Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Особливості захисту прав громадян-споживачів за договором роздрібної купівлі-продажуСпоживачем за змістом Закону про захист прав споживачів є тільки такий громадянин, який набуває і використовує товари виключно для цілей особистого споживання, а не для перепродажу або використання з метою отримання прибутку. Однак це зовсім не означає, що такий громадянин не може використовувати їх як знарядь продуктивної праці (сінокосарка або трактор, слюсарний верстат або вантажний автомобіль). Для застосування законодавства про захист прав споживачів важливо лише, щоб плоди і доходи, отримані громадянином внаслідок його продуктивної праці, не могли розглядатися як прибуток, тобто один з суттєвих ознак підприємницької деятельности1.
Громадянин розглядається як споживача, якщо він не тільки здобуває, використовує товари, замовляє роботи (ус-
1 Саме такий підхід закріплений в розд I Роз'яснень
луги), але й має намір придбати чи замовити їх. Це означає, що деякі норми закону повинні застосовуватися і до того, як між сторонами виникнуть договірні відносини. Іншими словами, ряд норм закону поширюється і на переддоговірні відносини. Це особливо стосується ст. 8-12 Закону про захист прав споживачів, регулюють надання споживачам інформації.
Споживачем за змістом Закону про захист прав споживачів визнається і громадянин, який купив товар або квиток на поїзд, і громадянин, який користується цим товаром (члени сім'ї громадянина, який купив товар, громадянин, якому він подарований, і т. п.) 1. Зобов'язання між виробниками, продавцями, виконавцями і споживачами, що виникають з приводу придбання або використання товарів для особистих (побутових) потреб, не є зобов'язаннями строго особистого характеру (за винятком зобов'язань, що виникають із заподіяння шкоди життю та здоров'ю споживача товарами, роботами або послугами неналежної якості), тому, зокрема, не припиняються смертю громадянина-споживача (ст. 418 ЦК).
Виробником може визнаватися тільки така організація або громадянин-підприємець, які виробляють товари для реалізації споживачам. Отже, розглянуте законодавство не може застосовуватися, якщо ці особи доведуть, що випускають продукцію, не призначену для споживача, або не передавали споживчі товари для реалізації.
Закон про захист прав споживачів врегулював систему основних прав споживачів, встановлених "Керівними принципами на захист інтересів споживачів", одноголосно прийнятими Генеральною Асамблеєю ООН в 1985 р.2:
- право на придбання товарів (робіт, послуг) належної якості,
- право на безпеку життя і здоров'я споживачів,
1. право на інформацію про товари (роботи, послуги) та їх виробників (виконавців, продавців);
2. право на освіту споживачів і компетентний вибір необхідних товарів (робіт, послуг);
- право на державну і суспільну захист прав споживачів,
1 См Коментар до закону Російської Федерації "Про захист прав споживачів" М.1993 З 5, Левшина Т Л Основи законодавства про захист прав споживачів М, 1994 З 15
2 См Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 9 квітня 1985 р № 39/248 / / Комерційний вісник 1989 № 7,8 З 1-13
1. право на об'єднання споживачів в добровільні громадські організації.
Зрозуміло, не всі перераховані права і далеко не однаковою мірою отримують цивільно-правову охорону. Надалі будуть розглянуті тільки ті цивільно-правові конструкції, які покликані забезпечити підвищену охорону прав споживачів як учасників договірних відносин.
Відповідно до ст. 8-10 Закону про захист прав споживачів споживач має право вимагати надання необхідної та достовірної інформації про виробника (виконавця, продавця), режим його роботи і реалізованих ним товари (роботи, послуги). Ця інформація в наочній і доступній формі доводиться до відома споживачів при укладанні договорів купівлі-продажу та договорів про виконання робіт (надання послуг) способами, прийнятими в окремих сферах обслуговування споживачів, російською мовою, а додатково, на розсуд виробника (виконавця, продавця) , на державних мовах суб'єктів Російської Федерації і рідних мовах народів Російської Федерації 1.
Інформація про виробника (виконавця, продавця) включає фірмове найменування (найменування) організації, місце її знаходження і режим роботи. Ці відомості продавець (виконавець) повинен розміщувати на вивісці. Якщо виробником (виконавцем, продавцем) є індивідуальний підприємець, то він зобов'язаний надати споживачеві інформацію про державну реєстрацію та найменування зареєстрував його органу. Якщо діяльність, здійснювана виробником (виконавцем, продавцем), підлягає ліцензуванню, споживачеві також повинна бути надана інформація про номер ліцензії, строк її дії, а також відомості про орган, який видав цю ліцензію. Інформація про виробника (виконавця, продавця) повинна бути доведена до відома споживачів також при здійсненні торгівлі та інших видів обслуговування споживачів у тимчасових приміщеннях, на ярмарках, з лотків та в інших випадках, якщо торгівля, побутове та інші види обслуговування споживачів здійснюються поза постійного місця перебування продавця (виконавця).
1 Враховуючи це, надання даної інформації іноземною мовою без повідомлення перекладу в обсязі, зазначеному в п 3 ст 10 Закону про захист прав споживачів, слід розцінювати як ненадання необхідної інформації з настанням наслідків, перелічених у п 1 ст 12
Виробник (виконавець, продавець) зобов'язаний своєчасно надавати споживачеві необхідну і достовірну інформацію про товари (роботи, послуги), що забезпечує можливість їх правильного вибору. При цьому за окремими видами товарів (робіт, послуг) перелік і способи доведення інформації до споживача встановлюються Урядом РФ.
Згідно п. 2 ст. 9 Закону про захист прав споживачів інформація про товари (роботи, послуги) в обов'язковому порядку повинна містити:
інформацію про якість та безпеку товарів, робіт або послуг; позначення стандартів, обов'язковим вимогам яких повинні відповідати товари (роботи, послуги);
відомості про основні споживчі властивості товарів (робіт, послуг); гарантійний термін, якщо він встановлений;
вказівки на ціну та умови придбання товарів (робіт, послуг); правила та умови ефективного і безпечного використання товарів (робіт, послуг);
1. термін служби або термін придатності товарів (робіт), встановлений відповідно до Закону про захист прав споживачів;
2. місце знаходження виробника (виконавця, продавця) і місце перебування організації (організацій), уповноваженої виробником (продавцем) на прийняття претензій від споживачів і проводить ремонт і технічне обслуговування товару (роботи);
3. інформацію про сертифікацію товарів (робіт, послуг), що підлягають обов'язковій сертифікації, а також про правила продажу товарів (виконання робіт, надання послуг).
Інформація про товари (роботи, послуги) доводиться до відома споживачів у технічній документації, що додається до товарів (робіт, послуг), на етикетках, маркуванням чи іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів (робіт, послуг), а інформація про сертифікацію товарів (робіт, послуг) представляється у вигляді маркування в установленому порядку знаком відповідності і вказівкою в технічній документації відомостей про проведення сертифікації.
Згідно п. 3 ст. 495 ГК покупець, якому не надано можливість негайно отримати в місці продажу необхідну інформацію про товар, має право вимагати від продавця відшкодування збитків, викликаних необгрунтованим ухиленням від укладення договору роздрібної купівлі-продажу, а якщо договір укладено, в розумний строк відмовитися від виконання договору, зажадати повернення сплаченої за товар суми і відшкодування інших збитків. Продавець, який не надав покупцеві можливість отримати відповідну інформацію про товар, несе відповідальність і за недоліки товару, які виникли після його передачі покупцеві, щодо яких покупець доведе, що вони виникли у зв'язку з відсутністю у нього такої інформації. У ст. 12 Закону про захист прав споживачів відповідальність виробника (виконавця, продавця) за неналежну інформацію про товар (роботу, послугу), про виробника (виконавця, продавця) встановлена залежно від виду правопорушення. Якщо надання неналежною, тобто недостовірною або недостатньо повною, інформації про товар (роботу, послугу), а також про виробника (виконавця, продавця) спричинило:
1. придбання товару (роботи, послуги), який не має потрібних споживачеві властивостей, - споживач має право розірвати договір і зажадати повного відшкодування збитків;
2. неможливість використання придбаного товару (роботи, послуги) за призначенням - споживач має право вимагати надання йому в розумно короткий термін належної інформації. Якщо інформацію в обумовлений термін не буде надано, споживач має право розірвати договір і зажадати повного відшкодування збитків;
3. виникнення недоліків товару (роботи) після передачі його споживачеві - він має право пред'явити продавцю (виробнику) вимоги, передбачені п. 1-4 ст. 18 Закону про захист прав споживачів, а виконавцю - вимоги, передбачені п. 1 ст. 29 даного Закону,
4. заподіяння шкоди життю, здоров'ю та майну споживача - він має право вимагати від виробника (виконавця, продавця) відшкодування шкоди в порядку, передбаченому гл. 59 ЦК та ст 14 Закону про захист прав споживачів.
Пунктом 1 ст. 16 Закону про захист прав споживачів передбачається загальне правило, за яким умови договору, що ущемляють права споживача в порівнянні з правилами, встановленими законами або іншими правовими актами Російської Федерації у сфері захисту прав споживачів, визнаються недійсними.
Збитки, що виникли у споживача внаслідок виконання договору, в якому є умови, що порушують чинне законодавство або є менш сприятливими, ніж встановлені ним, підлягають відшкодуванню виробником (продавцем, виконавцем) в повному обсязі. При цьому не обов'язково весь договір в цілому повинен визнаватися недійсним. Якщо договір міг бути виконаний і без включення до нього недійсної частини, недійсна частина угоди (договору) не тягне недійсність інших її частин (ст. 180 ЦК).
Згідно п. 2 та п. 3 ст. 16 Закону, що розглядається забороняється обумовлювати набуття одних товарів (робіт, послуг) обов'язковим придбанням інших товарів (робіт, послуг). Мається на увазі нав'язування споживачеві товарів "в наборі", "замовленні" або послуг "у комплексі". Продавець не має права нав'язувати споживачу придбання товару, який не є єдиної асортиментної одиницею - "комплектом" згідно п. 1 ст. 479 ЦК (набір посуду або меблів). Приєднання іншого додаткового товару до необхідного споживачеві фактично призводить до збільшення ціни одних товарів (робіт, послуг) за рахунок інших, що не користуються попитом і не можуть бути реалізованими іншим способом. Подібні дії і складають "утиск" прав споживачів. З іншого боку, продавцю (виконавцю) забороняється без згоди споживача надавати додаткові послуги за плату. Закон у даному випадку надає право споживачеві, який отримав подібні послуги без узгодження додаткових умов, вимагати повернення сплачених продавцю (виконавцю) сум.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Особливості захисту прав громадян-споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу "
 1. 1. Система зобов'язань
  особливостей цивільно-правового статусу що у них осіб. З цієї точки зору в першу чергу відокремлюються зобов'язання, пов'язані із здійсненням їх сторонами підприємницької діяльності. Йдеться про зобов'язання, суб'єктами яких є підприємці - професійні учасники майнового обороту. Враховуючи їх професіоналізм, закон встановлює для них деякі
 2. 1. Поняття договору побутового підряду
    особливості, про ціну та форму оплати, а також повідомити замовникові на його прохання інші пов'язані з договором і відповідної роботі відомості. Крім того, якщо за характером роботи це має значення, підрядник повинен вказати замовникові конкретну особу, яка буде її виконувати. Замовник має право вимагати розірвання укладеного договору побутового підряду без оплати вже виконаної роботи, а
 3. 9. Право на інші форми публічної передачі
    особливо на початку творчого шляху, продають свої твори різного роду перекупникам за ціною, значно нижче їхньої реальної вартості. Право на отримання частини прибутку, виручай від перепродажу твору при переході його від одного власника до іншого, певною мірою компенсує ту несправедливість, яка була допущена по відношенню до автора спочатку. До числа майнових прав
 4. § 1. Цивільне законодавство та його система
    особливо важливе значення для судів загальної юрисдикції та арбітражних судів має спільну постанову Пленуму Верховного Суду Російської Федерації і Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 1 липня 1996 р. № 6/8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" . Це постанова покликана служити для судів орієнтиром у складних
 5. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
    особливості, пов'язані з тим, що ці державні юридичні особи мають самостійними правами на таке майно. Управління та розпорядження об'єктами федеральної власності від імені держави регламентуються постановою Уряду РФ від 10 лютого 1994 р. № 96 "Про делегування повноважень Уряду РФ з управління та розпорядження об'єктами федеральної власності". У
 6. 3. Поняття та особливості приватного права
    захисту прав споживачів і в деяких інших аналогічних по суті ситуаціях. Проблема, отже, полягає не в дозволі або виключення втручання держави в майновий оборот, а в обмеженні цього втручання, у встановленні законом його чітких рамок і
 7. 2. Система цивільного права
    захисту громадянських прав, суб'єктів та об'єкти цивільного обороту, а також про терміни і деякі інші правила загального порядку, застосовні до всіх грома-Данський правовідносин. Вона має важливе системоутворюючих-щее, теоретико-пізнавальне і разом з тим практичне, пра-вопріменітельное значення, бо складові її правила так чи інакше враховуються при застосуванні всіх інших
 8. 2. Основні розділи курсу цивільного права
    особливості цивільно-правового регулювання пов'язаних з майновими особистих немайнових відносин, що виникають в результаті творчої діяльності і включаються в сферу дії авторського і патентного права, а також цивільно-правової охорони засобів індивідуалізації товарів. Розділ VI. Цивільно-правовий захист особистих немайнових благ - висвітлює поняття і види особистих
 9. 3. Публічний договір і договір приєднання
    захисту інтересів слабшої сторони. Публічним визнається договір, який підлягає укладенню комерційною організацією або індивідуальним підприємцем в силу характеру їх діяльності з кожним, хто звернеться за отриманням відчужуваних ними товарів, вироблених робіт або послуг (п 1 ст 426 ЦК). 1 См Брагінський МІ До питання про співвідношення речових та зобов'язальних
 10. 1. Поняття та особливості договору роздрібної купівлі-продажу
    захист прав споживачів "1 (далі - Закон про захист прав споживачів) та інші правові акти, прийняті відповідно до нього. У зв'язку з цим у п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 29 вересня 1994 р. № 7" Про практику розгляду судами справ про захист прав споживачів "2 підкреслюється, що законодавство про захист прав споживачів регулює відносини між громадянином, що має намір
© 2014-2021  ibib.ltd.ua