Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПершоджерела з філософії → 
« Попередня
Аристотель. Твори в 4-х томах. Том 3. Вид-во Думка, Москва; 550 стр., 1981 - перейти до змісту підручника

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Актуальність - див дійсність Антіземля (antichton) 329-330 Антіпернстасіс (зворотне кругове тиск) (antipe-ristasis) 139, 261 Апория (утруднення, сумнів, проблема) (aporia) 62, 64-65, 107, 123, 294, 325, 331, 363, 390-391, 478, 480 Астрономія (aslrologia) 85, 324, 325, 337, 445, 458 Атом (поделімое тіло) (atomos) 284-285, 366, 369, 388, 408 - конфігурація 352-353 - склад, положення, порядок 384 Нескінченне (безмежне) (apeiron) 69, 139, 268, 331, 334, 351, 353, 356, 426 - визначення 111 - 112, 119, 120, 303 - причина в с мис л про матерію 121 - як початок 110-111, 112 - як властивість 112, 113 - як сутність 109, 112 - буття 121 - субстрат 121 - чуттєво-сприймається толо 111 - 113, 117, 122, 274-285 - і якість шістьдесят третій кількість 63, 112 - і безперервне 103, 110, 183 -184, 188-189 - у можливості 117-122 - в дійсності (акту ально) 112, 117, 122, 392 - стосовно до величиною часу і руху 193 - 197, 203-204, 206-207, 224, 226, 234 , 236, 239 - 243, 248, 251-252, 256, 258-260, 262, 300, 304, 306, 346-349, 438, 439, 474 - у Анаксагора 110, 119 - у Апаксімандра 111 - у Демокріта 110 - у піфагорійців 109 - у ГІлатоіа 109, 119 Безсмертя (безсмертне) (alha-nasia, atlianaton) 221, 243, 306, 311 Бог (божество) (theos) 271, 273, 293, 306, 311, 429, 437'истрота (швидке) (tachytes, tachy) 140-141, 143, 147, 151, 156-157, 171, 181 - 184, 186, 192, 194-195, 197, 199, 200-201, 217 - 218, 250, 257 , 276, 297, 317, 320-324, 349, 36t>, 368, 372, 376, 378-379, 389, 415, 422, 425, 430, 448, 455, 463, 501, 512 (див. швидкість) Століття (вічність) (аібп) 222, 293, Ь06 Величина (величини) (тере-thos) 66-67, 69-70, 109, 110-112, 117-123, 125 - 126, 131-132, 141, 148 , 151-152, 171, 180-184 »187, 191 - 196, 199-203, 233, 241, 245, 248-249, 255, 257-262, 265-266, 274, 279, 281, 288, 298 , 339, 341, 345, 350, 352, Я, 55, 362, 369, 371, 376, S86-387 - математичні 274 чуттєво-сприймаються 298 (див. також нескінченна) Вітер (вітри) (anemos) 443, 448 , 456, 462, 466, 475, 479, 488-499, 501, 503 - 506, 510-512, 516-517 Вічне (aidion) 223-226, 242, 244, 246-247, 251, 256, 258, 269, 272, 294-295, 302, 305-306, 311-312, 316, 318, 336, 359, 434, 435-436, 439-440, 444, 47 «1, 481-482 Вид (форма, ідея , ейдос) (eidos) 62, 104, 107-108, 115 - 116, 128, 131, 134, 161, 169-171, 213, 281, 370 - 371, 375, 392, 400-401, 416, 432, 489, 531, 537, 554 - як початок 76-78, 80-81 - як природа 84, 86, 87 - як причина 80-81, 88, 96, 433-434 - і рух 206, 249 - і нзмененіо 165, 202 - і матерія 120, 290 - і місце 126-127, 129 - і визначення 125 - «по виду» 75, 287, 343, 404 - 406, 440 - у Платона 68, 85, 109, 127, 308, 433 - 435 Вихор (dine) 91, 137, 333-334, 346, 511, 512 Вологе (рідке, рідина) (hygron) 72, 114, 210, 213, 384, 400, 413, 416, 419 - 424, 426, 431 -432, 447 - 449, 451, 453, 456, 461 - 463, 467, 469-471, 473 - 475, 478-479, 481, 483 - 491, 493, 498, 500, 503, 507, 510, 519 , 527, 528 - 529, 531-553 Вода (hydOr) 69, 82-83, 123, 125-127, 131-134, 136 - 137, 139-140, 142-144, 233, 260-262, 269, 272, 331-333, 358, 366, 369, 371-373, 375-378, 384 - 385, 389, 392, 394-395, 396, 398-399, 401, 407, 410, 415, 434, 459 - 473, 475-484, 486-491, 493, 500-501, 503, 505-506, 509-511, 515, 517-520, 525-527, 529-530, 532, 535-542, 544-546, 550 - 554 - як початок, елемент 62, 70, 74, 110, 114-115, 351 - 356, 417-418, 430, 432, 443-448 Повітря (йег) 82-83, 123, 125 - 127, 131 -135, 139-140, 142-144, 233, 260-262, 269, 272, 319, 324, 331 - 333, 351, 366, 369, 384 - 385, 389, 392, 394-395, 396, 407 , 412, 417-418, 421-427, 455-457, 459 - 461, 464, 466-467, 477 - 479, 500, 503-505, 512, 515-519, 527, 532-533, 539, 541 -545, 547, 551, 553, 555-556 - як початок, елемент 62, 70, 74, 110, 114-115, 351 - 356, 371-378, 421-427, 430, 443-451 Можливість (потенція) (dy-namis) 84, 103-107, 118, 122, 133-134, 144-145, 154, 162, 219, 232, 233, 249, 274, 304, 338, 350, 372, 387, 400-401 , 411 - 412, 418, 431, 444, 448, 507-515 - і дійсність 79, 117, 119-121, 157, 238, 240, 251-252, 302, 389-391, 414 Виникнення (народження) (genesis). 65, 71, 72, 75, 78, 81, 100, 122, 154, 157, 158, 162, 163, 165, 168-169, 172-173, 203-204, 209, 212-214, 224, 226, 229, 244-248, 253-256, 270 - 271, 289, 294-298, 300 - 306, 309, 312, 349-350, 353, 356-358, 360-361, 382-387, 400-401, 408 - 409, 438-440, 443, 446, 461, 464, 480-481, 507, 530, 555-556 - є зміна в сущест ву ІОІЦЄС 161 - як природа 84 - початку 77, 87, 110 - причини 90, 91, 96, 156 - просте 65, 85, 528-529 - випадкове дев'яносто третього знищення 90, 104, 111, 118, 164, 175-177, 189 - 190, 194, 218, 221, 258, 341-342, 388-398, 405 - 406, 413-414, 416-418, 421-425, 427-428, 430 - 436, 438-440, 473, 475, 484-485 - з не-сущого 78, 79, 80 - - з протилежного 76 - з сущого 78-79 - у Анаксагора 70 Зростання (зростання, збільшення) (auxesis) 82, 104, 121-122, 130, 133, 135, 137, 157-158, 165, 175, 204, 208 , 211, 220, 228, 236-237, 243, 245-247, 256, 259, 270-271, 280, 288, 299, 308, 370-371, 382-385, 395-401, 408, 413, 415 -416, 428, 470, 485 Ворожнеча (neikos) 91, 97 - у Емпедокла 221, 224-225, 257, 334, 383, 428-429 (див. також любов) Час (chronos) 65, 109, 140 - 141 , 147, 159, 180-188, 190-204, 206-207, 215, 217, 219-221, 223-225, 228, 247-253, 255-256, 260, 275-276, 283-284, 292 , 293, 299, 302-303, 345, 436-438, 452-453, 483 - нескінченність 111, 117 - 118, 121-122, 145-146, 259, 272, 295, 299, 300, 034, 306, 356-357, 474 - і рух 103, 147, 206 - 207, 258 Всесвіт (мир, Ціле) (holon, pan) 91, 96, 114-115, 120, 133, 135, 143, 146-147, 226, 243, 266, 284-285, 291-292, 296, 308-310, 312, 314, 321, 324, 329, 332, 336-339, 341, 360, 365, 371, 391, 407-419, 436, U * y 472-475, 481 - 482 Габітус (hexis) - див властивість Гало (halo) 456, 459, 513-519, 526 Гармонія (harmonia) 322-323 Загибель - див знищення Гори (horos) 448, 462 , 468 - 469, 482 Кордон (межа) (регаз) 167, 179, 190, 199, 203, 223 - 225, 247, 257, 277, 329, 370-371, 402, 408, 439 - як місце 126, 131 -133 - времепі 150, 154, 185-186, 192 - руху 288, 306 Двигун (рушійне) (kinoyn) 100, 104-105, 107, 161, 205-211, 219, 226, 230 - 232, 234-244 , 247, 249, 372, 399, 402-406, 410, 437, 530 - перший (перша) 160, 222, 258, 260-262, 284, 317 - 318 Рух (kinesis) 82, 84-86, 88, 91, 96-97, 100, 101, 103-109, 115, 121-122, 130, 132, 145-158, 160 - 178, 180-182, 186-188, 194-210, 215-219, 221 - 223, 237-264, 265, 273, 276, 278, 281-282, 285 - 289, 293, 296, 306-311, 314, 316-322, 325-337, 341, 343, 345-346, 349, 351-353, 356, 361, 364, 370-372, 399, 406-408, 411, 429, 434-435, 437 - 438, 440, 443, 447, 449, 451, 480, t489, 492, 500 - визначення 222 - причина і початок 237 - відбулася (рухомість) (ki-neisthai) 105, 180, 220, 258, 405 - безперервне 244, 249, 252, 255, 257 - щодо якості 165, 191 (див. також зміна якісне) - щодо кількості 165 (див. також зростання, спадання) - відносно місця (движе ние в простір) 123, 129, 135, 137-141, 143, 165, 266-267, 270 (див. також переміщення) - відносно сущпості 171 (див. також виникнення, знищення) - по колу 248, 256-257, 261, 269, 272, 274-275, 277 (див. також круговий рух) - і спокій 174-178, 227-230 Рухоме (Kinoymenon) 105 , 107-108, 160-161, 205 - 211, 219, 222, 227, 230 - 232, 234-244, 247, 258, 260-262, 284, 317, 346 - 347, 387, 399, 402-406 , 411, 437 Рухомість - див стан руху рушійною - див двигун Дія, справа (ergon) 311, 341, 359, 363, 527 Дійсність (здійснюва-ленность, ентелехія) (єп-tclecheia) 79, 84, 103-105 , 107, 109, 112, 117, 119 - 120, 238, 372, 387, 389 - 390, 395-397, 400-401, 412, 431, 538 (див. можливість, рух, сутність, форма) Діяти (надавати вплив) (poicin) 103 - 104, 107, 109, 134, 163, 165, 223, 232, 234, 282 - 283, 303, 384, 401-413, 415-417, 419, 431, 434, 503, 528 -529, 537, 542 - 543, 550, 554 Діюча (надає вплив) (poietikon) 103-104, 107, 109, 134, 528, 530, 537 Діяльність (дії) (praxis) 101, 327, 434 Діяльність (дійсність , епергія) (energeia) 105-108, 117-118, 121, 130, 133-135, 144, 157, 161-162, 170, 210, 214, 222, 232-233, 238, 240, 249, 251, 300, 302, 304 - 305, 343, 350, 391, 414 - як причина осуществляе мого 90 Доказ (logos) - див міркування Душа (phyche) 133, 148, 157, 165, 212-214, 429-430 - як причина руху 258, 307 Єдиний (hen) 62-68, 74, 114, 152, 222, 383-384, 407 - 408 Природно (за природою, відповідно до природи) (physci, kata physin) 82-84, 95, 98 - 101, 115-116, 124, 128-129, 134, 138-139, 155, 166-167, 175-178, 180, 197-198, 203, 208, 221, 224, 230-234, 246, 258, 265, 267-270, 278, 282, 284-288, 290, 292, 304, 307, 311-312, 316 - 318, 320, 325, 328, 331 - 339, 341, 345-349, 354, 364 - 365, 368, 373, 380 382, 384, 404-405, 407, 411, 417, 419, 421, 429 - 432, 435-436, 443, 445, 451, 499, 501, 504, 524, 527, 529 , 532, 535 Жива істота (жівотпое) (dzoon) 67, 69, 82, 89, 91, 94, 97, 99, 127, 226-227, 231, 243, 247, 258, 271, 284, 307-319, 322, 324, 327, 329, 341, 400, 443, 470, 479, 481, 484-487, 490, 529-530, 536, 543 Рідина (рідке) - див вологе Закінчений (вчинене) (1е-leion) 104, 119, 120, 171, 202-203, 212, 246-247, 255-256, 265-206, 306, 313, 531-532 Зірка (aster) 291, 310, 317, 319-329, 336-337 , 340 - 341, 443, 445-446, 449, 452-460, 479 Землетрус (? eismos) 44L;, 453, 455, 499-507, 510 Земля (ge) - як небесне тіло 116, 138, 320, 327 , 337, 339-340, 346, 365, 370, 443, 445 - 450, 458, 460, 467, 469 - 470, 472, 477, 479, 491, 493-494, 497, 499-500, 527 - як елемент 70, 74, 82-83, 100, 114-116, 123-124, 126, 133, 138-139, 142, 171, 176-178, 229, 231 - 232, 267, 269-270, 272, 285 -288, 307, 311-312, 315, 324, 329, 331, 334 - 339, 341, 345, 350, 352 - 355, 358-361, 366, 368 - 369, 371-378, 383-384, 391 -394, 417-418, 421 - 426, 428, 431-432, 444, 447-450, 461-467, 469 - 473, 474-478, 480-493, 499-507, 511, 516-528, 527 - 528, 529, 536-542, 544-545, 547, 553 Зміна (перетворення) (ті-labole) 84, 87, 103-104, 106, 142, 147, 151, 155 - 156, 161-167, 172 -173, 175, 186-194, 204, 210, 223-225, 228, 233, 241, 244 - 248, 261, 296-297, 317, 358-359, 388, 391, 393-397, 405, 413 , 417 - 418, 422, 424-428, 430, 435, 443, 471-472, 478, 528 - 529, 533, 555 - види 370 - якісне (інаковеппе) (alloiosis) 65, 82, 101,108 - 109, 121 , 137, 145, 157 - 158, 160, 164-165, 168, 171-172, 175-176, 203 - 204, 208, 210-218, 220, 222, 228-229, 236-238, 245 - 247 , 254-256, 258, 270-271, 294, 305, 341, 370-372, 382-385, 388 - S89, 394-396,: -; 98-399, 401, 402, 408-409, 413, 410-417, 422, 424, 434 - сосїоішш 443 - «з чого» (гм.
прілппя ма теріальних) - по протилежності 203 - по протиріччя 200, 203 Іпаковенпе - див ізменопір якісне Індукція (наведення, розгляд окремих випадків) (epagoge) 62, 161, 210, 225, 285, 528 Мистецтво, ремесло (techno) 82-84, 87, 99, 290, 434, 555 - і ірпрода 86, 98, 100, 102 - як причина 88 (див. природа) Випаровування (anathymiasis) 448 - 451, 457, 461-462, 478, 482 - 485, 488-493, 500 - 502, 504-508, 510, 512, 516, 527-528 Істина (aletlieia) 299, 392, 40Р, 482 Ісчегапіе (ісчезповеніс) - див знищення Категорія (kategoria) 299, 389, 392-393 Якість (якості) (poion, poiotes) 63-64, 69, 76, 103 - 104 , 106-107, 147, 188, 210, 232-233, 247, 281, 372, 383, 389-391, 393, 395, 428, 443, 450 - рух 163, 165, 208 Кількість (poson, posotes) 63 -64, 69-70, 76, 103 - 104, 106-107, 147, 151, 156, 158, 163, 165, 193, 208, 216, 218-220, 232 - 233, 247, 260, 279, 281 , 288, 302-303, 323, 332, 352, 355, 362, 366, 372, 375, 386, 389, 39і, 393, 395, 401, 415, 428, 443, 483 - 484 - пе може бути нескінченним 117 Комета (kometcs) 443-444, 452-460 Кінцеве (обмежене) (ре-perasmenon) 109, 111, 113, 118, 122, 125, 128, 141, 146, 155, 194-196, 200, 203, 207, 242, 248, 251, 259-260, 262, 266, 268. 275-276, 279-283, 300, 328-329, 351-353, 358, 391, 409, 439 Континуум - див безперервне Космос (світ) (kosmos) 85, 91, 111, 119, 221, 226, 275 , 281, 285-287, 291-292, 294-295, 315, 336, 346 - 348, 445, 447, 460 Коло (kyklos) 61, 119, 144, 158, 171, 201, 212, 215, 222, 255, 257, 261, 266-270, 277, 290, 311, 313, 437, 439, 482, 512, 517-518, 522-524 Круговий рух (рух ио колу, круговращевпе) (kykfoi phora, kyklophoria) 132, 144, 155, 169, 215, 269-275, 277, 284, 289, 292-293, 306-307, 311 - 316, 319, 325, 329-330, 336, 261, 443-444, 447 - 450, 455, 459-461, 488, 512-513 як нескінченне 204, 248 - як первинне двіжепіе 158, 256 - єдине і безперервне 248 - 249, 255, 257, 436-440 Ліве (aristeron) 308-310, 316 Легке (lepton) 100, 104, 116, 124, 132, 136, 139, 141 - 142, 145, 171, 210, 231, 233-234, 245, 269-270, 278-282, 285, 288, 312, 343-345 , 347-349, 357, 364-379, 394, 402, 410, 418-419, 4792 499 Ліпіепность (steresis) 81, 85, 104, 106, 121, 162, 166, 174, 222, 392, 425 - є не існуюче 79, 139 - і матерія 80 Місяць (selene) 85, 291, 322 - 323, 325-326, 330, 339, 370, 447, 451, 456, 458, 475, 505, 514-517, 527 Любов 91, 111 - у Емпедокла (Philia) 221, 224-225, 257, 347-348, 427-428 Математика (mathematike) 85 - 86, 111, 124, 154, 342 - 343, 360, 446 Матерія (матеріал) (hyle) 76 - 77, 89, 100-102, 118, 126, 127, 132, 134, 136-137, 144, 164, 211-212, 271, 290-292, 312, 329, 358, 366, 369, 371, 375, 382, 384, 388, 392-393, 395, 396-397, 399, 411, 415 - 418, 424-425, 430-432, 434-436, 444, 447, 491, 511, 527, 529, 531-532, 536, 550, 553-554, 556 є не-суще за збігом 80 - як нескінченний 120-122 - як первинний субстрат 81 - як природа 84, 86, 99 - як причина 88, 96, 305, 433, 451 - перша 84 - і категорія отпошепія 87 - і місце 129, 130-131 - у Платона 68 (див. лишенность, вид) Повільно (brachy) 147, 151, 156-157, 171, 181-184, 186, 197, 199, 215, 217, 289, 317, 320, 324, 366, 378-379, 395, 416, 422, 425, 436, 453, 512 Місце (простір) (topos) 103-104, 114-117, 123 - 134, 136-138, 139, 141 - 144, 148, 152-153, 161, 163, 165-167, 170, 174 - 177, 179, 186, 188, 199, 201, 206-209, 222, 229, 232-233, 245, 249, 255, 257-258, 266, 270-273, 278, 281-282, 284-285, 287-289, 292-293, 306, 310-311, 316-317, 321 - 322, 329, 332, 336-337, 346, 349, 357, 360, 369 - 372, 374, 376-377, 389 - 391, 395-398, 402, 435, 437, 443-445, 447 - 448, 451-452, 456, 462-465, 468, 470-476, 478-481, 486, 491, 502-503, 505, 507, 527 Метеорологія (meteorologia) 443, 477 Світ - див Всесвіт, Небо, космос Чумацький Шлях (galaxias) 443 - 444, 452, 457-460 Море (thalassa) 445, 450, 468 - 471, 473-489, 495-496, 502, 506-507, 510, 530 Мягков (malakon) 344, 383 - 384, 410, 419-420, 528, 536-537, 539, 545-548, 550, 553, 555 Наведення - див індукція Насильно (насильницьке) (biai, biaios) 115, 138, 175, 177, 229 -232, 267, 282, 284-289, 307, 333, 336, 339, 345-349, 357, 429, 451 Наука (epistemS) 61-62, 85 - 86, 168, 214, 223, 227 - 228, 233, 265, 352 Початок (початку) (arche) 61 - 03, 65, 72, 73-74, 76, 80 - 81, 87, 99, 101, 109-110, 112, 225, 280, 306, 308, 352-353, 384, 385, 399, 405-407, 410, 417-419, 425, 432, 436-437, 460, 470, 477-478, 484, 489, 506-507, 536 - як протилежності 71, 78 - рухи 82-84, 88, 96 - 97, 100, 107, 205, 224, 231-232, 236-237, 241 - 243, 247, 257 - у Емпедокла 70 Небо (Всесвіт, світ) (оуга-nos) 121, 126, 130-133, 136, 143-144, 281, 285, 289-294, 296, 306, 311, 314-322, 324, 333, 348, 353, 365, 472-473, 475, 479 , 482, 491 невознікшім (ageneton) 296 - 298, 300-304, 306, 317 - 318, 342, 436 Неделимое (adiaireton) 63-64, 67, 112, 117, 120, 179 - 181, 184-186, 190 -191, 198, 201-203, 218, 236, 238, 240, 253, 255, 258, 262, 343-344, 356, 359, 360, 362, 383, 385-387, 408-411, 413 Необхідність (необхідне) (ananke, anankaiou) 92 - 93, 97, 100-102, 106, 108, 112, 235-236, 238, 241, 272, 336-337, 346-348, 369, 437-439 Нерухоме (akineton) 105, 116, 132, 135, 153, 166, 222, 226-227, 230, 243 - 244, 247, 258, 261, 320, 324, 342, 347, 357, 387, 402-404, 406-408, 437 Безперервне (syneches) 110, 130, 133, 146, 148, 168, 172, 179-185, 188-189, 191, 193-194, 198, 207, 209, 211, 226, 228, 232, 241-257 , 262, 266, 307, 314, 388, 412, 435-438, 494 - безумовно 167, 265 - як субстрат нескінченного 121 - як єдине 63-64 - премія 150-151 - двіжепіе 103, 157, 170, 261-269 ІІе-суще (неіснуюче) (me on) 66-68, 70, 78-80, 106, 123, 139, 145-146, 153-154, 161-163, 189, 201, 247-248, 252-253, 297, 300-305, 390, 392 - 394, 407-408, 435 Незнищувана (aphtharton) 296-298, 300-304, 306, 317, 342, 404 Ніщо (meden) 139-140, 389 Хмара (nephos) 446 -448, 461, 463-466, 469, 489, 491, 503, 508-512, 515, 519, 520-521, 525 Зворотне круговий рух-см. антііерістасіс Вогонь (руг) 68, 70, 74, 82-83 , 88, 91, 113-116, 123 - 124, 138, 142-143, 171, 176-178, 209, 223-224, 231-233, 267, 269, 272, 281, 285-288, 308, 311 - 312, 314, 319, 324, 329, 334-337, 341, 345, 350 - 363, 366-369, 371-377, 383-384, 391-394, 397, 400, 405-406, 408-409 , 412-414, 417-419, 421 - 432, 434, 437, 444-450, 455-456, 461-462, 477, 478, 484-485, 488-489, 492, 499-501, 503, 508 - 510, 513, 516, 518, 521, 528, 529-530, 533-536, 538-544, 548-555 Обмежене - див кінцеве Визначення, поняття (logos) 61, 63-67, 75, 77, 84 , 87, 109, 125, 128, 150, 216, 252, 256, 266, 382, 388, 397 Орбіта (коло, небесна c  4tli, 535, 544-546, 548 'Порядок (taxis) 328, 336, 347, 383, 384, 435 Постійне властивість (габітус) - див властивість Потенція - див можливість Праве (dexion) 308-310, 316 Межа - див межа, мета Престер (prestfir) 443, 507, 512-513 претерпевания - див властивість привхідними властивість, акціденція - див властивість Природа (physis) 61-63, 68 - 69, 73-74, 77-79, 91 - 92, 95-96, 98, 100, 109 - 110, 121, 124-125, 128, 136, 145-146, 214, 216, 222, 224, 228, 246, 248, 257, 265-266, 270, 273 - 274, 285-287, 324-325, 341, 347, 350, 364, 369, 384, 385-386, 401, 404 - 405, 410-411, 413, 415, 428, 435-436, 444-445, 447, 466, 475, 483, 488 - 489, 492, 500, 510, 528, 532, 537, 555-556 є гойдало руху і зміни 103, 349 - Є мета і «заради чого» 80, 97 - Як матерія 84, 86 - Як форма і вид 84, 85, 86 - І мистецтво 86-87, 435 - За природою (див. природний но) Причина (aitia) 61, 76, 82, 88 - 95, 100-102, 107, 116, 125, 141, 156, 173, 225 - 227, 232, 237, 241, 257 - 258, 260, 305-306, 308, 315-317, 332, 338, 349, 356, 367, 369-370, 372 - 373, 378, 382, 385, 391, 405-406, 408, 410, 429, 435-437, 443, 460, 463, 466, 470, 475, 482-483, 488, 500, 506, 509, 520, 528, 540, 542, 555 - Діюча (рушійна, «Звідки рух») 87 - 88, 95-96, 205, 434, 444, 451, 537 - Матеріальна («з чого») 87, 96, 121, 393, 451, 506 - Формальна 87, 96-97 - Цільова («заради чого») 86 - 88, 94, 96-101, 127, 208, 433 Просте тіло - см.
 елемент Простір (chQra) 123-126, 141, 314, 369 Протиприродно (проти природи) (para physin) 95, 175-177, 229-232, 234, 267-270, 284-286, 289, 292, 311, 316-318, 324, 336, 339, 345, 347-349, 357, 429 Протилежні (протилежне) (antikeimenon) 75-76, 106, 164, 174-175, 201, 247, 254-255, 272, 288, 304, 402 Протилежності (ta enan-tia) 68, 70-74, 77-78, 80, 85, 88,105,113-114,144 - 145, 161-167, 172-178, 193, 203, 214, 223, 225 - 226, 233, 245 , 247-249, 254-255, 267, 270-273, 278, 282, 286, 295, 300 - 301, 305, 311-312, 317, 357, 369-370, 375-376, 383-384, 393 -395, 404 - 405, 411, 415, 417-420, 422, 424-427, 431-432, 435-436, 537, 540, 542 Протиріччя (antiphasis) 161-163, 166, 189-190, 193, 200-203, 233, 248, 304-305 Пусте (пустота) (kenon) 70, 103, 111, 115, 124, 132, 134-135, 257-258, 284, 293, 314, 346, 349-350, 357-358, 367-369, 37о, 376-377, 396-397, 399, 407-419, 411 «Заради чого» - див причина цільова Веселка (iris) 513-522, 524 - ^ 525 Розум (розум) (rioys) 70, 91, 95 - 97, 99, 110-111, 221, 236, 257 Міркування (розум, теорія, вчення) (logos) 72, 102, 114, 138, 199-200, 228-229, 248-249, 251, 253, 271-273, 279, 294, 301, 306, 308, 329 , 332, 342, 364, 383, 385-386, 387, 390, 408, 446 Рослина (phyton) 69, 82, 91, 228, 247, 271, 308-309, 327, 341, 443, 470, 529, 543 Рідкісне (розріджений) (manon) 70, 72-74, 133, 140, 143, 145, 210, 212, 245, 258, 336, 344, 353, 410, 456, 461, 509, 534 Річка (potamos) 445, 466-471, 472, 477, 480-481, 483 - 484, 486-489, 491 Народження - див виникнення Зростання - див зростання мимовільної (спонтанність) (to automaton) 90 - 92, 94-96, 98, 304, 315, 428 Властивість (властивості) 67, 70, 85, 142, 157, 169, 213, 224, 265, 361, 434, 459-460, 438, 599 постійне, стійке, габітус (hexis) 70, 83, 126, 129, 157 , 169-170, 211, 213-214, 271, 407, 414 привхідні (за збігом, акціденція) (symbe-bekos) 66, 83, 109, 111 - ІЗ, 119, 122, 311, 372, 389, 398 - страдательное (претерпова-пие, стан) (pathos) 70, 107, 112, 129, 157, 161, 163, 169, 210, 212, 215, 218, 223, 234, 236, 245, 252, 271, 282-283 , 303, 323, 341, 363, 384-386, 387, 389, 394-395, 397 - 399, 401-417, 419, 422 - 423, 430, 434, 436-437, 443-444, 506, 536 , 537, 543 Сила (насильство) (bia) 323, 337 - 338, 346, 376, 529 Сила (здатність, функція) (dynamis) 123-124, 128, 141, 214, 219-220, 259 - 260, 262, 284, 286, 298 - 300, 308-309, 317 - 318, 341, 348-349, 361-364, 401, 414, 427-428, 434, 437, 444-446, 502, 528 - 529, 536-537, 544 Швидке - див швидке Швидкість - див швидкість Випадок (випадковість) (tyche) 90-96, 98, 100, 304, 315, 320, 322, 428 Суміш (змішання) (mixis) 172, 347, 398, 400-402, 413 - 417, 419, 421-422, 428, 430, 436, 455, 483, 536, 548 Досконале - див закінчене Згідно природі - див природне Сонце (helios) 85, 87, 291, 319, 321, 323, 325-326, 330, 435-437, 440, 448 - 454, 456-459, 461, 465 - 466, 470, 475, 477, 480, 482-483, 490-493, 495, 497, 500-501, 503-504, 507, 509, 514-522, 524 - 527 Стикання (торкання, дотик) (Ар'є) 134, 166-169, 297, 387-388, 401-402, 406-409, 410, 412, 415 - 418, 537 Спонтанність - див мимовільність Страдательное (pathetikon) 103, 528-530, 536-539, 543, 553-554 Субстрат (підмет, суб'єкт) (hypokeimenon) 63, 66, 70, 73-74, 76-79, 83, 88, 112, 121, 148-150, 157, 162-165, 173, 175, 270-271, 383-384, 394 - 395, 401-405, 418, 430, 445 - Як матерія 68, 81, 291, 444 Суть буття (to ti einai) 63, 86-88, 97, 435 Сухе (хегоп) 72, 210, 213, 383, 400, 413, 419-424, 426, 431, 447-449, 455 - 457, 470-471, 473-474, 478, 482, 484-486, 488 - 491, 493, 498, 500, 502, 507-508, 510, 512, 516, 527-530, 533-543, 548 - 550, 553 Суще (існуюче) (to on) 62-68, 78, 92, 104, 106, 139, 221, 227-229, 237, 241, 247-248, 261, 389, 391-392, 393, 407-408, 435, 438 <- категорії 103 - І неіснуюче 145-146, 154, 161-163, 189, 201, 252-253 - У Демокріта 70 - У Мелісса і Пармепіда 342 Сутність (буття, субстанції) (Oysia) 63, 83, 97, 104, 118-119, 136, 149, 154, 162-163, 169, 245, 247, 265, 268-269, 271, 290 - 291, 328-329, 341, 360 , 383, 389-390, 392-393, 395, 398-399, 417, 428, 432-433,440, 499, 510, 554 "« - є єдиний рід 73-74 - Як певний і суще ствующий предмет 47 - Н нескінченне 109, 111 - ІЗ - І матерія 80 Сфера (куля) (sphaira) 310, 313 - 315, 321-322, 324-325, 338-340, 352-353, 359 - 362, 396, 410, 430, 478 Тверде (жорстке) (sklgron) 344, 383 -384, 397, 409-410, 413, 419-420, 528, 537 - 540, 544-547, 550, 552 - 553 555 Тіло (тіла) (sBma) 70, 85, 109 - 110, 115, 124 - 126, 129, 131-137, 139-140, 142 - 144, 148, 150, 162, 165, 176, 181-183, 190, 192 - 193, 203, 209-210, 212 - 214, 219, 227, 231, 233, 250, 265-272, 281-282, 285-286, 289, 291-293, 311-315, 317, 319, 322 - 323, 328, 330, 332-333, 341-343, 348 - 349, 352, 357, 360-363, 365, 368, 370-372, 374-375, 376, 378, 385-387, 394, 396 - 398, 402, 409-410, 412 - 413, 417-419, 424, 429, 437-443, 445, 447, 449, 463, 470, 479, 487, 483 - 485, 490, 501-502, 505, 528-529, 531, 535-537, 544-547, 550, 555 - Перша 274, 446 - Прості 82, 138, 229, 345, 353, 437-438, 444 - Нескінченне 113, 116-117, 275, 277-279 (Див. також нескінченна) - Елементарні 350, 354-356, 359, 367 «Тепер» (пуп) 145-152, 154 - 156, 179-181, 185-186, 190, 192-193, 198-200, 202-203, 223-224, 250 - 253, 305, 345 Тепле (thermon) 70, 72, 77, 97, 104, 114, 129, 142,. 144, 160, 210, 212-213, 232 - 233, 245, 312, 319, 362 - 363, 370, 383, 392, 401, 405-407, 410, 418-424, 431, 434, 447, 451, 455, 457, 461-465, 470, 485 - 490, 492-494, 497-498, 502, 504-505, 508, 512, 516, 529-535, 537-540, 543-544, 548-555 Точка (stygme) 85, 125, 133, 136, 146, 149-150, 154, 168-169, 179, 202-203, 250-252, 255, 257, 273, 298, 310, 314, 342, 344, 386 -388, 396-397 Тяжіння (устремління) (rho-ре) 307, 338-339, 348, 357, 364 Важке (baron) 100, 104, 116, 124, 132, 136, 139, 141 - 143, 145, 171, 210, 219 - 220, 231-234, 245, 269 - 270, 278-282, 298, 307, 312, 324, 331, 336-339, 343-345, 347-349, 357 - 358, 364-379, 384, 394, 402, 410, 418-419, 479 - 499 Спадання (зменшення) (phti-sis) 82, 104, 130, 165, 175, 203, 208, 211, 228-229, 243, 245-247, 258, 271, 280, 299, 383-384, 395 - 399 , 412, 415, 470 Збільшення - див зростання Знищення (загибель, зник-ня) (phthora) 71-72, 78, 80, 110, 127, 159, 164, 173, 176, 189-190, 203, 213, 224, 246, 300-306, 342, 356-357, 384, 388-390, 405, 408-409, 412-413, 414-418, 431, 433, 471, 473,478, 482, 528-530, 556 - Пача (причини) 87, 90, 153-154, 156 - Є зміна в несущест вующее 161, 162, 248 - Є зміна з субстрату В не субстрат 162 - І стан знищення- сти 194 (Див. також виникнення) Сталий властивість - см. властивість Фігура (конфігурація, очер--аіін, форма) (schema) 02, 70, 85, 110, 141, 158, 211 - 212, 308-310, 312, 319, 322, 325, 328, 330, 336 - 338 , 354, 360-363, 378, 384-385, 407, 409-410, 415, 518 Фізика (physike) 85, 96, 222, 227-228, 342, 359, 364 Філософія перша - див перша філософія Форма (eidos) - див вид Форма (morphe) 76-77, 80, 84-85, 97, 99, 104, 127, 130-132, 211-213, 290, 383, 398, 400, 407, 433 - 434, 430 Холодне (psychron) 70, 72, 77, 97, 104, 114, 142, 144, 160, 210, 212-213, 223, 233 , 245, 312, 362-303, 383, 392, 401, 405, 410, 418-424, 431, 434, 447 - 448, 450-451, 461-467, 470, 485-486,. 488, 490, 493-494, 497-498, 50J, 504, 508, 528-530, 5uJt 5Гі4, 537-544, 549-55;. Целоіця причина - див причина цільова Ціле (liolon) - сиг. Нескладна Мета (копиць,, просунув) (teios) 92, 93, 98, 100, 102, 107, 125, 171, 190, '327-328, 370, 444 - Як форма 99 - Науки 359 - І «заради чого» 86, 88, 97, 101, 127 Частинки (inoria) 414-410, 420, 430, 519 Число (arithmon) 77, 85, 111 - 113, 119-121, 140, U4, 151, 157-158, 167, 1 (59, 196, 200, 206, 218, 223, 226, 251, 266 , 272, 274 - 275, 345, 352,397,411,436 - Руху 149, 150Г 153 - У Платона 127 Почуття (відчуття) (aisthfsis) 01,72,210,213-214,227 - 228, 230, 249. 256, 271, 290-292, 30S, 311, 323, 339, 342, 359-360, 387, 392-394, 399, 407-408, 414, 417-419, 423, 436, 448, 456, 515, 520, 536,543 Шар - див сфера ендосом - див вид Елемент (стихія, просте тіло) (stoicheion) 61-62, 68, 72, 74, 83-84, 110, 112-115, 125, 231, 271-272 , 274, 281, 286-289, 292, 295, 312, 341, 344-348, 350 - 356, 358, 361-363, 366, 369, 373, 382-383, 384, 401, 409, 417-419 , 421 - 432, 434, 443-446, 477, 479, 484, 528, 536-537, 553-554 (Див. також атом, початок, тіло просте) Енергія - див діяльність Ентелехія - див дійсність Ефір (перше тіло) (aithfr) 133, 269-272, 274, 307, 325, 341-351, 428-429, 44Г> - 448, 499, 508-509 (див. також тіло) Явища (досвід, факти) (phai-nomeria) 271, 320, 329, 339, 352, 359-300, 307, 384, 408 
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ПРЕДМЕТНИЙ УКАЗАТЕЛЬ"
 1. Предметний покажчик
    Аксіома - нескінченності 168-170, 175, 180 - вибору 123, 168, 169, 176-178, 197, 206, 215 - виділення 123, 180 - безперервності 156 - об'єктивності 180 - рівності 203 - сводимости 168 - трансфинитное 203 - фундування 221 , 223 - числа 203 Абсолютна істина 98, 101 Аналітичність - логіки 102, 103, 107 - математики 52 Апріорність 42-61 - категорій 42-61 - логіки 102
 2. Сер. Філософська спадщина;. Антологія світової філософії (в 4-х томах), Том 3, 1972

 3. Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., Оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с., 2000
    Загальна частина курсу конституційного (державного) права зарубіжних країн, представлена у пропонованій читачеві книзі, спирається на світовий досвід розвитку демократичної державності, та ознайомлення з ним необхідно при вивченні не тільки зарубіжного, а й вітчизняного конституційного права. Підручник також принесе користь студентам, що вивчають загальну теорію держави і взагалі
 4. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
    «Атомна дипломатія» 98-99 «Атомний клуб» 99, Ш2 Аккультурация 48 Аналіз структурно-функціональний 253-254, 256-257 «Берлінська стіна» 21, 95, 144 Біхевіоризм 253-255, 257 «Великий простір» 66, 72, 74, 120, 223-225 Взаємопроникнення Моря і Суші 83 «Зовнішній півмісяць» 56, 59, 70 «Внутрішній півмісяць» 56, 59,92 Військово-стратегічний паритет 216 Вік етносу 167
 5. Предметні кваліфікаційні характеристики
    Це кафедральний і циклової документ (табл. 8.5.). Він дозволяє викладачам правильно визначати цілі до кожної теми занятті, її зміст, а навчаються (студентам, курсантам, слухачам) чітко розуміти, які знання вони повинні придбати з даної теми і який внесок буде внесений до виконання позицій загальної КХС, яка повинна стати їх власної характеристикою до моменту
 6. § 3. Чи можна виділити «предметне поле» естетичної реальності?
    «Предметним полем» назвемо сукупність тих естетичних категорій, без яких, з одного боку, немислима естетика, а з іншого боку відбувається опис чуттєвих переживань, властивих різним станам свідомості. У попередньому параграфі ми вже виділили чотири основні естетичні категорії, які, образно висловлюючись, представляють «вертикальну» складову «естетичної системи координат»
 7. 7. Договір довічного змісту з утриманням
    За договором довічного змісту з утриманням одержувач ренти - громадянин передає належні йому житловий будинок, квартиру, земельну ділянку чи іншу нерухомість у власність платника ренти, який зобов'язується здійснювати довічне утримання з утриманням громадянина та (або) вказаної ним третьої особи (осіб) (п. 1 ст. 601 ЦК). При розмежуванні довічної ренти від довічного
 8. Правила побудови формул логіки предикатів
    Нехай літери грецького алфавіту ф, (р, у, ... позначають довільні формули ЛП, Це означає, що на місце кожної з них слід підставляти формулу ЛП стільки разів, скільки є входжень даної літери. Правила побудови формул логіки предикатів Таблиця 2 січня Предметна константа і предметна змінна-терми ЛП. п-аргументної функціональна буква / 1, п> 0, супроводжувана л
 9. 3. Пожертвування
    (1. Пожертвою визнається дарування речі або права в об-- 2. Щеполезних цілях (п. 1 ст. 582 ЦК). I Таким чином, пожертва є різновидом дарування. Основну особливість пожертвування становить наявність в ньому умови про використання пожертвуваного майна за певним призначенням, яке становить обов'язок обдаровуваного і може контролюватися дарувальником (жертводавцем)
 10. Синтаксис логіки предикатів
    Алфавіт логіки предикатів Таблиця 1 січня Знаки для позначення предметних констант. а, Ь, с, ... 2 Знаки для позначення предметних змінних. х, У, ... 3 Знаки для позначення ^-місцевих предикатів, п> 0. г, 0і 4 Знаки для позначення л-місцевих функціональних символів, і> 0. f, g \ h \ 5 Знаки для позначення довільних термів. 6 Знаки для позначення кванторів спільності та існування. (*), (Ex)
 11. АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
    l E. 206 Ахматова А. 1, 59 Amira K. 206 Бажов С.І. 77 Berkenhoff H.A. 206 Бажутін Т.О. 198 Hanke L. 129, 134, 184 Байї Ж.С. 32-33, 117 Regan T. 206 Бакулін В.В. 183 Singer P. 206 Балуєв Б.П. 77 Washburn W.E. 147 Бань Гу 102-103 Абашидзе A. 151 Бартман Б. 165 АбельсX. 143 Батчер Д. 158 Авдєєва Л.Р. 79 Батюшков К.Н. 255-259 Авіценна 346 Бауер О. 282-283 Агафонов В. 206 БеляеваЛ.І. 314 Агранат Г.А.
 12. 4. Формування і природа методик
    «Методична діяльність», «методичне керівництво», «методист» - вирази, звичні для вуха і очі сучасної людини. Сьогодні пишуться методики в будь хоча б частково організованою практиці. Поняття методики не тільки стало звичним, але і в деякому роді стерлося. Цінності науки, мистецтва, філософії, методології, спеціального предмету вже давно котируються вище, ніж цінності
 13. 3J. Вимірювання ймовірностей в атомній фізиці
    У простому випадку, вивченому філософами, ймовірності вимірюються шляхом підрахунку відносних частот. Однак настільки ж поширені і непрямі методи вимірювання ймовірностей, тобто вимірювання, опосередковані теоретичними формулами. Хорошим прикладом служить тут вимірювання інтенсивності спектральних ліній як покажчиків, або об'ектіваторов, ймовірностей переходів. (Щодо поняття
 14. Кордон теорії та експерименту
    Будь-яка наукова теорія може контактувати з досвідом принаймні трьома способами: (а) перевіркою на фактуальную істинність допомогою досвіду (спостереження, вимірювання або експеримент); (Ь) використанням для планування та інтерпретації спостережень, намірів або експериментів; (с) застосуванням в практичних (непізнавальних) цілях, таких, як творення або руйнування чого-небудь. Ми звернемося до
 15. НЕОБХІДНІ ЗАУВАЖЕННЯ
    Написані Адептами алхімічні трактати, як старі, так і нові, вкрай важко, якщо взагалі можливі для перекладу. Звідси численні нарікання знавців і любителів алхімії з приводу кожного нового переказного видання на цю тему. Існує навіть думка (Е.Головін), згідно з яким переклади алхімічних праць безглузді, нічого не дадуть практикуючому і можуть бути використані лише для
 16. КАСТАЛІОН Себастьян
    КАСТАЛІОН Себастьян - народився в місцевості Аллоброж 104 1515 р., повинен зайняти гідне місце серед авторів ... Про нього говорять досить по-різному: одні 1? Го сильно засуджують, інші дуже добре про нього відгукуються. Він здобув повагу і дружбу Кальвіна під час свого перебування в Страсбурзі в 1540 і 1541 рр.. Він навіть кілька днів прожив у Кальвіна. (Іменно Кальвін забезпечив йому регентство в коллеже
 17. 2. Поняття "істина" в позитивній теоретичної метафізиці. Фактична інформативність аналітичних суджень метафізики з непорожніми суб'єктами
    У зв'язку з проблемою інформативності аналітичних суджень з непорожніми суб'єктами на перший план висувається питання про характер істини взагалі. Кант у своїй "Логіки" 68 схиляється до думки, що в пізнанні ми завжди маємо справу з формальної, кажучи сучасною мовою, когерентної істиною, згідно з якою деяке судження є істинним, тільки якщо воно не суперечить всім іншим судженням; в
 18. Клас (безліч)
    - Це сукупність предметів, які можна мислити разом на підставі задоволення ними небудь умов або ознаками. Класи можуть бути одиничними, тобто со-вартими тільки з одного елемента; кінцевими, що складаються з кінцевого числа елементів; нескінченними - елементи яких принципово не допускають перерахунку, наприклад, нескінченним класом є клас всіх парних чисел;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua