Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
В.А.Колосов, Н.С. Мироненко. Геополітика та політична географія: Підручник для вузів. - М.: Аспект Пресс, - 479 с, 2001 - перейти до змісту підручника

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

«Атомна дипломатія» 98-99

«Атомний клуб» 99, Ш2

Аккультурация 48

Аналіз структурно-функціональний 253-254, 256-257

«Берлінська стіна» 21, 95, 144

Біхевіоризм 253-255, 257

«Великий простір» 66, 72, 74, 120, 223-225

Взаємопроникнення Моря і Суші 83

«Зовнішній півмісяць» 56, 59, 70

«Внутрішній півмісяць» 56, 59,92

Військово-стратегічний паритет 216

Вік етносу 167

Гегемонія 117-118,208-209 американська 218

Географія гуманістична 253, 256-257,

270

«нова» політична 249, 257 -

259, 260, 263

політична 239-254, 256, 273,

275-276, 282-285, 289-290, 297 299, 311-312, 322 електоральна 252-253, 255, 259, 263, 266, 279-280, 284-287

Геополітика 9-10, 22-27, 29, 4041, 46, 54, 85, 87, 90, 123-125 ,

170-172, 230, 247, 258-259, 262 269-270, 283, 328, 371-372 «критична» 269-270 «Геополітична структура світу»

19, 51

геопросторі 19 Геоекономіка 21-22, 224 глокалізація 272 Держава

загального добробуту 415,

425 -426

федеративний демократичне

221-222 Межі

«природні» 302, 320

критичні 328-329, 332

фронтальні 305, 314, 328 Група «Геродота» 121 - 124 «Гуманітарна інтервенція» 22 «Два блоки - дві культури» 103 Деколонізація 184-187 Делімітація кордонів 301, 303 , 309,

346, 348-350, 363 Демаркація кордонів 301, 303, 346,

349-350, 363 Демократія со-громадська 273 Держава

велика 43-44,106

другого порядку 106 Децентралізація 326, 381, 384,

402, 429, 437, 445, 460, 463

Дискурс політичний 260, 266, 268-270, 273, 276

Доктрина Монро 49 Соколовського 99

Євразійство 156, 161-162

«Залізна завіса» 144

«Життєвий простір» (Lebens-raum) 38, 64, 83

Західництво 147-151

Ідеалізм в геополітиці 29

Ідентичність 243, 250, 258, 260 261, 271, 274-276, 282, 293-294, 301, 313-314, 317 -318, 321-326,

329-345, 347, 362-363, 369-372, 381, 385-386, 388-392, 402-405,

408-409, 429-430, 439, 447, 450,

458, 469

Ідеократія 159 Ідея національна 11

Іконографія 86-87, 251-252, 321, 323, 326

473

Предметний покажчик

Імперіалізм 83, 142 -143,177, 187 Імперія авторитарна 221 Евросоветская 75

Інтереси (національні, державні, коаліційні) 23-24 Інтернаціоналізм ліберальний 88 Іренологія 33

Картографія політична 260 Коаліції регіональні 446 - 447 «Континуум федералізму» 383-384,

398

Кодекс

геополітичний 26-27, 125-128, 130-133

геополітичний голлістський 131-132

глобальний геополітичний 126 -

131

неприєднання індійський 132 -

133

Колектив територіальний 258,

276, 285-286, 288-289, 316, 318,

338, 368, 389-391, 407 Консоціалізм 380, 395 «Континентальний блок» 69-70 Контроль інтегрований

над територією 90-92

над геопросторі 19 Концепція

«динамічного стримування» 97

«морської сили» 52

ізоляціонізму 89

місця 259, 261, 263

переважної держави 194 -

196

Космополітизм 12 Культурно-психологічний феномен геополітики 10 Ламаркізм 37

Ландшафт політичний 257, 332

Лімологія 301-302, 311, 313

Макіавеллізм 34 Максими Маккиндера 60 Маніхейство 123 месторазвітія 157

Світ

багатополюсний 217 тріполярний (трінарний) 98 уніполярний ПО «Світовий порядок» 19, 32-33 Світові гегемонії 208-209 Модель розвитку експортно-орієнтована 224 Мондиализм 121 Морська сила держави 50 Морфополітіка 42 «Москва-Третій Рим» 145-147 Мультикультуралізм 272-274 Націонал-більшовизм 120, 163 -

164

Націоналізм 247, 279, 311 -312,

314, 322-323, 344, 366-367, 372 Нація-держава (національне

держава) 321-322 Неоєвразійство 165, 167 Неозападнічество 169 -170 неоламаркізм 37 «Нові праві» 120-121, 74 Номос Землі 71-74 Округу спеціальні 444-445 Організації межкоммунального

співпраці 443 Паназіазізм 77 Панрегіоналізм 67-68 Панславізм 151-153 «Партизан Суші» 74 «пасіонарний поштовх» 167 Перетин ядерної риси 100 Підхід

контекстуальний 276, 278-281 центро-периферичний 27, 174 екологічний 253, 255-256

полемологии 33

Політика прикордонна 348, 351, 354, 356 стримування 104

Положення географічне 11, 37,

85, 359, 362

Поссібілізм 81 Постмодернізм 267, 270, 272

474

Предметний покажчик

Почвеннічество 12

Пояс перехідний 109 розділений 106, 109

Право націй на самовизначення 292, 295, 315-316, 321, 330, 369 370, 372, 376, 386-387

Представлення геополітичне

123

Претензії територіальні 330, 348, 350

Принцип «анаконди» 52, 95 , 169 позиційний 82

Простір 39 геополітичне 11,95 прикордонне 348, 354, 364-365 політико-географічне 242,

244, 252, 256, 260, 297

Протистояння Моря і Суші 49,

55, 73-74, 164-165 Процес цивілізаційний 81 Рівновага нове геополітичне

107

Розлом цивілізаційний 16-17 Район

геополітичний 253, 296-297 геостратегічний 297 політико-географічний 291, 294-295

Районування геополітичне 27 Розширення 45-46 Реалізм в геополітиці 29 Реальна політика (Realpolitik) 30,

88

Революціонери консервативні

120-121,164 Регіон

геополітичний 106-109

політичний 292, 295

транскордонний 326, 360-362 Регіоналізація 326, 361-362, 440,

448

Регіоналізм 257, 285, 383, 386, 409, 470

Реставрація Мейдзі 75

Римленд 90-93, 96, 109

Свобода переміщення 45-46 «Здвоєна модель Кондратьєва-Валлерстайна» 210-213

Сепаратизм 247, 258, 349 - 350,

366-367, 370-371 Ситуація прикордонна 307, 310,

325, 366-367 Слов'янофільство 147-150 Зміна світових порядків 209-210 Співпраця прикордонне

350-351, 356, 358-362 Соціал-дарвінізм 37 Спори територіальні 281, 296, 301, 304, 311, 366-367, 372, 374 375

Справедливість територіальна

386, 449

Середній ярус держав (буферні

держави) 59 Стратегії геоекономічні 216,

224

Сфера геостратегічна 104 Теорія доміно 96

інструменталістскіс 316, 445 примордіальний 248, 314 -

316, 321

природних середовищ Четвертого світу 196-197

Четвертого світу 5, 189-197 Територіальна монолітність 45 -

46

Територіальність 261, 268-270, 274-275, 312, 336, 387, 441

Територіально-політична організація суспільства (ТПОО) 241, 244, 247, 259, 272, 289 -290, 297,

379

Територіальні системи політичної могутності 154-156 Території-«ворота» 106, 110 -

Типологія народів 192-194

475

Предметний покажчик

Тип

колоніальної залежності 186 - 187

країн-метрополій 187-189

ТНК (транснаціональні компанії) 225

Топополітіка 41-42

Третій світ 96-97, 115, 268, 330, 380, 385, 395

«Третій шлях» 12,164

«Третє простір» 70

Уніполя глобальне 112

Фізіополітіка 42

фінляндізації 97

Опції кордонів 302, 304-305, 307, 314 , 318-319, 321-322, 325 ~

326, 328, 334-335, 346-347, 353, 363, 365, 372

Хартленд 54 , 56-62, 93, 95,105, 157 Хартлснд-рімлспд 90, 92-95, 97 «Холодна війна» 113.

Цивілізація 12-18, 328, 342, 368,

370-371 Цикли

Кондратьєва 203-206, 210-212

лідерства світових держав 199 -

203

світової політики 207 Експансія 22

Ентропія території 107 -109

Ера колонізації друге конкурентна 181 - 184 друге неконкурентна 180-181 першого конкурентна 178-180 першого неконкурентна 177-178

Ера Колумбова 53

Етногенез 166

Ефект

«багатого нахлібника» 433, 448 місця 287

«розмазування» (spill-over effect) 431, 433

сусідства 280, 287

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПРЕДМЕТНИЙ УКАЗАТЕЛЬ"
 1. 2. Цивільне законодавство
  предметний покажчик. М, 1996. С. 235-236. До основних способів систематизації (упорядкування) законодавства, застосовуваним і в цивільно-правовій сфері, відносяться інкорпорація, консолідація і кодифікація. Інкорпорація нормативних актів являє собою зведення раніше виданих актів у єдине джерело (збірник) без зміни їхнього змісту. Офіційна інкорпорація звичайно оформляється у вигляді
 2. 1. Поняття договору міжнародної купівлі-продажу
  предметний покажчик / За ред. ОМ. Козир, А. Л. Маковського, С. А. Хохлова. М., 1996. С. 285. По-друге, у випадках, коли питання, що відноситься до предмету регулювання Віденської конвенції, в ній прямо не дозволений і не може бути розв'язаний відповідно до її загальними принципами, застосовне право визначається за правилами міжнародного приватного права (колізійні норми). Наприклад, згідно з п. 1 ст. 166
 3. 2. Особливості договору міни
  предметний покажчик. М, 1996 С 299. збитки. Для відносин міни це означало б не завжди обгрунтоване залишення у такого продавця переданої йому в обмін речі контрагента. Тому ст. 571 ЦК надає право стороні договору міни, у якої третьою особою вилучено товар, вимагати від свого контрагента не тільки відшкодування відповідних збитків, а й повернення отриманого в обмін
 4. 1. Поняття договору дарування
  предметний покажчик М, 1996 С 302,314 2 Докладніше про це див там же З 302-304 'Безоплатне надання обдаровуваному майнових вигод в принципі можливо і в інших формах Наприклад, ще римському і дореволюційному російському праву був відомий такий спосіб дарування, як усунення за рахунок дарувальника обмежень права власності обдаровуваного (см Шершеневич Г Ф Підручник російського громадянського
 5. 3. Пожертвування
  предметний покажчик З 308 ловия про певний призначення (цілі використання) яка перетворює ці відносини в звичайний договір дарування (п. 3 ст. 582 ЦК) 1. Об'єктом пожертвувань може бути річ або майнове право (наприклад, вклад у банку або пакет "бездокументарних цінних паперів"), але не звільнення від обов'язку. Пожертвування може робитися на користь будь-яких суб'єктів цивільного права, в
 6. 2. Поняття договору ренти
  предметний покажчик / За ред. ОМ. Козир, А Л Маковського, С А Хохлова. М., 1996. С. 320. ством фактичного порядку і визначається в період укладання договору з конкретним суб'єктом. Разом з тим ця здатність може визначатися і юридичними критеріями (наприклад, у випадках, коли статутом юридичної особи заборонена можливість укладення договорів ренти) Предмет договору ренти визначений у п
 7. 4. Захист інтересів одержувача ренти
  предметний покажчик / За ред О М Козир, А Л Маковського, С А Хохлова З 328) 2 З урахуванням сказаного явно небеззаперечне думка У Н Литовкіна, який стверджує зворотне (см Коментар до Цивільного кодексу РФ, частині другій (постатейний). М, 1996 С 162) 3 Докладніше про це див Ем В С, Рогова Е З Указ соч З 13-15 У більшості правових систем закон, захищаючи інтереси рентного кредитора, обмежується
 8. 7. Договір довічного змісту з утриманням
  предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996; МорандьерЛ.Ж. Цивільне право Франції. Кн. 1. М., 1961. С. 252 - 254; кн. 3. С. 332-338; Хохлов С.А. Мена (глава 31). Рента і довічне утримання з утриманням (глава 33) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л.
 9. 4. Зміна, розірвання і припинення договору позички
  предметний покажчик / За ред. О.І Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996; МейерД.І. Російське громадянське право. У 2 ч. Ч 2 (по виправленому і доповненому 8-му виданню 1902 р.). М, 1997. С. 260-274; Тепле О.І., Глазирін В.В., Пугинський С.Б. Орендне підприємство (правове регулювання установи і діяльності). М., 1993; Шершеневич Г.Ф. Підручник російського громадянського права (з видання
 10. 1. Поняття франчайзингу
    предметний покажчик / За ред. ОМ. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. С. 551; Medicos D. Schuldrecht П. Besonderer Teil. 9. Aufl. Munchen, 1999. S. 293. лежнях посередності ". Разом з тим тут виникає проблема захисту інтересів споживача (услугополучателя), якому необхідно забезпечити отримання товарів або послуг такої ж якості, як і вироблених або надаваних початковим
© 2014-2022  ibib.ltd.ua