Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка з теорії держави і права 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

8. Поняття, сутність і система цивільного права.Цивільне право - це сис-ма правових норм, що регулюють майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини, засновані на автономії і майнової самостійності їх учасників методом юридичної рівності сторін з метою наділення ч / осіб можливостями самоорганізації їх деят-ти щодо задоволення своїх потреб та інтересів. Регулює:
товарно-грошові відносини;
відносини власності;
договірні зв'язки учасників обороту;
відносини, зв'я з відшкодування заподіяної шкоди;
у сфері інтелектуальної власності, спадкування.
Метод ДП хар-ся рав-вом учасників, майновим хар-ром ответсвенности за порушення прав.
Система ДП - сукупність всіх інститутів ДП в їх єдності і розмежування. Інститут ДП - сукупність норм, що регулюють всередині галузі певну однорідну групу відносин (інститут купівлі-продажу, права власності, спадкове право). У ЦК містяться наступні розділи: загальні положення, право власності та ін речові права, обов'язкове право, право на рез інтелектуальної діяльності, спадкове право, міжнародне приватне право.
Джерела ГП (або гражд зак-во) - це сис-ма нормативних актів, що містять норми ГП.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Поняття, сутність і система цивільного права. "
 1. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 2. 4.Питання вивчення народних рухів
  поняттю класова боротьба. Ряд авторів повністю виключає з цього середовища соціальні конфлікти відбувалися в Київській Русі і в цілому в домонгольський період російської історії. Характеризуючи народні рухи Стародавньої Русі І. Я. Фроянов відзначає складність їх характеру, вони часто не піддаються однозначній трактуванні. Нерідко в одних і тих же подіях були присутні елементи соціальних, політичних і
 3. Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права
  поняття, основні принципи. М., 1985. Арбітраж в СРСР. М., 1981. Арбітражний процес у СРСР. М., 1983. Арбітражний процес. М., 1994. Арбітражний процес. М., 1996. Арифулина А. Спеціалізовані суди: оптимістичний погляд у майбутнє / / Відомості Верховної Ради. 2001. № 9. Гапєєв В.Н. Правосуддя і арбітраж. Ростов-на-Дону, 1983. Гапєєв В.Н. Сутність арбітражної форми захисту права. Ростов-на-Дону,
 4. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  понять, що відносяться до міжнародного комерційного ар-бітражу, в тому числі понять арбітражу та арбітражного злагоди-шення (ст. I). Велике практичне значення мають положення, що регулюють формування арбітражу у випадку, коли сторо-ни передбачили розгляд спорів не в постійно дійству-ющем арбітражному органі, а в «ізольованому» арбітражі, створюваному тільки для вирішення конкретного
 5. 1 . Поняття конституційного пра-ва його сутність і на-зна-чення.
  Системи права. Як і всяка інша галузь права, воно перед-ставлять собою сукупність юридичних норм, що виражають волю або правлячих політичних еліт, або певних соціальних груп суспільства. Конституційне (державне) право закріплює основні принципи про народний суверенітет, верхової-стве парламенту, рівність усіх перед законом, панування права і т.д. Конституційне
 6. 22. Особливості російської правової системи
  понятті, сутності, соціальному призначенні, системі права, правових джерелах, правовій культурі, механізмі правового регулювання Перегляд загальноправових та галузевих принципів права, заснований на поділі категорій «право» і «закон» , а т.м. на визнанні верховенства прав і свобод людини Наростання загального обсягу нормативного регулювання у всіх сферах громадського та приватного життя Поява
 7. 32. Поняття і класифікація принципів права.
  Сутність права і основні зв'язки, реально існуючі в правовій системі. Всі принципи права можна розділити на: 1.Общесоціальние принципи права. (Економічні; соціальні; політичні; ідеологічні; морально-духовні та ін пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими, національними та груповими, партійними інтересами; принцип верховенства громадянського суспільства над державою;
 8. 34. Юридична концепція прав людини . Правовий статус особистості.
  поняття входять такі елементи: а) правові норми, що встановлюють даний статус; б) правосуб'єктність; в) основні права та обов'язки; г) законні інтереси; д) громадянство; е) юридична відповідальність; ж) правові принципи; з) правовідносини загального (статусного) типу. Правовий статус особистості - це правове становище людини, що відбиває його фактичний стан у взаємовідносинах з
 9. § 4. Суспільна небезпека і об'єктивна сторона злочину
  поняття більш конкретне, яке свідчить про шкоду вже наступив, а суспільна небезпека припускає можливість настання шкоди в майбутньому. Подібне трактування понять суспільної небезпеки і суспільній шкідливості може мати значення для того, щоб ще більш чітко. Відмежувати поняття «небезпеки» від поняття «суспільної небезпеки». Справді, конкретний випадок заподіяння шкоди
 10. § 1. Критерій підвищеного ступеня суспільної небезпеки
  сутність злочинного діяння, є основною ознакою, внутрішньою властивістю злочину. Будучи закріпленим у законі і, отже, маючи правове значення, це властивість об'єктивно і не залежить ні від волі законодавця, ні від волі органу, що застосовує закон. Діяння в кінцевому рахунку небезпечно не тому, що його так оцінив законодавець, а тому, що воно за своєю антисоціальною сутності порушує
© 2014-2022  ibib.ltd.ua