Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Поняття договору підрядуЗа договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його (ст. 702 ЦК).
Договір підряду є двостороннім, консенсуальним і оплатним.
На відміну від відплатних договорів про передачу майна у власність (інше речове право) або користування договір підряду, з одного боку, регулює процес продуктивної діяльності, що супроводжується створенням певного уречевленої результату. Згідно п. 1 ст. 703 ЦК договір підряду укладається на виготовлення або переробку (обробку) речі або на виконання іншої роботи. Отже, інтерес замовника в договорі підряду полягає в отриманні нової речі, виготовленої підрядником як стороною в даному договорі, або в поліпшенні якості та інших споживчих властивостей вже існуючої речі.
З іншого боку виготовлення, переробка (обробка) речі або виконання якої-небудь іншої роботи повинні супроводжуватися передачею її результату замовникові. Відповідно до п. 2 ст. 703 ЦК за договором підряду, укладеним на виготовлення речі, підрядник поряд з передачею нової речі передає також права на неї замовнику. В інших випадках підрядник повинен передати замовнику результат виконаної роботи, який не виражений в новій речі, але є речовим. У зв'язку з цим передається підрядником замовнику результат не обов'язково повинен являти собою рухому або нерухому річ.
Ще однією важливою відмінністю договору підряду від відплатних договорів про передачу майна у власність (інше речове право) чи користування є те, що його предметом завжди виступають при виготовленні - індивідуально-визначені
речі, а при переробці (обробці) або виконанні іншої роботи - конкретний матеріалізований результат щодо індивідуально-визначених речей. Необхідність створення нових індивідуально-визначених речей або зміни їх споживчих властивостей передбачає здійснення підрядних робіт за завданням замовника. Згідно п. 1 ст. 715 і п. 3 ст. 703 ЦК замовник має право в будь-який час перевіряти хід і якість роботи, виконуваної підрядником, не втручаючись, однак, в його діяльність. У свою чергу, підрядник самостійно визначає способи виконання завдання замовника, якщо інше не передбачено договором.
Договір підряду також відрізняється від договорів про надання послуг, хоча до окремих їх видів можуть субсидиарно застосовуватися правові норми про договір підряду. Наприклад, згідно зі ст. 783 ГК загальні положення про підряд (ст. 702-729 ЦК) і положення про побутовому підряді (ст. 703-739 ЦК) застосовуються до договору віз-Безоплатно надання послуг, якщо це не суперечить ст. 779-782 ЦК, а також особливостям предмета договору возмездного надання послуг.
Основною відмінністю договору підряду від договорів про надання послуг є результат виконаних робіт, що має овеществленную форму. У договорах про надання послуг діяльність виконавця і її результат не мають речового змісту і невіддільні від його особистості, будь то концерт видатного музиканта, діяльність повіреного або перевезення вантажу.
Договір підряду, незважаючи на зовнішню схожість, має також суттєві відмінності від трудового договору. Насамперед, підрядник згідно ст. 704 і 705 ГК виконує роботу за свій ризик і, якщо інше не передбачено договором підряду, власним коштом, тобто зі своїх матеріалів, своїми силами і засобами. На відміну від цього працівник, який уклав трудовий договір, зараховується до штату відповідної організації, підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку і зобов'язаний виконувати вказівки роботодавця. Такі традиційно виділяються ознаки, що відрізняють договір підряду і трудовий договір.
Однак при надомну працю працівник виконує конкретне замовлення і здає відповідний результат, не будучи пов'язаним правилами внутрішнього трудового розпорядку. Індивідуальні підприємці не зобов'язані встановлювати для своїх працівників правила внутрішнього трудового розпорядку. Отже, зазначені відмінності не є достатнього чіткими для зазначеного розмежування. В даний час головними критеріями розмежування трудового договору та договору підряду є:
1. по-перше, виконання працівником за трудовим договором певної трудової функції, тобто нормованої законодавством про працю діяльності, не обов'язково пов'язаної з досягненням певного уречевленої результату;
- по-друге, поширення на працівника встановленої законодавством про працю системи пільг за кількістю та умовами праці, його оплаті, а також соціальному страхуванню.
Положення
§ 1 гл. 37 "Загальні положення про підряд" застосовуються згідно з п. 2 ст. 702 ГК до окремих видів договору підряду (побутової поспіль, будівельний підряд, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт, підрядні роботи для державних потреб), якщо інше не встановлено правилами ДК про ці види договорів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття договору підряду "
 1. 2. Проектування та вишукування для капітального будівництва
  поняття такого договору давалося лише в юридичній літературі. Суть його зводилася до того, що це плановий договір між соціалістичними організаціями на виготовлення за завданням замовника документації, необхідної для здійснення капітального будівництва, причому вказувалося на обов'язок замовника сприяти підряднику у розробці згаданої документації. Вперше визначення поняття
 2. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Поняття юридичної особи. Разом з тим, тут залишилося досить багато неясностей. Зокрема не визначено співвідношення понять "організація", "підприємство", "установа", якими оперує законодавець. Немає і самого визначення цих категорій. Кодекс не містить норм, спеціально присвячених визначенню об'єктів права. Велика частина їх розміщена в тих чи інших главах розділу "Право
 3. 53. Види строків позовної давності.
  Поняттям права на позов. Право на позов - це забезпечена законом можливість зацікавленої особи звернутися до суду з вимогою про розгляд і вирішення матеріально-правового спору з відповідачем з метою захисту порушеного або оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу. Усі терміни позовної давності поділяються на два види: загальні та спеціальні (скорочені). Загальний термін давності
 4. 48. Цивільне правове. Його види і ознаки.
  поняттях: Цивільна правоздатність - здатність мати гр права і нести обов'язки визнається в рівній мірі за всіма гр-нами. Виникає в момент його народження. Зміст правоздатності: Громадяни можуть мати майно на праві власності; успадковувати і заповідати майно; займатися підприємницькою і будь іншої не забороненої законом діяльністю; створювати юридичні особи
 5. 52. Поняття і види договорів.
  договорів: договори, спрямовані на передачу майна у власність, госп відання або оперативне управління контрагента (купівля-продаж, поставка, дарування, позика) мають на меті передачу майна у тимчасове користування (оренда, договір про безоплатне користування майном, договір найму житлового приміщення); про виконання робіт (договір підряду, будівництво підряду); про надання послуг
 6. § 1. Поняття цивільного права
  поняття предмета тісно пов'язане з питанням про те, які суспільні відносини регулюються нормами цивільного права? Без відповіді на дане питання важко зрозуміти, що ж являє собою громадянське право Росії. Проте відповідь на дане питання не так простий, як це може здатися на перший погляд. Справа в тому, що коло суспільних відносин, регульованих цивільним правом, надзвичайно великий.
 7. § 3, Суб'єкти та об'єкти цивільних правовідносин
  поняттям "особи", яке використовується в ЦК та інших актах цивільного законодавства. Як суб'єкти цивільних правовідносин особи характеризуються тим, що вони є носіями суб'єктивних цивільних прав та обов'язків. Об'єкти цивільних правовідносин. Під об'єктом правовідносини зазвичай розуміють те, на що дане правовідносини направлено і надає певний вплив. Як
 8. § 5. Підстави цивільних правовідносин
  договору, передбаченого ст. 606 ЦК. Виник правовідносини оренди може бути змінено на правовідносини купівлі-продажу, якщо сторони дійдуть до відповідної угоди і змінять лежить в основі правовідносини договір . Нарешті, правовідносини оренди може бути припинено достроково на вимогу орендодавця при настанні одного з юридичних фактів, передбачених ст. 619 ЦК. Таким
 9. Основна специфіка правового режиму нерухомого майна
  договорів. Так, об'єктом договору позики може бути тільки споживана річ, оскільки він припускає, що передана за договором річ буде витрачена позичальником, який зобов'язаний повернути річ такого ж роду і якості (ст. 807 ЦК). Навпаки, в договорі оренди або договорі безоплатного користування майном об'єктом завжди виступає неспоживна річ, яка має бути повернена
 10. § 4. Результати робіт. Послуга. Нематеріальні блага
  поняття "послуга" нерідко вкладається зовсім різний зміст - від самого широкого, коли їм охоплюється практично будь-яка корисна діяльність, до гранично вузького, коли послуги зводяться до предмета договору надання послуг, регламентованого правилами глави 39 ЦК. Ні той, ні інший підходи не можна визнати плідними, оскільки в першому випадку правове поняття послуги
© 2014-2022  ibib.ltd.ua