Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 1. Основні цивільно-правові системи сучасностіПоняття цивільно-правової системи (сім'ї). Цивільне право виникло разом з появою державно організованого суспільства і в момент свого зародження, як, втім, і право взагалі, являло собою щось самобутнє, раніше ніколи не існувало. Однак, чим більше країн вступало на шлях правового розвитку, тим менше національних особливостей мало що виникає право. Найсильніше це стосувалося цивільного права, бо саме воно опосередкованим економічні відносини, які в порівнянні з іншими соціальними відносинами найбільш уніфіковані. Ця тенденція до уніфікації посилилася з широким розвитком міжнародного спілкування. Цивільне право кожного нового держави при його виникненні почало відчувати сильний вплив вже існуючих правових систем. Наприклад, римське право піддалося впливу права грецького і фінікійського і, в свою чергу, зробило великий вплив на право багатьох країн континентальної Європи. Головним способом такого впливу було запозичення правових конструкцій. Таке запозичення могло бути прямим (наприклад, рецепція римського права на території південної та середньої Європи) або непрямим, коли той чи інший інститут формувався виходячи із загальних почав раніше існуючого, але з урахуванням тих чи інших національних особливостей (так, наприклад, запозичувалася модель довірчої власності в континентальному праві). В результаті запозичення цивільним правом однієї країни більшості правових інститутів другий формувалася цивільно-правова система. Не можна, втім, виключати і такого способу утворення цивільно-правової системи, як формування в різних державах східних інститутів під впливом одних і тих же економічних закономірностей. Однак цей спосіб не має визначального значення, оскільки скопіювати завжди легше, ніж створювати своє.
Цивільно-правова система (сім'я) являє собою об'єднання декількох держав за ознакою єдності основних закономірностей здійснюваного в них цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Цивільно-правова система, як поняття, похідна від правової системи в широкому сенсі цього слова.
Поняття про правову систему є одним з ключових у теорії права. Зазвичай виділяються наступні правові системи-романо-германська, або континентальна, англо-американська, або система загального права, мусульманська і патріархальна. Раніше йшлося також про соціалістичній системі права. Зараз про таку систему може йти мова тільки як про один з різновидів уже названих систем або як про особливу "авторитарною" різновиди системи права.
Цивільно-правова система - об'єднання нижчого рівня порівняно з системою права взагалі, проте це не означає, що вона в точності повинна відповідати сформованим співвідношенням між правовими системами. Наприклад, право колишнього СРСР відносили до так званої соціалістичної системи права, однак цивільне право цієї держави завжди тяжіло до континентальної системи, точніше до його німецької підсистемі. Досить звернутися до будь-якого з цивільних кодексів радянського періоду. Цивільно-правова система-самостійне утворення і тому її характеристика може не збігатися з рисами правової системи в цілому.
Основні компоненти цивільно-правової системи. Ці компоненти допомагають відрізняти цивільно-правові системи один від одного, 1фІ цьому вони повинні бути досить об'ємними за змістом, оскільки при детальному розгляді право кожної країни унікально. Під такими компонентами звичайно розуміють: 1) джерела права, їх склад і співвідношення між собою за значимістю. Тут важливий питома вага нормативних актів, особливо кодифікованих, значення судової практики тощо; 2) структуру цивільного права, в тому числі розподіл норм по окремих правових інститутів (підгалузей). Основними серед цих інститутів є норми про осіб, речове право, зобов'язальне право, виключні права, сімейне та спадкове право; 3) правозастосовчу практику, не тільки судову, але також конституційну, адміністративну та інш.; 4) доктрину як сукупність існуючих поглядів на право і практику його застосування. Кожен з цих компонентів пов'язаний з іншими, і всі вони в сукупності дозволяють відмежовувати одну правову систему від іншої. Однак аналіз окремих правових систем цілком можливо будувати виходячи тільки зі структури джерел та інститутів (підгалузей). Специфіка ж правозастосовчої практики і доктрини як похідних від норм права цілком може бути відображена в рамках окремих інститутів.
Виходячи з перерахованих компонентів, можна виділити наступні цивільно-правові системи-континентальну, англо-американську, мусульманську і патріархальну. Континентальна система права представлена практично всіма країнами Європи (за винятком Великобританії), багатьма країнами Латинської Америки, а також Японією, почасти Китаєм та багатьма колишніми колоніальними країнами, що сприйняли систему своєї метрополії. Англоамериканской система існує у Великобританії, США і країнах Співдружності (Канаді, Австралії та Нової Зеландії), а також частково в Індії. Мусульманське право діє в ряді країн Близького і Середнього Сходу. Нарешті, патріархальне цивільне право зберігає свій вплив у деяких державах Африки, Індокитаю та Океанії. У рамках названих правових систем можливе виділення та інших підсистем за допомогою самих різних критеріїв. Наприклад, можна виділити країни зі змішаною системою права - континентального і англо-американського - Шотландія, деякі штати США (Луїзіана) і Канади (Квебек). Надалі ми зосередимося на порівняльному аналізі двох правових систем: континентальної і англо-американської.
Тенденції розвитку цивільно-правових систем. Для сучасного цивільного права характерна тенденція до уніфікації національних правових систем при постійному збагаченні їх внутрішнього змісту. Уніфікація відбувається шляхом згладжування найбільш істотних відмінностей і взаємного запозичення відповідних конструкцій. Однак цивільне право розвивається поки в національних рамках.
Для більш тісного зближення і пов'язаного з ним переходу правового регулювання на міждержавний рівень цивільне право ще не доросло. Крім того, що зберігаються відмінності в соціально-економічних відносинах (хоча і не настільки вагомі, як раніше), не можна скидати з рахунків і сформовані вікові традиції, в тому числі правові. Існує й чимало національних відмінностей. Взагалі цивільному праву властивий відомий консерватизм, який не так просто подолати. Уніфікація на міждержавному рівні реальна тільки в сфері міжнародного приватного права і, мабуть, в Європейському співтоваристві, та й то переважно на рівні модельних актів. Деякі інститути готові до уніфікації більшою мірою, ніж інші. Візьмемо, наприклад, законодавство про юридичних осіб. Розвиток господарських зв'язків в Європі досягла сталь високого рівня, що цілком можна вести мову про введення в даній сфері загальних правил. Інша ситуація в речовому або спадковому праві, які досі несуть на собі печатку традиціоналізму.
Місце російського цивільного права серед 1? Ажданско-правових систем сучасності. Після Жовтня 1917 р. в юридичній літературі завжди намагалися випнути особливості права СРСР як права нового "соціалістичного" типу на противагу типу буржуазного. Повсюдно розвивалися теорія, відповідно до яких правові системи
потрібно класифікувати не за внутрішнім властивостям самого права, а до економічного (формационному) типу. Тим самим ігнорувалися особливості права і випиналися на догоду політичним міркуванням гасла "поточного моменту". Однак, якщо стосовно до праву публічному ще можна було вести мову про якісь "соціалістичних" особливостях, то для цивільного права це було абсолютно недоречно. Невипадково в обгрунтування історичної самостійності радянського права наводилися лише аргументи з арсеналу державного, адміністративного та інших галузей публічного права. Що ж до права цивільного, то ніяких змін у ньому не відбулося, якщо не виходити за його межі. Необхідно, втім, враховувати, що громадянське право в радянський період його розвитку відчувало на собі сильний вплив публічно-правових засад, що дало відомі підстави одному з сучасних дослідників цивільного законодавства цього періоду заявити: "Прихильникам єдності громадянського права ніколи, по суті, не вдавалося створити несуперечливу з логічної точки зору концепцію предмета правового регулювання в цій галузі. Організація взаємозв'язків усередині державного сектора економіки в радянський період ніяк не могла укластися в рамки юридичних інститутів, що склалися зовсім в інших умовах, тобто на основі розвинених форм товарно-грошових відносин ". Так зване "соціалістичне" право не може бути віднесено до числа самостійних правових систем. Воно є правом перехідного періоду від одного типу державного устрою до іншого, коли в суспільстві наростають тоталітарні тенденції, неминучі в умовах, коли один лад змінюється іншим. Інше питання, чому в умовах Росії цей перехідний період затягнувся на 70 років. Втім, він і зараз не завершений, хоча всі більш зримо виявляється генетичне споріднення російського права з континентальним. Як видається, процес розвитку російського права піде в напрямку посилення його спільності з правом континентальним. Не виключені, проте, запозичення окремих конструкцій і з англо-американського права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Основні цивільно-правові системи сучасності "
 1. ЗМІСТ:
  цивільного права 4 § 2. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права 12 § 3. Принципи цивільного права 16 § 4. Система цивільного права 21 Глава 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО 24 § 1. Цивільне законодавство та його система 24 § 2. Дія цивільного законодавства 36 § 3. Застосування цивільного законодавства 43 Глава 3. ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА
 2. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
  основними рушійними силами, що дали і назва цих етапів. Щоб переконатися в обмеженості такого трактування визвольного руху, потрібно визначити, що таке визвольний рух, які її завдання і цілі, і з'ясувати, хто ж боровся за їх здійснення. В. О. Ключевський говорив, що зміст внутрішньої політики Росії з початку XIX в. склали два основних прагнення: «це рівняння
 3. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Основному піднімалися проблеми соціальних катастроф та історії «пригноблених» класів, тому й консерватизм розглядався як ідеологія правлячих класів, чужа «всього передового людству». Тим часом, в російської зарубіжної історичної та філософської думки в 20-30-х рр.. з'явився ряд дуже глибоких і значних робіт: Н. А. Бердяєва, С. Л. Франка та інших на цю тему. У період 70-80-х рр.. в
 4. 9. Реформи і контрреформи в X IX столітті
  основному, наступні: прискорений розвиток економіки впиралося, по-перше, у збереження абсолютизму, самодержавства, в політичну реакцію, а по-друге, в відстале сільське господарство, на якому важким тягарем лежали кріпосницькі пережитки і існували в селі економічні відносини, слабка технічна озброєність, погана конкурентоспроможність на зовнішньому ринку. Всі ці негативні
 5. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Основних систем цінностей, які склалися в суспільстві. Тільки революції, на відміну від змов, бунтів, путчів, палацових переворотів, призводять до глобальної зламу старих підвалин. Події, що сталися в Росії протягом 12 років (з 1905 по 1917 рр..) Три революції цілком підходять до наведеного визначенням. І вони давно визнані у всьому світі справжніми революціями, а не бунтами або змовами. Революції
 6. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
  основних проблем історії громадянської війни в Росії. Він, намагаючись применшити роль і значення потужного спонтанного соціального вибуху в поваленні самодержавства, вимовив таку інновацію: «Нам треба переглянути наші канонічні уявлення про те, що самодержавство було повалено збройним шляхом вже 27 лютого 1917. Це не день перемоги Лютневої революції. 26 лютого повстання в Петрограді пішло
 7. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    основному зерно). Експорт здійснювався за рахунок недоспоживання, а не надлишку сільськогосподарської продукції. Таким чином виріс рід капіталізму, вигодуваний за рахунок селян, в результаті прямого втручання держави, його протекціоністської політики, широкого використання іноземних капіталів. Етапи складання великого виробництва виявилися зміщені (спочатку важка, потім легка
 8. 2. Проблеми науки і культури
    основному «шістдесятники», розчаровані в настільки швидкій зміні «відлиги» брежнєвських похолоданням, і те нове покоління, яке прийшло в мистецтво в 1970-початку 1980 років. Багато з них стали дисидентами. Що це таке? У Постанові ЦК КПРС про пильність, прийнятому в 1977 році, дисидентство визначається як «шкідливе протягом, порочить радянський державний лад». Таким чином,
 9. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
    основних критерії розмежування предметної компетенції між вищевказаними судами: суб'єктний склад учасників і характер спору. Ці ж критерії вказуються в різних навчальних і наукових виданнях. З прийняттям АПК РФ 2002 ситуація, на наш погляд, змінилася. Тепер характер спору - економічний - є визначальним критерієм для всіх категорій справ, віднесених до підвідомчості
 10. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ
    основною метою якого є розгляд і вирішення по суті міжнародної комерційної суперечки в певній процесуальній формі шляхом винесення обов'язкового для сторін спору рішення. Сутність арбітражу полягає в тому, що він має третейське природу, тобто формується на підставі угоди між сторонами, за їх безпосередньої участі і під їх контролем. У
© 2014-2021  ibib.ltd.ua