Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Поняття самозахисту цивільних правПід самозахистом цивільних прав розуміється вчинення уповноваженою особою не заборонених законом дій фактичного порядку, спрямованих на охорону її особистих або майнових прав або інтересов1, інтересів і прав інших осіб і держав.
До них, наприклад, відносяться фактичні дії власника або іншого законного власника, спрямовані на охорону майна, а також аналогічні дії, вчинені в стані необхідної оборони або в умовах крайньої необхідності.
Заходи фактичного характеру, спрямовані на охорону прав громадян або організацій, можуть бути як передбаченими законом, так і витікаючими з звичайно прийнятих у суспільстві заходів такого роду. Це використання різного роду охоронних засобів і пристосувань у вигляді замків, охоронної сигналізації на автомобілях та ін За загальним правилом використання такого роду охоронних заходів самозахисту допустимо, якщо не заборонено законом і відповідає звичайно прийнятим правилам.
Використання названих заходів самозахисту має свої межі і підпорядковане загальним нормам і принципам здійснення суб'єктивних цивільних прав. Неприпустимо використання заходів охорони майна, небезпечних для життя і здоров'я оточуючих, завдають шкоди моральним засадам суспільства і основам правопорядку.
1 Наведене визначення поняття самозахисту цивільних прав дано В. П. Грибанова (див.: Цивільне право. Т. 1. С. 160). У юридичній літературі існує інше розуміння самозахисту цивільних прав, згідно з яким під самозахистом розуміються не тільки фактичні дії уповноваженої особи щодо захисту прав, але і всякі допускаються законом односторонні дії зацікавленої особи з метою забезпечення недоторканності права. Див: Ба-син Ю. Г. Основи цивільного законодавства про захист суб'єктивних цивільних прав / / Проблеми застосування Основ цивільного законодавства і Основ цивільного судочинства СРСР і союзних республік. Саратов, 1971. С. 36. Однак при такому підході об'єднуються якісно різні правові явища - фактичні дії і заходи оперативного впливу, які хоч і застосовуються самим уповноваженою особою, але є заходами юридичного порядку. Про це більш докладно див
§ 3 цієї глави.
Відомий випадок, коли власник дачі обгородив свою ділянку колючим дротом, пропустивши через огорожу електричний струм. В іншому випадку власник автомобіля так прилаштував у гаражі рушницю, що злодій при відкриванні дверей повинен був отримати постріл в ноги, але першим потерпілим виявився сам автор такого «винаходу».
Неприпустимість подібного роду "охоронних" коштів очевидна, так як вони направлені не тільки на охорону майна, а й на заподіяння шкоди особі, яка може вступити в контакт з такого роду спорудами навіть з необережності. З цього випливає, що уповноважених суб'єкт має право використовувати лише такі заходи самозахисту, які не ущемляють прав і законних інтересів інших осіб. Якщо ж використання недозволених засобів захисту заподіює шкоду іншим особам, то виникає передбачена законом обов'язок з відшкодування заподіяної шкоди.
Разом з тим у випадках, передбачених законом, заподіяння шкоди правопорушнику або третім особам діями уповноваженої суб'єкта щодо захисту своїх прав та інтересів визнається правомірним. Йдеться про дії, вчинених у стані необхідної оборони або в умовах крайньої необхідності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття самозахисту цивільних прав "
 1. Неюрисдикційна форма захисту
  поняття" самозахист цивільних прав "і розглядаються в якості одного із способів захисту цивільних прав (ст. 12 ЦК) . З даної їх кваліфікацією в науковому плані погодитися неможливо, оскільки тут змішані близькі, але аж ніяк не збігаються поняття - спосіб і форма захисту цивільних прав. Самозахист цивільних прав з позицій теорії - це форма їх захисту, що допускається тоді, коли потерпілий
 2. ГЛАВА 4 ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ суб'єктивних цивільних прав У СВІТЛІ ТЕОРІЇ регулятивні та охоронні суб'єктивних прав
  поняття захисту передбачає певну 1 позитивну діяльність 22. Така форма належного Ц поведінки, як поп facere, характерна для абсолютних правовідносин і неприйнятна для охоронних правовідносин, елементом яких виступає домагання. Очевидно, що в більшості випадків уповноважених не в змозі захистити порушене регулятивне право або охоронюваний законом інтерес своїми
 3. § 2. Способи захисту цивільних прав
  самозахисту права; присудження до виконання обов'язку в натурі; відшкодування збитків; стягнення неустойки; компенсації моральної шкоди; припинення або зміни правовідносин; незастосування судом акта державного органу або органу місцевого самоврядування, що суперечить закону ; іншими способами, передбаченими законом. Даний перелік навряд чи можна визнати науково обгрунтованим з огляду на те,
 4. § 3. Позовна давність
  поняттям права на позов. Право на позов - є забезпечена законом можливість зацікавленої особи звернутися до суду з вимогою про розгляд і вирішення матеріально-правового спору з відповідачем з метою захисту порушеного або оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу особи '. Згідно із загальноприйнятою точкою зору, право на позов складається з двох правомочностей - права на пред'явлення позову і
 5. § 1. Поняття та ознаки речового права
  поняття визначають надмірно широко. З даного вище визначення речового права не випливає, ніби речове право зводиться до того, що закріплює ставлення особи до речі. Якщо б так було, то речове право на роль права взагалі не могло б претендувати. Антитеза речових і зобов'язальних прав полягає в тому, що в області речових прав вирішальне значення для задоволення інтересів уповноваженої
 6. § 1. Власність і право власності
  понять, навколо яких протягом багатьох століть схрещуються кращі розуми людства. Однак боротьбою в теоретичному плані справа не обмежується. Соціальні потрясіння, від яких часом здригається весь світ, однією з головних своїх причин мають, у кінцевому рахунку, спроби змінити сформовані відносини власності, затвердити новий лад цих відносин. В одних випадках ці спроби приводили до
 7. § 1. Загальна характеристика галузі цивільного права. Предмет і метод регулювання
  самозахисту і т. п. Відповідно цивільно-правові способи (прийоми, засоби) впливу: 1) забезпечують правову рівність суб'єктів шляхом нормативного закріплення принципово рівних можливостей участі суб'єктів у будь-якій сфері цивільного обороту , творчою та іншою життя суспільства. Цьому сприяє, зокрема, конструкція цивільно-правового договору, що не допускає владних
 8. 1. Поняття права на захист
  самозахисту права; 6) присудження до виконання обов'язку в натурі; 7) відшкодування збитків; 8) стягнення неустойки; 9) компенсації моральної шкоди; 10) припинення або зміни правовідносин; 11) незастосування судом акту державного органу або органу місцевого самоврядування, що суперечить закону; 12) іншими способами, передбаченими законом. Зміст кожного із зазначених способів
 9. 2. Необхідна оборона як спосіб самозахисту цивільних прав
  поняття цивільного правопорушення, але не тягнуть за собою застосування заходів юридичної відповідальності. Умови, при яких дії обороняється можуть бути визнані вчиненими в стані необхідної оборони, однакові як для кримінального, так і для цивільного права. Вони відносяться до нападу і захисту. Для визнання дій обороняється вчиненими в стані необхідної оборони треба,
 10. 1. Поняття заходів оперативного впливу
  самозахисту цивільних прав заходи оперативного впливу, незважаючи на те що вони застосовуються самим уповноваженою особою без звернення до державних органів, носять юридичний, а не фактичний характер, тобто завжди спричиняють відповідну зміну прав та обов'язків насамперед для правопорушника (наприклад, припинення права на оплату товару при виявленні його недоброякісності або
© 2014-2022  ibib.ltd.ua