Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

5. Підстави виникнення заставного правовідносиниПраво застави, як і саме заставне правовідношення, може виникнути в силу договору або в силу вказівки закону. Застава виникає на підставі закону при настанні вказаних у ньому обставин, якщо в законі передбачено, яке майно і для забезпечення виконання якого зобов'язання визнається які у заставі (п. 3 ст. 334 ЦК). Правила ГК про заставу, що виникає в силу договору, відповідно застосовуються до застави, яка виникає на підставі закону, якщо законом не встановлено інше.
У чинному законодавстві має місце ряд приписів про виникнення заставних правовідносин в силу настання зазначених у законі обставин. Так, в п. 5 ст. 488 ЦК закріплено, що, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу, товар, проданий в кредит, з моменту його передачі покупцеві і до його оплати визнається які у заставі у продавця для забезпечення виконання покупцем його обов'язку по оплаті товару. В силу п. 1 ст. 587 ЦК при передачі під виплату ренти земельної ділянки або іншого нерухомого майна одержувач ренти в забезпечення зобов'язання платника ренти набуває право застави на це майно. Згідно п. 1 ст. 77 Закону про іпотеку, якщо інше не передбачено федеральним законом або договором, знаходяться в заставі з моменту державної реєстрації відповідного договору купівлі-продажу, вважаються житловий будинок або квартира, придбані у власність за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації. Заставодержателем за даним застави є банк або інша кредитна організація, що надали кредит на покупку житлового будинку або квартири.
Женевська міжнародна Конвенція про морські застави та іпотеки від 6 травня 1993 р., учасником якої є Росія1, в ст. 4 передбачила, що морською заставою щодо судна забезпечуються:
1См.: Федеральний закон від 17 грудня 1998 р. "Про приєднання Російської Федерації до Міжнародної конвенції про морські застави та іпотеки 1993 року" / / СЗ РФ. 1998 № 51. Ст. 6266.
* Вимоги щодо заробітної плати та інших сум, які належать капітану, командному складу та іншим членам екіпажу судна у зв'язку з їх роботою на судні, включаючи витрати з репатріації та внески до фонду соціального страхування, що виплачуються від їх імені;
* вимоги у зв'язку із загибеллю або тілесними пошкодженнями на суші або на воді, якщо вони безпосередньо пов'язані з експлуатацією судна;
* вимоги щодо винагороди за порятунок судна;
* вимоги щодо виплати портових зборів, зборів за користування каналами та іншими водними шляхами і лоцманських зборів;
* вимоги, що випливають із цивільних правопорушень, пов'язаних з нанесенням матеріальної шкоди або шкоди в процесі експлуатації судна, за винятком втрати або пошкодження вантажу, контейнерів або багажу пасажирів, що перевозяться на судні, адресовані до власника, фрахтувальника за димайз-чартером, керуючого або оператора судна.
У ст. 5 Конвенції визначено, що морські застави, зазначені в ст. 4, мають пріоритет перед зареєстрованими іпотеками та обтяженнями.
У всіх наведених випадках виникнення застави на підставі закону дотримані вимоги п. 3 ст. 334 ГК. По-перше, вказано, яке майно вважається які у заставі. По-друге, визначено, для забезпечення виконання якого зобов'язання майно визнається які у заставі. По-третє, описані обставини (юридичні факти), настання яких необхідно для виникнення застави.
Договір - найважливіша підстава виникнення права застави. У п. 1 ст. 399 ЦК йдеться, що в договорі про заставу мають бути зазначені предмет застави та його оцінка, істота, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою. У ньому має також бути вказівка на те, в якої зі сторін перебуває закладене майно. Перераховані умови відносяться до розряду істотних умов договору про залоге1.
Умови про предмет застави вважатимуться узгодженими, якщо заставодавець і заставодержатель внесуть до нього дані, що дозволяють однозначно ідентифікувати предмет застави. Якщо предметом застави є індивідуально-визначена річ, наприклад будівля, то при його передачі в заставу необхідно представити документи, що містять відомості, що дозволяють визначити місце розташування будинку, розмір корисних площ і т. п.2
1 См .: п. 42 постанови Пленуму Верховного Суду РФ і ВАС РФ від 1 липня 1996 р. № 6/8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" / / Вісник ВАС РФ. 1996. № 9; ВПС РФ. 1996. № 9.
2 Тут йдеться про документи, про які йдеться при аналізі договору продажу нерухомості на с. 257 цього підручника.
Якщо предметом застави є право вимоги, то необхідно чітке опис зобов'язання, іншого правовідносини, з якого воно виникло і у зв'язку з яким зберігає свою дійсність. Зазначені вимоги про необхідність індивідуалізації предмета застави є наслідком принципу спеціальності застави: об'єктом застави може бути тільки відоме певне імущество1. Виключення з даного принципу становить визначення предмета при заставі товарів в обороті, в силу чого застава товарів в обігу набуває рис особливого різновиду застави.
Щодо предмета застави в договорі можуть бути узгоджені і інші, не відносяться до ідентифікує предмет застави умови, відсутність яких не впливає на дійсність договору. Наприклад, при укладенні договору про іпотеку заставодавець зобов'язаний у письмовій формі попередити заставодержателя про всі відомі йому до моменту державної реєстрації договору права третіх осіб на предмет іпотеки (правах застави, довічного користування, оренди, сервітути та інші права). Невиконання цього обов'язку заставодавцем дає заставодержателю лише право вимагати дострокового виконання забезпеченого іпотекою зобов'язання або зміни умов договору про іпотеку (ст. 12 Закону про іпотеку), але не тягне недійсності договору про іпотеку.
Умови про суть, розмір і терміни виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, визнаються узгодженими, якщо в договорі застави є відсилання або до договору, що регулює основне зобов'язання і містить відповідні умови, або до іншим документам, що містить дані про суть, розмір і терміни виконання зобов'язання, забезпеченого заставою. Умова про оцінку предмета застави має узгоджуватися заставодавцем і залогодержателем2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Підстави виникнення заставного правовідносини "
 1. § 2. Гроші та цінні папери. Поняття майна
  підстав, спираючись на які боржник має право відмовитися від виконання лежить на ньому обов'язки. Зокрема, оформлена за всіма правилами цінний папір не може бути оскаржена боржником з посиланням на відсутність підстави виникнення зобов'язання або на його недійсність. Допускаються лише заперечення з формальних підстав, зокрема, посилання на пропуск строку подання цінного
 2. § 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань
  підстав встановлення розрізняють законну і договірну неустойку. Договірну неустойку встановлюють самі сторони. До законною відноситься неустойка, що встановлюється законом. Застосування законної неустойки не залежить від волі сторін. Законна неустойка підлягає застосуванню у випадках, коли умова про неустойку не включено в договір або розмір договірної неустойки менше розміру неустойки, встановленої
 3. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  засноване на їх виключно високу вартість і необхідність з цієї причини встановлення найбільш строгих правил правової регламентації. На відміну від інших нерухомих речей дані об'єкти функціонально вільно переміщаються в просторі, не втрачаючи тривалий час корисних властивостей, і завдяки цьому задовольняють інтерес уповноваженої суб'єкта. Нарешті, закон передбачає
 4. § 2. Застава
  підставі договору, боржник передає кредитору (банку) житловий будинок. Боржнику (позичальнику) відомо, що в разі, якщо він своєчасно не поверне банку суму кредиту, стягнення може бути звернено на предмет застави, тобто житловий будинок буде проданий, а виручена сума співай-дет на погашення боргу банку. При цьому боржник понесе до-ти додаткові витрати у зв'язку про тим, що розгляд справи В СУДІ, реалізація
 5. Істотними умовами договору про заставу є наступні:
  підстав, встановлених законом , б) інше не передбачено договором (п. 2 ст. 345 ГК РФ). Договором (але не законом) заставодавець може бути позбавлений права замінювати або відновлювати предмет застави; існування або реалізація даного права можуть бути пов'язані з дотриманням певних умов і т. д.; 8) користуватися предметом застави відповідно до його призначення, у тому числі витягувати з
 6. 3. Суб'єкти заставного правовідносини
  заснованим на заставі (п. 5 ст. 350 ЦК). Дане право кредитора-заставодержателя пояснюється тим, що заставодавець залишається боржником за основним зобов'язанням (за заставодавцем зберігається особисте зобов'язання). У тих випадках, коли заставодавцем є третя особа, тобто особа, особисто не зобов'язана кредитору-заставодержателю за основним зобов'язанням, і коли заставодержатель не може повністю
 7. 8. Зміст заставного правовідносини
  підстав, встановлених законом, заставодавець має право в розумний термін відновити предмет застави або замінити його іншим рівноцінним майном, якщо договором не передбачено інше (ст. 345 ЦК). У разі, коли предмет застави вибуває з володіння заставодавця, у якого він був залишений, не відповідно до умов договору про заставу, а заставодавець порушить правила заміни предмета застави, що не
 8. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  підставах виявилися розділеними між судами загальної юрисдикції та арбітражними судами. Зрозуміло, що це ненормальне явище в системі право-суддя призводило до суперечностей. Підчас з'являлися прямо протилежні акти. Друга категорія справ - це спори за участю іноземців (іноземних підприємців та іноземних компаній) ». АПК 2002 врегулював ці питання і тепер не може бути мови про
 9. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  основу заявлених вимог. Вони можуть змінювати свої вимоги (предмет, підстава, розмір позову) в процесі розгляду справи. Позивач має право відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов. Сторони можуть закінчити справу шляхом укладення мирової угоди. Особи, що у справі, має право порушувати апеляційної, касаційної-ве, наглядове виробництво. Сторони здійснюють дії, спрямовані на
 10. 6. Процесуального правонаступництва
  підставі закону (ст. 387 ЦК РФ), - переведення боргу (параграф 2 глави 24 ЦК РФ). Але, незалежно від виду матеріального правонаступництва, при процесуальному правонаступництво від однієї особи до іншої переходить весь комплекс процесуальних прав та обов'язків. Всі дії правопредшественника обов'язкові для правонаступника в тій мірі, в якій вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua