Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

б. УстановаПодібно фондам, установи не відносяться до числа корпорацій. Установи - єдиний різновид некомерційних організацій, які не є власниками свого майна. Вони фінансуються їх засновниками-власниками, отримуючи в силу цього обмежене речове право на надане їм майно і достатньо вузькі можливості самостійного
участі в цивільних правовідносинах. Як і унітарні підприємства, вони, по суті, являють собою залишки колишньої економічної системи і в цій якості не властиві розвиненому товарному обігу. Проте небезпека їх участі в обороті для третіх осіб значно пом'якшується правилом про необмежену додаткової відповідальності власника-засновника за їх боргами. Тому закон зберіг дану конструкцію не тільки для публічних власників.
Установою визнається не має членства організація, со-I будівель і фінансована власником в якості суб'єкта обмеженого речового права під його додаткову відповідальність для здійснення управлінських, соціально-культурних та інших некомерційних функцій (п. 1 ст. 120 ЦК, п. 1 ст. 9 Закону про некомерційні організації).
До числа установ належать органи державної і муніципальної влади і управління, а також організації освіти, освіти і науки, охорони здоров'я, культури і спорту та ін (школи і вузи, наукові інститути, лікарні, музеї, бібліотеки і т. п.). Залежно від засновників вони можуть бути публічними (державними і муніципальними) і приватними (створеними юридичними або фізичними особами). Множинність різновидів установ робить необхідним регламентацію їх правового статусу не тільки законами, а й іншими правовими актами.
Установи створюються за рішенням відповідного власника (або уповноваженого ним органу) або кількох власників і діють на підставі затвердженого нею і зареєстрованого статуту або положення, а іноді - загального (типового або зразкового) положення про установи даного виду (наприклад, типового положення про ВНЗ, примірного положення про заснування юстиції з реєстрації прав на нерухомість) 1. У статуті установи власник визначає його завдання
1 Рішення власника про створення установи не є установчим документом (як помилково зазначено в п. 1 ст. 14 Закону про некомерційні організації, ототожнити установчі документи з документами, наданими для реєстрації некомерційної організації).
Не потрібно також укладення жодних договорів засновника із створеним ним установою (про що через непорозуміння говорить Закон про освіту в п. 6 і 12 ст. 39, п. 1 ст 41 і п. 5 ст 43), бо власник самостійно визначає умови використання свого майна.
І цілі діяльності (оскільки установа як некомерційна організація завжди має обмежену, цільову правоздатність). Власник-засновник призначає керівника установи як його одноосібного виконавчого органу. У деяких видах установ можуть створюватися колегіальні виконавчі органи (вчені та аналогічні їм поради).
Установа зазвичай фінансується власником за кошторисом, в якій строго фіксуються напрями витрачання і розмір виділених йому власником сум. У зв'язку з цим права установи на закріплене за ним майно власника носять обмежений характер і визначаються безпосередньо законом (ст. 296 ЦК), а відчуження або інше розпорядження даним майном без згоди власника неможливо (п. 1 ст. 298 ЦК). У силу цього участь установи у майновому обороті зазвичай відбувається у вельми вузьких межах. Статутом або положенням установі в рамках його спеціальної правоздатності може бути дозволено здійснення деяких видів діяльності, що приносить доходи (тобто підприємницької). Ці останні, як і придбане за їх рахунок майно, залишаються власністю засновника і надходять лише у самостійне розпорядження, а не у власність установи (п. 2 ст. 298 ЦК) 1. Як правило, мова йде про оплатне надання послуг, пов'язаних з основною (статутний) діяльністю установи (освітніх та науково-дослідних, культурних і виховних, медичних і спортивних і т. п.). Установа не має права сама створювати інші юридичні особи, бо це означало б незаконне розпорядження майном власника (якщо тільки мова не йде про доходи від дозволеної йому підприємницької діяльності та придбаному за рахунок цього майні, що одержує особливий правовий режим).
На відміну від всіх інших видів юридичних осіб установи відповідають перед своїми кредиторами не всім своїм майном, а тільки наявними у них грошовими коштами, за відсутності яких настає необмежена відповідальність їх власників-засновників (п. 2 ст . 120 ЦК; п. 2 ст. 9 Закону про некомерційні організації).
1 Установа ні за яких умов не може стати власником свого майна, що суперечило б суті цієї юридичної конструкції. Інший підхід (п. 7 ст. 39 Закону про освіту; п. 2 ст. 27 Закону про вищу і післявузівську професійну освіту) необгрунтовано розширює рамки участі установ в обороті (СР п. 2 ст 47 Закону про освіту) і одночасно звужує умови відповідальності їх засновників (п. 9 ст. 39 названого Закону), прямо перетворюючи установи на подобу "підприємств" (СР п. 4 ст. 47 названого Закону).
Тому вони не можуть бути оголошені банкрутами. Установа може бути реорганізовано, в тому числі перетворено в автономну некомерційну організацію чи до фонду, а також на господарське товариство (для державних і муніципальних установ це допускається лише в порядку, передбаченому законодавством про приватизацію) (п. 2 ст. 17 Закону про некомерційні організації). Ліквідація установи здійснюється за загальними правилами цивільного законодавства, причому залишок майна завжди надходить у власність засновника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " б. Установа "
 1. 3. Принципи виконавчої влади
  це загальні положення, ідеї, вимоги, які характеризують сутність управлінської діяль-ності. 1. Принцип народовладдя - народ здійснює свою владу непо-безпосередніх і через органи державної влади, однієї з гілок ко-торою є виконавча влада. 2. Принцип верховенства закону, ст. 15 ч. 2 Конституції РФ. 3. Принцип поділу і взаємодії влади. 4. Принцип
 2. 4. 1. по суб'єктах можна розділити на відносини між
  а) вищестоящими і нижчестоящими органами виконавчої вла-сти, їх називають вертикальні пр-ня. Наприклад, між главою адміні-страції області та району. б) відносини між рівнозначними, не підпорядкованими один одному, органами виконавчої влади - горизонтальні пр-ня. Наприклад, 2 міністерствами, 2 главами адміністрації. в) органами виконавчої влади і знаходяться в їх подчине-ванні
 3. 2. Суб'єкти адміністративного права можуть бути індивідуальні та колективні.
  Індивідуальні суб'єкти - громадяни РФ, іноземні громадяни та особи без громадянства. Колективні: 1) державні організації а) органи виконавчої влади б) державні підприємства, установи, організації та їх об'єднання в) структурні підрозділи органів виконавчої влади, на-ділені власною компетенцією 2) недержавні організації а) громадські об'єднання
 4. 1. Під державною службою розуміється
  професійна діяльність щодо забезпечення повноважень державних органів. Державна служба здійснюється тільки в державних органах. У державних установах і на підприємствах немає дер-жавної служби. Державна служба включає в себе: 1. Федеральну державну службу 2. Держ. службу суб'єктів РФ + Принципи державної. служби: 1. Верховенство КРФ і ФЗ над іншими
 5. Підприємства, установи як суб'єкти адміністративного права
  Підприємства, учр. явл. колективними суб'єктами АП. ПР-ку - це самостійно господарюючий суб'єкт, створений для пр-ва пр-ції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення заг. потреб-ності та отримання прибутку. Учр. виконує соц.-культ. або адм.-політичне життя. ф-ції. ПР-ку, учр. залежно від форм влас. справ. на: 1) держав. 2) муницип. 3) приватні 3) громадські 4) і
 6. Методи здійснення виконавчої влади
  1. Поняття і види адміністративно-правових методів. 2. Поняття адміністративного примусу. 3. Види адміністративного примусу. 1. Методи діяльності виконавчої влади - це способи здійснення управлінських функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За
 7. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 8. Держ. управління у соціально-культурній сфері
  1. Система органів і організація держ. управління освіти. 2. Система органів і організація державного управління в сфері соціального захисту населення. 1. Державне керівництво системою освіти осуществля-ється федеральними органами виконавчої влади та органами виконавчої влади суб'єктів федерації загальної та спеціальної компетенції: 1) Уряд РФ, ст. 114
 9. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
  1. Міліція і види її адм. д-ти. 2. Адм.-прав. регулювання в'їзду в РФ і виїзду громадян за гра-ніцу. 1. Н / а з-н "Про міліцію" від 18 квітня 91 р. Міліція підрозділяється на кримінальну і міліцію заг. безп. (Місцеву). Основними завданнями крим. міліції є: 1) попередження, припинення і розкриття злочинів, а також організація та здійснення розшуку осіб, які переховуються від органів доз-
 10. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Проблема держави, форми політичної влади, характер взаємини його з суспільством в цілому та окремими його складовими сьогодні знову в центрі наукових суперечок. Стосовно до Стародавньої Русі це проблема походження держави та її назви, а також статусу російських князів. У сучасній вітчизняній історіографії звернуто увагу на принципову відмінність і незалежність питань
© 2014-2022  ibib.ltd.ua