Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

5. ФондФонд відноситься до числа некомерційних організацій, які не є корпораціями, тобто не має членства. Фонди створюються для матеріального забезпечення соціально-культурної, благодійної, освітньої та інших суспільно корисних видів діяльності, а тому їх участь у цивільному обороті має строго цільовий характер, підлеглий основним цілям діяльності конкретного фонду. Необхідне для названих цілей майно акумулюється в них за допомогою добровільних пожертвувань (внесків).
Фондом визнається не має членства організація, створена на основі добровільних майнових внесків засновників у соціально-культурних, благодійних, освітніх та інших суспільно корисних (некомерційних) цілях (п. 1: ст. 118 ГК; п . 1 ст. 7 Закону про некомерційні організації).
Фонд є власником майна, переданого йому засновниками або іншими жертводавцями, які не купують ніяких прав на майно фонду (п. 3 ст. 48, п. 4 ст. 213 ЦК). Тим самим виключається і взаємна відповідальність за боргами фонду та його засновників.
Фонд створюється за рішенням його засновників, які стверджують його статут як єдиний установчий документ. У статуті фонду крім загальних для всіх юридичних осіб відомостей повинні також міститися відомості про цілі його діяльності, про органи фонду та їх компетенції, про порядок призначення та звільнення посадових осіб фонду (наприклад, за згодою або затвердження опікунської ради) та про долю майна фонду в разі його ліквідації. Закон обмежує можливості внесення змін до статуту фонду його виконавчими органами (бо в іншому випадку відкривається можливість зміни статусу фонду всупереч волі його засновників). Такі зміни можуть вноситися цими органами самостійно тільки у випадках, коли статут (затверджений засновниками фонду) прямо дозволяє це, а при відсутності таких вказівок - тільки за рішенням суду за наявності передбачених законом умов (п. 1 ст. 119 ЦК).
У якості засновників фондів можуть виступати як фізичні та юридичні особи (комерційні та некомерційні організації), так і публічно-правові образованія1. Засновник може бути і єдиним (одноосібним). Найважливішою обов'язком засновників є передача внеску в майно (статутний капітал) фонду (хоча вимоги до мінімального розміру такого внеску, як і до мінімального розміру його статутного капіталу (фонду), в законодавстві відсутні). Тому в ролі засновників фонду не можуть виступати особи, які тільки організовують його діяльність (а згодом зазвичай стають його керівниками (посадовими особами) і починають безконтрольно розпоряджатися зібраним у інших осіб майном, як це нерідко мало місце при створенні у нас перший благодійних фондів). Засновники фонду зазвичай не беруть участь у його діяльності і не зобов'язані це робити.
Разом з тим засновники та інші учасники фонду мають право і повинні контролювати дотримання цільового характеру використання отриманого фондом майна. З цією метою у фонді з числа його засновників (їх представників) або також інших авторитетних в громадській думці осіб повинен бути створений опікунську раду (п. 4 ст. 118 ГК; п. 3 ст. 7 Закону про некомерційні організації), який, будучи його волеобразующім органом, здійснює нагляд за всією діяльністю фонду та її виконавчих органів та посадових осіб. У фонді утворюються колегіальний (правління, рада тощо) і одноосібний (президент, голова і т. д.) виконавчі (волевиявлятися) органи, зазвичай призначаються або затверджуються засновниками або опікунською радою. При наявності зацікавленості керівника чи іншої посадової особи фонду в здійсненні угоди від його імені така угода підлягає попередньому схваленню опікунської ради фонду під страхом визнання її недійсною (ст. 27 Закону про некомерційні організації).
Як і громадська організація, фонд переслідує в своїй діяльності виключно суспільно корисні цілі і ні за яких умов не може розподіляти отримане майно між своїми учасниками (засновниками) або працівниками.
1 Засновниками благодійних фондів не вправі виступати публічно-правові утворення, а також їх унітарні підприємства та установи (ст. 8 Закону про благодійну діяльність та благодійні організації / / СЗ РФ. 1995. № 33. Ст . 3340), бо інше означало б нецільове використання громадського майна.
Тому він зобов'язаний законом до публічного ведення своїх майнових справ (абз. 2 п. 2 ст. 118 ГК; абз. 2 п. 2 ст. 7 Закону про некомерційні організації; п. 5 ст. 19 Закону про благодійну діяльність). Поряд із внесками засновників та іншими пожертвуваннями фонд має право використовувати для поповнення свого майна результати власної підприємницької діяльності. Остання, однак, зобов'язана безпосередньо служити досягненню цілей фонду і повністю відповідати їм. Мова, отже, може йти лише про тих же формах підприємництва, які дозволено здійснювати громадським організаціям. На аналогічних умовах фондам дозволено створювати господарські товариства чи брати участь в них. Благодійні фонди вправі створювати господарські товариства лише як "компаній однієї особи", будучи їх єдиними засновниками та учасниками (п. 4 ст. 12 Закону про благодійну діяльність). Для досягнення своїх статутних цілей фонди можуть створювати й інші некомерційні організації.
Фонди можуть реорганізовуватися за рішенням їх засновників та (або) призначеного ними опікунської ради за загальними правилами цивільного законодавства. Вони, однак, не можуть бути змінені на інші види юридичних осіб. Закон передбачає також особливий порядок ліквідації фондів. З метою запобігання можливих зловживань у використанні зібраного фондами майна, зокрема при їх самоліквідації, перелік підстав їх ліквідації передбачає закон, а не статут конкретного фонду, а сама ця ліквідація допускається лише за рішенням суду, а не в добровільному порядку (п. 2 ст . 119 ЦК; п. 2 ст. 18 Закону про некомерційні організації). При цьому залишок майна направляється на цілі, передбачені в статуті фонду або на благодійні цілі, а при неможливості його використання для цих цілей звертається в доход держави (п. 1 ст. 20 Закону про некомерційні організації). Таким чином, він ні за яких умов не може бути розподілений між засновниками (учасниками) або працівниками фонду. Фонд може бути оголошений банкрутом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Фонд "
 1. 1. Структура Капіталу банку
  фонди и резерви, Які прізначені для забезпечення фінансової стійкості, комерційної и господарської ДІЯЛЬНОСТІ, відшкодування можливіть збитків и знаходяться у вікорістанні банку ПРОТЯГ Усього періоду его Функціонування. У законі "Про банки та банківську діяльність" даються Такі визначення банківського Капіталу. Капітал банку - залишкова ВАРТІСТЬ актівів банку после Вирахування всех его
 2. 2. Організаційно-правові заходь охорони ТВАРИНИ світу
  фонду України забезпечується відповідно до цього Закону, Закону України "Про природно-Заповідний фонд України" (2456-12), других нормативно-правових АКТІВ. Рідкісні та Такі, что перебувають под ЗАГРОЗА знікнення в природніх умів на территории України, види тварин підлягають особлівій охороні и заносяться до Червоної книги України. Порядок и вимоги Щодо охорони, Використання и відтворення
 3. 5. Організація роботи кас перерахунку.
  Фондів України; 26 Кошти КЛІЄНТІВ банку Внесено клієнтами готівкою Видано готівкою Клієнтам 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України; 26 Кошти КЛІЄНТІВ банку 120 Кошти на підприємницька в Національному банку України Одержано з коррахунка на поповнення каси Видано в підзвіт Працівникам банку 3550 Аванси Працівникам банку на витрати з відрядження (А), 3551 Аванси Працівникам банку на господарські
 4. 1. Аналіз витрат на зоробітню плату
  фонду заробітної плати та іншімі статтей витрат, за Дотримання встановленного коштів, витрат по обслуговуванню Виробництво і управлінню; - обгрунтована калькуляція собівартості ПРОДУКЦІЇ, правильне складання звітної калькуляції; - перевірка Виконання планів по собівартості и виявленості резервів СКОРОЧЕННЯ витрат; - Виявлення результатів по собівартості ПРОДУКЦІЇ цехів и других Підрозділів підпр-ва.
 5. Поняття екологічного права України
  фонд, про охорону атмосферного повітря, а такоже Прийняті на їх Розвиток ПІДЗАКОННІ ї Нормативні акти. Запровадження економіко-правового механізму природокористування, про Що буде сказано пізніше, забезпечен жіттєздатність «ко-реневої системи» «екологічного дерева». Йдет про Механізм плати за Спеціальне Використання природніх ресурсів. Природоресурсового право Виступає як основа, что «утрімує»
 6. Державна політика України у галузіохороні довкілля.
  Фонду українського народу є обов'язком держави. ? Державна політика у сфере екології, як и будь якій іншій сфере винна базуватіся на стабільній Системі законодавства, АКТІВ, норматівів, альо ця система, особливо у Перехідний Период винна буті еластичний, тоб вміті Швидко реагуваті на Зміни навколішніх компонентів, вміті пристосовуватися до змін занадто складного середовища. І це є Дуже
 7. Список літератури
  фонд "; -" Про охорону атмосферного повітря "; -" Лісовий кодекс України "; -" Водній кодекс України "; - Костицький В «Екологічна криза и складові ее Подолання» Право Укрвїні 1998 - Пилипчук В.Р. «Екологія: погляд у майбутнє» Юридичний Вістник України 1997 - Дейченко Л. К. «Погляд у майбуття» «Борисов» 1998 - Чаусова Л. Система Принципів екологічного права «Право України» 1996 -
 8. 5. Міжнародне екологічне право и співробітніцтво України в екологічній сфере
  фонд та ін.); - доля у регіональніх природоохоронних заходах (Чорне море, Дунай, Карпати, Донбас та ін.); - доля у міжнародніх програмах ліквідації НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ аварії (проблеми відходів, перенесення ЗАБРУДНЕННЯ повітряними и водними потоками та ін.). беручи доля у міжнародному співробітніцтві, Україна отрімує допомог у Галузі охорони НАВКОЛИШНЬОГО природного середовища від
 9. Поняття и Особливості Принципів екологічного права
  фондом української нації нависла Серйозна загроза, пов'язана Зі станом довкілля, а екологічна Ситуація в державі у зв ' язку з ЦІМ может розглядатіся як кризово. На жаль, Трохи занедбав (а може й больше, чем Трохи) свою діяльність українська екологічна асоціація "Зелений світ", партія "зелених" України. Шірокопланову роботу веде Українська екологічна академія наук, альо ж ее Завдання є більш
 10. Поняття екологічного права України
  фонд, про охорону атмосферного повітря, а такоже Прийняті на їх Розвиток ПІДЗАКОННІ ї Нормативні акти. Запровадження економіко-правового механізму природокористування, про Що буде сказано пізніше, забезпечен жіттєздатність "кореневої системи" "екологічного дерева". йдет про Механізм плати за Спеціальне Використання природніх ресурсів. природоресурсового право Виступає як основа, що »утрімує" все
© 2014-2022  ibib.ltd.ua