Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

14. Поняття цивільної дієздатності. Обсяги дієздатності громадян.Дієздатність - здатність фізичної особи своїми діями набувати
цивільні права і створювати для себе цивільні обов'язки (ст. 11 ЦК
Україна) .
Більшість вчених-цивілістів виділяють два основних елементи у змісті
дієздатності: сделкоспособность - здатність самостійно укладати
угоди і деліктоздатність - можливість нести самостійну майнову
відповідальність. Проте виділення окремих елементів дієздатності не має практичної значущості, а тому дроблення дієздатності на
окремі можливості здійснення яких-небудь дій не виправдано.
На відміну від правоздатності дієздатність тісно пов'язана з вчиненням
фізичною особою вольових дій, що саме по собі припускає досягнення
певного рівня психічної зрілості. Закон як критерій
досягнення такого рівня передбачає вік. І тому дієздатністю
в повному обсязі за загальним правилом володіють повнолітні особи, тобто
особи, які досягли вісімнадцятирічного віку. Починаючи з цього віку,
громадяни можуть здійснювати будь юридично значимі дії. З цього
правила допускається тільки один виняток, згідно з яким у повному обсязі
цивільна дієздатність визнається також за особами, хоча і не досягли
повноліття, але вступили в шлюб (ч. 2 ст. 11 ГК України).
Дієздатність у них стає повною з моменту укладення шлюбу. Причому,
у разі розірвання такого шлюбу до настання повноліття обсяг
дієздатності таких осіб не змінюється.
Певним обсягом дієздатності володіють, в общем-то, всі особи, однак
обсяг дієздатності різних вікових груп відрізняється.
Так, фізичні особи до п'ятнадцяти років за загальним правилом, визнаються
недієздатними або володіють дієздатністю в мінімальному обсязі.
Згідно зі статтею 14 ЦК України за неповнолітніх, які не досягли
п'ятнадцятирічного віку, угоди роблять від їх імені батьки,
усиновителі або опікуни . Вони ж вправі самостійно здійснювати тільки
дрібні побутові угоди. Чинне цивільне законодавство України не
дає визначення дрібної побутової угоди. Виходячи з практики, під такий
угодою слід розуміти угоду, яка спрямована на задоволення
звичайних щоденних потреб малолітнього, незначна за сумою і не
повинна завдавати йому шкоди. Проте в кожному окремому випадку суд може
самостійно визначити, чи є та чи інша угода дрібної побутової.
Це пов'язано з тим, що здатність усвідомлювати і оцінювати угоду у осіб,
скажімо, п'яти і тринадцяти років істотно відрізняється, а тому угода,
яка буде визнана дрібної побутової для тринадцятирічного підлітка, по
відношенню до п'ятирічної дитини може бути визнана великою.
Крім укладення дрібних побутових угод, особи до п'ятнадцяти років можуть також
вносити вклади у кредитні установи і розпоряджатися ними. Але при цьому, якщо
вклад на ім'я малолітньої внесений іншою особою, то таким внеском він може
розпоряджатися тільки з дозволу батьків, усиновителів чи опікунів.
За шкоду, заподіяну неповнолітніми до п'ятнадцяти років, відповідальність
несуть його батьки, усиновителі або опікуни, якщо не доведуть, що шкода
виникла не з їхньої вини (ст. 446 ЦК України).
До наступної вікової категорії належать особи від п'ятнадцяти до
вісімнадцяти років. З огляду на те, що в цьому віці особи вже цілком можуть
усвідомлювати юридичну значимість своїх дій і усвідомлювати їх
скоєнні, обсяг дієздатності даної вікової категорії збільшений. Так,
відповідно до статті 13 ГК України особи віком від 15 до 18 років цивільно-
правові угоди можуть укладати за загальним правилом лише за згодою своїх
батьків, усиновителів або піклувальників.
Необхідну законодавством згода батьків, усиновителів або піклувальників
на вчинення правочинів неповнолітніми цієї вікової групи покликане
заповнити недостатній життєвий досвід і волю осіб від 15 до 18 років,
забезпечити в їх інтересах найкраще здійснення належних їм прав і
обов'язків, відгородити їх від зловживання з боку третіх осіб. Причому,
необхідно саме згода батьків, а не їх обізнаність.
Поряд з цим у випадках, прямо передбачених у законі, неповнолітні
у віці від 15 до 18 років можуть здійснювати деякі цивільно-правові
дії самостійно, тобто без згоди батьків. Стаття 13 ЦК України
до числа таких дій відносить можливість укладати зазначені вище дрібні
побутові угоди, можливість вносити вклади у кредитні установи і
розпоряджатися ними, а також можливість укладати угоди, пов'язані з
розпорядженням заробітною платою або стипендією та дії щодо здійснення
авторських або винахідницьких прав. Настільки широка самостійність у
скоєнні даних угод зумовлена тим, що в трудових відносинах
неповнолітні прирівнюються до повнолітніх, в тому числі і в
можливості розпоряджатися отриманою винагородою за працю. Причому, якщо
винагородою за працю особи від 15 до 18 років можуть розпоряджатися на свій
розсуд, то речами, придбаними на ці кошти, вони розпоряджаються
тільки за згодою батьків.
Неповнолітні від 15 до 18 років несуть відповідно і самостійну
майнову відповідальність, але тільки в обсязі одержуваних ними
винагород за працю або стипендій. Якщо ж цих коштів недостатньо для
відшкодування шкоди в повному обсязі, то решту відшкодовують батьки,
усиновителі або піклувальники, якщо не доведуть, що шкода заподіяна не з їх вини
(ст. 447 ГК України). Встановлюючи дане правило, законодавець виходить з
того, що неповнолітні у вказаному віці можуть цілком віддавати
звіт своїм діям, а тому повинні нести самостійну майнову
відповідальність у вказаному обсязі.
Таким чином, можна говорити про те, що особи від 15 до 18 років мають
частковою дієздатністю.
Цивільна дієздатність є важливим складовим елементом цивільно-
правового статусу фізичної особи. До основних характерних рис
дієздатності відносяться незалежність від соціальної приналежності, статі,
раси, національності, ставлення до релігії, а також непередаваність і
невідчужуваність дієздатності. Це означає, що всі повнолітні особи
мають рівну дієздатність, а також, що ця дієздатність не може бути
обмежена, і особа не може бути позбавлена дієздатності, інакше як "по
рішенням суду. Умови обмеження і позбавлення дієздатності прямо
передбачені законодавством.
Стаття 15 ЦК України свідчить, що громадянин, який внаслідок зловживання
спиртними напоями або наркотичними засобами ставить себе і свою сім'ю в
важке матеріальне становище, може бути обмежений судом у дієздатності.
Зі змісту зазначеної статті можна зробити висновок, що зловживання
спиртними напоями та наркотичними речовинами є підставою для
обмеження дієздатності громадянина лише в тому випадку, коли таке
зловживання ставить у важке матеріальне становище не тільки
даного громадянина, але і його сім'ю. На підставі відбувся судового рішення
такому громадянину призначається піклувальник . З моменту набрання чинності
судового рішення про обмеження громадянина в дієздатності він може
розпоряджатися майном, одержувати заробітну плату та інші види доходів, а
також розпоряджатися ними лише за згодою піклувальника. І тільки дрібні побутові
угоди він вправі здійснювати самостійно.
Якщо громадянин припиняє зловживання спиртними напоями або
наркотиками, суд скасовує обмеження його дієздатності. Скасовується
обмеження дієздатності і в тому випадку, якщо перестала існувати
сім'я особи, визнаної обмежено дієздатним.
Коло осіб, які мають право порушувати у суді справу 'про визнання особи обмежено
дієздатним і про скасування цього обмеження, порядок провадження у цих
справах визначаються ЦПК України. Встановлення і зняття піклування
проводиться на основі судового рішення органами опіки та піклування.
Визнання фізичної особи повністю недієздатним може мати місце, згідно
статті 16 ГК України, лише у випадках, коли воно страждає, недоумством
або душевною хворобою і внаслідок цього не може розуміти значення своїх
дій або керувати ними. Своє рішення суд при цьому виносить з урахуванням
висновку судово-психіатричної експертизи. На підставі відбувся
судового рішення недееспособному призначається опікун, який від імені
недієздатного робить угоди. У разі одужання або суттєвого
поліпшення здоров'я громадянина, визнаного недієздатним, суд визнає його
дієздатним. На підставі рішення суду відміняється і встановлена над ним
опіка.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "14. Поняття цивільної дієздатності. Обсяги дієздатності громадян. "
4. Жовтня 1917 (питання методології)
 1. зрозуміти як, з чого і чому почалася революція, то вигляд обивателя підкаже, чим вона неминуче закінчиться. Ще один соціально-психологічний тип - середньоактивних суб'єкт революційного процесу. Ця частина суспільства схильна до змін і в принципі готова підтримати їх. Це динамічний, але і найменш стійкий учасник подій. Він не чужий новацій, але болісно реагує на ті з них , що не
  3. Арбітражнимпроцесуальним ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
 2. понять процесуальної правоздатності та компетенції вже висловлювалися деякі вчені-процесуалісти. Зокрема, М.С. Шакарян вважала, що для тих суб'єктів процесуальних правовідносин, які законом наділені певною компетенцією, поняття процесуальної правоздатності незастосовне взагалі. Тому дане поняття незастосовне не тільки до суду, а й до прокурора, органам
  15. Співвідношення особистості і граждани-на.
 3. громадянського суспільства. Для зарубіжного конституціоналізму характерний дуалізм правового статусу особистості, яка виступає у відповідних сферах або як людина, або як громадянин. Особистість виступає як людина у сфері економічної (громадянське суспільство) і як громадянин - у сфері політичної (політична спільність). Ця дуалістична концепція, що розділяє особистість на людину і
  20. Адміністративно-правовий статус громадян: адміністративна правоздатність та дієздатність.
 4. поняття особи і громадянина. Тільки у випадках, передбачених кримінальним або адміністративним законодавством, громадянин може бути позбавлений якоїсь частини адміністративної правоздатності - права переміщення, позбавлення батьківських прав тощо Адміністративна дієздатність громадян є другою складовою частиною адміністративної правосуб'єктності. При цьому адміністративна правоздатність
  46. Правовий статус колективних суб'єктів: поняття і види.
 5. поняття входять такі елементи: а) правові норми, що встановлюють даний статус; б) правосуб'єктність; в) основні права та обов'язки; г) законні інтереси; д) громадянство; е) юридична відповідальність; ж) правові принципи; з) правовідносини загального (статусного) типу. До колективних суб'єктів відносяться: - державні органи, організації, установи, підприємства; - органи місцевого
   16. Опіка та піклування.
 6.  цивільні правовідносини вступає не опікуваний, а опікун, однак при цьому всі операції він здійснює від імені та в інтересах опікуваного. Іншими словами, можна сказати, що опікун є законним представником опікуваного, а тому на всі його дії поширюються правила про представництво. У разі, коли опіка встановлюється над майном, в обов'язки опікуна входить забезпечення
   47. Поняття, види і значення представництва. Представництво без повноваження.
 7.  цивільні права та обов'язки для подається. За допомогою інституту представництва створюються додаткові можливості для здійснення прав і виконання обов'язків учасниками, цивільних правовідносин, забезпечується більш повний захист їх суб'єктивних прав, підвищується ефективність встановлення економічних зв'язків між двома суб'єктами права при посередництві третіх і т. д.
   62. Поняття, значення і види представництва.
 8.  цивільні права та обов'язки для подається. За допомогою інституту представництва створюються додаткові можливості для здійснення прав і виконання обов'язків учасниками, цивільних правовідносин, забезпечується більш повний захист їх суб'єктивних прав, підвищується ефективність встановлення економічних зв'язків між двома суб'єктами права при посередництві третіх і т. д.
   1. Адміністративно-правове становище громадян визначається обсягом і характером адміністративної правосуб'єктності:
 9.  дієздатність - здатність громадянина своїми діями набувати, а також здійснювати права і обов'язки, передбачені нормами адміністративного права, і нести відпові-дальність згідно з адміністративними нормами. (Як суб'єктів адміністративного права можна розглядає-вать РФ, суб'єктів РФ,
   2. Революція 1905-1907 рр..
 10.  поняття «революція» можна розкрити так: революція - це відносно швидке, радикальне, насильницьку зміну політичної та соціальної структур, а також основних систем цінностей, які склалися в суспільстві. Тільки революції, на відміну від змов, бунтів, путчів, палацових переворотів, призводять до глобальної зламу старих підвалин. Події, що сталися в Росії протягом 12 років (з 1905 по 1917
  понятие «революция» можно раскрыть так: революция - это относительно быстрое, радикальное, насильственное изменение политической и социальной структур, а также основных систем ценностей, которые сложились в обществе. Только революции, в отличие от заговоров, бунтов, путчей, дворцовых переворотов, приводят к глобальной ломке старых устоев. Произошедшие в России в течение 12 лет (с 1905 по 1917
© 2014-2022  ibib.ltd.ua