Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

7. Договір довічного змісту з утриманнямЗа договором довічного змісту з утриманням одержувач ренти - громадянин передає належні йому житловий будинок, квартиру, земельну ділянку чи іншу нерухомість у власність платника ренти, який зобов'язується здійснювати довічне утримання з утриманням громадянина і (або) вказаної ним третьої особи (осіб) (п. 1 ст. 601 ЦК).
При розмежуванні довічної ренти від довічного змісту з утриманням традиційно вказується на дві істотні відмінності. По-перше, предметом договору довічної ренти може бути будь-яке майно, тоді як предметом договору довічного змісту з утриманням може бути лише нерухомість. По-друге, в договорі довічної ренти допускається тільки грошова форма рентних платежів, а в договорі довічної ренти з утриманням рента представляється у формі забезпечення потреб одержувача ренти в житло, харчуванні, одязі, а якщо необхідно в силу стану його здоров'я - також і у догляді за ним. Договором може бути також передбачена оплата платником ренти та ритуальних послуг. Лише як виняток договором довічного змісту з утриманням може бути передбачена можливість заміни надання утримання в натурі виплатою протягом життя громадянина періодичних платежів у грошах (ст. 603 ЦК). Крім того, на відміну від договору довічної ренти в договорі довічного
змісту з утриманням загальний обсяг місячного утримання повинен бути не менше двох мінімальних розмірів оплати праці, встановлених законом (п. 2 ст. 602 ЦК).
Але основна ознака для розмежування розглянутих договорів полягає в особливому характері відносин між одержувачем ренти та особою, яка надає довічне утримання і утримання. Цей особливий характер обумовлений соціальною сутністю і призначенням договору довічного змісту з утриманням. Наприклад, необхідність у догляді може виникнути після укладення договору. Але як тільки вона виникає, то стає обов'язком платника ренти і повинна бути виконана з урахуванням обставин, що склалися і звичайно ставляться. Тому при вирішенні спору між сторонами про обсяг змісту, що надається або має надаватися громадянину, суд повинен керуватися принципами сумлінності та розумності (п. 3 ст. 602).
Знаходження громадянина на довічне утримання платника ренти, надає громадянину утримання, житло і догляд, припускає наявність між ними особисто-довірчих відносин. Внаслідок цього моральне насильство, кепське, образливе ставлення платника ренти до громадянина - одержувачу ренти, що знаходиться в матеріальній залежності від нього, має розглядатися як істотне порушення платником ренти своїх зобов'язань, що дає одержувачу ренти право вимагати повернення нерухомого майна, переданого в забезпечення довічного утримання, або виплати йому викупної ціни на умовах, встановлених законом (ст. 594 ЦК).
Інтрес громадянина-одержувача ренти гарантуються різними способами. По-перше, платник ренти - власник нерухомого майна, придбаного за цим договором, - вправі відчужувати, здавати в заставу або іншим способом обтяжувати таке майно тільки з попередньої згоди одержувача ренти (ст. 604 ЦК). Це - слідство не стільки довірчого характеру відносин сторін договору довічного змісту з утриманням, скільки наявності у громадянина-одержувача ренти заставного права на нерухоме майно (п. 1 ст. 587 ЦК). По-друге, платник ренти зобов'язаний вживати необхідних заходів для того, щоб в період надання довічного утримання утриманням використання зазначеного майна не призвело до зниження вартості цього майна.
У тих випадках, коли громадянинові-одержувачу ренти відповідно до умов розглянутого договору надає-
ся право на проживання у певному житловому приміщенні, воно володіє речове-правовим характером і зберігається при відчуженні житлової нерухомості у власність третьої особи. Якщо право користування житловим приміщенням буде надано громадянину в житловій нерухомості, переданої в ренту їм самим, то крім зазначеного речового права користування житловим приміщенням у нього в силу закону (п. 1 ст. 587 ЦК) також виникає і право застави (іпотеки), що є речове-правовим обтяженням житлової нерухомості, переданої в ренту.
До договору довічного змісту з утриманням застосовуються правила про довічну ренту, наприклад такі, як правила про терміни виплати грошової частини утриманні, про наслідки випадкової загибелі предмета ренти і т. д. (п. 2 ст. 601 ЦК).
Додаткова література
Ем BC Договір ренти / / Законодавство. 1999. № 5; Комаров А.С. Правові питання товарообмінних угод. М., 1994; Маковський А.Л. Дарування (глава 32) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996;
МорандьерЛ.Ж. Цивільне право Франції. Кн. 1. М., 1961. С. 252 - 254; кн. 3. С. 332-338;
Хохлов С.А. Мена (глава 31). Рента і довічне утримання з утриманням (глава 33) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Договір довічного змісту з утриманням "
 1. § 1. Поняття і види представництва
  договір довічного змісту з утриманням та ін Суб'єкти представництва. У відносинах представництва прийнято розрізняти трьох суб'єктів - подається, представника і третю особу, з яким у яку представляють виникає правовий зв'язок завдяки діям представника. У ролі акредитуючої може виступати будь-який суб'єкт цивільного права - юридична особа або громадянин незалежно від
 2. § 1. Поняття, числення та види строків
  договором дій, можливість примусового здійснення порушеного права і т.д. Моменти або періоди часу, настання або закінчення яких тягне певні правові наслідки, отримали в цивільному праві найменування термінів. Оскільки наступ (закінчення) термінів носить об'єктивний характер, тобто не залежить від волі суб'єктів цивільного права, строки належать до категорії
 3. § 3. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності
  договору, то протиправним визнається поведінка боржника, що порушує умови договору. Якщо ж в основі зобов'язання лежить одностороння угода, то протиправним буде поведінка боржника, що не відповідає умовам односторонньої угоди. Нарешті, у зобов'язаннях, що виникають зі складного юридичного складу, поведінка повинна відповідати всім елементам цього складного юридичного складу.
 4. 7. Особливості продажу житлових приміщень
  договору продажу будинку, квартири, частини житлового будинку або квартири, іншого житла, в якому проживають особи, що зберігають відповідно до закону право користування цим приміщенням після його придбання покупцем, є перелік цих осіб із зазначенням їхніх прав користування продаваним житловим приміщенням (п. 1 ст. 558 ЦК). У зазначений перелік включаються такі суб'єкти: 1. члени сім'ї колишнього
 5. 2. Поняття договору ренти
  договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на отримане майно періодично виплачувати одержувачу ренту у вигляді певної грошової суми або надання коштів на його утримання в іншій формі (п. 1 ст. 583 ЦК). За договором ренти допускається встановлення обов'язку
 6. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  договором житлового найму у громадянина виникає право власності на квартиру (до, яке він може здійснювати на свій розсуд. З особливостями виникнення і припинення інших, крім права власності, речових прав ми будемо знайомитися в міру їх вивчення. Нинішній перехідний період характеризується складним переплетінням самих різних способів набуття та припинення права
 7. § 1. Поняття зобов'язання. Поняття зобов'язального права
  договором, утриматися від здійснення яких-небудь дій, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язків. Поняття зобов'язального права. Правовий регламентації зобов'язань присвячені розділи III і IV ЦК РФ, що об'єднують більше 700 статей. Крім зазначеного, юридична нормування окремих видів зобов'язань здійснюється й іншими кодифікованими нормативними
 8. Глава 22 Припинення зобов'язань
  договорах. Це означає, що перелік юридичних фактів і складів, даний у главі 26 ГК РФ, не є вичерпним. Важливо лише, щоб такі підстави не суперечили загальним засадам і змісту цивільного законодавства (ст. 8 ЦК РФ). Однак у силу п. 2 ст. 407 ГК РФ припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін можливо лише в тому випадку, якщо це передбачено законом або
 9. Права обмеженого користування іншими недвижимостями
  договору (купівлі-продажу нерухомості під умовою довічного змісту з утриманням відповідно до п. 1 ст. 602 ЦК) або заповідального відмови (ч. 2 ст. 538 ЦК РРФСР 1964 р.). Зміст цього права визначено законом, а не договором або заповідальним відмовою Воно полягає в можливості проживання у житловому приміщенні, що належить іншій особі, тобто в обмеженому (цільовому) використанні
 10. 1. 3. Договори ренти та довічного змісту з утриманням
  довічного утримання з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua