Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Відносини відокремлення матері і дитини.

Ідентифікаційні відносини матері з дитиною організують у нього соціальні потреби в позитивних емоціях, домагання на визнання і відчуття довіри до людей. Через механізм ідентифікації, як уже говорилося, здійснюється присвоєння з соціуму всіх досягнень людства: вищих психічних функцій, ціннісних орієнтації та ін

Ідентифікація - механізм уподібнення. Однак мати хоче творити своє дитя як індивідуальність. Тому, поряд з розвитком свого малюка через уподібнення людині взагалі, виступаючи як посередник між соціальним буттям людства і психічним буттям своєї дитини, вона творить також і його здатність до відокремлення, бо ця здатність завершує створення повноцінної людини як особистості.

Мати називає своє дитя на ім'я відразу ж після його народження. Це звернення по імені входить в несвідому сферу

102

немовляти разом з позитивними емоціями матері. Тут ідентифікаційні механізми працюють на несвідомому рівні. Однак немовля, занурений в поле материнської ідентифікації, яка забезпечує його соціальне дозрівання, скоро припиняє своє інфантильне існування. Мати сама організовує ситуації, які вчать дитини необхідного для його нормального розвитку відокремлення. Вона каже: «Сам зроби!», «Сам мій ручки!», «Сам їж!», «Сам одягнися!» І т.д. Це «Сам!» - Соціальне довіру, соціальна необхідність, якої домагається мати з надією і впевненістю в спроможності свого дитяти.

І малюк нагороджує мати і всіх близьких, заявляючи: «Петя - сам!», «Я - сам!», «Я хочу!», «Я не хочу!», «Я буду! »,« Я не буду! »та багато іншого.

Відокремлення дитини - предтеча до його особистості. Тепер вже він бере на себе відповідальність за свою самостійність. І не важливо, що спочатку його очікують невдачі, - він починає формувати свою власну внутрішню позицію.

Привласнювала механізми ідентифікації і відособлення визначають самовідчуття дитини, відчуття ним інших людей і взаємодіють з цими ж механізмами в процесі його соціальних контактів з іншими. З перших років дитина починає розвиватися як особистість.

Але це дитяча особистість.

Відокремлення як механізм розвитку і буття особистості. У онтогенезі особистості оволодіння відокремленням як здатністю виділитися із загального, усвідомити свою власну нерозривну цілісність і індивідуальність веде до формування механізмів соціальної поведінки, розвитку і буття особистості.

Відокремлення - передусім механізм встановлення з іншою людиною відносин на соціально прийнятних засадах, що дають можливість спілкується зберігати свою індивідуальність, почуття власної гідності і тим самим реалізовувати свої домагання на визнання.

Відокремлення - природна потреба людини, поміщеного в положення скупченості, в положення «Я», задавленого насильницьким присутністю інших. Напруга від неминучого насильства, від присутності інших шукає вихід у відокремленні.

Відокремлення в якості техніки професійного спілкування лягає в основу стилю впливу: дорослого - на дітей; лідера - на членів групи і т.д. Крайній ступінь відокремлення - відчуження - може мати місце і в демократичному стилі спілкування як спосіб вираження негативного ставлення до того чи іншого події (вчинку) або асоціальної судженню. Відчуження в авторитарному стилі хоча і організовує дисципліну в групі, але воно непродуктивно в плані як суб'єктивного самопочуття членів групи, так і розвитку кожної особистості. Від

103

відчуження стиль вихователя народжує або аналогічний, ідентифікується з ним, агресивний тип особистості, або тривожну і боязку особистість.

Відокремлення як феномен социогенеза особистості, як механізм, що визначає буття особистості, має подвійний вплив на індивіда, що розвивається. З одного боку, відокремлення покладає на особистість індивідуальну відповідальність за себе, з іншого - може призвести до відчуження як соціальної холодності.

В умовах розумного виховання соціальний розвиток людини йде в напрямку особистісних якостей, що забезпечують успішне існування індивіда в групі і групи в цілому. Якщо ідентифікація забезпечує засвоєння конвенціональних ролей, норм, правил поведінки в суспільстві, то відокремлення дозволяє привласнювати «зовнішнє через внутрішнє».

Саме відокремлення індивідуалізує присвоєне поведінка, ціннісні орієнтації і мотиви людини.

І хоча кожен індивід привласнює структуру самосвідомості через ідентифікаційні механізми, відокремлення визначає індивідуальний розвиток кожної ланки цієї структури.

Рівень першого народження особистості - присвоєння структури самосвідомості - відбувається не тільки через механізм ідентифікації. Просування ланки структури самосвідомості наповнюються індивідуально забарвленим змістом і закріплюються в особистості завдяки її здатності до відокремлення. Звичайно, і сама ідентифікація вибіркова: зовнішні впливи завжди опосередковуються внутрішнім змістом, позицією особистості. Але здатність до відокремлення - це насамперед позитивна здатність до утримання, захисту, збереження індивідуального. Тому-то так категорично звучить інфантильна формула структури самосвідомості: «Я - Петя - хороший - хлопчик - був, є, буду - повинен - маю право».

Рівень другого народження особистості, як ми це знаємо, пов'язаний з формуванням світогляду. Активна воля, організована світоглядом в соціальному прояві індивіда, є самостійність. І хоча цієї самостійності особистість навчається через приклади значущих осіб, з якими вона ідентифікується, самостійність неодмінно вимагає здатності до відокремлення.

Механізм відокремлення діє на емоційному та когнітивному рівнях. При взаємодії з іншими особистість з високою культурою соціального спілкування «зберігає своє обличчя» не тільки на емоційному, а й на раціональному рівні. У крайніх випадках депривації особистості (її ціннісної сфери, наприклад) природна форма відособленості замінюється відчуженням. Якщо відчуження виникає на несвідомому рівні і це

104

спричиняє агресію, аффективность, то це шкодить особистості. Якщо ж на цьому емоційному тлі особистість в змозі управляти своїми емоціями і демонструвати відчуження на раціональному рівні, то можна говорити про емоційно стійкої особистості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відносини відокремлення матері і дитини. "
 1. VII. Утримання від похвали
  матері: свідоме чи несвідоме бажання похвал змушує мати брати навіть немовляти у годувальниці і показувати його гостям. Але марнославство вже і без того є панівною рисою серед людей; повинні ви похвалами дитині розпалювати його самолюбство (якщо він вже достатньо великий, щоб розуміти похвали) і збільшувати марнославство його матері? Чи не хвалити дитину - значить завдати
 2. Яка мінімальна тривалість щорічної відпустки?
  Матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікуванні установі), а також особі, яка взяла під опіку дитину, ця відпустка надається на умовах і в порядку, встановлених частиною першою 19 статті Закону ИОб отпускахи. Цей оплачувану відпустку передбачений в законодавстві вперше. Умовою для такої відпустки є наявність у жінки двох і більше дітей віком до 15
 3. Контрольні питання для СРС 1.
  Матерія »Можна припустити, що буття ширше поняття, ніж матерія? Як бути тоді з положенням: «У світі немає нічого, крім рухомої матерії?» 4. У чому відмінність філософського поняття матерії від природничонаукових уявлень про
 4. Матерія
  відносин і форм руху. Марксистсько-ленінське розуміння матерії виходить із принципу первинності матерії по відношенню до людської свідомості та принципу пізнаваності світу на основі послідовного вивчення конкретних властивостей, зв'язків і форм
 5. § 4. Диадических принцип вивчення дитячого розвитку
  відносини батьків і дітей. Сіре вважав принципово важливим розглядати раннє дитячу поведінку як протікає всередині особливої діа-дической одиниці, що представляє єдність поведінки матері і дитини. Він використовував психоаналітичні поняття (придушення, регресія, проекція, ідентифікація) в контексті теорії навчання для пояснення того механізму, за допомогою якого здійснюється вплив
 6. II. Марксистське поняття матерії і божественне буття
  матеріалізму не обмежуються спробами створити погану репутацію навколо поняття матеріалізму, як це було показано вище. Свої зусилля вони спрямовують також і безпосередньо проти наріжного каменю діалектичного матеріалізму - марксистського поняття матерії, прагнучи подібним шляхом довести мнпмую наукову неспроможність діалек-тіко-матеріалістичного світогляду. Особливо нападають на
 7. IV. Незнищенність Матерії
  відносин. За ніяке відношення не може бути встановлено, і, отже, ніяка думка не може бути утворена, коли у свідомості відсутній один з відносяться термінів. Тому неможливо думати про що-небудь, робили нічим, або ні про що, робимо чим-небудь, бо «ніщо» не може зробитися предметом свідомості. Ніяке дослідне доказ тієї істини, що Матерія неуніч-тожаема,
 8. 14. Правовий статус і порядок відкриття територіально відокремленого безбалаісового відділення комерційного банку
  відокремлене безбалансове відділення створюється комерційним банком з метою поліпшення обслуговування власних клієнтів і розширення їх кола. Правовий статус таких відділень характеризується наступними ознаками: відділення є структурним підрозділом банку; територіальне знаходження відокремлено від банку або його філії; відсутність окремого балансу; рух капіталу за операціями,
 9. 13. Представництва, філії та інші відокремлені підрозділи інвестора-юридичної особи
  відокремлених підрозділів іноземного інвестора-юридичної особи. Слід розрізняти представництво як відокремлений підрозділ юридичної особи та представництво як поняття, що використовується податковим законодавством для диференціації оподаткування доходів так званих "нерезидентів". В останньому випадку в якості представництв можуть виступати не лише структурні
 10. 5. 1. Термінологія
  відносин мати - дитина. Як синонім психічної депривації використовується термін «госпитализм». Госпитализм обмежується описом ситуації, при якій відбуваються позбавлення, в установах (у більшості випадків це лікарняна середу), однак лікарняна ситуація може супроводжуватися й іншими впливами, крім депривації (велика можливість зараження, зміна режиму, недолік сну,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua