Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Фролов С.С. Соціологія. Підручник. Для вищих навчальних закладів. М.: Наука - 256 с., 1994 - перейти до змісту підручника

§ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ІНСТИТУТ"

У своїй повсякденній діяльності люди розуміють під інститутом різні соціальні одиниці. Це можуть бути навчальні або наукові організації та установи, будь-які великі цільові організації. Серед соціологів немає повної згоди в розумінні цього терміну. Деякі вчені застосовують його тільки до великомасштабних організаціям (наприклад, до комітетів, об'єднанням і т.п.), використовуючи для малих організацій термін "група" або "асоціація". Таке розуміння дозволяє розрізняти поняття "інститут", "група" і "асоціація" виключно за ознакою розміру соціального об'єкта і робить незрозумілими базові особливості інститутів, груп і асоціацій.

Насправді, між поняттями "інститут" і "група" мається істотне внутрішнє відмінність. Якщо група - це сукупність взаємодіючих індивідів, то інститут є системою соціальних зв'язків і сукупністю соціальних норм, що існують у певній галузі людської діяльності, тобто реалізуються на практиці. Представляється, що можна дати наступне формальне визначення соціального інституту: соціальний інститут - це організована система зв'язків і соціальних норм, яка об'єднує значущі суспільні цінності і процедури, що задовольняють основним потребам суспільства.

У цьому визначенні під суспільними цінностями розуміються колективні ідеї та цілі, під громадськими процедурами - стандартизовані зразки поведінки в групових процесах, а під системою соціальних зв'язків - сплетіння ролей і статусів, за допомогою яких ця поведінка здійснюється й утримується в певних рамках. Наприклад, інститут сім'ї включає в себе: 1) сукупність суспільних цінностей (любов, ставлення до дітей, сімейне життя), 2) громадські процедури (турбота про виховання дітей, їх фізичному розвитку, сімейні правила і зобов'язання); 3) переплетення ролей і статусів (статуси і ролі чоловіка, дружини, дитини, підлітка, тещі, свекрухи, братів і т.п.), за допомогою яких здійснюється сімейне життя (169, с. 177).

Будь-який соціальний інститут виникає і функціонує, виконуючи ту чи іншу соціальну потребу.

Якщо така потреба стає незначною або зовсім зникає, то існування інституту виявляється безглуздим, гальмуючим суспільне життя. Такий інститут в силу інерції соціальних зв'язків деякий час ще може функціонувати як данина традиції, але в більшості випадків його життя досить швидко припиняється.

Зародження і загибель соціального інституту добре проглядаються на прикладі інституту дворянських дуелей честі. Дуелі були інституціоналізованих методом з'ясування відносин між дворянами в період з XVI до XVIII ст. Цей інститут честі виник у силу потреби в охороні честі дворянина і впорядкування відносин між представниками даного соціального шару. Поступово система процедур і норм розвивалася і спонтанні сварки і скандали перетворювалися на високоформалізованние бої і поєдинки зі спеціалізованими ролями (головний розпорядник, секунданти, медики, обслуговуючий персонал). Цей інститут підтримував ідеологію незаплямованою дворянської честі, прийняту в основному в привілейованих шарах суспільства. Інститут дуелей передбачав достатньо жорсткі норми захисту кодексу честі: дворянин, що отримав виклик на дуель, повинен був або прийняти виклик, або піти з громадського життя з ганебним клеймом боягузливого малодушності. Але з розвитком капіталістичних відносин змінювалися етичні норми в суспільстві, що виразилося, зокрема, в непотрібності захисту дворянської честі зі зброєю в руках. Прикладом занепаду інституту дуелей може служити абсурдний вибір зброї дуелі Авраамом Лінкольном: кидання картошин з відстані 20 м. Так цей інститут поступово припинив своє існування.

Разом з тим є важливі, найвищою мірою необхідні інститути, викликані до життя неминущим потребами. Соціологи вважають, що таких інститутів у розвинених суспільствах всього п'ять: це інститути сімейні, політичні, економічні, освітні та релігійні. Крім того, оскільки цінності і процедури наукового життя стали дуже важливими і высокостандартизированными, до найважливіших можна було б зарахувати і інститут науки.

Разом з тим багато видів діяльності, включаючи соціальну діяльність і медицину, теж починають визначатися жорстко встановленими зразками і нормами поведінки, володіють системою соціальних статусів і ролей і з цієї причини можуть бути віднесені до інститутів.

Незважаючи на те що інститути і соціальні групи - різні наукові поняття, вони невіддільні один від одного. Інститут, будучи сукупністю взаємозв'язків та систем поведінки, визначається в кінцевому рахунку потребами людей. Хоча він сам формує взаємозв'язку і норми, є люди, між якими здійснюються ці взаємозв'язки і які використовують норми на практиці. Саме люди самі за допомогою інституційних норм організують себе в групи та асоціації. Таким чином, в кожен інститут входить багато груп і асоціацій, що визначають інституційне поведінку. Наприклад, інститут сім'ї - це сукупність певних зв'язків, норм і ролей, які на практиці виявляються в діяльності окремих малих груп - конкретних сімей. Інститут освіти реалізується через колективи шкіл та інших навчальних закладів, тобто через певні соціальні групи. Церква вважається інститутом, а парафіяни окремої церкви - асоціацією. Отже, інститути та соціальні групи, а також асоціації взаємопов'язані, і безглуздо повністю відокремлювати один від одного ці поняття і вивчати їх окремо.

Отже, інститут - це своєрідна форма людської діяльності, заснованої на чітко розробленій ідеології, системі правил і норм, а також розвинутому соціальному контролі за їх виконанням. Інституційна діяльність здійснюється людьми, організованими в групи чи асоціації, де проведено поділ на статуси і ролі відповідно до потреб даної соціальної групи або суспільства в цілому. Інститути, таким чином, підтримують соціальні структури і порядок у суспільстві.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ІНСТИТУТ" "
 1. Проблемні питання 1.
  Визначення поняття держави? 3. Чому держава є центральним політичним інститутом і як воно взаємодіє з іншими суб'єктами політики? 4. Яким чином вибори визначають специфіку основних політичних інститутів? 5. Як характер виборчої системи впливає на розвиток інституту партій? 6. Специфіка формування недержавних політичних інститутів. 7. Чому
 2. Супідрядність обсягів
  понять повністю виключають один одного, але одночасно підпорядковані (входять в обсяг) третій поняттю, яке є родовим для перших двох. Наприклад: «юридичний інститут» (В), «медичний інститут» (С), «вищий навчальний заклад» (А) (рис. 5). Рис. 5 Поняття, що перебувають у відношенні підпорядкування до іншого поняття, називаються
 3. 4. Система адміністративного права
  інститутів і підгалузей. Адміністративне право складається з Загальної та Особливої частини. У Загальну частину включені такі інститути: 1. державне управління 2. виконавча влада 3. форми державного управління 4. методи державного управління 5. інститут правових актів 6. інститут державної служби 7. інститут адміністративного примусу 8. інститут адміністративної
 4. Програмні тези
  поняття політичного інституту в теорії. Нормативно-юридичний підхід Т. Гоббса. Соціологічний підхід Е. Дюркгейма і М. Вебера. - Держава як політичний інститут. Різні підходи до осмислення сутності держави. Внутрішні і зовнішні функції держави. Унітарна, федеративна і конфедеративная форми державного устрою. - Форми державного правління. Типологія
 5. Запитання для семінарського заняття 1.
  Поняття недержавних політичних інститутів? 7. Які існують підходи до поняття партії? Дайте типологію російських партій. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 8. До якого типу належить російська партійна система? 9. Які перспективи
 6. § 3. Інститути права: поняття, види
  певним чином виділяється, відокремлюються. Це відокремлення відбувається у вигляді глав, розділів, частин та інших елементів нормативних правових актів. Логічна послідовність і досконалість закону припускають таку диференціацію його змісту, яка визначається якісної відособленістю тієї чи іншої сукупності норм. Найчастіше правовий інститут - нечисленна сукупність
 7. § 2. Суспільство і його соціальні та політичні інститути
  інститутів, тобто стійких соціальних або політичних встановлень, установ, об'єднань і спільнот, що виконують необхідні для суспільства соціальні або політичні функції. Як вже зазначалося, люди - істоти суспільні, вони не можуть жити, трудитися, що не об'єднуючись по потребам та інтересам, цілям. Словом, соціальні та політичні інститути виникають в силу біологічних,
 8. 8. Поняття, сутність і система цивільного права.
  Певну однорідну групу відносин (інститут купівлі-продажу, права власності, спадкове право). У ЦК містяться наступні розділи: загальні положення, право власності та ін речові права, обов'язкове право, право на рез інтелектуальної діяльності, спадкове право, міжнародне приватне право. Джерела ГП (або гражд зак-во) - це сис-ма нормативних актів, що містять норми
 9. § 1. Поняття політичної системи суспільства
  певною мірою пов'язано з його вживанням у Конституції СРСР 1977 року. До цього використовувалися такі терміни як «політична організація класового суспільства», «система соціалістичної демократії». Існує безліч визначень політичної системи, які відрізняються концептуальними підходами. Наведемо деякі з них. Політичну систему суспільства в узагальненому вигляді можна
 10. 1. Поняття права власності
  певні приписи конституційного та адміністративно-правового характеру, і навіть деякі кримінально-правові правила, що встановлюють приналежність майна певним особам, що закріплюють за ними відомі можливості його використання і передбачають юридичні способи охорони прав та інтересів власників. 1 Раніше діяв Закон про власність в РРФСР 1990 р поряд з
 11. 1. Поняття соціального інституту. Ознаки, роль і значення соціальних інститутів
  певними матеріальними засобами і здійснюючих конкретну соціальну функцію. Зі змістовної сторони - це визначена система доцільно орієнтованих стандартів поведінки певних осіб у конкретних ситуаціях. Соціальні інститути мають історичне походження і знаходяться в постійній зміні та розвитку. Їх становлення називається інституціалізації.
 12. Список скорочень
  інституту історії АН СРСР СРСР АН СРСР МГУ - Московський держ. університет ім. М. В. Ломоносова Про ГУ - Омський держ. університет ім. Ф. М. Достоєвського ЗР РНБ - Відділ рукописів РНБ ПСЗ - Повне зібрання законів Російської імперії РАН - Російська академія наук РДАЛМ - Російський держ. архів літератури і мистецтва РДБ - Росийская держ. бібліотека РГИА - Російський держ. історичний архів РНБ -
 13. 1. Поняття і структура системи права
  певному зв'язку (координації, супідрядності, функціональної залежності і т.д.). Саме системність права є одним з головних критеріїв його розвиненості, показником рівня правової культури та професійного юридичного правосвідомості. Система права - це об'єктивно існуюче внутрішнє структурну єдність всієї сукупності норм національного права, а також об'єднуючих ці
 14. 3. Поняття і система цивільного законодавства.
  Певній послідовності. Відповідно до цього підходу під системою цивільного права слід розуміти його структуру, розглянуту в її внутрішньому розчленуванні на окремі інститути і в єдності цих інститутів, що об'єднуються у відповідні підгалузі. При цьому інститут системи громадянського права розуміється як група норм, що регулюють певні питання (краще - аспекти)
 15. 50. Система права. Галузі та інститути права. Правові спільності.
  Певної функціональної спрямованості. Структурні елементи системи права:-норми права;-інститути права;-підгалузі права;-галузі права; Галузь права - відносно самостійна сукупність юридичних норм, яка регулює якісно однорідну сферу (рід) суспільних відносин специфічним методом правового регулювання. Адміні. право - система правових норм, регул.
 16. Дементьєва В.В.. Римське республіканське міжцарів'я як політичний інститут. М.: Інфо-Медіа. - 137 с., 1998

© 2014-2021  ibib.ltd.ua