Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Поняття здійснення суб'єктивного цивільного праваБудь-яке право, в тому числі суб'єктивне цивільне право, має соціальну цінність, якщо воно здійсненне.
Здійснення суб'єктивного цивільного права - це реалізація уповноваженою особою можливостей, укладених у змісті даного права.
Здійснюючи суб'єктивні цивільні права, суб'єкт переслідує досягнення соціально-економічних і юридичних цілей:
- придбання майна на праві власності;
- заняття підприємницькою діяльністю;
- вчинення правочинів;
- закріплення наукового пріоритету в результаті публікації твору і придбання авторських прав і т. п.
З цього з усією очевидністю випливає, що здійснення суб'єктивного цивільного права є процес, в результаті якого уповноважених суб'єкт на основі наявних у нього юридичних можливостей задовольняє свої матеріальні і духовні потреби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття здійснення суб'єктивного цивільного права "
 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 2. 3. Арбітражний процесуальний ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
  понять процесуальної правоздатності та компетенції вже висловлювалися деякі вчені-процесуалісти. Зокрема, М.С. Шакарян вважала, що для тих суб'єктів процесуальних правовідносин, які законом наділені певною компетенцією, поняття процесуальної правоздатності незастосовне взагалі. Тому дане поняття незастосовне не тільки до суду, а й до прокурора, органам
 3. Поняття позову
  поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального засобу захисту інтересів позивача,
 4. Види позовів
  поняття розумності дій і сумлінності учасників цивільних правовідносин, зловживання правом і т.д.). 2) Матеріально-правова класифікація позовів. Залежно від характеру спірного матеріального правовідносини по галузях і інститутам громадянського, адміністративного, податкового та інших галузей права виділяються позови, що виникають з цивільних, адміністративних, податкових,
 5. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці 1. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача до відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального середовищ-ства захисту інтересів
 6. 41. Поняття правопорядку. Гарантії законності і правопорядку.
  Здійснення законності в правореалізаціонной діяльності; створює сприятливі умови для використання суб'єктивних прав; припускає своєчасне і повне виконання всіма суб'єктами юридичних обов'язків; вимагає невідворотності юридичної відповідальності для кожного, вчинила правопорушення; встановлює сувору суспільну дисципліну; передбачає чітку та ефективну роботу
 7. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  понятті уго ловной відповідальності. - «Радянська держава і право», 1967, № 12, стор 41). 2 Див: С. С. Алексєєв. Загальна теорія соціалістичного права, вип. II. Свердловськ, 1964, стор 68. 107 При застосуванні кримінального закону виникає правовідношення, суб'єктами якого є держава в особі органів, відправляють правосуддя, і особа, яка вчинила злочин. Змістом кримінального
 8. 8. Поняття і види цивільних правовідносинах.
  Здійсненні його правомочностей. У відносних правовідносинах уповноваженій суб'єкту протистоїть одне або декілька конкретно визначених зобов'язаних осіб. Наприклад, у договорі позики уповноваженою особою є позикодавець, який може вимагати повернення боргу від зобов'язаної особи - позичальника. 3) За характером здійснення права цивільні правовідносини поділяються також на речові і
 9. 11. Здійснення цивільних прав і виконання обов'язків. Наслідки неналежного здійснення права.
  Поняття зміст залежить від пануючої в суспільстві доктрини права взагалі і концепції цивільного права, зокрема. У всякому разі, в даний час суди виходять з положення про неприпустимість зловживання правом (шикани), розуміючи під цим здійснення його з використанням недозволених форм, застосовуваних у рамках загального правомірного типу поведінки. Наприклад, як зловживання
 10. 34. Поняття і види цінних паперів за Законом України «Про цінні папери та про фондову біржу».
  Поняття цінних паперів складається із сукупності різних функцій, які вони виконують у цивільному і торговому обороті. Зокрема, цінні папери: * перерозподіляють грошові кошти між галузями і сферами економіки, між територіями і країнами, між групами і верствами населення тощо; * надають певні додаткові права її власникам, крім права на капітал.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua