Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура Україна / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Є. А . Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000 .-704с., 2000 - перейти до змісту підручника

3. Пожертвування(
1. Пожертвою визнається дарування речі або права в об--
2. щеполезних цілях (п. 1 ст. 582 ЦК). I
Таким чином, пожертва є різновидом дарування.
Основну особливість пожертвування становить наявність в ньому умови про використання пожертвуваного майна за певним призначенням, яке становить обов'язок обдаровуваного і може контролюватися дарувальником (жертводавцем) або його спадкоємцями (правонаступниками). Йдеться про дарування майна в загальнокорисних цілях, тобто в цілях, корисних або для суспільства в цілому , або для певної його частини (певного жертводавцем кола осіб). Наприклад, можлива безоплатна передача книг в загальнодоступну бібліотеку для їх використання всіма бажаючими або в університетську бібліотеку - для використання їх студентами і викладачами. Відсутність ус-
1 Див Маковський А Л Дарування (глава 32) / / Цивільний кодекс Російської Федерації Частина друга Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик З 308
ловия про певний призначення (цілі використання) яка перетворює ці відносини в звичайний договір дарування (п. 3 ст. 582 ЦК) 1.
Об'єктом пожертвувань може бути річ або майнове право (наприклад, вклад у банку або пакет "бездокументарних цінних паперів"), але не звільнення від обов'язку. Пожертвування може робитися на користь будь-яких суб'єктів цивільного права, в тому числі на користь громадян, а також різних установ - юридичних осіб, які не є (і що не стають) власниками свого майна. На прийняття пожертви не потрібно чийогось дозволу або згоди (п. 2 ст. 582 ЦК).
Виконання договору про пожертву зводиться до використання пожертвуваного майна в суворій відповідності до вказівок жертводавця. З цією метою, зокрема, юридична особа, яка прийняла пожертвування, повинне вести відокремлений облік всіх операцій з таким майном. Якщо внаслідок обставин, що змінилися його використання за вказаною жертводавцем призначенням стає неможливим, за згодою жертводавця, а в разі його смерті (або ліквідації) - за рішенням суду допускається встановлення іншої мети використання такого майна.
Порушення встановленого жертводавцем (або судом) призначення майна дає підставу жертводавці (або його спадкоємцям чи іншим правонаступникам) вимагати скасування пожертвування (п. 5 ст. 582 ЦК). Разом з тим пожертву не може бути скасоване з інших підстав , передбаченим законом для скасування дарування. Крім того, згідно з п. 6 ст. 582 ГК в цих відносинах виключається правонаступництво (як для жертводавця, так і для особи, на чию користь призначалося пожертву).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3. Пожертвування "
 1. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  пожертвування. Вибухнув тоді загальнонаціональний скандал отримав популярність як "Дело Фліка". У 1960-х рр.. англійська сатиричний журнал "Private Eye" зіграв головну роль у викритті системи корупційних угод, асоційованих з архітектором Джоном Пулсоном. Протягом 1990-х рр.. англійські газети "The Sunday Times", "Times" і "The Guardian" викрили протизаконні дії,
 2. 53. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
  пожертвувань організацій, підприємств і громадян. Суб'єктами інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України та іноземних держав, а також держави. Вони поділяються на інвесторів і учасників. Інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позикових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в
 3. 40. Операції банків з купівлі (продажу) валюти на міжбанківському валютному ринку
  пожертвувань. Покупку (продаж) іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку за дорученням клієнтів банки здійснюють на підставі заявки клієнта, а також документів, перелік яких встановлений НБУ в якості підстави для здійснення операцій з купівлі (продажу) іноземної валюти . Так, підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України при розрахунках з
 4. § 1. Власність і право власності
  пожертвування в доброчинний фонд, він здійснює розпорядження річчю . Значно складніше юридично кваліфікувати дії власника у відношенні речі, коли він знищує річ, що стала йому непотрібна, або викидає її коли річ за своїми властивостями розрахована на використання лише в одному акті виробництва або споживання. Якщо власник знищує річ або викидає її, то
 5. § 1. Суб'єкти та об'єкти права власності
  пожертв). Інша справа, що у віданні КПРС, крім партійної власності, перебувало чимало державного майна, яке підлягає поверненню відповідним державним органам та органам місцевого самоврядування, а також майна, приналежність якого ще має бути встановлена. У цій частині з Конституційним судом слід погодитися. Тому питання про долю майна КПРС,
 6. Право власності громадських і релігійних організацій, благодійних та інших фондів, об'єднань юридичних осіб.
  пожертвування; надходження від проведених відповідно до статуту лекцій, виставок, лотерей, аукціонів, спортивних та інших заходів; доходи від підприємницької діяльності; цивільно-правові угоди; зовнішньоекономічна діяльність; інші не заборонені законом надходження. Політичні партії, політичні рухи та громадські об'єднання, статути яких передбачають участь у
 7. § 13. Некомерційні організації
  пожертвування, праця добровольців , доходи від операцій з цінними паперами тощо). З урахуванням цього засновники не відповідають за зобов'язаннями створеного ними фонду, а фонд - за зобов'язаннями своїх засновників (абз. 2 п. 1 ст. 118 ЦК). Фонд може здійснювати будь угоди, що не суперечать законодавству Російської Федерації і статутом фонду. Для досягнення суспільно корисних цілей, визначених у
 8. 4. Громадські та релігійні організації (об'єднання)
  пожертвування і доходи від дозволеної законом та статутом підприємницької діяльності (видавничої, проведення виставок, лотерей та інших суспільно корисних заходів, продажу предметів символіки і т. п.). Громадські та релігійні організації володіють цільової правоздатністю, а їх участь у майновому обороті носить строго цільовий характер. Тому вони вправі здійснювати
 9. 5. Фонд
  пожертвувань (внесків). Фондом визнається не має членства організація, створена на основі добровільних майнових внесків засновників у соціально-культурних, благодійних, освітніх та інших суспільно корисних (некомерційних) цілях (п. 1: ст. 118 ГК; п. 1 ст. 7 Закону про некомерційні організації). Фонд є власником майна, переданого йому засновниками або
 10. 7. Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки)
  пожертвувань і стає об'єктом її власності. При цьому засновники (учасники) асоціації або союзу не набувають на це майно жодних прав (п. 3 ст. 48 ЦК). Закон не встановлює вимог до мінімального розміру майна такої некомерційної організації або до внеску її учасника. Майно асоціації (союзу) є її власністю і використовується нею виключно для досягнення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua