Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Невідомий. Господарське право України. 2006, 2006 - перейти до змісту підручника

Обмеження щодо володіння корпоративними правами.

У частині 2 ст. 167 ГК України закріплено, що законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення.
На сьогоднішній день єдине обмеження володіння корпоративними правами встановлюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 року № 24-92, згідно зі ст. 1 якого державні підприємства (за винятком будівельних організацій, підприємств будівельної індустрії та будівельних матеріалів, що є засновниками господарських товариств, котрі здійснюватимуть проектування та перспективне будівництво за кордоном), не можуть бути засновниками підприємств будь-яких організаційних форм та видів, господарських товариств, кооперативів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Обмеження щодо володіння корпоративними правами."
 1. МІНІМАЛЬНІ РОЗМІРИ СТАТУТНИХ ФОНДІВ ДЕЯКИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  обмеженою та додатковою відповідальністю 100 мінімальних розмірів заробітної плати Закон України «Про господарські товариства» 3 Банки для місцевих кооперативних банків 1 мільйон євро Закон України «Про банки і банківську діяльність» для комерційних банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області 3 мільйони євро для банків, які здійснюють свою діяльність на території
 2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  обмеженою відповідальністю - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлено статутом. Товарна біржа - організація, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу й комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення,
 3. § 1. Визначення та зміст корпоративних прав
  обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення; 2) ці права зумовлюються належністю особі частки в статутному фонді (майні) господарської організації (тобто така організація повинна мати корпоративний устрій - її статутний фонд або майно має бути поділеним на частки); при цьому така частка може становити і 100 відсотків; 3) ці права включають трійку "базових
 4. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 21. - Ст. 296. 152. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 бе резня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. - Ст. 348. 141 153. Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня
 5. 6. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
  обмеженим доступом, а також інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які беруть (брали) участь у справі, або перешкодити подальшому розгляду справи); 2) наводити докази, подавати клопотання, усні й письмові пояснення (заперечення); 3) одержувати копії рішень у справі (витяги з них, крім інформації з обмеженим доступом, а також інформації, розголошення якої може
 6. § 1. Підприємства. Їх організаційні форми
  обмеженою відповідальністю, повного, з додатковою відповідальністю, командитного), а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності кількох осіб . У випадках залежності одного підприємства від іншого залежне підприємство вважається дочірнім . Слід зазначити, що крім визначення підприємства як суб'єкта господарювання в законодавстві України термін підприємство іноді
 7. § 3. Правовий режим корпоративних прав держави
  обмеженою відповідальністю та 34-х національних акціонерних і державних холдингових компаній (НАК і ДХК). Таким чином, держава володіє корпоративними правами переважно акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю. Залежно від ступеня корпоративного контролю держави за прийняттям рішень щодо діяльності господарських товариств корпоративні права держави
 8. Оцінка державних корпоративних прав.
  щодо вартості цих прав (як і вартості бізнесу товариства в цілому). Така інформація може бути необхідною в багатьох випадках - при визначенні напрямків використання прибутку товариства та розміру дивідендів, у зв'язку з залученням інвестицій, укладенням товариством інших значних угод, при прийнятті рішення про продаж державних корпоративних прав, реорганізацію чи ліквідацію товариства, інших
 9. § 2. Види господарських договорів
  обмеженими у формуванні умов договорів. Перехід до ринкової економіки характеризується різноманітністю форм власності, суб'єктів господарської діяльності, форм ведення виробництва та господарювання і, як результат цього, широким колом і різноманітністю господарських договорів. Саме з їх допомогою промислові та інші підприємства і підприємці планують свою діяльність. Відтепер не план, а договір
 10. Дайте характеристику основних концепцій управління персоналом, як науки
  обмежень, максимально розширити контроль за локальними умовами праці. Для того щоб внутрішній ринок праці на підприємстві динамічно розвивався, має бути створена інтегрована організаційна система стимулюючих фахових ролей. Фахівці з управління персоналом можуть пропонувати варіанти рішень як при проектуванні робіт і видів діяльності, так і під час обговорення організаційних механізмів
© 2014-2021  ibib.ltd.ua