Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПроблеми філософії → 
« Попередня Наступна »
Новицька Л.Ф.. Проблема морального самообретенія в просторі інтерсуб'єктивності. Великий Новгород: новго ім. Ярослава Мудрого. - 128 с. , 2000 - перейти до змісту підручника

1.1. Розуміння розуміння

Буденне мислення пов'язує розуміння зі знанням. Знає, значить, розуміє. А між тим, це вельми проблематично. Особливо, якщо мова йде не про точні науки, а про такі тонкі матерії, як цінності, моральні погляди, світоглядні принципи і т. д.

Одна і та ж проблемна ситуації в людського життя народжує аж ніяк НЕ єдину думку у зацікавлених людей, наділених і всією повнотою інформації і рівною мірою здатних до розумової діяльності. А. Ф. Лосєв вважав, що розуміння не інтелектуальна діяльність. Він писав: "Розуміння навіть не є процес суто інтелектуальний, яким,

безсумнівно, є мислення" 42.

Більше того, М. К. Мамардашвілі говорив, що розуміння є мимовільний акт людини. Ніяке пояснення до розуміння привести не

може, якщо не буде скоєно зусилля самого человека43. Тобто, розуміння залежить не єдино від здібностей (різного роду) самої людини, але воно є акт вольової. Крім усього іншого має бути ще й бажання зрозуміти.

Постає питання, чим повинна визначатися ситуація, щоб відбувся акт розуміння? Чому в ситуації суперечки про найважливіші життєві проблеми неможливо досягається єдність думки його учасників. Нерідко в таких випадках посилання на особливу злочинність опонента ми відмітаємо з ходу в силу її очевидною недобросовісності. Питання-то дійсно серйозно. Його дозвіл дало б можливість виявляти, деякі перепони, що стоять між людьми і заважають їм жити. Адже з нерозумінням людина стикається часом у найнесподіваніших відносинах і з найнесподіванішими людьми. Здавалося, - все так прекрасно, і раптом - буквально розверзається прірву. Виявляється, що єднання зовсім не було таким, і тонка плівка ілюзії, розриваючись, виявляє, що люди знаходяться на різних краях глибокої прірви і немає ніяких можливостей навести мости через неї. Прірва ситуації нерозуміння позначається по-різному: 1.

Ти (ви) не тямиш мене (нас). 2.

Я (ми) не розумію тебе (вас). 3.

Я (ми) не розумію, що відбувається. 4.

Він (вони) не розуміють, що відбувається.

Третій і четвертий варіанти, явно пов'язані з дефіцитом інформації, поки що не надто цікаві. Істотними перший і другий варіант. Вони і найбільш цікаві в плані взаємин Я і Іншого.

Як екзистенційна ситуація вираз "Ти не розумієш мене" може означати наступне:

а) Ти не розумієш особливостей мого погляди;

б) Ти не можеш відчути наскільки це положення (оцінка, ситуація, проблема, почуття) значимо для мене;

в) ти не розумієш того, що я намагаюся тобі пояснити.

Звичайно, ситуація, позначена під літерою б) ніколи не може бути зведена до розуміння вже в силу того, що Я і Інший займають друг по

відношенню до одного принципово різні позиції 44. А ось ситуації а) і в) здатні до приведення в положення розуміння. І кажуть вони, загалом, про одне: ти не розумієш сенсу. Приблизно також розкривається і ситуативний варіант під номером 2, він дзеркальний у ставленні до ситуації під номером 1.

Отже, люди не розуміють сенсу в тій чи іншій екзистенціальної ситуації. Вірніше, розуміють, але взаємно незадоволені чужим поглядом, який, як їм видається, далекий від істини.

Але тоді з'являється ще одне питання: що таке сенс? А він природно тягне за собою питання про сенс і правді. Адже якщо ти не розумієш, то що це означає для мене: то, що ти або не здатний зрозуміти, чи твоє розуміння ложно або абсурдно. Що змістовно значить - "нездатність" зрозуміти? По-перше, це може бути різниця екзистенціального досвіду, тобто відсутні лакуни розуміння явищ такого роду. Причому різниця принципова, так що немає ні єдиної точки перетину. Те, що не розуміється - інше настільки, що воно навіть не мислиться таким. Або більш точно, воно не може увійти у смислову структуру розуміння людини. По-друге, різниця екзистенціального досвіду формує різних за змістом і структурою посередників. Але не тільки досвід бере участь в цьому формуванні. Якась загальна моральна установка, яка береться насправді невідомо звідки. Вона нічим не детермінована, а породжена самою людиною. Він її джерело, але не її причина. А це, в свою чергу, обумовлює різницю аксіоматичних баз у сфері моральності. В одній і тій же ситуації бачиться принципово різне, оскільки погляд йде крізь власного посередника, і його установки як кристалічна решітка перерозподіляють інформацію певним чином, і це народжує певний сенс, здатний бути розшифрованим адекватно на базі такої ж або близькою за змістом аксіоматичної установки або в контексті близького за змістом посередника.

Ось ця сама нездатність зрозуміти, особливо, якщо вона зафіксована нерозуміючим, вельми евристичності для людини. Дуже вдало зрозуміти, що не розумієш, це дає великі можливості руху, розвитку, зміни.

А ось друге, коли розуміння мислиться хибним чи абсурдним-ставить проблему: які підстави визначають поява помилкових висновків у твоєму розумінні (нерозумінні). І яким чином треба діяти, щоб розкрити (редукувати до умов їх породили) ці помилкові підстави, вивести їх на світло, потім домогтися розуміння їх помилковості, і вже потім, привести до правильного (істинному) розумінню ситуації. Спробувати розбити причинно-наслідковий опосередковують зв'язок і тим поставити людину в ситуацію активного критичного переосмислення підстав власного світогляду, зміни їх і прийняття іншої позиції, у зв'язку з чим стане можливим адекватне розуміння сенсу, як істини. Це майже нездійсненно, особливо, якщо витік активності знаходиться поза людиною. Як екзистенційна завдання суб'єкта вона можлива, але її здійснення надзвичайно важко і болісно. Посувається на це люди зазвичай тим, що екзистенціалісти називають "прикордонними ситуаціями". Можливо це не тільки в особистому житті. Подібне бувало навіть в світовій історії. В Америці це трапилося під час кризи 1929-33 років, коли народу було поставлено питання: "Велика чи ми нація?" З цього почався загальний душевний перелом, що дозволив подолати апатію, розповсюдилася на тлі занепаду економіки. Те ж відбулося і в повоєнній Німеччині, змушеної самим жахом того, що накоїли, переосмислити свої духовні установки і покаятися.

У процесі цього міркування виникли деякі питання, що стосуються можливості розуміння між Я і Іншим (Іншими). 1.

Якого роду умови повинні визначати ситуацію, щоб відбувся акт розуміння? 2.

Чим заповнюється прірву нерозуміння? 3.

Що таке сенс? 4.

Які відносини сенсу і істини? 5.

Якого роду підстави лежать в основі нерозуміння (неправильного розуміння сенсу)?

Розглядати їх ми будемо не в порядку появи, тут повинна бути інша логіка. Мабуть, першим, з тим, щоб було можна рухатися далі, буде питання: що таке сенс?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1. Розуміння розуміння "
 1. Тема 5. Сутність і форми пізнання
  розуміння. Розуміння і ефективність соціальної комунікації. Роль мови в пізнанні, Форми думки і форми мови. Історичні типи знакової трансляції культури. Поняття істини. Істина як предмет релігії, науки і філософії. Проблеми істини в класичної та некласичної философиях. Істина, добро і краса. Проблема істини в російської релігійної філософії. Аналіз проблеми істини в сучасній
 2. 4. Державне управління
  розуміння державного управління. 1. Широке розуміння - це регулююча діяльність государ-ства в цілому, тобто діяльність з управління представницької (або за-чих) органами влади, органами виконавчої влади, суду та прокуратури. У цьому розумінні державне управління - більш широке поняття, ніж виконавча влада. 2. Вузьке розуміння - це адміністративна
 3. 1.Поіск в галузі методології
  розуміння історичного процесу, чи можна об'єднати при аналізі суспільства формаційний і цивілізаційний підходи. Більшість дослідників при цьому зазначає, що розробка К. Марксом і Ф. Енгельсом теорії формацій означала не тільки боротьбу проти ідеалістичного тлумачення людини в історичному процесі, а й перехід до розгляду суспільства як надскладної системи, организующейся навколо
 4. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  розуміння історичної необхідності, закономірності розвитку тодішньої Русі не має, природно, нічого спільного з схваленням, а тим більше вихвалянням тих «огидних деспотичних форм, які придбало самодержавство ». Подібні ідеї, але в ще більш енергійної формі висловив Н. Ейдельмана в роботі «Революція згори в Росії». Найбільшою трагедією представляється йому саме те, що в епоху
 5. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  розумінні цього терміну? У письмових джерелах під терміном «міста» ховаються укріплені поселення і лише іноді виділяються «старші міста» - столиці земель - князівств і «молодші міста» - передмістя, сторожові міста-фортеці, приватновласницькі міста, укріплені центри рядових волостей і цвинтарів, феодальні замки- садиби. Аналізуючи типологію, хронологію укріплених поселень, а також
 6. Олександр II
  розуміння загальнонаціональних завдань і визначили здатність очолити процес реформ. Олександр II мав поруч хороших людських якостей. Крім того, що він був прив'язаний до своїх рідних - батькам, братам і сестрам - він відрізнявся ще розумом, веселою вдачею, сердечністю і добротою, товариськістю, був хоробрим людиною. Оточували відзначали також хороші манери Олександра, природність
 7. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  розуміння революціонера і революційної діяльності. Революціонера він оголошував людиною приреченим, вільним від юридичних і моральних законів заради боротьби «з проклятим світом». Революціонер заради досягнення народного щастя може використовувати всякі кошти, включаючи обман, грабіж, вбивство і т. п. С. Нечаєв вимагав сліпого послуху керівнику. Для підтримки дисципліни він
 8. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Розуміння доступно не багатьом умам, а маса, як «завжди і всюди, складалася і складається з натовпу». Людина ж недосконалий, слабкий і грішний, тому-то і необхідно «єдність розумної волі», інакше оселиться хаос, породжений-ний людськими пристрастями, укладає К. П. Побєдоносцев. Автор критикує і інші «хвороби нашого часу»: суд присяжних, вимагаючи відновити «міцну керівну силу» в
 9. 1.Економіка і соціальна структура
  розуміння його все ще не до кінця ясне. Причина: кризовий стан вітчизняної історичної науки, що виявлялося в різко негативному ставленні до немарксистській історіографії, нетерпимості до відмінностей у думках внутрімарк-сістской історичної науки, в прагненні до однодумності і догматизму історичного мислення, насаджуваної політичним режимом. Багато істориків-професіонали тривалий
 10. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  розуміння завдань Установчих зборів. Для середніх верств його надзавданням було створення правової держави при неодмінно мирному реформістському подоланні кризи в країні. Для марги-налізірованние і люмпенізованих верств Установчі збори мало задовольнити, головним чином, соціальні потреби, зазвичай розуміються як просте зрівняльний перерозподіл життєвих благ. Ставши
© 2014-2022  ibib.ltd.ua