Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка з теорії держави і права 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

6. Поняття правової держави та його критерії.Однією з основних ідей сучасного правосвідомості є ідея правового д-ва.
Правова держава - це таке гос, в центр якого поставлено людину, його благо, свобода. Не людина сущ для гос-ва, а гос-во для людини.
Створення такого гос-ва неможливо без створення розвиненого громадянського суспільства.
Громадянське суспільство - це суспільство в якому громадяни можуть вільно реалізовувати свої інтереси і потреби.
Можна виділити наступні основні ознаки правового д-ва:
Панування права. У ПГ передбачається зв'язаність держави в цілому і особливо виконавчої влади правом. Закон, як нормативно-правовий акт, повинен бути правовим, тобто не повинен суперечити загальному правовому порядку, заснованому на природному праві. Держ закони д.б. гуманними, справедливими, демократичними.
Верховенство закону. Серед усіх нормативно-правових актів, прийнятих різними державними органами, закон володіє вищою юр силою, решта акти не повинні йому суперечити.
Поділ влади. Розподіл повноважень м / д трьома гілками влади: законодавчої (приймає закони), виконавчої (організовує їх виконання) і судової (розглядає справи, що виникають з конфліктів, що носять правовий характер). Ці гілки влади можуть взаємно впливати один на одного, перешкоджаючи узурпації влади.
Реальна (а не декларативно проголошена) свобода особистості, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Охорона прав здійснюється шляхом судового захисту, тому необхідно забезпечення реальної незалежності суду в правовому гос-ве.
Взаємна відповідальність громадянина і гос-ва. Не тільки гр-н відповідає перед д-вою за вчинене правопорушення, а й гос-во має нести юридичну відповідальність перед громадянином у разі порушення його прав і свобод.
ПГ відмовляється від повного контролю за всіма сферами суспільного життя, не втручається в приватне життя гр-н.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Поняття правової держави та його критерії. "
 1. 7. З історії російського лібералізму
  поняттями і не могло сприйняти ліберальні ідеї. Незважаючи на нечисленність, ліберали мали в деякі моменти історії XIX століття велику вагу, що визначалося тим, що в їх рядах були великі сановники, які за підтримки імператора і забезпечили ті реформи, які здійснювалися в цьому столітті в Росії. Взагалі ж ліберали Росії не мали чітко вираженої прихильності до якихось соціальних
 2. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  поняття економічної діяльності, ні поняття економічного спору нормативно не визначені. Це й дає підстави для обмежувального тлумачення меж компетенції арбітражних судів. Поняття економічної діяльності широко використовується в Конституції РФ (ст. 8, 34) і пов'язується з певною сферою суспільних відносин. Конституційне значення набуває і категорія економічного
 3. Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права
  поняття, основні принципи. М., 1985. Арбітраж в СРСР. М., 1981. Арбітражний процес у СРСР. М., 1983. Арбітражний процес. М., 1994. Арбітражний процес. М., 1996. Арифулина А. Спеціалізовані суди: оптимістичний погляд у майбутнє / / Відомості Верховної Ради. 2001. № 9. Гапєєв В.Н. Правосуддя і арбітраж. Ростов-на-Дону, 1983. Гапєєв В.Н. Сутність арбітражної форми захисту права. Ростов-на-Дону,
 4. 2. Поняття підвідомчості, її види
  правових питаннях, вирішення яких віднесено законом до компетенції певного органу держави або громадськості 2. Підвідомчість - розмежування компетенції між різними органами 3. Компетенція - сукупність встановлених нормативними правовими актами прав і обов'язків (повноважень) організацій, органів, посадових осіб 4. Повноваження як складова частина компетенції
 5. 4. Поняття підсудності, її види
  правових актів Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, федеральних органів виконавчої влади, які зачіпають права і законні інтереси заявника в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності; справи про оскарження ненормативних правових актів Президента Російської Федерації, Ради Федерації та Державної Думи Федеральних Зборів Російської
 6. 1. Поняття і класифікація учасників арбітражного процесу
  правову позицію. Для успішного здійснення своїх функцій особи, що у справі, наділяються широким колом процесуальних прав і обов'язків. Зокрема, всі особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з її матеріалами, робити виписки з них, знімати копії, заявляти відводи, представляти доказу, брати участь в їх дослідженні, ставити запитання учасникам арбітражного
 7. 6. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки.
  Правовий зв'язок зі спірним матеріальним правовідносинами, з предметом спору. Третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору характеризує більш опосередкований зв'язок з позивачем або відповідачем. Критерій для вирішення питання - на чиєму боці має виступати третя особа - міститься в ст. 51 АПК РФ: третя особа має право вступити або залучається до участі у справі, якщо рішення арбітражного
 8. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці 1. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача до відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального середовищ-ства захисту інтересів
 9. 43. Поняття законності і дисципліни в сфері виконавчої влади.
  Правових норм належної якості, їх послідовне і неухильне виконання всіма суб'єктами права. Як специфічні регулятори суспільних відносин закони та інші правові приписи повинні відповідати досягнутому в державі рівню економіки, культури, особистої свободи, морально-етичним нормам. Законодавство має бути засобом легалізації права державою з метою забезпечення
 10. 8. Політичний режим: поняття, види (тоталітарний, демократичний, авторитарний)
  правова регламентація суспільних відносин, переслідування опозицій. Панування офіційної ідеології, цензура, що обмежує свободу слова та ЗМІ. Репресивні методи, насильство, примус. Планово-розподільна економіка, що базується на державній власності, мілітаризація, шовінізм (націоналізм). Деспотичний режим характеризується жорсткою, централізованої державної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua