Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина: Підручник 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер. , 2008 - перейти до змісту підручника

ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Тема 11. Здійснення цивільних прав

і виконання цивільних обов'язків

Поняття здійснення суб'єктивного цивільного права. Поняття виконання суб'єктивної цивільного обов'язку. Принципи і гарантії здійснення прав і виконання обов'язків у цивільному праві. Способи здійснення цивільних прав і виконання цивільно-правових обов'язків.

Поняття і види меж здійснення цивільних прав. Межі суб'єктивного цивільного права і межі його здійснення. Поняття і форми зловживання правом. Відмова у захисті права і наслідки його застосування.

Здійснення цивільних прав і виконання цивільно-правових обов'язків через представника. Поняття і значення представництва. Повноваження. Види представництва. Особливості комерційного представництва. Поняття і види довіреності. Форма довіреності. Передоручення. Припинення довіреності. Представництво без повноважень і його цивільно-правові наслідки.

Тема 12. Право на захист як суб'єктивне цивільне право

Поняття і зміст суб'єктивного права на захист. Способи захисту цивільних прав. Судовий захист цивільних прав. Захист цивільних прав від незаконних актів публічної влади.

Самозахист цивільних прав. Необхідна оборона і дії в умовах крайньої необхідності як способи самозахисту цивільних прав.

Заходи оперативного впливу на порушника цивільних прав, їх основні особливості та види.

Заходи державного примусу, які застосовуються для захисту цивільних прав. Державно-примусові заходи превентивного (попереджувального) характеру. Цивільно-правові санкції.

Тема 13. Цивільно-правова відповідальність

Цивільно-правова відповідальність як спосіб захисту цивільних прав. Особливості цивільно-правової відповідальності. Функції цивільно-правової відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності.

Підстави та умови цивільно-правової відповідальності. Поняття і склад цивільного правопорушення. Протиправне поведінка як умова цивільно-правової відповідальності. Поняття і зміст шкоди (збитків) у цивільному праві. Матеріальну та моральну шкоду. Причинний зв'язок між протиправною поведінкою і наступившим шкідливим результатом. Вина правопорушника як умова цивільно-правової відповідальності. Поняття і форми вини в цивільному праві, їх значення. Відповідальність, яка не залежить від вини правопорушника. Поняття випадку та непереборної сили, їх цивільно-правове значення. Цивільно-правова відповідальність за дії третіх осіб.

Розмір цивільно-правової відповідальності. Принцип повноти цивільно-правової відповідальності.

Форми цивільно-правової відповідальності. Неустойка і її види, співвідношення неустойки і збитків. Особливості відповідальності за порушення грошових зобов'язань. Межі цивільно-правової відповідальності. Зміна розміру цивільно-правової відповідальності. Урахування вини суб'єктів правовідносин при визначенні розміру цивільно-правової відповідальності. Змішана відповідальність. Об'єкти цивільно-правової відповідальності.

Тема 14. Строки здійснення і захисту цивільних прав

і виконання цивільних обов'язків

Поняття та цивільно-правове значення термінів. Види строків у цивільному праві, їх класифікація. Строки виникнення і здійснення цивільних прав. Пресекательние терміни. Терміни виконання цивільно-правових обов'язків. Терміни захисту цивільних прав.

Обчислення строків в цивільному праві. Початок і закінчення перебігу строку.

Поняття і значення позовної давності. Види строків позовної давності. Застосування та обчислення строків позовної давності. Призупинення і перерва перебігу строку позовної давності. Відновлення терміну позовної давності. Наслідки закінчення строку позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ "
 1. 7. Поняття і предмет науки цивільного права, її система.
  Здійснення та захист цивільних прав та обов'язків). 3) Вчення про суб'єктів цивільних прав та обов'язків. 4) Вчення про об'єкти цивільних правовідносин. 5) Загальні положення про виникнення цивільних прав та обов'язків (юридичні факти в цивільному праві, угоди, представництво, довіреність). 6) Вчення про права на речі (право власності, володіння, права на чужі речі). 7)
 2. В. Роль юриста, що спеціалізується в сфері інтелектуальної власності
  здійснення і захисту цивільних прав та т. П. Зазначені та багато інших положень цивільного права не включаються до спеціальних законів про авторські та суміжні права, патенти на об'єкти промислової власності, товарні знаки і т. Д., Але незримо присутні в названих актах. Так, російські закони про окремі об'єкти інтелектуальної власності практично не містять норм про
 3. Список використаної літератури
  здійснення і захисту цивільних прав. М "1972. Грімм Д.Д. Лекції по догми римського права. Спб., 1907. Вип. 1. Гуляєв А.М. Російське громадянське право. Спб., 1911. Гурвич М.А. Право навскіс. М.; Л., 1949. Гурвич М.А. Лекції по радянському цивільному процесу. М., 1950. Гурвич М.А. Судове рішення. Теоретичні проблеми. М "1976. Гурвич М.А. Правонаіск. М., 1978. Дернбург Г. Пандекти.
 4. § 3. Принципи цивільного права
  здійсненні належних їм прав спирається тільки на їх майнові та інші інтереси. Ніхто не має права диктувати учасникам цивільних правовідносин, як здійснювати належні їм права. Разом з тим свобода розсуду учасників цивільних правовідносин не безмежна і існує в певних юридичних рамках. Чинне законодавство встановлює відповідні межі
 5. § 1. Поняття, числення та види строків
  здійснення порушеного права і т.д. Моменти або періоди часу, настання або закінчення яких тягне певні правові наслідки, отримали в цивільному праві найменування термінів. Оскільки наступ (закінчення) термінів носить об'єктивний характер, тобто не залежить від волі суб'єктів цивільного права, строки належать до категорії подій. Правила обчислення строків. Цивільне
 6. 2. Основні розділи курсу цивільного права
  здійснення і захисту цивільних прав та обов'язків). Розділ IV. Право власності та інші речові права - розкриває поняття та зміст права власності у відносинах приватної та державної (публічної) власності, а також регламентацію спадкування приватної власності громадян. Тут містяться також положення про поняття, зміст і видах інших (обмежених) речових прав і про
 7. 4. Рівність правоздатності громадян
  здійснення і захисту цивільних прав М, 1972 З 18 2 Див - Братусь З Н. Предмет і система радянського цивільного права З 140 3 См ст. 19 Конституції РФ, а також ст. 2 Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р Правоздатність деяких громадян може мати спеціальний характер. Так, голова селянського (фермерського) господарства у сфері діяльності
 8. 2. Юридична природа і зміст дієздатності громадян
  здійснення і захисту цивільних прав. Автореф. дісс, д-ра юрид. наук, М, 1970 З 11 2 Див Грибанов В П. Основні проблеми здійснення та захисту цивільних прав. Автореф. дісс. д-ра юрид. наук З 6; Радянське цивільне право Суб'єкти цивільного права / Под ред С. Н. Братуся. С. 20. Це право відрізняється від інших суб'єктивних прав своїм змістом: воно означає можливість певного
 9. Розділ III. Здійснення і захист цивільних прав
  захист цивільних
 10. 7. Наслідки припинення довіреності
  здійснення і захисту цивільних прав. М., 1972; Малеин Н. С. Цивільний закон і права особистості в СРСР. М., 1981; Невзгодіна Е. Л. Представництво по радянському цивільному праву. Томськ, 1980; Рясенцев В. А. Підстави представництва в радянському цивільному праві / / Уч. зап. ВЮЗИ. М., 1948; Янев Янко Г. Правила соціалістичного співжиття. М.,
 11. 1. Поняття права на захист
  здійснення, визначається комплексом норм цивільного матеріального та процесуального права, що встановлюють: а) сам зміст правоохоронної заходи; б) підстави її застосування; в) коло суб'єктів, уповноважених на її застосування; г) процесуальний і процедурний порядок її застосування; д) матеріально-правові та процесуальні права суб'єктів, по відношенню до яких застосовується дана міра.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua