Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

Права обмеженого користування іншими недвижимостями



представлені в нашому законодавстві, по-перше, правами членів сім'ї власника житлового приміщення, передбаченими ст. 292 ГК. За цими громадянами безпосередньо закон визнає "право користування цим приміщенням на умовах, передбачених житловим законодавством". Таким чином, задоволення ними своїх житлових потреб тут не залежить від волі власника житла. По суті, це право обмеженого користування житлом власника також можна віднести до прав серви-тутного типу.
При цьому дане право користування зберігається за ними і при переході права власності на житло (наприклад, при продажу цього житла як предмета застави, котрий гарантував банку-ссудодателю погашення виданого ним власнику житла кредиту) (СР п . 1 ст. 558 ЦК). Отже, при відчуженні громадянином-власником свого житла без згоди спільно проживають з ним членів його сім'ї вони вправі продовжувати користування колишнім приміщенням на законній підставі і не можуть бути виселені з нього на вимогу нового власника. Більш того, при наявності в числі членів сім'ї такого власника неповнолітньої особи будь-яке відчуження житла взагалі допускається тільки з попередньої згоди органу опіки та піклування (п. 4 ст. 292 ЦК). Закон тут, по суті, обмежує власника нерухомості в праві розпорядження нею. Крім прямування такого "права користування житлом" за нерухомістю, характерного для речового права, воно захищається законом від усяких зазіхань будь-яких осіб, включаючи і самого власника житлового приміщення (п. 3 ст. 292 ЦК). Все це не залишає сумнівів у його речове-правовий характер (тим більше що норми про нього поміщені в гол. 18 ЦК, присвяченій речових прав на житлові приміщення)
По-друге, до них відноситься право довічного користування житловим приміщенням (житловим будинком, його частиною, квартирою і т. п.) чи іншим об'єктом нерухомості (земельною ділянкою, дачею і т. д.), яке виникає у громадян на підставі договору (купівлі-продажу нерухомості під умовою довічного змісту з утриманням відповідно до п. 1 ст. 602 ЦК) або заповідального відмови (ч. 2 ст. 538 ЦК РРФСР 1964 р.). Зміст цього права визначено законом, а не договором або заповідальним відмовою Воно полягає в можливості проживання у житловому приміщенні, що належить іншій особі, тобто в обмеженому (цільовому) використанні чужого нерухомого майна, і виключає для уповноваженої особи будь-які можливості розпорядження цим майном Дане право також зберігається за управомо-ченнимі особами (користувачами) незалежно від можливої згодом зміни власника нерухомості і користується абсолютним захистом, у тому числі і щодо власника. Сказане відноситься і до права довічного користування земельною ділянкою або іншим (крім житлового приміщення) об'єктом нерухомості.
Особливу групу обмежених речових прав складають речові права, що забезпечують належне виконання зобов'язань. До їх числа належать:
1. заставне право (у випадках, коли його об'єктом є річ, а не майнове право) 1;
2. право утримання (ст. 359 ЦК).
Об'єктом обох названих прав може бути як нерухоме, так і рухоме майно (речі), а в їх зміст входить можливість примусової реалізації відповідних речей крім волі їхніх власника, тобто припинення самого основного речового права - права власності. Обидві ці обставини не мають місця відносно інших видів обмежених речових прав. Названі особливості застави (і вельми близького до нього інституту утримання) зумовили давні, але не припиняються досі теоретичні суперечки про його речове-правової або зобов'язально-правовий пріроде2.
Як відомо, заставодержателю належить право задоволення своїх вимог з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами (п. 1 ст. 334 ЦК) Це право обтяжує предмет застави, слідуючи за ним незалежно від зміни його власника , більше того, що залишається власником заставодавець за загальним правилом має право розпоряджатися предметом застави тільки за згодою заставодержателя (п. 2 ст. 346 ЦК).
1Следует мати на увазі, що передбачена законом можливість застави не речей, а прав (п 1 ст 336 ЦК), в тому числі частки у праві власності на спільне майно, породжує не речові, а зобов'язальні правовідносини (наприклад, при заставі "бездокументарних цінних паперів", які не є речами)
2 Ср Шершеневич Г Ф Підручник російського громадянського права З 240 і слід, Хвостов В М Система римського права З 329 і слід У ГК РРФСР 1922 р правила про заставу бичі поміщені в розділ "Речове право" і лише ГК РРФСР 1964 р, який не знав категорії речових прав, став розглядати заставу виключно як спосіб забезпечення належного виконання зобов'язань
Він має право також захищати своє право від усяких зазіхань будь-яких осіб, включаючи і власника-заставодавця, від якого заставний кредитор за певних умов має право навіть витребувати закладене майно або домагатися усунення перешкод у здійсненні своїх прав (ст. 347 ЦК).
Все це говорить про речове-правову природу застави. Хоча він, подібно оренді, зазвичай виникає на підставі договору заставодавця та заставодержателя, зміст прав заставного кредитора визначається безпосередньо законом. Це одне з обмежених речових прав, що виникають на підставі договору з власником речі (відповідно до п. 3 ст. 334 ЦК застава може виникати і в силу обставин, прямо передбачених законом). Крім того, це речове право, послідовна реалізація якого веде до втрати власником свого права (у разі звернення стягнення на заставлене майно), що також не характерно для інших (обмежених) речових прав 1.
Близький до застави за своєю юридичною природою і такий спосіб забезпечення належного виконання зобов'язань, як утримання речі, следуемой передачі контрагенту за договором (ст. 359 ЦК). Права кредитора, який утримує у себе річ боржника до виконання останнім відповідних зобов'язань, аналогічні правам заставодержателя (ст. 360 ЦК). Вони також зберігаються при зміні власника речі і підлягають правовому захисту від втручання будь-яких третіх осіб, включаючи власника. Тому й право утримання являє собою обмежене речове право даної особи.
Слід зазначити, що і заставодержатель, і кредитор, що утримує річ боржника, володіють таким правом на чужу річ, яке дає їм можливість задовольнити свій майновий інтерес (в належному виконанні забезпеченого одним з цих способів основного зобов'язання) , використовуючи чужу річ навіть незалежно від волі власника, що також характерно для обмеженого речового права.
1Прімечательно, що вже ЦК РРФСР 1922 р. допускав в якості предмета застави речі, визначені родовими ознаками (ст 93), а також "боргові вимоги" і право забудови (ст 87) За загальним правилом ці види майна не можуть бути об'єктами речових прав, що також свідчить про особливості заставного права
« Попередня Наступна »
= Перейти до змістом підручника =
Інформація, релевантна "Права обмеженого користування іншими недвижимостями"
 1. § 3. Структурні особливості обмежених речових прав
  права власності до речових прав відносяться обмежені речові права, або права на чужу річ. Ці права характеризуються тим, що їх зміст спочатку обмежена будь-яким одним або декількома субправомочіямі, однойменними субправомочіям власника. Крім того, складові їх юридичні можливості якісно відрізняються від субправомочій, укладених у праві власності.
 2. § 3. Англо-американська система
  права, а потім, коли воно зупинилося у своєму розвитку, права справедливості (equity), яке склалося в результаті діяльності суду канцлера. Цей дуалізм схожий на дуалізм цивільного і преторського права в рамках римського приватного права. Потім до загального права і правом справедливості, які в сукупності утворили прецедентне право, додалося статутне право (statute law), що включає акти,
 3. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
  права, існують між людьми. У відносини можуть вступати як окремі громадяни, так і колективні утворення, які мають передбаченими законом ознаками. До числа таких утворень відносяться організації, іменовані юридичними особами, а також особливі суб'єкти цивільного права-держави, національно-державні та адміністративно-територіальні утворення. Поряд з терміном
 4. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  права для себе, а не для держави. Йдеться про юридичних осіб таких організаційно-правових форм, як державні та муніципальні унітарні підприємства та фінансуються власником (у нашому випадку - державою) установи. Через цих юридичних осіб, побічно, опосередковано в цивільному обороті бере участь і держава. Чинне законодавство закріплює принцип роздільної
 5. Основна специфіка правового режиму нерухомого майна
  права власності, інших речових (іпотека, сервітут і т. д.) і деяких зобов'язальних (оренда, довірче управління і т.д.) прав на нього відбуваються в особливому порядку, що вимагає дотримання письмової форми і обов'язковій державній реєстрації. Зазначений порядок народу сост. 131 ГК регулюється Законом РФ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" від
 6. § 1. Поняття та ознаки речового права
  права. Під речовим правом прийнято розуміти право, що забезпечує задоволення інтересів уповноваженої особи шляхом безпосереднього впливу на річ, яка перебуває у сфері його господарського панування. Речове право належить до числа категорій, які широко використовувалися в далеко (віддалені один від одного історичні епохи. Не став винятком і наш час. Живучість речового
 7. § 4. Здійснення права державної і муніципальної власності
  права державної і муніципальної власності - це, як правило, складні системні утворення, які існують і діють через розгалужену мережу своїх органів - адміністративно-управлінських, соціально-культурних, оперативно-господарських, хоча і не зводяться до них. Згідно із Законом про загальні принципи організації місцевого самоврядування, права власника щодо майна,
 8. Право власності громадських і релігійних організацій, благодійних та інших фондів, об'єднань юридичних осіб.
  права власності в одну класифікаційну рубрику пояснюється тим, що в законі всі вони віднесені до некомерційних організацій з витікаючими з цього наслідками. До того ж і сам законодавець досить чітко ще не визначився в питанні про те, чи існує родове поняття, під яке можна було б підвести всі зазначені види юридичних осіб як суб'єктів права власності. Так, в нині
 9. § 3. Сервітути
  права приватної власності на землю і залученням її в цивільний оборот система сервітутів буде ставати все більш розгалуженою. Уже й зараз на грунті відносин сусідства виникає чимало суперечок, які можуть кваліфікуватися як спори про визначення змісту і меж тих чи інших сервітутів. Ось тільки один приклад. Вікна садового будинку знаходяться в безпосередній близькості від кордону,
 10. § 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань
  права (вимоги), за винятком майна, вилученого з обороту, вимог, нерозривно пов'язаних з особою кредитора, зокрема, вимог про аліменти, про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, та інших прав, уступка яких іншій особі заборонена законом ". До складу майна, яке може бути використане в якості застави, включається по суті все те, що має або повинна
© 2014-2021  ibib.ltd.ua