Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова До . І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

Поняття позову


Основним видом судочинства , в порядку якого здійснюється захист суб'єктивних прав, є позовне провадження, а засобом порушення цього виробництва є позов.
Звертаючись за судовим захистом, особа вступає в процесуальні правовідносини, будучи вже пов'язаним матеріальними правовідносинами. Припустимо, дві особи пов'язані єдиним матеріальним правовідносинами, з якого виникла суперечка, що вимагає дозволу. Сторони матеріального правовідносини можуть врегулювати конфлікт, що виник самостійно, не вдаючись до допомоги суду, наприклад, в претензійному порядку, коли підсумком пред'явлення одним учасником правовідносини матеріального вимоги (претензії) до іншого учасника буде компромісний варіант ліквідації конфліктної ситуації. Якщо позасудовий спосіб вирішення конфлікту виявиться неефективним особа, яка вважає свої права або законні інтереси порушеними, має право звернутися до суду. Таким чином, матеріальне вимога, що виникає з матеріального правовідносини, формується ще до звернення зацікавленої особи до суду.
Процесуальне правовідношення виникає з моменту звернення зацікавленої особи до суду з вимогою про державний примус. Дане процесуальна дія особи має бути відповідним чином оформлене у вигляді позовної заяви і повинно відповідати певним вимогам, що пред'являються до його змісту. Сутність цієї вимоги, зверненого до суду, полягає в тому, що позивач звертається до суду за допомогою в реалізації чи захисту суб'єктивного права (законного інтересу), заявляючи при цьому про необхідність втручання держави в свої приватні справи.
Таким чином, позов-один із засобів порушення арбітражного процесу по конкретній справі. Саме поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального засобу захисту інтересів позивача, яким спір передається на розгляд арбітражного суду. При цьому арбітражних процесуальне та цивільне законодавство розрізняють поняття позову в процесуальному і в матеріальному праві. Позов у процесуальному сенсі являє собою звернене до арбітражного суду першої інстанції вимога про захист своїх прав та інтересів. У цьому аспекті позов є засіб порушення арбітражного процесу. Позов в матеріальному сенсі - це право на задоволення своїх позовних вимог. Саме в цьому сенсі в гол. 12 ГК використовується поняття позову і позовної давності. У ЦК поняття позову вживається в сенсі здатності матеріального суб'єктивного права до примусового здійснення через суд. Пропуск строку позовної давності (цей матеріально-правової термін - юридичний факт цивільного права) тягне за собою втрату права на позов в матеріально-правовому сенсі. Як зазначено у п. 2 ст. 199 ГК, закінчення строку позовної давності, про застосування якого заявлено стороною у спорі, є підставою до винесення рішення судом про відмову в позові. Таким чином, право на позов в матеріально-правовому сенсі - це само спірне суб'єктивне право, яке може бути примусово здійснено.
К.С. Юдельсон, В.М. Семенов, К.І. Комісарів і ряд інших учених розглядали позов як категорію цивільного процесуального права. Ця точка зору близька до позиції М.А. Гурвича і видається більш вірною. Позов є поняттям і інститутом цивільного процесуального права, тому він не може бути двоїстим матеріально-процесуальним інститутом, як це стверджують А.А. Добровольський, С.А. Іванова та ін Тому точніше характеризувати позов як звернене через арбітражний суд першої інстанції вимога позивача до відповідача про захист свого права або законного інтересу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття позову "
 1. ЗМІСТ
  позову в арбітражному процесі, його елементи і види 120 ПОНЯТТЯ ПОЗОВУ 120ЕЛЕМЕНТИ ПОЗОВУ 122ВІДИ ПОЗОВУ 1232. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову 125 3. Розпорядження позовними засобами захисту права 127 4. Забезпечувальні заходи. Зустрічне забезпечення. Скасування забезпечення позову 130 Глава 7. Докази 138 1. Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування 138 ПОНЯТТЯ
 2. Тема 6. ІБК
  позову, його елементи і види. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову. Розпорядження позовними засобами захисту права. Забезпечувальні заходи. Зустрічне забезпечення. Скасування забезпе-чення позову. Література Анісімова Л. Зустрічний позов і заперечення проти позову / / Правознавство. 1961. № 8. Гаврилов Е. Стягнення збитків, заподіяних заходами щодо забезпечення позову / / Відомості Верховної Ради. 1997. № 7.
 3. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці 1. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача до відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального середовищ-ства захисту інтересів
 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки. Участь прокурора в арбітражному процесі. Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів. Поняття судового представництва, види представи-тва, повноваження представника (у тому числі оформлення). Поняття позову, його елементи і види. Процесуальні засоби
 5. Москва.
  Поняття «місто» / / Історія та культура народів Сходу (Стародавність і середньовіччя). - Л., 1983. Векслер А. Г. Археологічні дослідження в Москві / / Праці V Міжнародного конгресу слов'янської археології. - Том III. - Вип. 1а. - М., 1987. Векслер А. Г. Москва в Москві: Історія в надрах столиці. - 2-е вид., Доп. і перераб. - М.: Московський робітник, 1982. Гуревич Ф.Д. Стародавній Новогрудок (посад -
 6. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  поняття змагальності не використовувалося. Вперше як принцип змагальність отримала законодавче закріплення в Арбітражному процесуальному кодексі Російської Федерації 1995 року (далі - АПК РФ 1995 року), в статті 7 якого фактично була відтворена формулювання статті 123 Конституції Російської Федерації: «... судочинство в арбітражному суді здійснюється на основі
 7. Поняття і характерні риси сторін
  позову. Крім того, в якості позивача бере участь особа, в інтересах якої розпочато справу за заявою осіб, що звертаються до суду за захистом прав, свобод і охоронюваних законом інтересів інших осіб (ст. 52, 53 АПК РФ). Відповідач - організація або громадянин, до яких пред'являється позов. Сторони є приблизною суб'єктами спірного матеріального правовідносини, оскільки остаточну відповідь про
 8. Елементи позову
  поняття. Підстава позову складають вказуються позивачем обставини, з якими позивач, як з юридичними фактами, пов'язує своє матеріально-правова вимога або правовідносини в цілому, що становить предмет позову. При необхідності позивач повинен виробити і вказати розрахунок стягуваної оспорюваної суми. Всі зазначені фактичні обставини в подальшому підлягають доведенню позивачем в
 9. Види позовів
  поняття розумності дій і сумлінності учасників цивільних правовідносин, зловживання правом і т.д.). 2) Матеріально-правова класифікація позовів. Залежно від характеру спірного матеріального правовідносини по галузях і інститутам громадянського, адміністративного, податкового та інших галузей права виділяються позови, що виникають з цивільних, адміністративних, податкових,
 10. Предмет доказування
  поняттям предмета доказування. Обсяг цей включає в себе: 1) факти, що мають матеріально-правове значення (предмет доказування), 2) факти, що мають процесуально-правове значення (факти, від яких залежить вирішення процесуальних питань, і доказові факти). Для всієї сукупності фактів, що встановлюються в процесі судового доказування при розгляді справи, в процесуальній
© 2014-2022  ibib.ltd.ua