Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Поняття договору комерційної концесіїЗа договором комерційної концесії одна сторона (право-володар) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс виключних прав, що належать правовласнику (п. 1 ст. 1027 ЦК).
За своєю юридичною природою даний договір є кон-сенсуального, оплатним, двостороннім.
Необхідно підкреслити, що даний договір може використовуватися виключно у сфері підприємницької діяльності, у зв'язку з чим його сторонами можуть бути лише комерційні організації та індивідуальні підприємці (п. 3 ст. 1027 ЦК). Це - один з небагатьох суто підприємницьких договорів. Тому до відносин між його учасниками застосовні спеціальні правила ЦК про зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності.
Предмет договору комерційної концесії становить, по-перше, комплекс виключних прав, закріплених за правовласником і индивидуализирующих або його (право на фірмове найменування або комерційне обозначеніе2), або також вироблені ним товари, виконувані роботи чи надані
1 Див, наприклад: Шмиттгофф Указ. соч. С. 140-142.
2 Комерційне позначення являє собою незареєстровану, але загальновідоме найменування підприємця чи результатів його діяльності, що охороняється без спеціальної реєстрації саме в силу його загальновідомості (ст. б-bis Паризької конвенції з охорони промислової власності), наприклад " Мерседес "або" Кока-кола ".
Послуги (право на товарний знак або знак обслуговування). Договором може бути передбачено надання користувачеві прав на використання інших об'єктів "інтелектуальної власності" - винаходів, промислових зразків, програм для ЕОМ і т. д. По-друге, предметом договору є можливість використання належної правоволодільцеві і охороняється їм комерційної інформації (ноу-хау) , що не підлягає будь-якої спеціальної державної реєстрації (ст. 139 ЦК), а також його ділової репутації і комерційного досвіду, в тому числі у вигляді різної документації з організації та ведення підприємницької діяльності.
По-третє, франчайзинг передбачає постійне технічне та консультаційне сприяння користувачу з боку право-володаря з метою забезпечення необхідної якості вироблених ним за договором (тобто під маскою правовласника) товарів, виконуваних робіт або послуг. Наш закон, однак, не вважає це умова обов'язковим, ставлячи його в залежність від розсуду сторін (п. 2 ст. 1031 ЦК). Обов'язковою складовою частиною предмета концесійного договору відповідно до п. 1 ст. 1031 ЦК є інструктаж користувача і його працівників з усіх питань, пов'язаних із здійсненням переданих йому правовласником прав.
Таким чином, у концесійному договорі можна виявити елементи ліцензійного договору (дозвіл на використання об'єктів виняткових прав), договору про надання відплати-них послуг (консультативне і технічне сприяння), договору простого товариства (співпраця при виконанні договору для досягнення загальних підприємницьких цілей) і навіть договору купівлі-продажу (придбання необхідної технічної і ділової документації). Разом з тим такий договір не містить елементів представництва, комісії або агентського договору, так як користувач завжди діє не тільки від свого імені і за свій рахунок, а й у своїх інтересах, здійснюючи самостійну підприємницьку деятельность1. Проте договір комерційної концесії (франчайзингу) не належить до змішаних (комплексних) договорів у сенсі п. 3 ст. 421 ГК. Не є і різновидом відомих цивільному праву
1 Як справедливо зауважив Г.Є. Авілов, якщо дистриб'ютор за агентською (або комісійною) договором одержує від виробника товарів винагороду за їх збут, то дистриб'ютор за договором комерційної концесії сам платить виробнику за можливість працювати під його фірмою (Авілов Г.Є. Указ. Соч. С. 554).
Договорів, на базі яких він развівался1. Відповідно до ЦК договір комерційної концесії являє собою цілком самостійний вид цивільно-правового договору (що виключає субсидіарне застосування до регульованих їм відносин будь-яких правил про перерахованих договорах).
Концесійний договір повинен бути укладений у письмовій формі під страхом нікчемності (п. 1 ст. 1028 ЦК). Крім того, він підлягає державній реєстрації в органі, який здійснив реєстрацію правовласника (як юридичної особи або в якості індивідуального підприємця). Якщо ж правооб-ладатель зареєстрований в іноземній державі, то концесійний договір, передбачуваний до виконання в Росії, необхідно зареєструвати в органі, який здійснив реєстрацію користувача (реєстрація договору в органі, який здійснив реєстрацію правовласника, в цьому випадку не потрібно). Необхідність такої реєстрації викликається використанням зареєстрованими раніше засобами індивідуалізації підприємців або вироблених ними товарів і послуг, що зачіпає інтереси інших учасників майнового обороту, перш за все споживачів.
За відсутності такої реєстрації укладений у письмовій формі концесійний договір не набуває сили у відносинах з третіми особами (абз. 3 п. 2 ст. 1028 ЦК), але пов'язує уклали його учасників (СР п. 3 ст. 433 ЦК). З одного боку, таке становище в інтересах споживачів позбавляє користувача можливості почати використання наданого йому комплексу виключних прав, а з іншого - дозволяє учасникам ще до реєстрації договору почати проведення необхідної підготовчої роботи (передачу документації, інструктаж працівників і т. д.) вже на основі визнаного укладеним договору.
1 Договір комерційної концесії нерідко розглядають як різновид ліцензійного договору (див.: Цивільне право. Частина 2. Зобов'язальне право / Под ред. В.В. Залеського. М., 1998. С. 578 (автор відповідної голови - Г.Є. Авілов); Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини другий (постатейний). Изд. 3-е / Под ред О.Н. Садикова. М, 1998. С. 616-617 (автор коментаря - Л.А. Трахтенгерц). Однак на відміну від останнього франчайзинг дає можливість використовувати не один певний об'єкт "інтелектуальної власності", а комплекс об'єктів виняткових, а також інших майнових прав. Крім того, в ліцензійних відносинах фактичний виробник або услугодатель (ліцензіат) завжди зобов'язаний так чи інакше інформувати про себе клієнтів-споживачів і не вправі цілком ховатися під фірмою правовласника (ліцензіара).
Оскільки предметом даного договору може стати дозвіл на використання деяких об'єктів виняткових прав, що підлягають державній реєстрації (охороняються патентним законодавством), тобто, по суті, ліцензійні відносини, стає необхідною також державна реєстрація концесійного договору в патентному відомстві під страхом визнання його нікчемним (абз. 4 п. 2 ст. 1028 ЦК, п. 2 ст. 13 Патентного закону, ст. 27 Закону про товарні знаки). За змістом закону мова йде про реєстрацію договору лише в частині використання відповідних об'єктів виняткових прав, тобто про видачу та оформленні відповідних ліцензій, включаючи їх реєстрацію та сплату встановлених зборів і сборов1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2 . Поняття договору комерційної концесії "
 1. 1. 1. Поняття договору комерційної концесії (франчайзингу)
  договору комерційної концесії
 2. Зміст
  поняття і види 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції 77. Порівняльна реклама 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці 80. Санкції за недобросовісну
 3. § 1. Поняття зобов'язання. Поняття зобов'язального права
  поняття зобов'язання і підстави його виникнення, що встановлюють правила про виконання і забезпечення виконання зобов'язань , суб'єктах зобов'язань, відповідальності за їх невиконання або неналежне виконання, а також підстави та порядок припинення зобов'язань. В систему зобов'язального права крім загальної включається і особлива частина, що складається з інститутів, що регламентують
 4. 5. Проблема "підприємницького "права
  поняття," усувають "традиційні цивільно-правові конструкції:" хозорган "замість юридичної особи (тобто господарська організація держави, що знаходиться під його повним контролем і позбавлена власних майнових інтересів)," господарський "(або" плановий ") договір, учасникам якого майже нічого не треба було погоджувати, бо всі основні параметри такого" договору "спускалися їм
 5. 2. Основні розділи курсу цивільного права
  поняття і системи приватного і цивільного права, даються основні відомості про ціві-листической науці, джерелах цивільного права, зміст і системі курсу його вивчення. Розділ II. Цивільне правовідношення - включає виклад вчення про поняття, зміст і видах цивільних правовідносин, правове становище їх суб'єктів і об'єктів, а також про підстави їх виникнення, зміни та
 6. Передмова
  договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір підряду Глава 37. Договори будівельного підряду та підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт Глава 38.
 7. 2. Система зобов'язального права
  поняття і види зобов'язань, підстави їх виникнення, способи виконання та припинення. В силу особливої важливості договору як головного, найбільш поширеного підстави виникнення зобов'язальних відносин сюди ж включаються і загальні положення про договір (його поняття і види, порядок укладання, зміни та розірвання і т. п.). Особлива частина зобов'язального права складається з
 8. 1. Поняття договору оренди підприємства
  договором оренди підприємства в цілому як майнового комплексу, що використовується для здійснення підприємницької діяльності, орендодавець зобов'язується надати орендарю за плату в тимчасове володіння і користування земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання та інші входять до складу підприємства основні засоби, передати в порядку, на умовах і в межах, визначених
 9. 1. Поняття франчайзингу
  поняття "комерційна концесія" (у римському праві concessio - спеціальне дозвіл, який держава давала товариству) як найбільш відповідне за змістом англійському "franchising" (в початкових проектах ЦК, а також у Модельному ГК для країн СНД цей інститут іменувався "комплексної підприємницької ліцензією"). дественную аналогічних результатів діяльності правооблада-теля, і
 10. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
© 2014-2021  ibib.ltd.ua