Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Поняття франчайзингуДоговір комерційної концесії (франчайзингу) - новий для нашого цивільного права 1. Досить широке поширення цього договору як у закордонній, так і у вітчизняній підприємницької практиці призвело до необхідності його прямого законодавчого закріплення (яке поки відсутня навіть у деяких розвинених правопорядках). Йдеться про оплатне придбання однією підприємцем (користувачем) у іншого підприємця, зазвичай - у комерційної організації зі сформованою, добре відомої споживачам діловою репутацією (правовласника), права на використання належних йому коштів індивідуалізації вироблених товарів, виконуваних робіт або послуг, а також охороняється комерційної інформації (ноу-хау) про технології відповідного виробництва та про надання консультаційної та іншої організаційної допомоги з тим, щоб товари та послуги користувача виступали на ринку в такому ж вигляді, як і аналогічні товари та послуги право-власника.
Таким чином, підприємець-користувач у відносинах зі своїми контрагентами-споживачами виступає під маскою правовласника, оформляючи результати своєї діяльності його атрибутикою, давно зарекомендувала себе на ринку відповідних товарів або послуг. Своїм клієнтам він намагається показати, що вони купують товар або отримують послугу, абсолютно тож-
1 Терміном "франчайзинг" ("франшиза") в середньовічній Франції позначалася куплена у короля привілей (право) здійснення певної діяльності . У сучасному розумінні франчайзинг, який розвинувся в минулому столітті в США, - отримане одним підприємцем у іншого дозвіл на комерційне використання комплексу належать останньому виняткових та інших прав. Для ГК законодавцем було прийнято достатньо умовне поняття "комерційна концесія" (у римському праві concessio - спеціальний дозвіл, який держава давала товариству) як найбільш відповідне за змістом англійському "franchising" (в початкових проектах ЦК, а також у Модельному ГК для країн СНД цей інститут іменувався "комплексної підприємницької ліцензією").
Дественную аналогічних результатів діяльності правооблада-теля, і по можливості навіть підкреслити, що цю послугу їм фактично надає сам правовласник. Насправді ж такий користувач, залишаючись незалежним учасником обороту, здійснює самостійну підприємницьку діяльність (хоч і під певним контролем первісного право-володаря).
Саме так, наприклад, у нас і в інших країнах виникли діють під вивіскою відомих компаній деякі підприємства громадського харчування (ресторани "Макдоналдс" і "Піца-Хат"), готельного господарства (готелі "Шератон" , "Хілтон", "Холідей-Інн"), інші підприємства сфери обслуговування, виробники багатьох користуються попитом споживчих товарів (взуття, одягу, побутової техніки і т. д.), нерідко складові тепер об'єднані відповідною "вивіскою" величезні міжнародні мережі виробників або услугодатель. Всі вони не є дочірніми компаніями або філіалами правообла-дателя, а діють під його вивіскою вітчизняними (національними) підприємцями. Франчайзинг стосується або виробництва і збуту товарів (Produkt Distribution Franchising), або надання послуг (Business Format Franchising). Зазвичай виділяють такі його різновиди, як виробничий франчайзинг, збутової франчайзинг і франчайзинг у сфері обслуговування, а іноді також і торговий франчайзінг1.
Такі відносини дуже вигідні їхнім учасникам. Початковий правовласник розширює межі свого впливу не тільки без яких би то не було додаткових витрат (на відкриття філій, створення спільних або дочірніх компаній і т. п.), а й отримує прибуток у вигляді плати від користувача, а також великі можливості контролю за його виробничо-комерційною діяльністю. Останній же виходить на сформований ринок у формі вже відомого, зарекомендував себе споживачам виробника або услугодателя, не несучи при цьому витрат на рекламу та інші маркетингові заходи, але використовуючи сформований стабільний попит на вироблені правовласником товари чи надані послуги. Тому франчайзинг характеризують як "вдалий союз розумної голови (правовласника) і при-
1 Див: Шмиттгофф Експорт: право і практика міжнародної торгівлі. М, 1993. С. 140; Авілов Г. Е. Комерційна концесія (гл. 54) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. ОМ. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. С. 551 ; Medicos D. Schuldrecht П. Besonderer Teil. 9. Aufl. Munchen, 1999. S. 293.
лежнях посередності ". Разом з тим тут виникає проблема захисту інтересів споживача (услугополучателя), якому необхідно забезпечити отримання товарів або послуг такої ж якості, як і вироблених або надаваних початковим правовласником. Споживач не повинен страждати від підміни (заміни) одного услугодателя іншим, що використовують чужу вивіску. Крім того, угоди учасників франчайзингу можуть містити й деякі умови, по суті, монополістичного характеру, прямо або побічно обмежують конкуренцію на ринках збуту відповідних товарів чи послуг1. Облік цих обставин складає основу законодавчого регулювання інституту франчайзингу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття франчайзингу "
 1. I. Введення. Основні інститути права інтелектуальної власності
  II. Історія розвитку права інтелектуальної власності А. Розвиток права інтелектуальної власності на національному рівні Б. Виникнення міжнародних стандартів та міжнародних організацій 1. Інтернаціоналізація права інтелектуальної власності 2. Дисбаланс інтересів країн, що експортують і імпортують об'єкти інтелектуальної власності У. Роль юриста,
 2. 2. Основні розділи курсу цивільного права
  поняття і системи приватного і цивільного права, даються основні відомості про ціві-листической науці, джерелах цивільного права, зміст і системі курсу його вивчення. Розділ II. Цивільне правовідношення - включає виклад вчення про поняття, зміст і видах цивільних правовідносин, правове становище їх суб'єктів і об'єктів, а також про підстави їх виникнення, зміни та
 3. 2. Система зобов'язального права
  поняття і види зобов'язань, підстави їх виникнення, способи виконання та припинення. В силу особливої важливості договору як головного, найбільш поширеного підстави виникнення зобов'язальних відносин сюди ж включаються і загальні положення про договір (його поняття і види, порядок укладання, зміни та розірвання і т. п.). Особлива частина зобов'язального права складається з
 4. 1. Поняття договору оренди підприємства
  франчайзингу (надання орендарю права користування виключними правами та іншими об'єктами інтелектуальної власності). Сказане означає, що до відносин, що виникають на основі договору оренди підприємства, застосовні в субсидіарної порядку норми про перерахованих вище договорах - позики, цесії і переведення боргу, комерційної концесії (франчайзингу). Перераховані норми повинні
 5. 1. 1. Поняття договору комерційної концесії (франчайзингу)
  франчайзингу)
 6. 2. Поняття договору комерційної концесії
  франчайзинг передбачає постійне технічне та консультаційне сприяння користувачу з боку право-володаря з метою забезпечення необхідної якості вироблених ним за договором (тобто під маскою правовласника) товарів, виконуваних робіт або послуг. Наш закон, однак, не вважає це умова обов'язковим, ставлячи його в залежність від розсуду сторін (п. 2 ст. 1031 ЦК).
 7. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТІВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспіту)
  Поняття, види та Особливості ° * структурами. 8. Основні положення Концепції адміністратівної реформи в Ук раїні. 9. Основні напрямки реформування адміністратівного права в Україні. 10. Дія адміністратівної норми в часі, в просторі та за колом ОСІБ. V Порядок Дії в Україні законодавства СРСР и міжнародніх дого їв-ворів. 11. Поняття, види та основні Тенденції сістематізації адміністра тивного
 8. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 9. Поняття, зміст і основні принципи виконавчої влади
  Поняття, зміст і основні принципи виконавчої
 10. 1. Поняття виконавчої влади, її зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная владу".
  Понять "державне управління" і "виконавчої-нительная
© 2014-2022  ibib.ltd.ua