Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Поняття дієздатності громадян та її значенняЦивільна дієздатність визначається в законі як здатність громадянина своїми діями набувати і здійснювати цивільні права, створювати для себе цивільні обов'язки виконувати їх (п. 1 ст. 21 ЦК).
Володіти дієздатністю - означає мати здатність особисто здійснювати різні юридичні дії: укладати договори, видавати довіреності тощо, а також відповідати за заподіяну майнову шкоду (пошкодження або знищення чужого майна, ушкодження здоров'я і т . п.), за невиконання договірних та інших обов'язків. Таким чином, дієздатність включає, перш за все, здатність до здійснення угод (сделкоспособность) і здатність нести відповідальність за неправомірні дії (деліктоздатність).
Але, крім того, дієздатність включає здатність громадянина своїми діями здійснювати наявні у нього цивільні права і виконувати обов'язки. Така здатність вперше в нашому законодавстві передбачена в ГК РФ (п. 1 ст. 21). У даному випадку законодавець взяв до уваги пропозицію, яка була обгрунтовано в працях учених-цивілістів, які довели, що якщо за громадянином визнається здатність набувати права і створювати для себе обов'язки, то за ним не можна не визнати здатність своїми діями здійснювати права і виконувати обязанності1.
Цінність названої категорії визначається тим, що дієздатність юридично забезпечує активну участь особистості в економічному обороті, підприємницької та іншої діяльності, реалізації своїх майнових прав, насамперед права власності, а також особистих немайнових прав. При цьому всі інші учасники обороту завжди можуть розраховувати на застосування заходів відповідальності до дієздатній суб'єкту, який порушив зобов'язання або заподіяло майнову шкоду при відсутності договірних відносин. Отже, категорія дієздатності громадян становить велику цінність в силу того, що є юридичним засобом вираження свободи особистості у сфері майнових та особистих немайнових відносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття дієздатності громадян та її значення "
 1. Поняття судового представництва
  дієздатним особам - судовим представникам. Судові представники - це особи, які за правилами, визначеними процесуальним законодавством, у межах повноважень, наданих законом і довірителем, здійснюють від імені та в інтересах представленого особи процесуальні права та обов'язки з метою створення, зміни або припинення для останнього прав та обов'язків. Як вказується
 2. Компетенція приватних нотаріусів
  поняття компетенція нотаріального органу входить вся сукупність повноважень нотаріуса. А в науці управління, а також в адміністративному, державному праві та інших галузях права повноваження розглядаються як складова частина компетенції та статусу органу, посадової особи, особи, яка виконує управлінські функції в організації, а також деяких інших осіб, які реалізують функції
 3. 14. Поняття цивільної дієздатності. Обсяги дієздатності громадян.
  Дієздатності: сделкоспособность - здатність самостійно укладати угоди і деліктоздатність - можливість нести самостійну майнову відповідальність. Проте виділення окремих елементів дієздатності не має практичної значущості, а тому дроблення дієздатності на окремі можливості здійснення яких-небудь дій не виправдано. На відміну від правоздатності
 4. ЗМІСТ:
  дієздатність громадян 86 § 2. Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану 100 § 3. Безвісна відсутність 103 Глава 7. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ 107 § 1. Поняття юридичної особи 107 § 2. Освіта та припинення юридичних осіб 119 § 3. Види юридичних осіб 124 § 4. Господарські товариства і суспільства 127 § 5. Виробничі кооперативи 140 § 6. Державні і муніципальні
 5. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
  поняття має охоплювати всіх суб'єктів цивільного права, а не наділяти кожного із суб'єктів власної правосуб'єктністю. Юридичні особи, держави, національно-державні та адміністративно-територіальні утворення мають обома можливостями в їх нерозривній єдності, про громадян, як бачимо, такого сказати не можна. Чи може громадянин, у якого тільки правоздатністю і не
 6. § 1. Поняття юридичної особи
  поняття "юридична особа" було невідомо римським юристам, і його сутність ними не досліджувалась, але ідеєю розширити коло суб'єктів приватного права за рахунок особливих організацій, спілок громадян ми, безсумнівно, зобов'язані римському праву . У Середні століття уявлення про юридичних осіб все ще відчували сильний вплив догматів римського права. Глоссатори і постглоссатори обмежувалися коментуванням
 7. § 4. Господарські товариства і суспільства
  поняття, що означає кілька самостійних видів комерційних юридичних осіб, загальним для яких є те, що їх статутного (складеного) капітал поділяється на частки. Саме це відрізняє господарські товариства і суспільства від інших комерційних організацій. Цивільний кодекс РФ передбачає досить широкий спектр правових форм колективного господарювання, який відповідає як
 8. § 3. Недійсні угоди
  поняття недійсною угоди, однак при наявності спеціально "норми, що встановлює недійсність угоди в залежності про дефектність окремих її елементів, застосуванню підлягає спеціальна норма. Угоди з вадами в суб'єкті слід підрозділити на дві групи Перша пов'язана з недієздатністю громадян, а друга - зі спеціальною правоздатністю юридичних осіб або статусом їх органів
 9. Угоди з вадами волі можна підрозділити на
  понять, як воля і волевиявлення, не більше ніж результат їх роздільного правового аналізу, в реальному ж дійсності відокремити волю від волевиявлення можна тільки на певній ступеня абстракції. Єдність волі і волевиявлення - неодмінна умова дійсності угоди. Недійсність угод внаслідок вад форми угоди залежить від того, яка форма законом або угодою сторін
 10. § 3. Позовна давність
  поняттям права на позов. Право на позов - є забезпечена законом можливість зацікавленої особи звернутися до суду з вимогою про розгляд і вирішення матеріально-правового спору з відповідачем з метою захисту порушеного або оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу особи '. Згідно із загальноприйнятою точкою зору, право на позов складається з двох правомочностей - права на пред'явлення позову і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua