Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 2. Поняття і ввди цінних паперів

Поняття цінного паперу. Специфічним об'єктом торгівлі

на фондовому ринку є цінні папери. Вони характеризуються

як рухомі речі і Відповідно визнаються об'єктами купівлі-

продажу, зберігання, застави та інших майнових угод, здійснюючи-

ваних з об'єктами права власності.

(** 1) Див: п. 21 Положення про випуск та обіг цінних паперів і фондо-

вих біржах в РРФСР. СП РРФСР. -1992. № 5. Ст. 26.

!! 201

Термін "цінний папір" прийшов до Росії з німецького права

в минулому столітті. У 1875 р. у своїй роботі "Торговельне право"

німецька правознавець Толь дав поняття цінного паперу як "усякого

документа майново-правового змісту". (* 1) За Бруннер: "Цінна

папір є документом, що засвідчує приватне право, реалі-

зация якого обумовлена володінням цим документом". (* 2) В даль-

нейшем Якобі визначив цінний папір як документ, пред'явлення-

ня якого необхідно для здійснення вираженого в ньому

права. (* 3)

На сьогоднішній день в зарубіжній літературі представлено

кілька точок зору на визначення цінного паперу. Це:

1) письмовий документ, що є пайовий папером корпорації

(акція) або свідчить про заборгованість (облігація);

2) інвестиція, приймаюча форму акції або облігації; 3) доку-

менти, які представляють вимоги до реальних активів, та ін

Цивільний кодекс РФ визнає цінним папером документ ,

засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язковий-

них реквізитів майнові права, які можуть бути осущес-

ються або передані тільки при пред'явленні документа. Право,

засвідчене цінним папером, може бути передано іншій особі

лише шляхом передачі цінного паперу.

Згідно з традиціями, під цінним папером розуміється влас-

але папір, документ, який оформляє певну правоотно-

шення.

У розвинених країнах все більша кількість цінних паперів

випускається в "безготівковій" формі. Зарубіжні експерти виділяється-

ють дві умови по шляху руху до безготівковому ринку цінних

паперів. Перший етап - демобілізація ("знерухомлення"). Це

процес, при якому цінні папери, виготовлені в класичній

паперовій формі, скупчуються в сховищах спеціалізованих

установ і банків (депозитарії), а перехід права власності

реєструється даними депозитарієм у своїх бухгалтерських книгах.

Клієнтам вигідно обслуговуватися в депозитарії, оскільки це зводить

ризик крадіжки і псування цінних паперів до нуля. Пізніше емітенти почали

здавати в депозитарій спеціальні документи, доручають цим

депозитаріям вести розрахунок за випущеними, але не надрукованим

цінних паперів. Здаються в депозитарії документи стали нази-

вать "глобальними сертифікатами". Сам же процес випуску цінних

(** 1) Див: Агаркм М.М. Вчення про цінні папери. М., 1927. С. 13.

(** 2) Там же. С. 13 .. (Переклад авт.)

(** 3) Див: Там же. С. 13.

!! 202

паперів у вигляді глобальних сертифікатів став іменуватися демате-

ріалізаціей. Це і є другий етап на шляху до "безпаперового"

ринку.

Існує ще й третя можливість існування і движ-

ня цінних паперів: в пам'яті ЕОМ (електронна форма). Принадлеж-

ність цінних паперів фіксується у вигляді записів в пам'яті ЕОМ на

спеціальних "рахунках", але одночасно ведеться реєстр акціонерів у

спеціальних книгах.

Передача цінних паперів провадиться шляхом

учинения нового запису та зникнення старої. Правовий режим

цінного паперу і запису на рахунку дещо різниться. (* 1)

Цінні папери виконують кілька функцій. Так, Ф. Коль-

Бінгер виділяє три функції цінних паперів: (* 2)

1.Функция передачі. Право, засвідчене

цінним папером, може бути передано іншій особі лише шляхом

передачі цінного паперу. Функція передачі полягає в тому, що з

переходом власності на цінний папір передається право, за-

кріплене в ній. Цінні папери на пред'явника передаються

іншій особі шляхом їх вручення, згідно принципам речового права

(п. 1 ст. 146 ГК РФ). Іменні цінні папери передаються згідно

п. 2 ст. 146 ГК РФ у порядку, встановленому для поступки требо-

ваний цесії. Права за ордерним цінним папером передаються шляхом

вчинення на цьому папері передавального напису - індосаменту.

2. Функція гарантії. Ця функція означає,

що отримане у зв'язку з придбанням цінного паперу право має

такий зміст, який вказано в документі, і що не можуть бути

висунуті претензії, не мають відношення до найціннішою бу-

мага.

3. Функція легітимації. Власник може

здійснити право, виражене у цінному папері, лише тільки після

пред'явлення цього паперу. Для цінного паперу на пред'явника

необхідно лише пред'явлення цього паперу. Володар іменної

цінного паперу повинен бути легитимирован відповідно до форми,

що встановлюється законом для даного виду паперів, тобто вказується

позначення суб'єкта права в документі із занесенням його імені в

спеціальний реєстр акціонерного товариства.

Види цінних паперів. У загальному вигляді цінні папери представ-

ляють титули власності, тобто такі юридичні документи,

які свідчать про право їх власника на дохід або на

майно.

(** 1) Див: Витрянский В.В., Суханов Е.А. Новий цивільний кодекс

Російської Федерації про акціонерні товариства та інших юридичних особах

/ / Практикум акціонування. 1995. № 7. С. 73.

(** 12) Див: Кольбінгер Ф. Вексельне право. / / Закон. 1993. № 8.

!! 203

Згідно ст. 143 ГК РФ до цінних паперів відносяться: дер-

дарча облігація, облігація, вексель, чек, депозитний і сбе-

регательний сертифікати, банківська ощадна книжка на

пред'явника, коносамент, акція, приватизаційні цінні папери

та інші документи, які законами про цінні папери або у

встановленому ними порядку віднесені до числа цінних паперів.

Американський закон, на відміну від російського, визначає

цінні папери виключно широко. Їх список дуже довгий:

вексель, облігація, акція, запис у реєстрі акціонерів, свідок-

ство про підписку на акції, контракт про інвестиції, сертифікат про

банківському депозиті та багато іншого. На відміну від Росії, вторинний-

Цінні та будь-які, знову винайдені цінні папери в США також

підпадають під дію закону про цінні папери. І якби якась

компанія випустила не акції, а квитки, як, наприклад, фірма

МММ, суд все одно б порахував їх цінними паперами і призначив

б відповідальність при виявленні і доведеності наявності зло-

вживань з ними. Одночасно у відповідному законі США

перераховані і види цінних паперів, до яких його норми не

застосовуються.

Права власників цінних паперів при здійсненні операцій з

ними, а також порядок підтвердження цих прав досить різні.

По суб'єктам прав можлива наступна класифікація цінних

паперів:

на пред'явника, що використовуються для реалізації

та підтвердження прав власника, для яких досить простого

пред'явлення цінного паперу. Сюди відносяться акції, облігації на

пред'явника, пред'явницькі чеки та вхідні свідоцтва, прості

складські свідоцтва (варанти), коносамент на пред'явника та ін;

іменні, права власників яких підтверджуються як

на основі імені власника, внесеного в текст папери, так і запису

у відповідній книзі реєстрації цінних паперів, що ведеться

емітентом (насамперед іменні акції, облігації, сертифікати);

ордерні, права власників яких підтверджуються

як пред'явником цих цінних паперів, так і наявністю відповідними-

чих передавальних написів (насамперед векселя).

Залежно від характеру операцій та угод, які переховуються

за випуском цінних паперів, а також цілей їх випуску вони подрузі-

деляются на фондові (і перш за все до них відносяться

акції та облігації), що мають ходіння на фондових біржах, і

комерційні папери, які обслуговують процес

!! 204

товарообігу і певні майнові угоди (векселі,

чеки, коносаменти, складські та заставні свідоцтва, заклад-

Цінні та т.д.).

Емісія (випуск) фондових цінних паперів, як правило, від-

личается масовим характером, при цьому обумовлюється кількість

і сума , на яку вони випускаються. Особливо важливим грунтовний-

ством, що і робить їх біржовим товаром на відміну від інших

видів цінних паперів, є тотожність кожної акції або

облігації одного випуску іншої, а також те, що вони представляють

певну частку в акціонерному (облігаційному) фонді.

Фондові цінні папери поділяються за зовнішнім виглядом я

способу їх випуску на основні, в яких висловлено

основне майнове право або вимога, і вспомо-

готельних, які є носіями певного або

додаткового права, вимоги або умови.

До допоміжних відносяться папери, що дають право періодичних-

тично отримувати дохід (відсоток або дивіденд), звані купо-

нами. Купони найчастіше видаються на пред'явника, навіть якщо

основна папір (акція чи облігація) іменна. Існує й

такий вид допоміжних паперів, як талони, що дають право на

отримання купона. Допоміжні цінні папери, відділені від

акцій і облігацій, можуть стати самостійною цінним папером і

мати ходіння на ринку, але вони ніколи не звертаються на фон-

дових біржах.

На фондовій біржі звертаються дві категорії цінних паперів:

1) боргові цінні папери, зазвичай з твердо фіксованою

процентною ставкою і зобов'язанням повернення капітальної суми

боргу до певної дати в майбутньому. Основним біржовим товаром

серед них є облігації;

2) часткові капітальні цінні папери, які представляють

безпосередньо частку їх власника у власності . Таким біржі-

вим товаром є акції.

Акції та облігації - це основні види цінних паперів, ви-

пускаємо корпораціями. Правове регулювання їх використання

здійснюється не тільки безліччю централізованих норматив-

них актів, а й корпоративних.

!! 204

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 2. Поняття і ввди цінних паперів"
 1. § 10. Функція реєстрації Банком Росії емісії цінних паперів кредитними організаціями
  цінних паперів кредитними організаціями відповідно до федеральними законами. Тут, крім банківських законів, маються на увазі: Федеральний закон "Про ринок цінних паперів"; Федеральний закон "Про акціонерні товариства"; Федеральний закон "Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів"; Федеральний закон "Про іпотечні цінні папери ". Конкретні питання такий
 2. 7. Види інвестицій
    цінних паперах (Закон від 18.06.1991 р. "Про цінні папери і фондову біржу"). Наприклад, до них відносяться акції, в) майнові вимоги. Сюди відносяться не тільки цінні папери, що містять майнові вимоги, а й документи, які не є цінними паперами (наприклад, договірні зобов'язання); г) права на здійснення господарської діяльності, наприклад, ліцензованої діяльності (без
 3. Стаття 28. Ліквідація товариства
    цінних паперів "; Стандарти емісії акцій при установі акціонерних товариств, додаткових акцій, облігацій і їх проспектів емісії затверджені Постановою Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 17 вересня 1996 р. N 19; Тимчасове положення про ліцензування брокерської і дилерської діяльності на ринку цінних паперів затверджено Постановою Федеральної комісії з ринку цінних паперів
 4. г) створення ринкової інфраструктури.
    цінних
 5. 29. Учасники ринку цінних паперів
    поняття інвестиційного фонду (ІФ) та інвестиційної компанії (ІК), порядок створення та умови їх діяльності, а також заходи щодо захисту інтересів їх учасників. У Положенні інвестиційний фонд (ІФ) визначений як юридична особа, засноване у формі закритого акціонерного товариства з урахуванням вимог, передбачених Положенням, здійснює виняткову діяльність у сфері спільного
 6. § 3. Банк Росії - кредитор останньої інстанції
    цінних паперів "(в ред. Вказівок Банк Росії від 30.08.2004 N 1496-У, від 28.09.2005 N 1617-У). Це ж Положення визначає порядок надання Банком Росії кредитів, забезпечених заставою відповідних цінних паперів. У ньому у відповідності зі статтями 4, 35, 36, 37, 40, 43, 46 і 47 Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)" передбачено порядок
 7. 6. Приватизаційні цінні папери
    цінних паперів були видані приватизаційні чеки ("ваучери"), на які протягом терміну їх дії можна було придбати акції приватизованих підприємств1. При цьому було встановлено, що значну частину (від 35 до 90%) таких акцій можна було придбати лише за "ваучери", які тому в той період активно скуповувалися у населення. Проводилися також спеціалізовані чекові аукціони з продажу
 8. 4. Види операцій НБУ
    цінних паперів у порядку, передбаченому законодавством України; відкриття власних кореспондентських і металевих рахунків у закордонних банках та ведення рахунків банків-кореспондентів; купівля і продаж валютних цінностей з метою монетарного регулювання; зберігання банківських металів, а також купівля та продаж банківських металів, дорогоцінних каменів і інших цінностей, пам'ятних та інвестиційних
 9. Цивільні правовідносини
    цінних паперів. Пред'явницькі, ордерні та іменні цінні папери. Інші класифікації цінних паперів. Особливості цивільно-правового режиму фондових (емісійних) цінних паперів. Проблема бездокументарних цінних паперів. Тема 10. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин Поняття і види юридичних фактів у цивільному праві. Юридичні
 10. 3. Експертиза підроблених грошей, цінних паперів, купонів
    папір) підробленої, і якщо так, то яким способом і на якому обладнанні виготовлена? 2. Виготовлені Чи представлені на експертизу купони підприємством, що здійснює виробництво купонів Національного банку України? 3. Який склад матеріалу, з якого виготовлений представлений для дослідження об'єкт? 4. Однаковим чи способом виготовлені підроблені гроші (купони,
 11. Відкрите акціонерне товариство
    цінних паперів воно зобов'язане опублікувати про це інформацію в обсязі та порядку, встановлених Федеральною комісією з цінних паперів та фондового ринку при Уряді Російської Федерації (п.2 ст.7 Закону); - відповідно до Постанови Федеральної комісії з цінних паперів та фондового ринку при Уряді РФ від 8 травня 1996 р. N 9 "Про додаткових відомостях, які відкрите акціонерне
 12. 3. Проблема "бездокументарних цінних паперів"
    поняття "бездокументарна цінний папір" є умовним. Як неможливо створити "бездокументарний документ", так не можна бути і "власником права", бо в європейському континентальному правопорядок не можна встановити речове право на право вимоги. Різниця юридичного режиму цих прав пояснює і відмінності в статусі власника (суб'єкта речового права) і кредитора (уповноваженої особи), а
© 2014-2021  ibib.ltd.ua