мат у непристойній брані, ругательстве, поносних словах має особливе значення в мовній культурі. Мат несе в собі свою символіку і відображає соціальні заборони, які в різних шарах культури долаються базарною лайкою в буденному житті чи входять в культуру поезії (А. І. Полежаєв, А. С. Пушкін). Безстрашне, вільне й відверте слово виступає в людській культурі не тільки в значенні зниження іншого, але і в значенні символічного звільнення людиною самої себе з контексту культури соціальної залежності. Контекст мату значущий всередині тієї мови, якому він супроводжував в історіі2.

Особливе значення серед знаків-символів завжди мали жести.

Жести - рухи тіла, переважно рукою, супроводжуючі чи які замінять мова, що представляють собою специфічні знаки. У родових культурах жести використовувалися в якості мови в ритуальних діях і в комунікативних цілях.

Ч.Дарвин пояснював більшість жестів і виразів, мимоволі вживаються людиною, трьома принципами: 1) принци

1 Бахтін М.М. Франсуа Рабле і народна культура Середньовіччя і Ренесансу. - М., 1990. - С. 80.

2 Див: Російські заповітні казки. Зібрано А.Н.Афанасьева. - М., 1992.

31

пом корисних асоційованих звичок; 2) принципом антитези; 3) принципом прямої дії нервової системи 1. Крім самих жестів, згідних з біологічною природою, людство виробляє соціальну культуру жестів. Природні та соціальні жести людини «читаються» іншими людьми, представниками того ж етносу, держави і соціального кола.

Жестова культура дуже специфічна у різних народів. Так, кубинець, російська і японець можуть не тільки не зрозуміти один одного, а й завдати моральної шкоди при спробі отрефлексіро-вать жести один одного. Знаки жестів всередині однієї культури, але в різних соціальних і вікових групах також мають свої особливості (жести подростков2, правопорушників, учнів семінарії).

Ще одна група структурованих символів - татуювання.

Татуювання - символічні охоронні і страхітливі знаки, що наносяться на обличчя і тіло людини шляхом наколів на шкірі і введення в них фарби. Татуювання - винахід родового человека3, що зберігає свою живучість і поширене в різних субкультурах (матроси, злочинна среда4 та ін.) У сучасної молоді різних країн з'явилася мода на татуювання своєї субкультури.

Мова татуювань має власні значення і смисли. У злочинному середовищі знак татуювання показує місце злочинця в його світі: знак може «підняти» і «опустити» людини, демонструючи строго іерархізірованних місце в його середовищі.

Кожній епосі відповідають свої символи, що відображають людську ідеологію, світогляд як сукупність ідей і поглядів, ставлення людей до світу: до навколишньої природи, предметного світу, один до одного. Символи служать стабілізації або зміни суспільних відносин.

Символи епохи, виражені в предметах, відображають символічні дії і психологію людини, що належить цій епосі. Так, особливе значення в багатьох культурах мав предмет, що знаменує собою доблесть, силу, хоробрість воїна, - меч. Ю. М. Лотман пише: «Меч також не більше ніж предмет. Як річ він може бути викуваний або зламаний ... але ... меч символізує вільної людини і є «знаком свободи», він вже постає як символ і належить культурі »5.

1 Див: Дарвін Ч. Вираження емоцій у людини і тварин / / соч. - М., 1953.-Т. 5.-С. 708-709.

2 Див: Мухіна В. С, Хвостов К.А. Як знайти ворога. - М., 1994.

3 Див: Велика радянська енциклопедія. - 3-е вид. - М., 1976. - Т. 2, 9, 23, 25.

4 Див: Пирожков В. Ф. Закони злочинного світу молоді (кримінальна субкультура). - Твер, 1994.

5 Лотман Ю. М. Бесіди про російську культуру. Побут і традиції російського дворянства (XVIII - початок XIX століття). - СПб., 1994. - С. 6.

32

Область культури - завжди область символічна. Так, у різних своїх втіленнях меч як символ може бути одночасно зброєю і символом, але може виявитися тільки символом, наприклад коли для парадів виготовляється спеціальна шпага, не використовувана за її прямим призначенням і фактично становящаяся зображенням (иконическим знаком) зброї. Символічна функція зброї була відображена і в давньоруському законодавстві («Руська правда»). Відшкодування, яке нападаючий платив потерпілому, було пропорційно не тільки матеріального, але і моральному збитку: рана (навіть важка), нанесена гострою частиною меча, тягне за собою меншу виру (штраф, відшкодування), ніж не настільки небезпечні удари необнаженним зброєю або рукояткою меча , чашею на бенкеті або тильною стороною кулака. Ю. М.Лотман пише про це так: «Відбувається формування моралі військового стану, і виробляється поняття честі. Рана, нанесена гострої (бойової) частиною холодної зброї, хвороблива, але не безчестить. Більше того, вона навіть почесна, оскільки б'ються тільки з рівним. Не випадково в побуті західноєвропейського лицарства посвята, тобто перетворення «нижчої» в «вище», вимагало реального, а згодом знакового удару мечем. Той, хто зізнавався гідним рани (пізніше - знакового удару), одночасно визнавався і соціально рівним. Удар же необнаженним мечем, рукояткою, палицею - взагалі не зброєю - безчестить, оскільки так б'ють раба »1.

 Згадаймо, що поряд з фізичною розправою над учасниками дворянського грудневого руху 1825 (через повішання) багато дворяни зазнали випробування ганебної символічної (громадянської) стратою, коли над їх головами надломлюються меч, після чого їх засилали на каторгу і поселення. М. Г. Чернишевський також переніс принизливий обряд громадянської страти 19 травня 1864, після чого був відправлений на каторгу в Кадан. 

 Зброя у всій багатосторонності його використання як символу, включеного в систему світогляду певної культури, показує, наскільки складна знакова система культури. 

 Знаки-символи конкретної культури отримують матеріальне вираження в предметах, мові і т.д. Знаки завжди мають відповідне часу значення і служать засобом передачі глибинних культурних смислів. Знаки-символи, як і іконічні знаки, складають матерію мистецтва. 

 Поділ знаків на знаки-копії і знаки-символи умовно. Ці знаки у багатьох випадках мають досить вираженою оборотністю. Так, знаки-копії можуть набути значення знака-символа (статуї Батьківщини-матері у Волгограді та Києві, статуя Свободи в Нью-Йорку та ін.) 

 1 Лотман Ю.М. Указ. соч. - С. 7-8. 

 33 

 Непросто визначити специфіку знаків в новій для нас, так званої віртуальної реальності, яка передбачає безліч різноманітних світів, що представляють собою по-новому трансформовані нею іконічні знаки і нові символи. 

 Умовність знаків-копій і знаків-символів виявляє себе в контексті особливих знаків, які розглядаються в науці як еталони. 

 Знаки-еталони. У людській культурі існують знаки-еталони кольору, форми, музичних звуків, усного мовлення. Одні з цих знаків умовно можна віднести до знаків-копіям (еталони кольору, форми), інші - до знаків-символів (ноти, літери). У той же час ці знаки підпадають під загальне визначення - еталони. 

 Еталони мають два значення: 1) зразкова міра, зразковий вимірювальний прилад, службовці для відтворення, збереження і передачі одиниць будь-яких величин з найбільшою точністю (еталон метра, еталон кілограма), 2) мірило, стандарт, зразок для порівняння. 

 Особливе місце займають так звані сенсорні еталони. 

 Сенсорні еталони - це наочні уявлення про основні зразках зовнішніх властивостей предметів. Створені вони в процесі пізнавальної та трудової діяльності людства. Люди поступово виокремили і систематизували різні властивості предметного світу спочатку з практичними, а потім і науковими цілями. Виділяють сенсорні еталони кольору, форми, звуків і ін 

 У людської мови еталонами є фонеми, тобто зразки звуків, що розглядаються як засіб для розрізнення значень слів і морфем (частини слова: корінь, суфікс чи приставка), від яких залежить сенс вимовних і чутних слів. Кожна мова має свій набір фонем, що відрізняються один від одного за певними ознаками. Як і інші сенсорні еталони, фонеми виділялися в мові поступово, через болісні пошуки засобів їх еталонізаціі. 

 Сьогодні ми можемо спостерігати велику диференціацію вже досить освоєних людством еталонів. Світ знакових систем все більш і більш диференціює природні та створені людством (історичні) реальності. 

 Особливе значення має слово, здатне одночасно використовувати декілька чуттєвих модальностей в художньому творі або описі. Романістові, відсилає читача до кольору і звуку, до запахів і дотиків, зазвичай вдається досягти більшої виразності в описі сюжету цілого твору або окремого епізоду. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Немовні системи знаків."
 1. 1. Паризька конвенція
    системи знаків обслуговування. Конвенцією не передбачено вимог до ефективної правової охорони товарних знаків і знаків обслуговування. Паризька конвенція з охорони промислової власності, що приділяє знакам досить велика увага, містить ряд важливих правил, що визначають принципи їх правової охорони в країнах - членах Паризького союзу. Зокрема, Конвенція закріплює правила про
 2. У. Охорона товарних знаків на регіональному рівні
    системою регіонального рівня є система Європейського союзу. У 1988 ЄС випустив Директиву, спрямовану на зближення законодавства країн Співтовариства з питань товарних знаків. По даній Директиві було потрібно приведення законодавства окремих країн у відповідність з міжнародними стандартами. Зробивши цей крок в області гармонізації законодавства, Європа підготувалася до
 3. 1. Реєстру товарних знаків і план їх охорони
    знаків і вміти залишати плани охорони діючих знаків та скасування недіючих. Подібний план повинен складатися з декількох елементів. Товарний знак має бути зареєстрований в тих країнах, куди найімовірніше підуть марковані цим знаком товари. Юрист повинен скласти графік подачі необходімих.документов та сплати мит, включаючи графік сплати зборів за підтримання знака. Повинні
 4.  Б. Міжнародна охорона товарних знаків
    знаків
 5.  А. Теорії охорони товарних знаків
    знаків
 6.  П. Роль юриста в охороні товарних знаків
    знаків
 7.  Е. Реєстрація товарних знаків та експертиза заявки
    знаків та експертиза
 8.  М. Цивільно-правові засоби охорони товарних знаків
    знаків
 9. 1. Використання товарних знаків стосовно до товару, частково втратило свої властивості
    знаків не дає чіткої відповіді на питання, чи може оригінальний товарний знак використовуватися в таких ситуаціях
 10. 1. Знаки, які не підлягають реєстрації
    знаків: (а) Країни Союзу домовляються відхиляти чи визнавати недійсною реєстрацію та забороняти шляхом відповідних заходів використання без дозволу компетентних органів як товарних знаків чи як елементів цих знаків гербів, прапорів та інших державних емблем країн Союзу, впроваджених ними офіційних знаків і клейм контролю і гарантії, а також будь-яке наслідування
 11. Л. Обмеження прав власника товарного знака
    знаків на "частково втратили властивості товари" та використання знаків у рекламі порівняльного характ.
 12. Знак
    знакові вирази мають одне і те ж значення, тобто вони позначають «Російського письменника Ф.М. Достоєвського », але у них різний зміст. У структурі кожної мови є: словник, тобто сукупність певних знаків, з яких складаються слова і словосполучення; синтаксичні правила мови, що встановлюють способи з'єднання знаків в прості і складні вирази, які використовуються у спілкуванні;
 13. 5. Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг з метою реєстрації товарних знаків
    знаків, так і їх реєстрація на національній основі не можуть ефективно здійснюватися без належної класифікації тих товарів і послуг, для позначення яких використовуються товарні знаки і знаки обслуговування. Оскільки використання національних класифікацій вносить значні труднощі в порівняння результатів пошуку, який проводився в різних країнах, міжнародним співтовариством
 14. 2. Оформлення прав на товарний знак
    знаків, не допускається реєстрація в якості таких знаків, що складаються лише з позначень, що не володіють розпізнавальною здатністю або що представляють собою державні герби, прапори, емблеми, офіційні печатки, нагороди і тому подібні об'єкти, загальноприйняті символи і терміни, а також позначення, що є помилковими або здатними ввести в оману споживача щодо товару або
© 2014-2021  ibib.ltd.ua