Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2. ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО


У ст. 5 КПК зазначено: "Ніхто не може бути притягнутий як обвинувачений інакше, ніж на підставах і в порядку (курсив мій. - Авт.), встановленому законом".
Тому необхідно розрізняти: 1) підстави притягнення як обвинуваченого і 2) порядок притягнення як обвинуваченого (про це - в пит. З лекції).
У ст. 131 КПК підстави до притягнення як обвинуваченого сформульовано таким чином: "Коли є досить доказів, які вказують на вчинення злочину певною особою, слідчий виносить мотивовану постанову про притягнення цієї особи як обвинуваченого ".
Поняття підстав до притягнення особи як обвинуваченого, як випливає зі змісту цієї норми, містять дві взаємопов'язані категорії:
матеріально-правові (злочин, винність);
процесуально-правові (доведеність вчинення злочину, межідоказування).
Достатність доказів означає таку їх сукупність, що викриває певну особу у вчиненні злочину і встановлює (доказує) в її діях склад злочину (в теорії процесу використовують і поняття "недостатня сукупність доказів", тому доказів має бути саме стільки, щоб у слідчого виникло суб'єктивне переконання в тому, що в діях особи, яка підлягає притягненню як обвинувачений, є склад злочину).
"Достатність доказів", так само, як і "недостатність", є оціночними поняттями (див. лекцію "Докази і доказування").
Отже, підставами для притягнення особи як обвинуваченого є наявність достатньої сукупності доказів, які вказують на вчинення злочину певною особою.
Щоб притягнення обвинуваченого було обґрунтованим, у будь-якому разі має бути доказано:
склад злочину (об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона). Якщо склад злочину не встановлено - справа підлягаєзакриттю за п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК;
вчинення цього діяння конкретною особою, яка за своїмихарактеристиками може бути суб'єктом злочину (фізична; осудна;та, що досягла віку кримінальної відповідальності);
характер і розмір завданої шкоди;
4) обставини, що впливають на ступінь і характер відповідальності (покарання) обвинуваченого: зазначені в статтях 66, 67 КК; ознаки злочину, що кваліфікують (наприклад повторність).
Водночас законодавець не вимагає від слідчого обов'язкового встановлення всіх елементів предмета доказування. На момент прийняття рішення про притягнення особи як обвинуваченого має бути встановлено обов'язково ті елементи, що впливають на кваліфікацію діяння.
Не можуть бути підставами до притягнення особи як обвинуваченого:
припущення, здогадки слідчого (випливає із презумпції невинуватості);
визнання обвинуваченими своєї вини без підтвердження цьогосукупністю доказів, що є в справі (ч. 2 ст. 72 КПК).
Поряд з підставами, є й умови притягнення як обвинуваченого:
у справі немає обставин, що виключають у ній провадження(ч. 1 ст. 6 КПК);
у слідчого немає сумнівів щодо необхідності притягнення якобвинуваченого;
одержання фактичних даних із процесуальних джерел, з використанням процесуальних засобів.
Незаконне (безпідставне) притягнення особи як обвинуваченого зумовлює:
кримінальну відповідальність за ст. 372 КК*;
відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконнимпритягненням до кримінальної відповідальності (див. лекцію "Реабілітація").
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2:
Притягнення особи як обвинуваченого має здійснюватися напідставах і в порядку, встановленому законом, за наявності відповідних умов.
Безпідставне притягнення особи як обвинуваченого зумовлюєкримінальну відповідальність для слідчого і відшкодування завданоїшкоди незаконно притягненому в такій якості.
' Диференціацію кримінальної відповідальності проведено за ознакою тяжкості злочинів, що були поставлені в вину особі (ч. 1 цієї статті передбачає відповідальність за притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, а ч. 2 - тяжкого або особливо тяжкого злочину). Доволі.оригінально питання кримінальної відповідальності за незаконне притягнення як обвинуваченого (за неправильний кримінальний позов) вирішувалося в дореволюційній Росії. Згідно зі статтями 66 та 67 ч. 2 т. X Зводу законів за вид. 1857 р. винні прокурори піддавалися "тому покаранню, під яке обвинуваченого підвести намагалися".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО"
 1. Притягнення особи як обвинуваченого
  умови, що при цьому не порушуються правила підсудності справ чи обов'язкового проведення розслідування, обвинуваченому надається можливість ознайомитись з новим обвинуваченням і не погіршується право обвинуваченого на захист; розгляд у суді провадиться тільки щодо обвинувачених і лише за тим обвинуваченням, за яким вони передані суду; - з моменту притягнення особи як обвинуваченого органи
 2. Зупинення досудового слідства
  умови, дотримання яких є обов'язковими для прийняття рішення про зупинення провадження по кримінальній справі. Деякі з них зазначені в ч.ч. 2, 3 ст. 206 КПК. Особа, яка проводить слідство, зобов'язана виконати всі слідчі дії, які можливо провести за відсутності обвинуваченого (допитати свідків, потерпілих, провести обшук, виїмку, експертизи, встановити характер та розмір шкоди, завданої злочином,
 3. 35. Процесуальний порядок закриття та відновлення кримінальної справи.
  умови, колектив може відмовитись від поручительства. Суд за наявності такого рішення, прийнятого на загальних зборах, про відмову від поручительства за взяту ними на поруки особу, вирішує питання про кримінальну відповідальність цієї особи. Недоведеність участі обвинуваченого у вчиненні злочи-ну(п. 2 ст. 213
 4. 64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту
  умови притягнення до кримінальної відповідальності та застосування названого заходу до неповнолітніх та до осіб, які страждають на психічні розлади. При взятті під варту з огляду на виняткові випадки прокурор перевіряє фактичні підстави і на обов'язкову наявність обставин ст. 150 КПК. При погодженні та підтриманні подання про взяття під варту прокурори керуються вичерпним переліком підстав,
 5. § 1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності
  умови та особливості роботи підприємства, установи або організації, де вчинено злочин; 4) характер дій або бездіяльності службової особи; 5) час і місце вчинення злочину; 6) злочинний спосіб і механізм вчинення і приховання злочину; 7) фактичні дії, виконувані цією службовою особою; 8) зв'язок дій службової особи з використанням службового становища всупереч інтересам служби; 9) причинний
 6. § 3. Наступний етап розслідування пожеж
  умови, що сприяли поширенню вогню; в) паливні й легкозаймисті речовини в неналежних місцях; г) умови, що перешкоджають швидкій ліквідації вогню; ґ) виникнення вогню в місцях зберігання матеріальних цінностей, документів; д) знайдення трупа зі слідами насильницької смерті. Підстави для побудови третьої версії: а) неналежне зберігання самозаймистих речовин; б) проведення ремонтних, електро-,
 7. § 2. Початковий етап розслідування ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
  умови, що це забруднення створювало реальну можливість заподіяння шкоди здоров'ю людей або сільськогосподарському виробництву чи рибним запасам. Аналогічно вирішується питання щодо випадків забруднення атмосферного повітря шкідливими для здоров'я людей відходами промислового виробництва. При вирішенні питання про достатність підстав для порушення кримінальної справи та під час розслідування
 8. 1. ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ, УМОВИ І ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  умови: 1) у справі зібрано достатні та неспростовні докази, які вказують на те, що злочин вчинено певною особою; Особливістю зупинення дізнання є те, що рішення про це може бути прийнято тільки у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин. щодо такої особи винесено постанову про притягнення якобвинуваченого; виконано всі слідчі дії, провадження яких можливе за відсутності обвинуваченого,
 9. 2.1. Процесуальний порядок зупинення досудового слідства у разі, якщо невідоме місцеперебування обвинуваченого
  умови зупинення провадження; ; підстави та умови оголошення розшуку; доручення та вказівки органам дізнання про провадженнярозшуковихдій; місце, куди треба направити обвинуваченого після затримання; - копію постанови направляють: прокуророві; органу дізнання, якому доручають провадження розшуку; - до органу дізнання для належної організації розшуку направляють також такі документи: копію
 10. 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
  умови для примирення потерпілого з обвинуваченим. У частині 2 п. 25 постанови Пленуму № 13 судам рекомендовано якомога ширше використовувати у справах зазначеноїкатегорії інститут примирення і підтримувати діяльність тих громадських організацій, які ставлять за мету досягнення такого примирення до судового розгляду справи, повідомляти осіб, що вчинилизлочин, про наявність у районі (місті) таких
© 2014-2022  ibib.ltd.ua