Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Поняття договору рентиЗа договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на отримане майно періодично виплачувати одержувачу ренту у вигляді певної грошової суми або надання коштів на його утримання в іншій формі (п. 1 ст. 583 ЦК).
За договором ренти допускається встановлення обов'язку виплачувати ренту безстроково (постійна рента) або на термін життя одержувача ренти (довічна рента) (п. 2 ст. 583 ЦК).
Сторонами договору ренти є:
1. одержувач ренти (рентний кредитор) - особа, яка передає своє майно у власність іншої особи з метою отримання від останнього протягом тривалого періоду часу доходу (ренти);
2. платник ренти (рентний боржник) - особа, яка зобов'язана в обмін на отримане у власність майно виплачувати передавшему його особі протягом тривалого періоду часу дохід (ренту).
Одержувачами ренти в договорі довічної ренти та його різновиди - договорі довічного змісту з утриманням - в силу самої сутності цих договорів можуть бути тільки громадяни. У п. 1 ст. 589 ЦК зазначено, що одержувачами постійної ренти можуть бути тільки громадяни, а також некомерційні організації, якщо це не суперечить закону і відповідає цілям їх діяльності. Одержувач ренти може не збігатися з особою, яка передає майно під виплату ренти. Наприклад, довічна рента може бути встановлена одним громадянином на користь іншого громадянина або групи громадян (п. 1, 2 ст. 596 ЦК).
Платниками ренти (рентними боржниками) можуть бути будь-які громадяни і юридичні особи, причому як комерційні, так і некомерційні, зацікавлені у придбанні майна, пропонованого одержувачем ренти, і здатні виконати вимоги, що пред'являються законом до змісту договору ренти та забезпечення її виплати1. Така здатність є свій-
1 Див: Хохлов С.А. Рента і довічне утримання з утриманням / / Цивільний кодекс РФ. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. ОМ. Козир, А Л Маковського, С А Хохлова. М., 1996. С. 320.
Ством фактичного порядку і визначається в період укладання договору з конкретним суб'єктом. Разом з тим ця здатність може визначатися і юридичними критеріями (наприклад, у випадках, коли статутом юридичної особи заборонена можливість укладання договорів ренти)
Предмет договору ренти визначений у п 1 ст. 583 ЦК як "майно". Точно названий лише предмет договору ренти з умовою довічного змісту з утриманням, яким оголошено нерухоме майно (п. 1 ст. 601 ЦК).
За точному змісту п. 1 ст. 583 ГК одержувач ренти передає платнику ренти майно у власність Оскільки об'єктом права власності може бути тільки індивідуально-визначена річ, предметом договору ренти можуть бути речі (як рухомі, так і нерухомі), готівкові гроші та документарні цінні папери. Безготівкові гроші, які є за своєю природою не речами, а правами вимоги, "бездокументарні цінні папери", що є особливим способом фіксації прав, так само як і інші майнові права, не можуть бути об'єктами права власності, а відповідно, предметом договору ренти1. З цієї ж причини не можуть бути предметом договору ренти роботи, послуги, інформація, результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виключні права на них, нематеріальні блага.
Разом з тим немає теоретичних перешкод для закріплення в законодавстві можливості передачі під виплату ренти майнових прав, інформації, результатів інтелектуальної діяльності, у тому числі виключних прав на них, виконання робіт і надання послуг з цією ж метою . Як приклад можна привести норму з цивільного законодавства Японії, яка передбачає возможносгь ренти у формі довічного утримання громадянину, який пропрацював тривалий час на користь плательщіка2. Адже конструкція договору ренти може бути змодельована і без вказівки про те, що майно передається у власність платника ренти. Саме так, наприклад, вирішено питання в ст. 2367 Цивільного кодексу Квебека, в якій зазначено, що договором, що стверджують ренту, є договір, за яким одна особа зобов'язується безоплатно або в обмін на
1 Проблема можливості передачі під виплату ренти безготівкових грошей і бездокументарних цінних паперів требує! подальшого обговорення, так як в даний час теоретичні питання про поняття об'єкта права власності, про природу і сутність безготівкових грошей і бездокументарних цінних паперів явчяются предметом численних дискусій
"" См Сакае Вагацума, Тору Аріідзучі Цивільне право Японії Кн 2 М, 1983 С 122
відчуження капіталу на його користь здійснювати періодичні платежі іншій особі, одержувачу ренти, протягом певного срока1.
Відмінності в правовому режимі майна, яке може бути предметом договору ренти, зумовлюють особливості порядку передачі (відчуження) того чи іншого майна під виплату ренти. Так, оплатне відчуження під виплату ренти нерухомого майна потребують дотримання норм про порядок передачі нерухомого майна на виконання договору продажу нерухомості, передбачених у ст. 556 ГК; відчуження під виплату ренти цінних паперів вимагатиме дотримання приписів ст. 146 ГК про порядок передачі прав за цінним папером і т. д
Відповідно до ст 584 ЦК договір ренти підлягає нотаріальному посвідченню, а договір, який передбачає відчуження нерухомого майна під виплату ренти, підлягає також державній реєстрації рентну обтяження має реєструватися відповідно п 6 ст. 12 Закону про реєстрацію нерухомості як обтяження права власності в аркуші записи про інші обмеження згідно до п 59 Правил ведення Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з нім2.
Якщо сторони порушать вимоги про нотаріальне посвідчення договору ренти, такий договір буде вважатися недійсною угодою (п. 1 ст. 165, ст. 584 ЦК). Якщо ж договір про передачу під ренту нерухомого майна буде нотаріально посвідчений, але не підданий державної реєстрації, він буде вважатися в силу п. 3 ст. 433 ГК незаключенной угодою, оскільки ст. 584 ЦК не містить вказівки на його недійсність. Підвищені вимоги законодавця до оформлення договору ренти покликані максимально гарантувати інтереси одержувача ренти3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Поняття договору ренти "
 1. Конкретні способи захисту.
  Понятті і складових частинах збитків будуть розглянуті в розділі 27, присвяченій цивільно-правової відповідальності. Такий спосіб захисту цивільних прав, як компенсація моральної шкоди, полягає в покладанні на порушника обов'язки з виплати потерпілому грошової компенсації за фізичні або моральні страждання, які той відчуває у зв'язку з порушенням його прав. Застосування даного
 2. § 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань
  поняття застави, хоча смислове значення поняття застави у ЦК ширше, ніж у Законі про заставу. ГК уточнює, що заставодержатель має право на переважне задоволення своїх вимог "з вартості заставленого майна" кредитора або "особи, якій належить це майно (заставодавця)". Протягом багатьох років велася полеміка щодо того, чи є право застави речовим або
 3. 2. Основні розділи курсу цивільного права
  поняття і системи приватного і цивільного права, даються основні відомості про ціві-листической науці, джерелах цивільного права, зміст і системі курсу його вивчення. Розділ II. Цивільне правовідношення - включає виклад вчення про поняття, зміст і видах цивільних правовідносин, правове становище їх суб'єктів і об'єктів, а також про підстави їх виникнення, зміни та
 4. Передмова
  договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір підряду Глава 37. Договори будівельного підряду та підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт Глава 38.
 5. 1. Поняття і розвиток рентних відносин
  поняття постійної ренти, відоме сучасному російському законодавству, було відсутнє. У ДК РРФСР 1922 р., як і в інших актах цивільного законодавства того часу, договірні моделі, подібні договором ренти, були відсутні в силу причин ідеологічного порядку, які не допускали взагалі ніякого лихварства. Разом з тим вже в роки непу стали численними випадки укладання
 6. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 7. Адміністративні стягнення
  договорів та особливою необхідністю посилення адміністративної відповідальності законами РФ може бути встановлений штраф у більшому розмірі. Штраф може бути застосований за будь-яке адміністративне правона-рушення. При визначенні розміру штрафу слід керуватися не тільки Кодексом про адміністративні правопорушення, а й законом від 14 липня 1992 року "Про порядок перерахунку розміру штрафів,
 8. Адміністративний процес
  договору для обговорення. Директор перешкодив цьому, заявивши, що такий до-говір не потрібен. Чи можливо залучити директора до адміністративної відпові-дальності? Головний державний санітарний лікар області за порушення санітарно-гігієнічних правил утримання туалетів вагонів поїзда на-покладав на бригадира поїзда штраф у розмірі 40 руб. Чи має він на це право? Директор ДК, зайшовши в
 9. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., ст. 284 Так процедура оформлення попередження, виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 10. 2. Революція 1905-1907 рр..
  поняття «революція» можна розкрити так: революція - це відносно швидке, радикальне, насильницьку зміну політичної та соціальної структур, а також основних систем цінностей, які склалися в суспільстві. Тільки революції, на відміну від змов, бунтів, путчів, палацових переворотів, призводять до глобальної зламу старих підвалин. Події, що сталися в Росії протягом 12 років (з 1905 по 1917
© 2014-2022  ibib.ltd.ua