Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

3. Основні тенденції розвитку зобов'язального праваЗобов'язальне право характеризується деякими загальними напрямами свого розвитку. Насамперед, панівне місце в ньому займає договірне право, що регулює нормальні економічні відносини обміну. Позадоговірні (правоохоронні) зобов'язання, особливо деліктні, навпаки, є формою цивільно-правової відповідальності за майнові правопорушення, складають у цілому виняткові ситуації, і в цій якості відокремлюються від звичайних (договірних) зобов'язань.
Разом з тим обидві ці сфери зобов'язального права характеризуються посиленням правового захисту інтересів добросовісних учасників цивільного обороту. У договірному праві цьому, наприклад, служать багато правила про порядок укладання договорів, спеціальні правила про захист інтересів громадян-споживачів, антимонопольні обмеження і заборону недобросовісної конкуренції і т. д., а в деліктному праві - відповідальність незалежно від вини правопорушника, відшкодування моральної шкоди та ін
Договірне право як провідна частина зобов'язального права розвивається у зв'язку з розвитком і ускладненням самого обороту. Тут простежується диференціація зобов'язань у сфері підприємницької діяльності та звичайних, загальногромадянських зобов'язань, серед яких виділяються договірні зобов'язання за участю громадян-споживачів. Розвиток відносин обміну посилює різноманіття і ускладнює систему цивільно-правових договірних зобов'язань, тягне її все більш ретельну внутрішню диференціацію (складалася на основі традиційних, класичних типів і видів договорів), поява комплексних (змішаних) і нетипових договірних взаємозв'язків. Воно викликає також певне відокремлення зобов'язань по галузях економічної (господарської) діяльності (торгівля, будівництво, транспорт, житлова сфера, страхове, банківське обслуговування тощо), де норми про цивільно-правових договорах і виникаючих на їх основі зобов'язаннях нерідко складають " ядро "відповідного комплексного законодавства (іноді неточно званого" торговим "," транспортним "," банківським "," житловим "і тому подібним" правом ").
При цьому можна говорити про все більшу комерціалізації сучасного договірного права, посилюється вплив підприємницьких (комерційних) зобов'язань на весь цивільний обррот. Про це свідчить і все більш значний вплив на нього правил про договірні зобов'язання, що оформляють зовнішньоекономічний товарообмін, а також відоме посилення ролі торгових звичаїв, у тому числі звичаїв міжнародного комерційного (підприємницького) обігу.
Все це, однак, не веде до розчленування або розпаду єдиної в своїй основі цивільного обороту. Навпаки, в регламентації постійно ускладнюються і видозмінюються відносин товарообміну посилюється роль єдиних загальних норм зобов'язального права, що дозволяють, зокрема, відповідати і на запити нової практики обороту. Більш того, виділяються єдині для всіх сфер цивільного обороту види зобов'язань, наприклад грошові зобов'язання, що виникають у діяльності всіх його учасників.
Ряд загальних тенденцій властивий і законодавству про зобов'язання, особливо договірних. Тут в першу чергу слід назвати тенденцію уніфікації договірного права, головним чином у сфері професійного підприємницького обороту, реалізується у формі створення уніфікованих загальних інститутів, одноманітно регулюючих товарообмін незалежно від національної (державної) приналежності його учасників. Такі інститути закріплюються в ряді спеціальних міжнародних конвенцій, в однакових нормативних та рекомендаційних актах, в уніфікації торговельних звичаїв, що покликане полегшити та вдосконалити відрізняється найбільшим динамізмом міжнародний комерційний (підприємницький) оборот.
Дана обставина робить великий вплив і на розвиток внутрішнього (національного) договірного права, що дозволяє говорити про посилення його інтернаціоналізації. Саме під її впливом в національному законодавстві з'являються правила про багатьох нових видах договорів, таких, наприклад, як лізинг (фінансова оренда), факторинг (фінансування під відступлення грошової вимоги), франчайзинг (комерційна концесія) та ін, про деякі нові способи забезпечення належного виконання договірних зобов'язань (банківська гарантія), удосконалюються правила про порядок укладання договорів і т. д. Названі тенденції активно проявляються у розвитку законодавства про договори не тільки в Росії, але і в інших країнах-членах СНД, сприяючи формуванню між ними "єдиного правового простору "насамперед у сфері товарообміну, тобто цивільного обороту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Основні тенденції розвитку зобов'язального права "
 1. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  основні права і обов'язки суб'єктів правовідносин або посилання, нечітко регламентують правомочні акти; - враховуючи многосуб'ектной правовідносин, договори повинні бути багатоваріантних; представляється доцільним розробити такі види (форми) договорів, що встановлюють різні рівні правовідносин (залежно від значущості в системі категорії суб'єкта), певні
 2. 3. Поняття і система цивільного законодавства.
  Основних систем цивільного (приватного) права - інституційної, що включає в себе такі інститути як особи, речі, способи придбання речей, і пандектнойу що складається з таких частин: загальні положення, речове право, зобов'язальне право, сімейне право, спадкове право, - то тепер ні тієї, ні іншої системи в чистому вигляді не існує. Хоча деякі цивільні кодекси, склепіння, уложення і
 3. Список використаної літератури
  розвитку права і зміцнення соціалістичної законності. Мінськ, 1990. Вип. 4. Крашенинников Є.А. Зміст відносних суб'єктивних прав / / Проблеми підвищення якості та ефективності правової діяльності. Омськ, 1990. Крашеніініков Е.А., Лісова Т.Н. Питання теорії суб'єктивних прав / / Філософські проблеми суб'єктивного права. Ярославль, 1990. Крашенинников Є.А. Охоронюваний законом інтерес і
 4. § 1. Основні цивільно-правові системи сучасності
  основних закономірностей здійснюваного в них цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Цивільно-правова система, як поняття, похідна від правової системи в широкому сенсі цього слова. Поняття про правову систему є одним з ключових у теорії права. Зазвичай виділяються наступні правові системи-романо-германська, або континентальна, англо-американська, або система
 5. § 4. Наука цивільного права
  основним інтересам ще не «задавленого" громадянського суспільства. Та обставина, що він діяв до 1962-1964 рр.., Свідчить, по-перше, про те, що повністю зруйнувати громадянське суспільство неможливо, а по-друге, про неминучу наступності загальнолюдських цінностей. Заслугою радянських вчених-цивілістів стало те, що вони залишалися прихильниками глибокого проникнення в суть
 6. 4. Система приватного права в зарубіжних правопорядках
  основному на базі її германської гілки, традиційно розвивалося російське приватне право). Згодом ця система була рецепірованного (запозичена) США, Канадою, Австралією і низкою інших англомовних країн Нині і в англо-американському правопорядок фактично проводиться різниця між приватним і публічним правом, у тому числі в силу процесу відомого зближення його з континентальним
 7. 2. Поняття і предмет цивілістичної (цивільно-правовий) науки
  основних розділів цивілістики, причому ці останні знову-таки не збігаються з системою цивільного права. Так, важливими розділами цивілістичної науки завжди вважалися вчення про громадянське правовідносинах і вчення про цивільно-правової відповідальності, що не мають прямих аналогів в інститутах цивільного права та цивільного законодавства. Самі по собі положення і висновки правової науки не 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
 8. основна увага зосереджена на діяльності і ролі громади XVIII-XIX ст., Рідше - другої половини XVII в., Коли закрепостнітельное законодавство вже сформувалося. Само кріпацтво в більшості робіт розглядалося як символ відсталості і реакції на всьому протязі існування. Необхідне подальше дослідження цих питань як з правової, так і з економічної та побутової точок
  5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
 9. основну лінію, Соловйов дійшов висновку, що таким «стрижнем» є боротьба між державою, як прогресивним явищем, і родовими началами, як явищем патріархальним. Держава при цьому розумілося як «необхідна для народу форма», а уряд, як «твір життя відомого народу». С. М. Соловйов заперечував можливість конфлікту між державою і широкими народними масами, а
  1. Національний характер
 10. основну природу його: вони виникають як зворотний бік позитивних якостей або як перекручення їх ». (Н.О. Лоський). Важливо відзначити, що російські люди в стані енергійно й ефективно боротися зі своїми недоліками, про що є чудові свідоцтва в російській історії. Можна у зв'язку з цим згадати ліквідацію недоліків у судовій області в ході судової реформи 1860-х рр.., Так що в
  основную природу его: они возникают как оборотная сторона положительных качеств или как извращение их». (Н.О. Лосский). Важно отметить, что русские люди в состоянии энергично и эффективно бороться со своими недостатками, о чем есть великолепные свидетельства в русской истории. Можно в связи с этим вспомнить ликвидацию недостатков в судебной области в ходе судебной реформы 1860-х гг., так что в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua