Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Проектування та вишукування для капітального будівництваПроектування для капітального будівництва - процес створення проекту об'єкта капітального будівництва, є однією із стадій інвестиційного процесу в галузі капітального будівництва.
Вишукування для капітального будівництва - процес підготовки (в ході комплексного вивчення природних умов району, майданчики, ділянки, траси проектованого будівництва, місцевих будівельних матеріалів і джерел водопостачання) матеріалів, необхідних для розробки економічно доцільних і технічно обгрунтованих рішень для проектування і будівництва об'єктів.
Технічна документація (або проект будівництва) - комплекс документів, що включає техніко-економічні обгрунтування-
вання, креслення, пояснювальні записки та інші матеріали, що визначають обсяг і зміст робіт по об'єкту будівництва, а також інші вимоги до цих робіт вимоги.
Проектно-кошторисна документація - це матеріали, підготовлені в результаті розробки технічної документації та кошторису на об'єкт будівництва. Будівництво без наявності проект-но-кошторисної документації не допускається.
Проектування може здійснюватися в одну або дві стадії. При проектуванні в одну стадію розробляється робочий проект зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва. При проектуванні в дві стадії розробляється спочатку проект зі зведеним розрахунком вартості будівництва (перша стадія), а потім - робоча документація (друга стадія), що складається на основі проекту після його затвердження у встановленому порядку. Проектування у дві стадії здійснюється при будівництві технічно складних об'єктів і при складних природних умовах будівництва.
Правовою формою опосередкування відносин з розробки відповідної проектно-кошторисної документації є договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт.
Поняття договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт, яких вказівок про нього в Основах цивільного законодавства 1961 р., як і в цивільних кодексах республік, що входили до складу СРСР, не містилося. Визначення поняття такого договору давалося лише в юридичній літературі. Суть його зводилася до того, що це плановий договір між соціалістичними організаціями на виготовлення за завданням замовника документації, необхідної для здійснення капітального будівництва, причому вказувалося на обов'язок замовника сприяти підряднику у розробці згаданої документації.
Вперше визначення поняття цього договору було дано в Основах цивільного законодавства 1991 р., яке потім з деякими уточненнями було відтворено в ст. 758 ГК.
За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт підрядник (проектувальник, розвідувач) зобов'язується за завданням замовника розробити технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх результат.
Договір цей консенсусний, двосторонній (взаємний) і віз-Безоплатно.
Значення аналізованого договору полягає в тому, що виготовлена на його виконання проектно-кошторисна документація визначає техніко-економічні та інші якісні показники підлягають будівництву (розширенню, реконструкції, технічного переозброєння) підприємств, будівель і споруд-\ ний.
Підрядні відносини з виконання проектних та вишукувальних робіт регулюються, перш за все, спеціальними нормами, встановленими в
§ 4 гл. 37 ГК "Підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт". Загальні положення про підряд, що містяться в
§ 1 гл. 37 ГК, застосовуються до зазначених підрядним відносин, якщо інше не визначено відповідними законодавчими актами.
Норми, що регулюють аналізовані підрядні відносини, містяться в багатьох інших нормативних правових актах. Такі, наприклад:
- Містобудівний кодекс Російської Федерації від 7 травня 1998 р.;
1. Закон Російської Федерації від 17 листопада 1995 р. "Про архітектурну діяльність в Російській Федерації";
2. постанову Ради Міністрів - Уряду РФ від 20 червня 1993 р. "Про державну експертизу містобудівної та проект-но-кошторисної документації та затвердження проектів будівництва" 1;
3. постанова Держбуду Росії від 29 грудня 1993 р. "Про порядок проведення державної експертизи містобудівної документації та проектів будівництва в Російській Федерації" 2.
Оскільки проектування і вишукування для капітального будівництва є частиною, певною стадією інвестиційного процесу в цій сфері, на учасників відносин за договором на виконання проектних та вишукувальних робіт поширюється також дія Законів РФ про інвестиційну діяльність та іноземні інвестиції.
Як і в договірних відносинах за будівельним підряду, укладення договору на виконання проектних та вишукувальних робіт, вибір партнера (контрагента), визначення зобов'язань, будь-яких інших умов взаємовідносин, що не суперечать законодавству, є виключною компетенцією сторін договору , а основним правовим документом, що регулює виробничо-господарські та інші відносини сторін, поряд
1САПП РФ. 1993. № 26. Ст. 2427. 2 БНА РФ. 1994. № 2.
До чинного законодавства є укладений ними договір (ст. 7 Закону про інвестиційну діяльність).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Проектування та вишукування для капітального будівництва "
 1. 1. Елементи і зміст договору на виконання проектно-вишукувальних робіт
  проектування та вишукувань для капітального будівництва, особливо в умовах наявності значної кількості проектних та вишукувальних організацій, проектувальників і дослідників - індивідуальних підприємців важливе значення набуває захист замовників від виготовлення неякісної проектно-кошторисної документації. Досягненню цієї мети служить інститут ліцензування - видача дозволів
 2. 1. Особливості договору підряду на будівництво об'єктів "під ключ"
  проектування, будівельні, монтажні та спеціальні будівельні роботи, здача об'єкта в експлуатацію. Основним обов'язком замовника є надання генеральному підряднику документації, на підставі якої проектується об'єкт: проекти забудови мікрорайонів, кварталів, містобудівних комплексів, селищ і сільських населених пунктів; затверджені техніко-економічні
 3. 4. Експертиза та приймання технічної документації
  проектування, при позитивному висновку
 4. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  для періоду від Х до XV вв., надійшли в розпорядження науки в значній мірі в результаті археологічних розкопок. Їх інтерпретаторами виступали переважно самі археологи, багато з яких розглядали здобуті археологічні факти в комплексі з іншими джерелами. Вдалим прикладом залучення результатів археологічних даних з історії, культури, плануванні, побуті давньоруського
 5. 1.Економіка і соціальна структура
  вишукування і обгрунтування об'єктивних і суб'єктивних передумов Жовтневої революції 1917 року . Тим самим ігнорувався багатофакторний підхід до історії, що призводило до деформації зображення її реальних процесів. Укорінився стереотип прирівнювання і підтягування Росії за рівнем капіталістичного розвитку до рівня високорозвинених країн Західної Європи та Америки. З країни «середовищ-неслабкого»
 6. 6. Архіпелаг ГУЛАГ
  для їх будівництва потрібні були в якості дешевої сили ув'язнені. Але табору створювалися насамперед для тотального придушення особистості, бо саме особистість - головний ворог будь-якого деспотичного режиму. Всіх, хто не був сліпо відданий вождю, Сталін зараховував в потенційну «п'яту колону». Туди ж автоматично були записані мільйони комуністів і безпартійних, які брали участь у опозиціях,
 7. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Для "законодавства країни, що побудувала соціалізм і перейшла до поступового будівництва комуністичного суспільства". По-перше, право власності закріплене в якості єдиного, офіційно визнаного, речового права. Хоча в літературі була висловлена точка зору (А.В. Венедиктов), що до речових прав належить також право оперативного управління, широкого розповсюдження вона не
 8. 39. Поняття кредитування і кредитів у сфері підприємництва
  для формування основних фондів. Об'єктом кредитування можуть бути капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію та розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво, на приватизацію та інше). По забезпечення банківські кредити діляться на: а) забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами), б) гарантовані (банками, фінансами чи майном
 9. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  для цих цілей державні юридичні особи в організаційно-правових формах, передбачених чинним цивільним законодавством. Зупинимося спочатку на останній формі участі держави у цивільному обороті. Опосередкована участь держави в обороті досягається шляхом вступу до нього створених державою юридичних осіб, діючих як такі, що приймають обов'язки і
 10. Правові наслідки представництва без повноважень.
  для останнього відповідних прав і обов'язків. Водночас діяльність без повноважень або з перевищенням повноважень не є і абсолютно байдужим фактом і за певних умов може спричинити за собою виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин. Так, особа, від імені якого укладена угода або інша юридична дія, може заповнити відсутність або
© 2014-2022  ibib.ltd.ua