Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

§ 3. Взаємодія ідентифікації і відособлення Ідентифікація-відокремлення - парний механізм розвитку і буття особистості.

Соціальний розвиток людини, її взаємодія з суспільством в науці розуміється неоднозначно - це обумовлено вихідними філософськими позиціями. Цілий ряд напрямків розглядає так звану соціалізацію людини як насильство над його істинною природою.

Відповідно до психоаналітичної концепції соціальний розвиток дитини здійснюється через його ідентифікацію з батьком тієї ж статі, що і дитина, і як наслідок - з моральними вимогами суспільства. При цьому дорослий для дитини - абсолютний авторитет; дитина відчуває свою неповноцінність у порівнянні з ним і від того постійно тривожний. Крім того, згідно З.Фрейду, соціальному розвитку дитини сприяє ідея Бога, з яким він також ідентифікується. Ідентифікація призводить до того, що «дикий, залякана дитина стає соціальним, моральним і піддається вихованню» 1.

Ідеї З. Фрейда були розвинені в роботах К. Юнга, А. Адлера, Е. Фромма, а також М.Клейн, А. Фрейд, К. Хорні та ін У цих же традиціях розглядають ідентифікацію Ж. Лакан і його послідовники. У тому ж напрямку розвиває свою концепцію Т.Хар-рис. Маленька дитина живе з відчуттям тривоги, яке складається у нього із спілкування з дорослим. На підставі таких негативних відчуттів він заявляє: «Я неблагополучний» («I am not OK»). Дитяча закомплексованість дуже міцно записується в мозку. Почуття неповноцінності, яке проявляється у дорослого, - це наслідки того, що він відчував, коли був ребенком2. Т. Харріс вважає, що розвиток дитини - це розвиток його ідентифікації з дорослим.

Трактування соціального розвитку в руслі психоаналітичного напряму зазвичай виключає вплив інших дорослих, крім батьків. Ідентифікація, по суті, розглядається як каталізатор спонтанних взаємовідносини дитини і дорослого, що виробляє у дитини негативну позицію по відношенню до дорослого і комплекс неповноцінності. Таке розуміння яв

1 Фрейд 3. Психоаналіз дитячих неврозів. - М.; Л., 1925. - С. 192.

2 Див: Harris Т. Гат OK - you're ОК. - N. Y., 1973. - Р. 49.

105

ляется лише окремим випадком ідентифікації при неблагополучному розвитку дитини, а адже ідентифікація - універсальна властивість людини. До сказаного слід додати, що розвиток цивілізації в трактуванні З.Фрейда та його послідовників постає як процес відчуження від безпосередніх життєвих потягів людини, а культура - як щось чуже й вороже його природним устремленіям1.

У теоріях західних авторів ідея насильства людини над природою в процесі її соціалізації спирається не тільки на поняття «ідентифікація». Дослідники людської поведінки широко користуються поняттям «відчуження». Воно переливається з філософії Ф.Ніцше, з феноменології М. Хайдеггера і Ж.П.Сартра і психоаналітичних робіт З.Фрейда в сучасну зарубіжну психіатрію, соціологію та соціальну психологію.

Так, для М. Хайдеггера відчуження - це спосіб буття в умовах громадськості, це знеособлення людини в відчужених суспільних нормах поведінки, коли кожен уподібнюється каждому2. Подолання відчуження може нібито відбутися лише в результаті звільнення від соціальних потреб. Ця ідея бере свій початок у Ф. Ніцше, який стверджував: «Необхідно знищити мораль, щоб звільнити життя» 3.

Представники зазначених напрямків наповнюють поняття «відчуження» виключно негативним змістом, наполягаючи на тому, що відчуження виникає в результаті соціального розвитку як щось сковує свободу особистості, її потреби і гідність. Якщо ж подивитися на проблему соціального розвитку з іншої точки зору, то воно видається в більш оптимістичному світлі.

По суті, поняття ідентифікації і відособлення {відчуження) в тому вигляді, в якому вони представлені у зазначених вище напрямках, відображають протиставлення інтересів особистості і суспільства. Частково це так. Але дані дослідники не зважають на те, що людина не може розвиватися поза суспільством: він соціалізується (присвоює) через ідентифікацію та індивідуалізується через відокремлення.

Особистість присвоює свої сутнісні риси через ідентифікацію та індивідуалізує себе через відокремлення. Як і раніше не можна не погодитися з класиками: «Людина є в самому буквальному сенсі суспільна тварина, не тільки тварина, якій властиво спілкування, а й тварина, яка тільки в суспільстві і може відокремлюватися» 4. Однак людина як суспільна тварина саме в суспільстві може не тільки відокремлюватися, а й ототожнюватися.

1 Див: FreudS. Ausgew? Hlte Schriften. Band I. - L., 1969.

2 Див: Хайдеггер M. Буття і час. - М., 1997.

3 Ніцше Ф. Соч. - М., 1910. - Т. 9. - С. 137.

4 Маркс К., Енгельс Ф. Соч. - Т. 13. - С. 710.

106

Соціальний розвиток людини йде в напрямку вдосконалення особистісних якостей, що забезпечують можливість успішного існування і розвитку особистості в групі, і разом з тим в напрямку розвитку особистісних якостей, що забезпечують можливість успішного існування і розвитку групи як одиниці суспільства.

Історія людства показує нам, що, незважаючи на існування самих суперечливих ідеологій, які виникали протягом історії, суспільство завжди потребувало діяльної, самостійної і активної особи. Ця особистість повинна гармонійно взаємодіяти з суспільством. Так було в усі віки, і ця обставина зумовило формування певного механізму у генезі розвитку людини.

Ідентифікація та відокремлення складають взаємодіючу пару протилежних механізмів, які знаходяться по відношенню один до одного в діалектичній єдності. У парі немає якостей під знаком плюс і немає якостей під знаком мінус. Саме тут відбувається єдність і боротьба протилежностей, саме тут ці протилежності рівноцінно значущі.

Ідентифікація та відокремлення - єдиний механізм, що розвиває особистість і робить її психологічно вільною. Цей же механізм забезпечує можливість успішного існування особистості в групі і одночасно життєздатність групи.

Загальна спрямованість соціального розвитку така, що в індивідуальному генезі спочатку виникає готовність до ідентифікації з іншою людиною. Відокремлення починає проявлятися в соціальній ситуації, що вимагає від індивіда відділення від інших, відстоювання свого «Я». Так виникає механізм, що регулює поведінку особистості в суспільстві: ідентифікація і відокремлення.

Похідні від основної пари (конформність - самостійність, співпереживання - заздрість тощо) отримують свій розвиток в специфічних соціальних ситуаціях: з ситуативно виникає поведінки в певних умовах складаються властивості особистості.

У структурі особистості превалюючий член пари визначає особистісні якості. У крайньому вираженні кожен член пари асоціальний.

Розвиток особистісних якостей, що виходять від ідентифікації і від відокремлення, обумовлено вродженими передумовами, соціальними умовами (взаємини з батьками, з оточуючими дорослими і однолітками, зміст діяльності) і внутрішньою позицією самого індивіда.

Вроджені особливості, стиль життя і внутрішня позиція (відношення до себе, до свого обов'язку) роблять людину більш ідентифікуються, більш обособляющимся або байдужим.

107

У повсякденному житті ідентифікація і відокремлення - постійно діючий механізм, який регулює дії, вчинки, потреби і стану людини. Ідентифікація-відокремлення дає підстави для наступних варіацій позицій і емоцій людини.

По-перше, сензітівний індивід може легко заражатися станом іншої людини, ідентифікуватися з іншим. Він ніби починає дивитися на світ очима іншої. Водночас сензітівний індивід може легко відокремлюватися або навіть відчужуватися від іншого, якщо прояви іншого є неприйнятними. Ідентифікація та відокремлення при цьому супроводжуються емоціями (позитивними або негативними).

По-друге, індивід може в одній і тій же ситуації з кимось ідентифікуватися, а від когось відокремлюватися і навіть відчужуватися. Причому відбуватися це може як на несвідомому, так і свідомому рівні. Коли вибір для людини неоднозначний, можливе загострення тривожності.

По-третє, у індивіда може виникнути потреба в ідентифікації з кимось в ситуації, коли соціальний апарат вимагає від нього відчуження. У цьому випадку не тільки обставини визначають, як слід вчинити, але і сам він бере на себе відповідальність за вибір лінії поведінки. Поступаючи у відповідності з тим, як «треба», він тривожний, поступаючи, як йому підказують емоції, він також тривожний.

У згуртованої соціокультурної групі її члени емоційно ідентифіковані, у сфері ціннісних орієнтації спостерігається єдність; спільна діяльність з'єднує членів групи в чистій «радості спілкування» і в радості спільної діяльності. У нормальній ситуації ідентифікація і відокремлення здійснюються без тривоги.

Акцентировкой членів пари ідентифікація-відокремлення має складну обумовленість. Цим пояснюється те, що індивід може розвиватися в трьох напрямках:

1) у напрямку постійної, гіперболізованою, яскраво вираженою готовності до ідентифікації з іншим індивідом;

2) в напрямку відчуження від інших індивідів;

3) в напрямку гармонійної взаємодії членів пари у відповідності з внутрішніми потребами особистості та соціальною необхідністю.

Розвиток особистості через механізм ідентифікації-відокремлення - складний, суперечливий процес.

Сама природа людини двоїста. Ми ідентифікуємо з твариною, рослиною, іграшкою, але ми ж, відчужуючи, в силу об'єктивних вимог буття людини, вбиваємо тварина, зриваємо рослина, перестаємо одухотворяти іграшку.

108

Ідентифікація-відокремлення для кожної людини має різне значення, різний зміст переживання, залежно від того, з ким будуються відносини. З близькими людьми ми ідентифікуємо інакше, ніж з чужими, і відокремлюються, відчужується від своїх інакше, ніж від чужих.

У різні моменти життя ми то «тепліше», то «холодніше».

Любов - завжди ідентифікація найвищою мірою. Ненависть - завжди відчуження. Але людина зазвичай не живе в цих крайніх станах. Жоден барометр не зміряти людських ідентифікацій і відокремлень. Це постійно діючий механізм, що працює на несвідомому і свідомому рівнях.

Ідентифікація-відокремлення може діяти як в залежності від соціальних очікувань, так і всупереч їм. В одних випадках цей механізм піднімає людину до дзвенячих висот людяності, в інших - опускає до найтемніших глибин людської ницості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Взаємодія ідентифікації і відособлення Ідентифікація-відокремлення - парний механізм розвитку і буття особистості. "
 1. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ І БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ
  взаємодії ці ідентифікаційні механізми дають можливість індивіду розвиватися, рефлексувати і бути адекватним соціальним очікуванням. Ідея ідентифікації була б механістичної (тут можна навести як приклад аналогічне соціологізаторскім положення про «научении»), якби не була представлена в діалектичній єдності з ідеєю про внутрішню сутність людини, його активності та
 2. Тема 2 . Криміналістична ідентифікація (теоретичні основи) і діагностика.
  Ідентифікації. Види, сфери застосування та форми здійснення ідентифікації. Об'єкти криміналістичної ідентифікації. Ідентифіковані, що ідентифікують, шукані і перевіряються об'єкти. Стадії процесу ідентифікації: попереднє, роздільне і порівняльне дослідження, оцінка результатів. Поняття ідентифікаційних і неідентифікаційних досліджень. Поняття і завдання криміналістичної
 3. Відносини відокремлення матері і дитини.
  Взаємодіють з цими ж механізмами в процесі його соціальних контактів з іншими. З перших років дитина починає розвиватися як особистість. Але це дитяча особистість. Відокремлення як механізм розвитку і буття особистості. У онтогенезі особистості оволодіння відокремленням як здатністю виділитися із загального, усвідомити свою власну нерозривну цілісність і індивідуальність веде до формування
 4. § 1. Ідентифікація як механізм соціалізації та індивідуалізації особистості
    взаємодіюча єдність цілісної системи, яка є універсальним механізмом розвитку і буття особистості. 95 стимули. Саме тому ми спостерігаємо у тваринному світі такі форми поведінки однієї особини стосовно іншої, які антропоморфно називаємо співпереживанням і співучастю. По-третє, у спільнотах стадних (стайних) тварин ми спостерігаємо схильність до кооперації саме тому,
 5. Стадії процесу трудової адаптації
    ідентифікація з новою групою. Ідентифікація, коли особисті цілі працівника ототожнюються з цілями трудової організації, підприємства, фірми, акціонерного товариства, кооперативу і т. д. За характером ідентифікації розрізняють 3 категорії працівників: байдужі, частково ідентифіковані, повністю ідентифіковані. Ядро будь-який трудовий організації складають повністю ідентифіковані
 6. § 2. Відокремлення як механізм соціалізації та індивідуалізації особистості
    ідентифікації. «Ми» - реально існуюча, мала за чисельністю, первісна родова спільність, у якій передусім розвивався механізм ідентифікації. Всякі інші - «Вони». Рід прагнув відокремитися від «Вони», так як останні несли в собі небезпеку руйнування роду. Відносно роду з усіма «Вони» всякий раз відокремлення набувало форму відчуження, що виражається в агресії. По суті,
 7. Стаття 4. Правове становище товариства
    ідентифікації.
 8. Розвиток механізмів ідентифікації і відособлення.
    взаємодії людей один з одним. Ця взаємодія зумовлено винятковою залежністю людини від інших людей. Ідентифікація як ототожнення дозволяє людині емоційно, символічно (чи інакше) «привласнювати» почуття іншого, а також переносити свої почуття, цінності і мотиви на іншого. Тут з'єднуються інтеріорізаціонние і екстрарізаціонние механізми ідентифікації. Саме під
 9. 31. Класифікація базисних умов ІНКОТЕРМС-2000
    ідентифікація - відокремлення даного товару для даного покупця. Ця умова також передбачено Пунктом 69.3 Конвенції ООН 1980 року "Про договори міжнародного продажу товарів". У ІНКОТЕРМС-2000 містяться тринадцять торгових термінів, розділених на чотири групи, розташованих у міру збільшення контрактних зобов'язань продавця по відношенню до покупця. У всіх тринадцяти умовах
 10. Ідентифікаційні відносини матері і дитини.
    ідентифікації. Дитина сама починає спонукати мати на посмішки і відтворення його жестів. Посмішка немовляти призводить матір у гармонійний стан радості від спілкування з ним, і вона сторицею відплачує йому за любов. Тут ми спостерігаємо відносини розвивається взаємної ідентифікації, яка забезпечує формування у дитини почуття довіри спочатку до матері, а пізніше і до людини взагалі.
 11. Дошкільний вік
    взаємодії з іншими людьми приносить дитині почуття переповненості і радості життя. У той же час дитина відчуває потребу до утримання освоєних дій через їх невпинне відтворення. У ці періоди дитина категорично відмовляється присвоювати нове (слухати нові казки, опановувати новими способами дій та ін.), він 220 з захватом відтворює відоме. Весь період
 12. 14. Правовий статус і порядок відкриття територіально відокремленого безбалаісового відділення комерційного банку
    відокремлене безбалансове відділення створюється комерційним банком з метою поліпшення обслуговування власних клієнтів і розширення їх кола. Правовий статус таких відділень характеризується наступними ознаками: відділення є структурним підрозділом банку; територіальне знаходження відокремлено від банку або його філії; відсутність окремого балансу; рух капіталу за операціями,
 13. 13. Представництва, філії та інші відокремлені підрозділи інвестора-юридичної особи
    відокремлених підрозділів іноземного інвестора-юридичної особи. Слід розрізняти представництво як відокремлений підрозділ юридичної особи та представництво як поняття, що використовується податковим законодавством для диференціації оподаткування доходів так званих "нерезидентів". В останньому випадку в якості представництв можуть виступати не лише структурні
 14. Ідентифікація-відокремлення в мистецтві і в житті.
    ідентифікацію з невідомим, родової людина могла проникнути у внутрішні властивості цього невідомого. Ототожнення іншого з собою давало можливість хоч якось зрозуміти цього іншого. Витіснення з себе певних властивостей та покладання їх на інші дозволяють краще розібратися не тільки в цьому одним, але і в собі самому. Антропоморфізм - форма ідентифікації, що дозволяє своєрідно пізнавати
 15. Відбір персоналу
    ідентифікація, зіставлення, співвіднесення вимог, властивих або висунутих організацією, сферою діяльності персоналу з характеристиками окремого, конкретного людини. У процесі відбору відбувається пошук людей (підбір кандидатів, який є основою для відбору майбутніх співробітників організації) на певні посади з урахуванням встановлених вимог організації або видів
 16. Ідентифікація відносин дорослого і дитини.
    взаємодій людей, вступає на шлях розвитку емоційної причетності до людського роду. Особливе значення для розвитку здатності до ідентифікації набуває освоєння дитиною мови, вміння використовувати заміщення і різноманітні знаки. Зречеться своєї персони і входячи в світ заміщаються предметів, малюк, ідентифікуючи їх з відсутніми предметами, занурюється в умови, що вимагають від
 17. Мухіна B.C.. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006

© 2014-2021  ibib.ltd.ua