Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ПЕДАГОГІЧНІ ФУНКЦІЇ, СТАДІЇ І МЕХАНІЗМИ СТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО ВИХОВНОГО КОЛЕКТИВУ

Головною функцією дитячого виховного колективу є введення дітей в систему суспільних відносин і організація накопичення ними досвіду цих відносин. Дитячий колектив акумулює основні риси й вимоги життя суспільства. Він дає дітям практичний досвід «присвоєння» існуючих у суспільстві різноманітних суспільних відносин, особливо за рахунок їх взаємодії з колективами дорослих. Трудові колективи є основною громадської живильним середовищем розвитку суспільного і морального життя дитячого колективу.

Друга функція дитячого виховного колективу полягає в тому, що він є основною формою і фактором організації дитячої діяльності. У процесі виконання дітьми головних видів діяльності: навчальної, трудової, ігрової, суспільної - в колективі. Формуються ділові відносини по типу ділових відносин суспільства. Відносини ділової залежності, відповідальності, контролю, взаємодопомоги, керівництва, підпорядкування та вимогливості є основними, тим необхідним організаційним каркасом всякого колективу, завдяки якому досягається ефективність процесу колективного виховання. На цій основі між дітьми розвиваються багатосторонні відносини дружби, товариства, людської симпатії, довірчого спілкування, товариського взаємодії. Чим міцніше і чіткіше організаційно-ділова структура колективу, тим кращі умови для створення в ньому високоморальної атмосфери, здорового морального клімату.

Для організації та виконання різних видів діяльності в колективі створюються органи взаємодії, керівництва, підпорядкування, управління. Всі діти вчаться виступати как'в ролі організаторів, так і в ролі виконавців. Організаційна структура колективу стає знаряддям формування ділових якостей, засобом виховання та всебічного розвитку особистості дитини. Вона діє і сприймається всіма як форма ділового співробітництва.

Третя функція ділового виховного колективу полягає в тому, що він усім комплексом міжособистісних ділових, емоційних, дружніх відносин формує моральну сутність особистості, її морально-естетичне ставлення до світу і до самої себе. Відображаючи і ломлячи в собі всі суспільні відносини, особистість на цій основі розвиває свої матеріальні і духовні потреби, формує мотиви поведінки та діяльності. Егоїзм, байдужість відображають систему антигуманних відносин, яка формує в певному соціальному середовищі звичне антигромадську свідомість. Виховання колективіста вимагає задействованности дитини в системі коллективистических відносин, що створюють невичерпні можливості для прояву їм гуманістичних якостей. Багатство коллективистических відносин створює моральне багатство особистості, що у них. Колективізм є результат постійної активної участі розвивається індивідуальності в системі коллективистических відносин. У свідомості школярів складається система звичного коллективистического созна - ня, коллективистических дій і звичних емоційно-пси-.хіческіх станів. Ця система визначає провідний лад мотивів діяльності особистості, що формується. Її несформованість породжує хаос і випадковість в потребностно-мотиваційної сфері дітей, імпульсивність і непередбачуваність вчинків.

У практиці нерідко доводиться стикатися з таким явищем, коли дитина, живучи і діючи в колективі, проявляє риси егоїзму. Вони породжуються поганою організацією, в якій пробивають собі дорогу спритні неофіційні лідери, котрі переслідують егоїстичні цілі. Негативно позначається і те, що деякі школярі на весь час свого перебування в колективі обираються відповідальними головами, ланковими, старостами. Це прирікає дитину на однобічність у суспільному розвитку і дає йому підставу розглядати себе в якості незамінного посадової особи, перетворює на маленького бюрократа і підштовхує до використання даних йому прав в особистих цілях.

Четвертої функцією дитячого колективу є його здатність чинити ефективний педагогічний вплив на окрему особу або групу дітей, коректувати і регулювати їх поведінку і діяльність. Органічний зв'язок з життям суспільства, прагнення до досягнення цілей і різноманітність моральних відносин дозволяють сформувати громадську думку колективу як найтонший і чуйний по відношенню до окремої особистості інструмент педагогічного впливу. В основі громадської думки дитячого виховного колективу лежить суспільний інтерес до справ, успіхів і невдач колективу, суспільний інтерес до особистості, її положенню в суспільстві, її радощів і огорчениям. Хлопці дуже потребують уваги, розумінні, співчутті, підтримці, заохоченні з боку своїх товаришів. Все це дає їм громадську думку в добре організованому виховному колективі. Його ефективність, форми прояву і сила впливу залежать від якісного стану діяльності та взаємодії, рівня розвитку та характеру відносин. Педагогічний вплив, в колективі і за допомогою колективу має на меті досягнення позитивного результату в поведінці, організації та діяльності дітей. Паралельним же результатом завжди є позитивне моральне зміна особистості.

Виховний колектив у своєму становленні і розвитку проходить кілька стадій, в яких по-різному проявляються сутність і способи педагогічного впливу на особистість.

Перша стадія характеризується боротьбою колективу за своє самоствердження. У процесі змістовної діяльності з'являються перші ознаки згуртованості, формуються організаційні структури. Характерним є виникнення суперечностей між інтересами колективу і окремої особистості. З метою зміцнення і самоствердження, накопичення матеріальних і духовних ресурсів колектив вдається до дисциплінарних вимогам, до постановки колективних інтересів попереду і вище особистих прагнень і бажань окремих дітей.

Ігнорування бажань окремих членів колективу в інтересах успішного завершення спільної справи створює великі складності. Однак необхідність зміцнення в дітях колективного інтересу, згуртованості, налагодження ділової взаємодії педагогічно виправдовує виникнення конфліктів, вимагає тактовного їх дозволу. Самоствердження через подолання протиріч - нормальний шлях руху колективу до нового якісного стану, до більш гармонійному взаємодії особистих і спільних інтересів; Колектив накопичує матеріальні і духовні можливості, розвиває в дітях відповідальність, почуття солідарності, дисциплінованості, приводить в рух систему колективних моральних відносин.

Друга стадія розвитку виховного колективу характеризується повнотою прояви його основних функцій. Головна мета колективу - розвиток, задоволення різноманітних потреб, інтересів кожного окремого індивіда, взаємозбагачення особистостей в процесі діяльності, спілкування, відносин. Виникає ситуація, що робить сам колектив і весь процес його життя гармонійними, а педагогічні взаємодії - активно сприяють розквіту вільної індивідуальності і творчої особистості.

-Якісно змінюється функція педагогічної взаємодії. На початковій стадії їх зміст був у гальмуванні неправильної поведінки окремих школярів, у розвитку у них вміння підпорядковувати свої прагнення і бажання інтересам колективу, погоджувати їх з потребами колективу. Друга стадія характеризується позитивністю педагогічної взаємодії, стимулювання, спонукання до активної, особливо творчої, діяльності в інтересах колективу та розвитку власної особистості.

Таким чином, від боротьби за утвердження общеколлектівних інтересів з метою зміцнення, розвитку виховного колективу, до висунення на перший етап завдань з формування всебічно розвиненої особистості, її здібностей і обдарувань - такий діалектичний шлях перетворення колективу в ефективне засіб, фактор виховання. Колектив і його дисциплінуючий вплив є метою педагога в період перетворення його на інструмент виховання. Коли ж починається повноцінне функціонування всіх його систем, колектив стає основною змістовною формою цілісного навчально-виховного процесу, ядром виховної. системи, потужним чинником і засобом виховання, всебічного розвитку особистості кожної дитини.

Становлення виховного колективу, управління його розвитком неможливо без глибокої і всебічної діагностики. Педагогу і самим дітям потрібно добре знати, що являє собою кожна дитина: які його потреби, інтереси і здібності, відносини зі світом, що йому потрібно і які кошти колектив може дати для його розвитку. Важливо також знати і усвідомлювати, в якому стані знаходиться колектив.

Стадії розвитку колективу є результатом педагогічних зусиль, свідомого використання законів формування колективу. А.С. Макаренко відкрив закон необхідності розвитку, руху колективу вперед. Дитячий колектив як система життя дітей та їх відносин не може застигати на одному місці. Якщо життя в колективі малоцікава, день у день повторюються сірі будні, немає захоплюючих справ, формують спільні прагнення та інтереси, відсутня загальна організація праці, колектив буде розпадатися, розкладатися, діти почнуть шукати задоволення своїх роз'єднаних потреб на стороні.

Рушійною психологічною силою розвитку колективу і одночасно методом його організації є перспектива. У ній виражається сукупність культурних і матеріальних потреб людини чи колективу, рівень розвитку, їх моральне обличчя. Під виховної перспективою маються на увазі суспільно значущі завдання, цілі, справи, що відповідають потребам розвитку особистості, групи дітей, колективу, стимулюючі діяльність, відповідні віковим, індивідуальним особливостям школярів.

Перспективи характеризуються: захопливістю справ, заснованих на безпосередньому і опосередкованому дитячому інтересі; суспільно корисної цінністю завдань, цілей, конкретних справ та їх пов'язаністю з працею і життям народу; чіткою організацією діяльності, спрямованої на досягнення перспективи; педагогічної доцільністю; вихованням в учнів високих моральних якостей,

Завдання педагога полягає в тому, щоб організувати систему перспектив, захоплюючій діяльності, відносин, сходження колективу від рішення однієї задачі до іншої. У практиці педагогічної роботи перспективами стають різні трудові справи, боротьба в змаганні, допомога підшефним організаціям, походи та екскурсії, спортивні змагання, свята, творчі звіти студій, ансамблів, гуртків. Перспективи висуваються як за ініціативою дітей, так і з ініціативи педагогів. Організація руху до перспективи включає в себе: обговорення планів, проектів, пропозицій і практичну роботу, спрямовану на реалізацію перспективи. У цій-діяльності здійснюється налагодження зв'язків, згуртування воспитательного'коллектива. Розумне розподіл доручень між усіма членами колективу - основний шлях залучення дітей у активне і творче виконання захоплюючого перспективного справи.

В якості педагогічного закону і методу організації, зміцнення і розвитку колективу виступають єдині педагогічні вимоги до школярів. На початку організації виховного колективу, коли в середовищі хлопців утворюються нові товариські, ділові та дружні зв'язки і відносини, всі основні педагогічні вимоги і імпульси виходять від педагога. Він - повноважний представник суспільства в дитячому середовищі, носій передових суспільних ідеалів демократії, гласності, спеціально підготовлений до педагогічної праці. Виконання школярами суспільно цінних єдиних вимог закріплює перші успіхи в їх спільній діяльності, поглиблює дружні зв'язки, формує життєвий досвід, необхідні звички моральної поведінки та взаємовідносин у колективі. Коли з'являються перші успіхи в боротьбі за досягнення перспектив, діти переймаються вірою в прагнення педагога зробити їх життя радіснішим і цікавіше, багато хлопців виявляють ініціативу і активність. Настає час переходу до ускладнення змісту життя колективу, вдосконаленню організації нової стадії відносини до єдиних вимог. Частина функцій по пред'явленню педагогічних вимог в колективі передається активу. Своїм авторитетом педагог підтримує вимоги активістів. В організації різних справ та контролі за виконанням громадських доручень беруть участь все більше хлопців, що підтримують вихователя і актив. Вирішальною силою морального виховання дітей стає громадська думка самого колективу. Досягнення цього рівня відносин свідчить про вищої стадії розвитку єдиних педагогічних вимог у колективі. Активне вираження школярами громадської думки веде до того, що кожна дитина привчається пред'являти вимоги до самого себе на тлі загальних вимог колективу.

Центральною ланкою у становленні шкільного виховного колективу є учнівське самоврядування. В умовах розвитку демократії в школі можливі дві взаємодіючі системи самоврядування. Одна - як ланка державно-громадського управління школою - шкільне самоврядування. У його різні органи входять учителі, учні, батьки, представники базових підприємств і громадських організацій. (Про його сутності буде сказано при розгляді виховних функцій директора школи як головного організатора єдиного шкільного виховного колективу.) Інша система - власне учнівське самоврядування як самодіяльна організація дитячого життя. Через нього і з його допомогою школярі входять в шкільне самоврядування і вирішують свої власні проблеми: активного засвоєння знань, організації суспільно корисної праці, порядку в школі, розвитку позакласної роботи та здорового дозвілля. У ньому беруть участь буквально всі учні школи, воно захищає і забезпечує права кожного. Воно формує громадянськість, привчає дітей до гласності, демократичного вирішення питань і соціальної справедливості. У результаті дитячої творчості учнівське самоврядування може набувати найрізноманітніших форм.

 Учням важливо дати реальні права в школі; взяти школу на збереження, знати бюджет, поповнювати його, вчитися економного витрачання коштів. Дітей треба залучати до планування та організацію навчально-виховного процесу, давати великі можливості висловлювати думки про роботу вчителів і поведінці своїх товаришів. 

 Вищим органом учнівського самоврядування є загальношкільні збори або учнівська конференція виборних представників. На них заслуховують звіти про роботу органів самоврядування, складають накази, обирають органи управління. Виконавчим органом учнівського самоврядування є учнівський комітет (учкому, рада старост, рада командирів) і його комісії. Найбільш великі загальношкільні заходи: загальношкільні змагання, участь школи в районних чи міських заходах, робота в колгоспах, загальношкільні недільники, свята і дні відпочинку учкому проводить спільно з громадськими організаціями. Учкому відповідає за стан успішності, порядок і дисципліну, чергування і чистоту, старанність і активність учнів у шкільних справах. Практичний посібник життям колективу учкому здійснює за допомогою комісій, що займаються організацій того чи іншого конкретної ділянки в житті школи. Кількість комісій і направлення їх роботи залежать від рівня розвитку колективу, змісту його життєдіяльності, наявності реальних справ і потреби в управлінні ними. Ось чому в різних школах число їх неоднаково. Організовуються такі комісії, як культурна, виробнича, господарська, стінного друку, шефська, туристська, досуговая та ін У комісіях працюють хлопці, що організують дану справу в своєму класі. 

 Колективним органом самоврядування в класі є класні збори. На ньому обирається староста, що входить до складу шкільного учкому. Для школяра обрання його старостою - почесне і відповідальне доручення. Староста стежить за успішністю, старанністю учнів, організовує чергування в класі і по школі, коли чергує клас, координує роботу класних організаторів - культоргом, физоргов, туроргов, хозоргов, стінгазети. 

 Залучення всіх учнів в активне життя загальношкільного колективу сприяє трудове змагання. Різні групи школярів беруть участь у відповідних їх віком та інтересами формах змагання: робота на підприємствах, будівництвах, в колгоспах і радгоспах, на пришкільній ділянці, збір макулатури, тимурівська благодійна робота, шефська допомога дошкільнятам. Змагання стимулює діяльність, розвиває ініціативу, зміцнює колективні зв'язки і залежності. 

 Ефективним засобом формування виховного колективу є посильну участь школярів у самообслуговуванні. У процесі його організації враховуються вікові особливості дітей, що не дозволяється допускати перевантаження і безладність. 

 Важливу роль в житті дитячого виховного колективу грають традиції. А.С. Макаренко вважав, що ніщо так не скріплює колектив, як традиція. Традиції в дитячому колективі проявляються як усталені, підтримувані всіма звичаї. Вони виникають в процесі трудового змагання між класами; в ритуалах організації, проведення та підбиття підсумків чергування по школі; у відносинах співпраці з базовим підприємством, колгоспом, радгоспом, з іншими школами і ПТУ; в проведенні фізкультурних змагань, оглядів художньої самодіяльності, вечорів, походів , зустрічей з ветеранами війни та праці; у вшануванні хлопців, що досягли успіхів у навчанні, праці, технічному або художній творчості, на конкурсах та олімпіадах. 

 А.С. Макаренко відкрив закон паралельного педагогічного дії в колективі. В інтересах справи (навчання, суспільно корисної праці) педагог висуває вимоги всьому колективу, апелює до його громадській думці. Первинний колектив несе відповідальність за кожного свого члена, а кожен школяр відчуває себе відповідальним перед ним. 

 Велике значення для морального клімату, самопочуття дітей в колективі має педагогічно виправданий тон і стиль відносин. Цікава, радісна життя народжує у школярів бадьорий, оптимістичний настрій, творчу активність, діловитість, постійну готовність до дії. Кожен школяр відчуває гордість за такий колектив, в ньому формується почуття власної гідності. Він відчуває себе в такому колективі вільним, рівноправним і захищеним членом. Він має можливість сміливо критикувати своїх товаришів, вимагати від них виконання громадських доручень. 

 Для того щоб успішно виховувати учнівський колектив, педагогу необхідна систематична діагностика його стану, самопочуття дітей в ньому. А.С. Макаренко вважав, що вихователь зобов'язаний знати, як ставиться вихованець до свого установі, чи хоче брати активну участь у поліпшенні його життя чи налаштований по відношенню до нього вороже і у нього переважають якісь егоїстичні, асоціальні перспективи. Вихователю необхідно знати, як уявляє собі дитина своє місце в колективі, що не переважають у нього бажання лише до сьогоднішнього розваги і задоволення без урахування колективних інтересів. Потрібно знати, чому це відбувається, щоб вчасно посилити роботу з виховання розумних потреб і педагогічно цінних перспектив. Досвідчені педагоги стежать за тим, як йдуть справи у дитини з навчанням; Це сильно впливає на його настрій, ставлення до колективу, в цілому до школи. Особливо важливо добре знати про що виникають у дітей особисті проблеми і допомагати в їх вирішенні, у приведенні в стан гармонії особистих і спільних інтересів. 

 Функціонування дитячого виховного колективу як цілісної системи забезпечує активну дію найважливішого меха-. нізма формування особистості - виховних відносин. Вони надають рішучий вплив на виховання у дітей системних колективних моральних якостей, мотивів і стимулів поведінки, потреб та інтересів. Виходячи з цього, в цілях діагностики стану колективу можуть бути встановлені наступні критерії його формування. Організаційний критерій вимагає наявності спільної мети - перспективи розвитку колективу; загального праці (навчального, продуктивного), суспільно корисного і загальної його організації; взаємозв'язку загальношкільного з трудовими колективами країни; розвиненої системи самоврядування; єдиної ідейно-політичної позиції. Якісний критерій передбачає ряд непрямих показників: якість успішності; продуктивність праці; ефективність змагання; конфліктність у відносинах; естетика поведінки та інтер'єру; соціальна активність. Моральні критерії проявляється в морально-психологічному кліматі колективу психологічному стані кожної дитячої особистості: її цілеспрямованість; мажорне емоційний стан; захищеність у колективі; творче ставлення до справи; індивідуальність; дисциплінованість і відповідальність. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ПЕДАГОГІЧНІ ФУНКЦІЇ, СТАДІЇ І МЕХАНІЗМИ СТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО ВИХОВНОГО КОЛЕКТИВУ "
 1. Поняття про форми виховного-взаімодействія342
    педагогічної взаємодії: окрема особистість - індивідуальна форма, група - групова спільність засуджених - масова форма. При цьому в якості суб'єкта може виступати окремий вихователь, колектив або група співробітників або члени самодіяльних організацій або груп засуджених. Вміле використання і поєднання всіх форм виховної взаємодії дозволяє суб'єкту виховання
 2. ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
    педагогічної діагностики на першу позицію виходять: стратегічно-інформаційна, тактично-корекцією інша й прогностична. Стратегічно-інформаційна функція полягає у діагностичному забезпеченні педагогічного керівництва навчально-виховним процесом загальними знаннями про дітей, про протікання педагогічного процесу. Якщо загальна педагогіка та психологія озброюють вчителя і вихователя
 3. Соціально-педагогічні особливості функціонування дошкільних установ
    педагогічні установи, призначені для виховання дітей раннього (від 2 місяців до 3 років) і дошкільного (від 3 до 6-7 років) віку. Правовий статус дошкільних освітніх установ встановлений законом Російської Федерації. «Про освіту» (1992). У ньому закріплені їх функції та обов'язки. Найбільш важливими з них є: охорона і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей,
 4. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічного процесу в органах, які виконують покарання? 4. Назвіть форми впливу кримінально-виконавчого права на формування педагогічної теорії і практики. 5. Визначте специфіку об'єкта і предмета пенітенціарної педагогіки. 6. Дайте характеристику об'єкта виховної системи виправних установ. 7. Дайте характеристику суб'єкта виховної системи
 5. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 6. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічну характеристику діяльності наставника. 10. Розкрийте специфіку та значення формування державно-професійного розуміння співробітником своєї діяльності. 11. У чому полягають завдання і методика патріотичного виховання співробітників правоохоронних органів? 12. Яке значення морального виховання і як в ньому повинні поєднуватися загальні та
 7. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
    педагогічні основи. Провідне значення в розвитку особистості надається активності самої особистості, розкриваються механізми її стимулювання. Великий розділ присвячений теоретичним і методичним основам виховання, причому розглянуті як загальні методи і засоби виховання, так і конкретні методи формування різних аспектів особистості. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи,
 8. 2.2. Група, колектив у педагогіці
    педагогічних закладів, а також вплив на людей внеучрежденческіх умов і факторів, вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна реальність, що впливає на людей, область
 9. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЦЕНТРАЛЬНА ВИДОВА КАТЕГОРІЯ
    педагогічна діяльність. На відміну від родового поняття «виховання», об'єктивно породжується в соціумі рухом суспільних відносин між поколіннями, видове поняття «виховання як педагогічна діяльність, цілеспрямований вплив і взаємодія», визначається людською свідомістю, його суб'єктивністю і свавіллям. Чим більше виховне, людська свідомість в процесі
 10. Педагогічний процес в юридичному освітній установі
    педагогічної системи та процесу, але має і свою специфіку (рис. 8.2). Рис. 8.2. Структура педагогічного процесу (О - навчання. В - виховання) До особливостей юридико-педагогічного освітнього процесу відносяться: а) поєднання широких освітніх і виховних цілей з завданнями професійної підготовки фахівців конкретної кваліфікації
 11. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічного змісту у судочинстві. 2. З якими науками взаємопов'язана педагогіка судочинства? 3. У чому подібність і відмінність педагогічних властивостей, якостей співробітників органів правосуддя (слідчого, прокурора, адвоката, судді)? 4. Назвіть основні напрями педагогічної діяльності органів слідства, прокуратури в стадії досудового провадження.
 12. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
    педагогічна робота з батьками; здійснення їх педагогічної освіти та проведення систематичної індивідуальної роботи з поліпшення навчання і виховання учнів. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії системи, технології. Даний розділ не розглядається. І.І. Підласий. Педагогіка. Перераховано виховні функції сім'ї. Аналізуються причини
 13. Педагогічні цілі і завдання управління
    педагогічних і психологічних досліджень. Вона будується на розумінні психолого-педагогічних механізмів, причин і умов успішної діяльності співробітників правоохоронних органів, повазі їхніх прав і особистої гідності, забезпеченні особистісного загального і професійного зростання та задоволенні життєвих потреб. Реалізація педагогічної функції переслідує досягнення педагогічної
 14. Педагогічний контроль
    педагогічним процесом передбачає контроль за його ходом і результатами. Основними завданнями контролю є: перевірка оптимальності процесу, його компонентів, наповненості навчальними, які виховують і розвивають впливами, їх узгодженості, відповідності результатів, якості дій його учасників і надання допомоги. Разом з тим це не суто адміністративний контроль, а саме
 15. 9.3. Робота з колективом правоохоронного органу Колектив як суб'єкт і об'єкт педагогічних впливів і впливів
    педагогічну середу, яка чомусь вчить кожного співробітника, надає певну спрямованість його думок і прагнень, виховує ставлення до справи і людей, привчає до дотримання певних норм поведінки, впливає на зміни в якостях, сприяє прояву своїх можливостей і розвиває їх. Тому персонал правоохоронного органу виступає як груповий суб'єкт
 16. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічною системою і якими її складовими? 3. Назвіть і обгрунтуйте основні види зв'язків діяльності співробітників правоохоронних органів з педагогічними питаннями в ній. 4. Які напрямки роботи з персоналом правоохоронних органів пов'язані із застосуванням педагогічних знань і рішенням педагогічних проблем? 5. Що являє собою юридична педагогіка
 17. Загальна характеристика
    педагогічної діяльності спілкування відіграє величезну роль. З ним та його засобами пов'язані і основні «робочі інструменти» педагога, володіти якими він зобов'язаний досконало. Це не проста розмова педагога з учнями, а особливий вид спілкування - педагогічне спілкування, специфіка якого визначається педагогічними цілями, змістом і застосуванням його коштів. Спілкування робиться педагогічним,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua