Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і види капітального будівництваКапітальне будівництво - це діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, спрямована на створення нових і модернізацію наявних основних фондів виробничого та невиробничого призначення. Воно є однією з найважливіших галузей матеріального виробництва, основою розвитку всіх інших його галузей, служить головним джерелом розширеного відтворення. До капітального будівництва як однієї з галузей матеріального виробництва відноситься також діяльність з виконання проектних та вишукувальних робіт, підготовки технічної документації, необхідної для здійснення будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних та інших спеціальних капітальних робіт.
Будівництво - це сукупність будівель і споруд, зведення яких здійснюється на одній або декількох будівельних майданчиках за єдиним проектом. Об'єкт будівництва - це кожне окремо стоять будівлю або споруду (з усім відносяться до нього обладнанням, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами і т. д.), на які складені окремий проект і кошторис.
Видами капітального будівництва є нове будівництво (новобудова), розширення, реконструкція і технічне переозброєння діючих підприємств, будівель і споруд, тобто їх модернізація.
Нове будівництво - будівництво комплексу об'єктів новостворюваних підприємств, будівель і споруд, окремих виробництв, які зводяться на нових будівельних майданчиках і після введення в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі, тобто виникає нова організація - юридична особа.
Розширення діючих підприємств - будівництво на їх або прилеглої до них території додаткових виробництв, нових окремих цехів та об'єктів або здійснення робіт з розширення вже існуючих на підприємствах таких цехів і об'єктів. До цього виду капітального будівництва відноситься також будівництво філій та виробництв діючих підприємств, які після введення в експлуатацію не будуть знаходитись на самостійному балансі.
Реконструкція діючих підприємств - перевлаштування існуючих цехів та об'єктів, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі досягнень науково-технічного прогресу. Таке перевлаштування здійснюється за комплексним проектом на реконструкцію підприємства в цілому, і, як правило, без розширення існуючих будівель і споруд.
Технічне переозброєння діючих підприємств - комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць. Здійснюється воно за проектами і кошторисами на окремі об'єкти або окремі види робіт і, як правило, без розширення виробничих потужностей.
Залежно від того, ведеться капітальне будівництво власними силами забудовника або для цього залучаються сторонні спеціалізовані будівельні, монтажні та інші організації будівельного профілю, розрізняють три способи будівництва:
1 . підрядний спосіб, коли будівництво здійснюється із залученням спеціалізованих будівельних, монтажних та інших організацій будівельного профілю;
2. господарський спосіб, коли будівництво здійснюється власними силами забудовника;
3. змішаний спосіб, коли одна частина робіт здійснюється власними силами забудовника (зазвичай це загальнобудівельні роботи зі зведення будівель і споруд), а інша частина - силами сторонніх спеціалізованих організацій (санітарно-технічні та електротехнічні роботи, монтаж технологічного устаткування і т. п).
Основний спосіб здійснення капітального будівництва - підрядний. Роботи цим способом здійснюються за договором будівельного підряду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття і види капітального будівництва "
 1. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Поняття юридичної особи. Разом з тим, тут залишилося досить багато неясностей. Зокрема не визначено співвідношення понять "організація", "підприємство", "установа", якими оперує законодавець. Немає і самого визначення цих категорій. Кодекс не містить норм, спеціально присвячених визначенню об'єктів права. Велика частина їх розміщена в тих чи інших главах розділу "Право
 2. 39. Поняття кредитування і кредитів у сфері підприємництва
  види по різних підставах. Так, якщо критерієм класифікації є строки використання, то банківські кредити поділяються на: а) короткострокові - до I року (можуть надаватися банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв'язку з витратами виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді), б) середньострокові - до 3 років (можуть
 3. 8. рекомендувалося ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Севрюгин В. Є. Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М. , 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 4. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  зрозуміти , як за останні півстоліття розширилися і поглибилися знання про давньоруському місті. Тим часом, це сталося здебільшого завдяки археології, тому що нові дані про місто, особливо для періоду від Х до XV ст., надійшли в розпорядження науки в значній мірі в результаті археологічних розкопок. Їх інтерпретаторами виступали переважно самі археологи, багато з яких
 5. 46. Форми міжвідомчого контролю: поняття, види, характеристика діяльності.
  будівництва, фінансів, охорони природи; контролюють дотримання стандартів, нормативів, інструкцій. Ці інспекції не мають права втручатися у повсякденну роботу адміністрації підконтрольного об'єкта (незалежно від форм власності), оцінювати управлінську діяльність органів виконавчої влади, адміністрації підприємств, організацій, установ. У відповідності зі своїм профілем
 6. 53. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
  види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. За критерієм характеру цінностей, які вкладаються в об'єкти діяльності, Закон класифікує інвестиції таким чином: - кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні
 7. 1. Інвестиційна діяльність як предмет правового регулювання
  поняття інвестиції та інвестування, слід звернутися насамперед до легальних визначень інвестиційної діяльності та однієї з її форм - інноваційної діяльності, наведеним у стст. 1-3 Закону від 18.09.91 р. "Про інвестиційну діяльність" . Інвестиціями є всі види майнових та матеріальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької та інших види
 8. 52. Поняття і види договорів.
  будівництво підряду); про надання послуг (перевезення, доручення, комісія, зберігання); група інших договорів (страхування, спільна діяльність).? Майно в результаті будь-якого з них переходить до набувача в постійне, необмежене строком володіння на основі речового права, що дає набувачеві найширше коло правомочностей. Ними оформляються: розн і опт торгівля, ВТ, угоди на товарних
 9. Б. Виникнення міжнародних стандартів та міжнародних організацій
  поняття охорони інтелектуальної власності і використовуваної термінології. Один час широко використовувався термін "промислова власність" для позначення області, що охоплює патентне право, права на промислові зразки ', комерційну таємницю, товарні знаки і питання недобросовісної конкуренції. Авторське право цим терміном не охоплює. Але зараз цей термін швидко виходить з
 10. 2. Вільне використання
  поняттям "вільне використання" творів. Можливими причинами у формуванні політики створення виключень можуть бути: 1) мала цінність конкретного твору, про використання якого йдеться, і висока вартість процесу отримання дозволу на використання або 2) благосклонность.общественного думки щодо використання якого-то твори, незважаючи на
© 2014-2021  ibib.ltd.ua