Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Поняття договору оренди будівлі або спорудиЗа договором оренди будівлі або споруди орендодавець зобов'язується передати у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування орендарю будівлю або споруду (ст. 650 ЦК).
Це вид договору оренди, самостійне існування якого обумовлена особливостями правового режиму такої нерухомості, як будівлі і споруди.
Предметом договору оренди може виступати тільки будівлю або споруду в цілому. Якщо в оренду здається частина будівлі або споруди, відносини між орендодавцем та орендарем повинні регламентуватися загальними нормами про договір оренди. Якщо при оренді частини будівлі або споруди права орендаря на земельну ділянку можуть визначатися лише в договорі або не визначатися взагалі, то при оренді будівлі або споруди в цілому права орендаря на земельну ділянку можуть визначатися не тільки договором, а й законом (п. 2 ст. 652 ЦК).
Предметом договору оренди будівель і споруд можуть бути тільки нежитлові будівлі. Наймання житлових будов (ст. 673 ЦК) регламентується нормами про договір найму житлового приміщення.
Відповідно до ст. 651 ЦК договір оренди будівлі або споруди повинен бути укладений у письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами. Недотримання форми договору оренди будівлі або споруди тягне його недійсність. Договір оренди будівлі або споруди, укладений на строк не менше одного року, підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації (п. 2 ст. 651 ЦК). Отже, договір оренди будівлі або споруди, досконалий строком до одного року, буде вважатися укладеним і без державної реєстрації за наявності відповідної письмової форми.
До числа істотних умов розглянутого договору належать умови про предмет оренди та про розмір орендної плати.
Відповідно до п. 3 ст. 607 ЦК у договорі оренди будівлі або споруди повинні бути зазначені дані, дозволяють визна-
ленно встановити, яке будівлю (споруду) підлягає передачі орендарю як об'єкта оренди. При відсутності цих даних умова про предмет оренди вважається неузгодженим, а договір - неукладеним. У зв'язку з цим до договору оренди будівлі або споруди повинні додаватися документи, що ідентифікують окремо розташована будівля (споруда): план земельної ділянки та (або) план об'єкту нерухомості з зазначенням кадастрового номера земельної ділянки, правами на який володіє орендодавець - власник будівлі (споруди) . На кожне будівлю і споруду є технічні паспорти з їх планами і з зазначенням цільового призначення цих об'єктів.
Предмет договору оренди будівлі або споруди повинен збігатися з будівлею або спорудою як об'єктом державної реєстрації нерухомого майна 1. Але державної реєстрації як самостійних об'єктів нерухомості можуть бути піддані будівлі і споруди, які відіграють другорядну, обслуговуючу роль стосовно чільним за призначенням будівель або споруд. Внаслідок цього такі будівлі та споруди, зареєстровані в якості самостійних об'єктів нерухомості, але не зазначені в якості предмета договору, не можуть розглядатися як приналежності речі. Норма ст. 135 ГК тут непридатна.
Відповідно до п. 1 ст. 654 ЦК договір оренди будівлі або споруди повинен передбачати розмір орендної плати. За відсутності узгодженого сторонами в письмовій формі умови про розмір орендної плати договір оренди будівлі або споруди вважається неукладеним. При цьому правила визначення ціни, передбачені п. 3 ст. 424 ЦК, не застосовуються. Встановлена в договорі оренди будівлі або споруди плата за користування будівлею або спорудою включає плату за користування земельною ділянкою, на якій воно розташоване, або відповідної частиною ділянки, переданої разом з ним. Це правило може бути змінено угодою сторін або приписом закону (п. 2 ст. 654 ЦК). Способи визначення розміру орендної плати можуть бути різними. Але в тих випадках, коли плата за оренду будівлі або споруди встановлена в договорі на одиницю площі будівлі (споруди) або іншого показника його розміру, орендна плата визначається виходячи з фактичної-
1 См п 24-36 Правил ведення Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним, затверджених постановою Уряду РФ від 18 лютого 1998 р, і додаток № 1 до них / / СЗ РФ 1998 № 8 Ст 963
го розміру переданого орендарю будинку чи споруди (п. 3 ст. 654 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Поняття договору оренди будівлі або споруди "
 1. Основна специфіка правового режиму нерухомого майна
  договорів. Так, об'єктом договору позики може бути тільки споживана річ, оскільки він припускає, що передана за договором річ буде витрачена позичальником, який зобов'язаний повернути річ такого ж роду і якості (ст. 807 ЦК). Навпаки, в договорі оренди або договорі безоплатного користування майном об'єктом завжди виступає неспоживна річ, яка має бути повернена
 2. Права та обов'язки сторін за договором застави.
  Поняття договору про заставу, перераховує його істотні умови. У договорі на розсуд сторін можуть передбачатися й інші умови, які після включення їх до договору також набувають значення істотних умов. Так, договір може передбачати прийняття спеціальних заходів щодо забезпечення збереження закладеного майна, зі страхування предмета застави, по індексації вартості
 3. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  поняття речі, оскільки кожне цивільне правовідношення, об'єктом якого виступає річ, проходить кілька стадій - виникнення, розвиток, припинення, що, в свою чергу, вимагає незалежності (нехай і відносної) і стійкості об'єкта даного правовідносини. Ось чому проміжний (технологічний) результат виробництва, що залежить, наприклад, від безперервної хімічної реакції, не
 4. § 2. Набуття права власності
  поняття "безхазяйне майно" є збірним, так як фактично воно охоплює і речі, кинуті власником, і знахідку, і бездоглядних тварин, і скарб. У всіх названих випадках право власності у власників на безхазяйне речі виникає первісним способом. Безхазяйними можуть стати як рухомі, так і нерухомі речі. Право власності на рухомі речі виникає у
 5. 5. Інші види речей
  договору купівлі-продажу). Індивідуально певними можуть бути як рухомі, так і нерухомі речі. Речі, визначені родовими ознаками, юридично замінні. Тому невиконання зобов'язання щодо їх передачі (наприклад, в силу загибелі або іншої втрати конкретної партії товару) за загальним правилом дає можливість уповноваженій особі вимагати надання такої ж кількості аналогічних речей,
 6. 1. Поняття договору оренди підприємства
  договором оренди підприємства в цілому як майнового комплексу, що використовується для здійснення підприємницької діяльності, орендодавець зобов'язується надати орендарю за плату в тимчасове володіння і користування земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання та інші входять до складу підприємства основні засоби, передати в порядку, на умовах і в межах, визначених
 7. 84. Поняття і порядок приватизації майна невеликих державних підприємств.
  Договірних засадах. 5. Не підлягають приватизації визначені в установленому порядку спеціалізовані підприємства торгівлі, що обслуговують виключно громадян, які мають пільги згідно з чинним законодавством. 6. Установи культури, приміщення та будівлі соціально-побутового призначення, споруджені за рахунок коштів державних підприємств, які обслуговують населені пункти, райони
 8. 53. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
  договір. Потім практичні дії спрямовані на виконання обов'язків за інвестиційним договором, тобто реалізацію інвестицій, які можуть опосредоваться різної договір-но-правовою формою і тягнуть створення об'єкта інвестиційної діяльності. Інвестиційна діяльність підрозділяється в Законі на наступні види залежно від того, на підставі чого вона здійснюється: -
 9. 1. Інвестиційна діяльність як предмет правового регулювання
  поняття інвестиції та інвестування, слід звернутися насамперед до легальних визначень інвестиційної діяльності та однієї з її форм - інноваційної діяльності, наведеним у стст. 1-3 Закону від 18.09.91 р. "Про інвестиційну діяльність". Інвестиціями є всі види майнових та матеріальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької та інших види
 10. 52. Поняття і види договорів.
  Договорів: договори, спрямовані на передачу майна у власність, госп відання або оперативне управління контрагента (купівля-продаж, поставка, дарування, позика) мають на меті передачу майна у тимчасове користування (оренда, договір про безоплатне користуванні майном, договір найму житлового приміщення); про виконання робіт (договір підряду, будівництво підряду); про надання послуг
© 2014-2022  ibib.ltd.ua