Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е . А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Поняття договору прокатуДоговір прокату являє собою угоду, за яким орендодавець, здійснює здачу майна в оренду в якості постійної підприємницької діяльності, зобов'язується надати орендарю рухоме майно за плату в тимчасове володіння і користування. Майно, надане за договором прокату, використовується для споживчих цілей, якщо інше не передбачено договором або не випливає із суті зобов'язань (п. 1 ст. 626 ЦК).
Договір прокату відрізняють: по-перше, особливий статус орендодавця, по-друге, особливий предмет договору. Орендодавцем за
договором прокату може бути тільки комерційна організація, що професійно займається прокатом майна, тобто юридична особа, для якого здача майна в оренду є постійною метою його підприємницької діяльності. Разові операції по здачі рухомого майна в оренду не можна віднести до договорів прокату.
Предметом договору прокату може служити лише рухоме майно. Рухоме майно, яке може здаватися напрокат, дуже різноманітно: побутові електроприлади, одяг, музичні прилади, легкові автомобілі, меблі, спортивний інвентар і т. п. Угоди оренди (включаючи і короткострокові) з будь-якою нерухомістю, навіть здійснювані професійними комерційними організаціями з торговельних операцій з нерухомістю, ні за яких умов не можуть бути віднесені до договорів прокату.
За загальним правилом майно, надане за договором прокату, повинно використовуватися для споживчих цілей. Однак при цьому закон обумовлює, що інше може бути передбачено договором або випливати із суті зобов'язання. Це означає, що предмет договору прокату за наявності відповідних умов у договорі може використовуватися і для підприємницьких цілей (наприклад, використання високоточної вимірювальної апаратури для здійснення тимчасового контролю за виробничими процесами, здійснюваними орендарем). Сутність зобов'язання, за якою орендар - індивідуальний підприємець щодня бере напрокат ваги для здійснення власної торговельної діяльності, зумовлює комерційну мету і характер використання предмета прокату.
Таким чином, поряд з побутовим (споживчим) прокатом законодавець допускає і непобутових прокат. Внаслідок цього правомірний і висновок про те, що крім громадян, що становлять основний контингент орендарів за договором прокату, в цій якості також можуть виступати юридичні особи та індивідуальні підприємці.
Особливість договору прокату полягає і в тому, що він відноситься законом до категорії публічних договорів (п. 3 ст. 626 ЦК). Тому комерційна організація - орендодавець не має права відмовити будь-якій особі з числа звернулися до неї в укладенні договору прокату або надати будь-кому з них перевагу щодо укладення договору. Орендодавцем повинні встановлюватися однакові для всіх орендарів умови договору прокату, в тому числі і про орендну плату. Пільги
для окремих категорій орендарів допускаються лише у випадках, зазначених у законі та інших правових актах.
Форма договору прокату повинна бути письмовою. Традиційно у сфері регулювання відносин з прокату майна використовують різні формуляри, певні орендодавцями, і стандартні (типові) форми договорів. Тому часто договір прокату має ознаками договору приєднання (ст. 428 ЦК).
Термін договору прокату не може перевищувати одного року (п. 1 ст. 627 ЦК). При цьому згідно з п. 2 ст. 627 ЦК до договору прокату не застосовуються правила про поновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на поновлення договору оренди.
Незважаючи на те, що договір прокату є терміновою угодою, орендар має право відмовитися від договору прокату в будь-який час, письмово попередивши про свій намір орендодавця не менше ніж за десять днів (п. 3 ст. 627) . Орендар, достроково повернув майно, має право вимагати від орендодавця повернення йому відповідної частини отриманої орендної плати, обчислюючи її з дня, наступного за днем фактичного повернення майна (п. 2 ст. 630 ЦК). Орендодавець ж може вимагати дострокового розірвання договору прокату тільки з підстав, передбачених для розірвання договору оренди, укладеного на певний строк (ст. 619 ЦК), з урахуванням спеціальних норм про договір прокату.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття договору прокату "
 1. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Так що ж таке революція? Яке її вплив на життя суспільства? Сучасне, на наш погляд, досить змістовне визначення революції як суспільно-історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під
 2. 52. Поняття і види договорів.
  Договір - це угода двох або більше осіб про встановлення, зміну або припинення гр-ких правовідносин. Договір визнається найважливішою підставою виникнення зобов в. Він явл кращої правової формою, що дозволяє сторонам точно зафіксувати свої майнові інтереси і надалі вимагати їх здійснення. Договір також явл правовим ср-вом регулювання відносин сторін. Види договорів:
 3. I. Введення. Основні інститути права інтелектуальної власності
  II. Історія розвитку права інтелектуальної власності А. Розвиток права інтелектуальної власності на національному рівні Б. Виникнення міжнародних стандартів та міжнародних організацій 1. Інтернаціоналізація права інтелектуальної власності 2. Дисбаланс інтересів країн, що експортують і імпортують об'єкти інтелектуальної власності У. Роль юриста,
 4. Н. Адміністративні санкції за порушення авторських прав шляхом імпорту піратської продукції
  Відновлення порушених прав в судах цивільної юрисдикції - не цілком достатній захист в області авторських прав. Пірати діють здалеку, часто з "заморських країн". У разі ввезення піратської продукції в країну не завжди є можливість запобігти її поширенню. Тому виникає серйозна потреба в способі блокування піратських товарів на кордоні. При цьому чесний
 5. 6. Майнові права виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
  У російському праві майнові інтереси виконавців забезпечуються закріпленням за ними права на використання виконання або постановки в будь-якій формі, включаючи право на отримання винагороди за кожний вид використання виконання або постановки . Само виключне право на використання виконання або постановки в п. 2 ст. 37 Закону РФ "Про авторське право і суміжні права"
 6. 2. Система цивільного права
  Цивільне право само піддається відомої систематизації (диференціації), причому його система одночасно входить у загальну систему приватного права Базу такої диференціації становить виділення основних, загальних для всієї галузі положень - Загальної частини. Загальна частина цивільного права включає основні положення про поняття, виникненні, здійсненні та захисті цивільних прав, суб'єктах і
 7. 3. Зміна осіб у зобов'язанні
  потреб розвитку майнового обороту нерідко диктується заміна учасників зобов'язання. Наприклад, виникла у кредитора за грошовим зобов'язанням необхідність отримання належних йому грошей раніше настання обумовленого з боржником терміну виконання викликала до життя різні форми обороту відповідних прав вимоги (іноді іменованих борговими зобов'язаннями). Кредитори
 8. 3. Публічний договір і договір приєднання
  З точки зору порядку укладення та формування змісту особливими різновидами договорів є публічний договір і договір приєднання. Правила про ці договори, по суті, являють собою обмеження принципу договірної свободи і навіть відомі відступи від почав юридичної рівності суб'єктів приватного права, встановлені з метою захисту інтересів більш слабкої сторони. Публічним
 9. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  Спеціальна література: 1. Альохін А.П., Козлов Ю.М., Кармолицкий А.А. Адміністратив ве право РФ. Підручник. - М., 1998. 2. Атаманчук Г.В. Теорія державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні
 10. Адміністративні стягнення
  1. Поняття і види адміністративного стягнення. 2. Загальна характеристика адміністративного стягнення. 1. Адміністративне стягнення - це міра відповідальності за ад-міністратівного правопорушення, що застосовується до обличчя, яке здійснило дане правопорушення, у встановленому законом порядку. Мета адміністративного стягнення (ст. 23) 1. виховання особи, яка вчинила адміністративне право-шення, в
© 2014-2021  ibib.ltd.ua