Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

Правові наслідки представництва без повноважень.


У всіх випадках угоди та інші юридичні дії, вчинені однією особою від імені та в інтересах іншого, не породжують для останнього відповідних прав і обов'язків. Разом з тим діяльність без повноважень або з перевищенням повноважень не є і абсолютно байдужим фактом і за певних умов може спричинити за собою виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин. Так, особа, від імені якого укладена угода або інша юридична дія, може заповнити відсутність або недолік повноважень шляхом наступного схвалення укладання угоди. Таке схвалення повинне піти в межах нормально необхідного або встановленого при здійсненні операції терміну. За своєю юридичною природою наступне схвалення угоди є односторонньою угодою, досконалої на розсуд подається. Воно може бути виражене як у письмовій формі, наприклад, у вигляді листа, телеграми, факсу і т.п., так і шляхом конклюдентних дій, наприклад, прийняттям виконання, виробництвом розрахунків і т.п. Важливо лише, щоб з дій представляється однозначно слід було пряме схвалення ним досконалої операції. Схвалення угоди акредитуючою діє із зворотною силою, тобто робить угоду дійсною з моменту її вчинення.
Укладання угоди з допомогою особи, що не має відповідних повноважень або діючого з їх перевищенням, тягне правові наслідки для третьої особи. Правило, за яким представлений може схвалити досконалу від імені угоду, встановлено
насамперед в інтересах особи, для якої ця угода укладена. Що стосується третьої особи, з яким укладена угода, то передбачається, що вона знала або повинна була знати про неуправомоченности представника, так як була можливість шляхом знайомства з довіреністю перевірити повноваження останнього. Тому, якщо третьою особою в цьому відношенні проявлена безпечність або якщо така угода укладена їм свідомо (наприклад, у розрахунку на подальше схвалення угоди акредитуючою), він вважається пов'язаним досконалої угодою. Зокрема, якщо операція буде схвалена представляють, і, отже, набуде юридичної сили, третя особа, знало про неуправомоченности представника, не може відмовитися від прийнятого на себе зобов'язання з посиланням на цю обставину.
Нарешті, діяльність без повноважень або з перевищенням їх меж може мати серйозні юридичні наслідки для особи, що виступав як представник. Якщо представлений згодом прямо не схвалить цю угоду, вона відповідно до ч.
1 ст. 183 ЦК вважається укладеною від імені і в інтересах вчинила її обличчя. Тому саме він нестиме перед контрагентом по даній угоді всі обов'язки і відповідальність за її невиконання або неналежне виконання. Зрозуміло, це лише загальне правило, яке застосовується в тих випадках, коли неуправомоченности представник може виступати стороною у такій досконалої їм угоді. Наприклад, найбільш часто правила про представництво порушуються на практиці при укладанні угод працівниками юридичних осіб, які виходять за межі наданих їм повноважень або зовсім їх не мають. Було б, однак, безглуздо думати, що саме на самих конкретних працівників у цих випадках покладаються обов'язки з виконання укладених ними угод, наприклад, з постачання енергією і газом, перевезення вантажів, капітального будівництва та т.п. Такі угоди, якщо тільки вони не схвалені згодом представляється, повинні вважатися не відбулися і не породжують тих юридичних наслідків, на які вони були направлені. Що стосується неуполномоченного представника, то, якщо його дії носили протиправний і винний характер, він може бути в цьому випадку притягнутий третьою особою до відповідальності за заподіяння шкоди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Правові наслідки представництва без повноважень. "
 1. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Правових і політичних свобод громадян. Майже всі верстви населення в цій чи іншій мірі були незадоволені владою, пред'являли вимоги до неї: робітники, селяни, інтелігенція, буржуазія і навіть дворянство. Неможливість дозволу ведучого протиріччя між потребами буржуазного прогресу і сковує його феодальними пережитками в умовах самодержавної Росії ставала все більш
 2. Поняття судового представництва
  правові, так і матеріально-правові ознаки, сукупність яких і визначає зміст даного інституту, регулюючого процесуальні відносини як між представником і акредитуючою, так і між представником і судом. Таким чином, в процесуальному представництві наявні два види правовідносин: матеріальне правовідношення між представником і акредитуючою особою (наявність
 3. 1.3. Правове регулювання повноважень.
  Правовому регулюванню, що обгрунтовує актуальність проблеми вивчення конституційного статусу народного депутата. Для депутатів Верховної Ради України основоположним документом є насамперед Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р. У ч. 4 ст.76 Основного Закону передбачається, що повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією України та законами України. Це
 4. § 3. Недійсні угоди
  правових актів (ст. 168 ЦК). Роль такої загальної норми проявляється у випадках, коли відбувається угода, яка не має вад окремі її утворюють елементів, але суперечить за змістом і своєю спрямованістю вимогам закону. Наприклад, громадянин придбав будівельні матеріали у невідомого йому водія автомобіля однак згодом з'ясувалося, що водій не був власником цих
 5. § 1. Поняття і види представництва
  правовий зв'язок завдяки діям представника. У ролі акредитуючої може виступати будь-який суб'єкт цивільного права - юридична особа або громадянин незалежно від стану дієздатності. Коло осіб, які можуть бути представниками, є більш вузьким. По-перше, представники - громадяни повинні володіти, як правило, повною дієздатністю. Як виняток в якості представників
 6. Глава 11 Представництво і довіреність
  правові наслідки для іншого. виникає при цьому правовідносини носить складний характер. Спочатку з'являється правовий зв'язок між представляють, і представником (наприклад, при видачі довіреності на покупку автомашини). Далі представник, виконуючи доручення, вступає у відношення з третьою особою - укладає з продавцем договір купівлі-продажу, покупцем за яким виступає представляється.
 7. Закінчення строку дії довіреності припиняє представництво.
  правові наслідки для подається і його правонаступників у відносинах з третіми особами, крім випадків, коли останні знали або повинні були знати про те, що дія довіреності припинилася. За припинення довіреності представник або його правонаступники зобов'язані негайно повернути довіреність особі, її видав (п. Зет. 189
 8. 2. Статут товариства
  правових актів , що включаються до статуту, наслідки чого для суспільства, його керівників передбачити неважко. У цьому зв'язку зазначимо, що для розробки статуту бажано залучати відповідних фахівців. Однак до їх відбору слід підходити вкрай обережно. Практично у всіх великих і середніх містах в даний час діє багато фірм і фірмочок, професійна діяльність
 9. 1. Поняття і суб'єкти представництва
  правовому обороті. Посильний (посланник) на відміну від представника сам не здійснює будь-якої угоди, а тільки передає документи, інформацію, згоду на укладення угоди і т. п. від того, хто вислав його особи третій особі. Комерційний чи іншої посередник, виступаючи від власного імені, сприяє укладенню угоди шляхом пошуку осіб, зацікавлених в її висновку, збору та видачі інформації про
 10. Види і стадії адміністративного права
  правового режиму. 3. Застосування до особи, щодо якої винесено постанов-лення про накладення даного адміністративного стягнення, заходів вихованням ня і трудового впливу. ст. 304 Режим утримання забезпечує: 1) сувору ізоляцію, охорону і постійний нагляд за заарештованого-ми з метою запобігання вчинення ними нових злочинів. 2) роздільне утримання заарештованих в залежності від
© 2014-2022  ibib.ltd.ua