Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Система зобов'язального праваЯк сукупність цивільно-правових норм, що регулюють майновий оборот, зобов'язальне право становить певну систему цивільно-правових інститутів, яка відображатиме як загальні категорії, службовці цивільно-правовому оформленню всякого товарообміну, так і його різні , конкретні цивільно-правові форми. Відповідно цьому воно підрозділяється на Загальну і Особливу частини
Загальна частина зобов'язального права складається із загальних для всіх зобов'язань положень, що охоплюють поняття і види зобов'язань, підстави їх виникнення, способи виконання та припинення. В силу особливої важливості договору як головного, найбільш поширеного підстави виникнення зобов'язальних відносин сюди ж включаються і загальні положення про договір (його поняття і види, порядок укладання, зміни та розірвання і т. п.).
Особлива частина зобов'язального права складається з інститутів, що охоплюють норми про окремі однотипних різновидах (групах) зобов'язань. До них відносяться:
1. зобов'язання з передачі майна у власність або в інше речове право: купівля-продаж у всіх її різновидах (роздрібна купівля-продаж, купівля-продаж нерухомості, поставка, контрактація, постачання енергоресурсами через приєднану мережу), а також міна, дарування і рента;
2. зобов'язання з передачі майна у користування: оренда (майновий найм), лізинг (фінансова оренда) і позика (безоплатне користування майном), а також наймання житлових приміщень у всіх його різновидах;
3. зобов'язання щодо виконання робіт: підряд і будівельний підряд, а також підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт;
4. зобов'язання з використання виключних прав і ноу-хау (об'єктів "інтелектуальної" і "промислової власності"): виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, а також зобов'язання, що виникають на основі ліцензійних договорів про використання винаходів та інших об'єктів "промислової власності ", договорів про передачу" ноу-хау ", авторських договорів та договорів комерційної концесії (франчайзингу);
5. зобов'язання з надання послуг: оплатне надання консультаційних, інформаційних, навчальних та інших спеціальних послуг, перевезення і транспортна експедиція, зберігання, юридичні послуги (доручення, комісія та агентські відносини) і довірче управління майном, а також різні фінансові послуги (страхування, позика і кредит , фінансування під відступлення грошової вимоги (факторинг), банківські послуги щодо прийняття вкладу, відкриття та ведення банківських рахунків та здійснення безготівкових розрахунків);
6. зобов'язання з багатосторонніх угод: просте товариство (спільна діяльність) і зобов'язання, що виникають на основі установчого договору про створення юридичної особи;
7. зобов'язання з односторонніх дій: дії в чужому інтересі без доручення, публічна обіцянка нагороди і публічний конкурс1;
8. позадоговірні (правоохоронні) зобов'язання, що виникають у зв'язку з заподіянням шкоди або з марна збагаченням.
Неважко бачити, що в основі даної систематики лежить традиційне для пандектній системи цивільного права розподіл зобов'язань на договірні і позадоговірні, а договірних зобов'язань - на зобов'язання з передачі майна у власність або у користування, на зобов'язання з виробництва робіт і з надання послуг, доповнене зобов'язаннями по реалізації результатів творчої діяльності (не відомими класичному приватному праву). Однак на відміну від традиційної систематики, яка прагнула запропонувати закритий, вичерпний перелік (numerus clausus) зобов'язань, дана система не виключає появи нових різновидів зобов'язань, а також існування змішаних (комплексних) договірних зобов'язань. Вона покликана дати лише приблизний, загальний перелік зобов'язань, показавши їх основні різновиди (типи і види).
Законодавча регламентація зобов'язального права в основному слід зазначеної систематиці. Так, в першій частині ГК відособлена в якості самостійного розділу III "Загальна частина зобов'язального права", яка в свою чергу ділиться на підрозділ 1 "Загальні положення про зобов'язання" і підрозділ 2 "Загальні положення про договір". Наступний за нею розділ IV "Окремі види зобов'язань", що включає норми про всі названих вище різновидах зобов'язань, охоплює Особливу частину зобов'язального права. Він є найбільшим за обсягом розділом ГК, складаючи всю його другу частину.
Відповідно з даною системою будується і виклад зобов'язального права в другій частини курса цивільного права. Разом з тим, враховуючи дидактичну спрямованість курсу, що підлягає вивченню матеріал Особливої частини зобов'язального права в окремих випадках розділяється тут трохи інакше. Наприклад, з точки зору складності підлягає вивченню матеріалу і його важливості для майнового обороту доцільним стає виділення розділу про зобов'язання з надання фінансових послуг і, навпаки, об'єднання в одному розділі викладу зобов'язань з односторонніх і з алеаторних угод.
1 За традицією слідом за названими зобов'язаннями розглядаються відносини, що виникають у зв'язку з організацією та проведенням ігор і парі, т е. з укладенням та виконанням алеаторних (ризикових) угод, які не завжди зізнаються законом (ст 1062-1063 ЦК) і тим самим не завжди породжують цивільно-правові зобов'язання
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Система зобов'язального права"
 1. 1. Система зобов'язань
  системою зобов'язального права зобов'язання поділяються за різними групами (видами), тобто систематизуються. В основі їх загальноприйнятої систематизації, закріпленої ще в Інституціях Гая, лежить розподіл більшості зобов'язань за підставами виникнення на дві великі групи: договірні і позадоговірні. Так, зобов'язання, які породжують акти публічної влади, існують потім як
 2. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають з біржових угод, звані «біржовим арбітражем». За своєю природою це третейські суди, що вирішують спори з особливих
 3. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  системі процесуального права. Особисті позови спрямовані на захист власних інтересів позивача, коли він сам є учасником спірного матеріального правовідносини і безпосереднім вигодонабувачем за судовим рішенням. Особисті позови - основа розгляду значного числа віднесених до підвідомчості арбітражних судів справ, наприклад позови учасників зобов'язальних правовідносин,
 4. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  системі будівництва оновлених Збройних Сил Російської Федерації є найважливішим інститутом, який встановлює та регулює правовідносини військовослужбовця з державою. У зв'язку з тим, що оборона і безпека віднесені Конституцією до ведення РФ (п. «м» ст. 71) і військова служба є видом федеральної державної служби, можна сказати, що безпосередньо ці правовідносини
 5. 3 . Поняття і система цивільного законодавства.
  Системою цивільного права слід розуміти його структуру, розглянуту в її внутрішньому розчленуванні на окремі інститути і в єдності цих інститутів, що об'єднуються у відповідні підгалузі. При цьому інститут системи громадянського права розуміється як група норм, що регулюють певні питання (краще - аспекти) цивільних правовідносин (наприклад, інститут купівлі-продажу), а
 6. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Системи, виключивши з меж правового регулювання сімейні відносини, але передбачивши розділи, присвячені авторському і винахідницькому праву; 2) розділ другий називався "Право власності", а не "Речове право", як раніше, що відображало тенденцію до скорочення числа речових прав. Серед видів власності не згадувалася приватна власність; 3) значно розширений перелік зобов'язань. В
 7. 74. Момент виникнення права власності у набувача.
  Системам приватного права відомі так звані "речові договори", суть яких полягає саме у передачі право власності від власника до інших осіб. Такі договори характеризуються відсутністю вказівки на підставу передачі права власності на річ, тобто є за своїм характером абстрактними угодами. Проте українському цивільному праву такі договори у вигляді загального правила
 8. ПЕРЕДМОВА
  систем та обігом до російського дореволюційного досвіду регулювання відповідних відносин. Це дає можливість усвідомити істота і призначення даного явища, проаналізувати різні варіанти вирішення того чи іншого питання в цивільному законодавстві різних держав. Тому при аналізі структурних елементів окремих видів суб'єктивних цивільних прав автор використовує не
 9. § 2. Складові елементи права власності
  систем та історичних періодів дозволяє виявити основні способи такого роду обмежень. Спочатку в якості законних обмежень власника в здійсненні його права розглядалися легальні сервітути. У римському праві допускалося обмеження у здійсненні права власності на земельну ділянку на користь власника сусідньої ділянки, якщо нормальне використання останнім своєї
 10. § 3. Структурні особливості обмежених речових прав
  системам 41; в перетвореному вигляді вони переходять в сучасні законодавства, поповнившись новими різновидами. У римському праві до обмежених речових прав ставилися сервітути, суперфіцій, емфітевзис, застава та іпотека. Західноєвропейські правові системи з плином часу піддали значних змін римські конструкції прав на чужу річ, зберігаючи, однак, загальну спрямованість
© 2014-2021  ibib.ltd.ua