Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Відп . ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., Оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Відносини між працею і капіталом

Конституційне право розвинених країн тривалий час ігнорувало зазначену групу суспільних відносин. Однак політична боротьба робітничого класу, конституційний досвід соціалістичних держав, що характеризується упором на соціально-класовий характер влади, подібна соціальна демагогія в інших тоталітарних суспільствах призвели до того, що в конституціях ряду країн, що стали на шлях демократії після падіння тоталітаризму, відносини між двома найбільш впливовими соціальними спільнотами - працівниками та роботодавцями отримали демократичну конституційну базу.

Втім, треба визнати, що це все ж рідкісний випадок серед конституцій, що не відносяться до соціалістичних. Як характерний приклад конституційного регулювання міжкласових відносин можна привести деякі положення Іспанської конституції. Згідно з її вже згадуваної ст. 37 закон гарантує право на колективні переговори з питань праці між представниками трудящих і підприємцями, а також обов'язкову силу угод між ними. У цій же статті Конституція визнає право трудящих і підприємців вживати заходів колективного конфлікту (включаючи, очевидно, страйк і локаут - масове звільнення). Регулювання здійснення цього права покладається на закон, який, зокрема, має передбачити, щоб воно не завдавало шкоди обмеженням, які можуть встановлюватися, включаючи точні гарантії для забезпечення функціонування служб, що мають істотне значення для спільноти (т.

тобто для суспільства в цілому, для населення регіону, міста і т.д.). Втім, у ст. 28, ч. 2, особливо визнається право трудящих на страйк з метою захисту ними своїх інтересів. Регулюючий це право закон також повинен містити точні гарантії щодо істотних для спільноти служб.

Закон, про який йде мова в зазначених статтях Конституції, - це Закон про статус трудящих 1980 року, розд. II якого регулює права працівників підприємства на об'єднання і колективне представництво, а розд. III - порядок укладення та статус колективних договорів між трудящими і підприємцями.

Приклад підходу соціалістичних конституцій до проблеми соціально-класових відносин дає вже ст. 1 Конституції КНР: «Китайська Народна Республіка є соціалістична держава демократичної диктатури народу, кероване робочим класом і засноване на союзі робітників і селян». Звідси за логікою випливає, що всі інші суспільні групи являють собою об'єкт «демократичної диктатури» і не охоплюються поняттям «народ». Укладачів Конституції не збентежило те обставина, що в ст. 33 міститься протилежне регулювання: там сказано у частині другій, що всі громадяни КНР рівні перед законом. Очевидно, що на практиці зазначене протиріччя дозволяється швидше на користь ст.

1. Адже ст. 34 допускає можливість позбавляти громадян політичних прав за законом, а отже, можна видати закон, який певну групу громадян оголосить «позбавленцями», як це робилося у нас і в Китаї після революцій. Прокламував рівність перед законом порушується і Законом КНР про вибори під Всекитайські збори народних представників і до місцевих зборів народних представників 1982 року, гл. 2 якого передбачає при формуванні представницьких органів перевага міського населення перед сільським. «Союз робітників і селян» виявляється, таким чином, союзом не на рівних.

На ділі, зрозуміло, в країні має місце диктатура аж ніяк не народу, не робітничого класу, а діє від їх імені партійно-державної та господарської бюрократії, як це було і у нас. Будь-яких юридичних гарантій для працівників і приватних роботодавців Конституція не містить, але дуже сумнівно, щоб працівники здійснювали диктатуру щодо своїх вітчизняних та іноземних, державних і приватних роботодавців.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Відносини між працею і капіталом "
 1. Глава 1.1. Підходи до формування системи управління кадрами
  відносинах між працею і капіталом, не обмежується простим розділом вигоди; новий науковий підхід на принципах раціональності; проведення політики управління працею, враховує зміни у навколишньому оточенні; систематизація функцій управління і т . д. Розширення профспілкового руху внаслідок різкого зростання числа країн соціалістичної орієнтації, стрімкий технологічний прогрес і
 2. 9. Основні тенденції в розвитку конституційного права
  відносин. Ці тенденції відносяться насамперед до змісту юридичних конституцій - основних законів, офіційно визнаних такими, але також і до змісту інших джерел конституційного права, конкретизують, розвиваючих і доповнюють конституції або замінюють їх. Тенденції ці взаємопов'язані, в певній мірі взаємозумовлені (у всякому разі, породжені об'єктивними
 3. Контрольні питання і завдання
  відносин в Конституції КНР (із змінами), Основному законі ФРН і чинної російської Конституції. 6. Порівняйте регулювання питань про державні фінанси в Конституціях КНР і Японії, а також у чинної російської Конституції. 7. Як сучасні конституції регулюють відносини між працею і капіталом? 8. Якими конституційно-правовими інститутами регулюються національні
 4. 1. Поняття держави як конституційно-правового інституту
  відносини при даній формі організації суспільства регулюються нормами права, які санкціонуються або встановлюються апаратом влади і в усякому разі забезпечуються ним. У ст. 97 тієї ж Конституції, між іншим, сказано, що «Уряд керує ... обороною держави». Очевидно, що в даному контексті мова йде про державу як країні, хоча не виключається і розуміння даного
 5. 1. Економіка і соціальна структура
  відносин в переплетенні з іншими економічними укладами - Росія, Японія, Австрія, Балканські держави; - ешелон держав Азії, Африки, частково Латинської Америки, що опинилися до початку XX століття на положенні колоній і напівколоній великих держав. Для країн другого ешелону, в тому числі і Росії, характерний особливий тип капіталізму, становлення якого характеризується набагато пізнім початком
 6. § 5. Виробничі кооперативи
  відношенні же виробничих кооперативів акцент робиться на безпосередньому трудовій участі, що припускає включення учасника до складу трудового колективу кооперативу. Саме тому ст. 7 Закону "Про виробничих кооперативах" обмежує кількість членів кооперативу, які не беруть особистої трудової участі в його діяльності, всього двадцятьма п'ятьма відсотками від числа членів,
 7. 8. Виробничий кооператив (артіль)
  відношенні об'єднаннями капіталів, законодавство, в тому числі російське, в обмежених розмірах допускає участь в них не тільки особистою працею, але й винятково майновими вкладами ("інше участь"), можливе також і для юридичних осіб (стосовно до яких неможливо говорити про їх "особистій трудовій участі" у діяльності кооперативу). Такі "фінансові учасники" повинні
 8. Коли виникло трудове право і яке його призначення?
  відносинах віддається більш слабкій стороні З працівникові, і в основі такої позиції З охорона прав та інтересів працівників. Цим держава здійснює охоронні функції і встановлює соціальні гарантії. Тому службова роль трудового права полягає в його соціальному назначеніі.1 'Трудове право Росії. Підручник для вузів. Відповідальні редактори З доктор юридичних наук, професор Р.З.
 9. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  відносинах підтримати соціально-політичні, державного-венно-правові та пов'язані з ними інші суспільні процеси, що протікають як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих, конкретних суспільствах, враховуючи , зрозуміло, їх особливості, специфіку. Про це йшла мова вище, в першому розділі, коли обговорювалися предмет і методологія теорії держави і права. Тому читача
 10. ГЛОСАРІЙ
  відносини до праці; психологічного клімату в колективі та інших проблем. Анкета для прийому на роботу - опитувальний лист для отримання відомостей про людину, бажаючому вступити на роботу в організацію. Зазвичай анкета включає в себе розділ загальних біографічних даних; відомості про здобуту освіту і спеціальних знаннях; дані про попередню професійної діяльності. Анкета заповнюється
© 2014-2022  ibib.ltd.ua