Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Образно-символічна мова слова як сутнісна основа внутрішнього простору особистості.

Образ в широкому сенсі слова вживається відносно до видів почуттів відображення (відчуття, сприйняття, уява), поширюючись на абстрактне мислення. Водночас образ - синонім термінів «копія», «відображення», «зміст відображення», а також «інформація» в широкому сенсі слова1.

Образ об'єктивний за своїм джерела - відбиваному об'єкту-і суб'єктивний за способом свого втілення. Найважливішою характеристикою суб'єктивної форми образу є його ідеальний характер.

У кібернетиці застосовуються різні види моделювання зовнішніх об'єктів, сутність яких зводиться до заміни досліджуваних об'єктів (або системи) ізоморфними їм сістемамі2.

Вторинність образу по відношенню до свого джерела - об'єкту - припускає те, що образ будується і коректується в активній діяльності людини, спрямованої на забезпечення адекватного завданням і почуттям людини образу, відповідного предмету (реальному предтечі формованого образу) .

Ставлення образу і предмета грунтується на різних видах відповідностей (існує ціла система понять, які характеризують ці відповідності).

Структура образу в тому чи іншому аспекті відповідає його першоджерела, залежить від нього. У процесі набуття досвіду оволодіння образами людина навчається співвідносити образи з відбиваними предметами і тим самим розвиває свої сприйняття, уяву і мислення. Образи починають виступати у функції особливих заступників речей.

Бути ідеальним чином в реальній дійсності означає бути твореним в ідеальному самосвідомості окремої людини.

1 Див: Вінер Н. Кібернетика і суспільство / / Творець і майбутнє: пров. з англ. - М., 2003.

2 Ізоморфізм (грец. / 505 - рівний, однаковий і тогрНе - форма) - відносини між якими об'єктами, що виражають в деякому сенсі тотожність їх структури (будови).

68

Ідеальний образ може виступати у двох вимірах: 1) образ як вираз або приналежність особливої духовної діяльності людини; 2) образ як результат функціональної діяльності психіки.

Мистецтво є образотворчества. Образ - загальна категорія художньої творчості. Мистецтво відтворює, тлумачить і виявляє образи, здатні естетично впливати на людей. Художній образ зазвичай знаходиться в контексті напряму, його породив, і має самостійної самопрезентацией в житті. У широкому сенсі художній образ може бути представлений цілісним твором, що володіє своєю індивідуальною виразністю, енергетичними і значимістю.

Образ - продукт ідеальності та уяви, народжений мріями, задумами, гіпотезами. Образ народжується з предметного світу, з традиційних форм побудови попередніх образів у свідомості творця під впливом його індивідуальних внутрішніх образів. Уявне буття художника концентрує увагу на ідеї образу і вишукує ті концентровані на ньому ознаки, які видадуть квінтесенцію, сутнісне значення ідеального образу. Тому-то матеріалізований творцем образ може володіти винятковою силою впливу.

Художній образ виводить предмет з абстрактної внека-кількісний, надає йому значення естетичного об'єкта.

У сучасній культурі художній образ може бути носієм критерію істинності. Відродившись завдяки своєму творцеві, образ стає надбанням суспільства, конкретніше - надбанням того культурного фонду, який людство незмінно накопичує.

У кожній мові своя особлива реальність образно-знакових систем. У кожній релігії, науці, галузі мистецтва образно-знакові системи мають свою особливу специфіку, свій особливий глосарій.

Образно-символічний мову живопису, музики, прози та поезії створює нескінченність нетрафаретного внутрішнього простору особистості. Творець нового бачення сутнісних, нетрафаретних образів шукає способи їх передачі іншим людям, привносячи їх у зовнішнє реальність образно-знакових систем і тим самим заповнюючи і розвиваючи її. І все повертається на круги своя: реальність образно-знакових систем суспільства задає потенціал особистості, що розвивається, яка створює свій індивідуально неповторний образно-символічну мову; індивідуально неповторний образно-символічну мову творця йде до людей, вбудовується у вже існуючу реальність образно-знакових систем суспільства, деколи даючи суспільству революційно нові способи заміщень і знакових виразів предметів і явищ.

69

Реальність внутрішнього простору особистості виступає як одна з умов творчої діяльності людини.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Образно-символічна мова слова як сутнісна основа внутрішнього простору особистості. "
 1. Мухіна B.C.. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006

 2. В. Абсолютна інтелігібельність
  слова. У порівнянні з цим повним інтелектуальним проникненням в необхідне положення речей розуміння приватних фактів, таких наприклад, як "сьогодні світить сонце" або "цей стіл - коричневий", є результатом простого неосмисленого спостереження. Аналогічним чином відрізняються проникнення в необхідне положення речей і знання закону природи, що є результатом
 3. Глава перша
  засноване на визначенні привхідного, даного в 102 b 6-7. СР прим. 4 до гол. 5 кн. I. - 386. Глава восьма 1 AsB (Не-Б (НЕ-Б = 1 А) (зворотне проходження). - 387. U про 9 (Р s R) (Р s К), де «Р» і «І» - деякі бінарні відносини . СР «Метафізика», 1020 b 27-28. - 388. Глава дев'ята 1 Точка зору Сократа і Платона. - 389. 2 Див 113 b 27 - 114 а 6. - 389. Глава одинадцята
 4. § 7. Як народжується ієрархія художніх світоглядів?
  образний тип світогляду, що породжує всі форми мистецтва. Взагалі всяке мистецтво пов'язано з виявленням краси в тій чи іншій сфері буття і оформленням знайденої краси в одному з видів мистецтва. За якщо Благо грає роль єдиного джерела різноманітно яка проявляє себе життя, а істина відображає закономірне перетворення однієї форми життя в іншу, то краса стає
 5. . Онтологічні проблеми філософії
  як філософська проблема. Формування філософської категорії «буття». Космос і внутрішній світ людини. Місце і роль категорії «буття» у філософії. Генезис категорії «буття». Категорія буття у ведичній традиції Індії. Основні онтологічні поняття індійської філософії. Категорія «буття »у філософії Стародавнього Китаю. Категорія буття у філософії Парменіда. Буття - основа європейської
 6. 2.1. Мова і мислення
  мову важливі в логіці з тієї точки зору, що в них виражається внутрішня структура мислення. Внутрішня і зовнішня структури мислення взаємопов'язані і взаємозалежні, так як за зовнішніми ознаками можна судити про те, що відбувається всередині. Логіка завжди тісно пов'язана з мовним матеріалом і в чомусь близька граматиці. Нині логіка відтворює об'єктивну структуру мислення, принципи її
 7. 2. Зуби дракона
  символічне якість касти воїнів в індуїзмі - «Раджаса», що означає «розтягнення», «розширення». Це одне з основоположних якостей простору, тобто того, що «розтягнений», «розтягнуто», «протягнуто». Показово також, що російське слово «воїн» родинно древнеиндийскому кореню «veti», що означає «переслідувати, гнати, прагнути до» , а це знову відсилає нас до ідеї «динамічного руху»,
 8. Завдання 19. Переведіть на символічну мову складні судження:
  Приклад: «Якщо у людини багато доброго і мало злого, то він - гідний чоловік. Якщо у людини нічого доброго і багато поганого, то він - низька людина ». (З спадщини Чжан Чао). Рішення: Позначимо: А -« У людини багато доброго », В -« У людини мало злого », С -« Людина - гідний чоловік », D -« У людини багато поганого », Е -« Людина - низький ». ((АЛВ) ^ С) л
 9. Теми для рефератів 1.
  як форма взаємодії в гуманістично-орієнтованої соціокультурному середовищі. 4. Психологічні умови розуміння і взаєморозуміння суб'єктів у процесі спілкування. Теми для самостійної дослідницької роботи 1. Співвідношення процесів соціалізації та персоналізації як основа розвитку здібностей особистості до гуманістично-спрямованої взаємодії в соціально-культурній
 10. Структурування невик ідей
  мови? Довільність означуваного Про Як структуралізм справляється з історичними змінами? Культура як структура? Несвідоме як структура В початку двадцятого століття в Європі зародилася ще одна впливова філософська школа - структуралізм. Першим структуралістів був швейцарський філософ і лінгвіст по імені Фердинанд де Соссюр (1857-1913), який висловив думку, що мова
 11. Ілюзія індивідуальності і «система самості»
  образних уявлень особистості і наявності всіляких ілюзій в житті людини. Ці символи здатні як би утворювати в психіці індивіда своєрідну символічну систему, яка робить істотний вплив на життєдіяльність особистості, її умонастрій, ціннісні орієнтації Свого часу Фрейд прямо заявив про необхідність позбавлення людей від вантажу релігійних ілюзій. Саллівен
 12. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  як основа розвитку особистості в сучасному глобальному співтоваристві 1. Ноопсіхологіческая характеристика сучасної епохи суспільного розвитку. 2. Соціально-психологічна сутність позитивного полісуб'єктний взаємодії. Тема 2. Психологічні умови включення особистості в процес гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії. 1.
 13. М.П. Бузьке . Суб'єктна основа буття і регулювання суспільства. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 248 с., 2002
  символічно виражене простір і способи зв'язку з соціальними структурами та суб'єктами. Підкреслено необхідність освоєння потенціалу загальності суб'єкта для успішної модернізації російського суспільства. Робота може представляти інтерес для фахівців у галузі соціальної філософії та управління, усіх тих, хто орієнтований на освоєння дійсності через розкриття глобальних
 14. кон'юнктивний судження
  символічне вираз логічного союзу кон'юнкції. Логічне значення кон'юнкції відповідає наступній таблиці істинності: р я pAq і і І і Л Л Л і Л Л Л Л - Є два види діз'юнктівних суджень: сувора (що виключає) диз'юнкція і нестрогая (невиключає)
 15. 2.2. Основи теорії іменування
  символічною мовою логіки. Більш докладно операції логіки висловлювань будуть розглянуті в
 16. В. П. Макаренко Соціокультурний фон досліджень М. До . Петрова: проблема освоєння і розробки
  символічний зміст православ'я; раціоналізацію селянського свідомості. Все це зруйнувала радянська філософія як частина радянського дискурсу, який визначається наступними властивостями: «1. Мовою, на якому розмовляла нова демократія і ліва інтелігенція. У цій мові слова-фікції домінували над словами-предметами, так що навіть реальність могла бути в ньому представлена тільки через
 17. III. Слова метафізика
  образними ступенями виразності) значення слів-предків, але воно ще включає і значення співіснують слів, які обмежують, розширюють і індивідуалізують його значення і за відсутності яких воно втрачає своє значення. Зрозумівши це, ми готові до дослідження мови, що вживається метафізиками, і до вказівки всього того, що прямо або побічно мається на увазі цією мовою. § 393. У самому
 18. Статус національних мов
  мовам спілкування народів. Мовою спілкування всіх народів, що утворюють єдину соціалістичну націю, може бути тільки одна мова, в Росії (і в СРСР) в силу історично сформованих умов це російська мова. Усередині кожного народу має бути збережений місцевий національний мову. Мовою міжнародного спілкування на планеті, також в силу сформованих історичних умов, є англійська мова. Така
 19. 43. ТЕРИТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  слова територією РФ, наша країна, відповідно до ч. 2 ст. 67 Конституції РФ, має там суверенними правами та здійснює юрисдикцію в порядку, визначеному федеральним законодавством та міжнародно-правовими нормами. Суверенітет Росії поширюється на всю її цілісну і недоторканну територію (ст. 4 Конституції РФ). Гарантом державної цілісності РФ є глава
© 2014-2021  ibib.ltd.ua