Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 2. Цивільне право як навчальна дисциплінаПоняття навчальної дисципліни цивільного права. Якщо цивільне право як галузь права регулює відповідні суспільні відносини, а наука 1ражданского права вивчає цивільно-правові явища, то громадянське право як навчальна дисципліна навчає цивільного права та науці цивільного права. У завдання цивільного права як навчальної дисципліни входить у першу чергу навчання тим нормам цивільного права та практиці їх застосування, які в сукупності утворюють цивільне право як галузь права.
Однак, якби навчальна дисципліна цивільного права обмежилася цим, її результати були б дуже незначними. Варто тільки змінитися цивільного законодавства, а будуть зведені нанівець і результати навчання містяться в ньому нормам права. Тому успішне навчання можливе тільки в тому випадку, якщо воно спирається на результати наукових досліджень. У силу цього поряд з галуззю цивільного права в сферу навчання входить і наука цивільного права з виробленими нею поняттями, судженнями, висновками, ідеями, концепціями і теоріями. Навчання в такому випадку носить куди більш фундаментальний характер, а результати його втрачають значення і в випадках наступних змін цивільного законодавства.
У навчальному курсі цивільного права викладаються положення і висновки цивілістичної науки щодо предмета та методу цивільного права, змісту цивільних законів та інших правових актів, механізму цивільно-правового регулювання суспільних відносин, закономірностей становлення і розвитку цивільного законодавства з властивим їй юридичною інструментарієм. У результаті студент опановує знаннями не тільки цивільних законів і практики їх застосування, а й пізнає закономірності їх розвитку, знайомиться з виробленим цивилистической наукою понятійним апаратом, теоретичним обгрунтуванням закріплених у законі норм права, правилами їх тлумачення і застосування. Тим самим закладається міцний науковий фундамент майбутньої спеціальності студента.
У завдання навчального курсу цивільного права входить не тільки ознайомлення студентів з вмістом цивільно-правової галузі і науки цивільного права, а й прищеплення студентам навичок практичної роботи за обраною ними спеціальністю, пов'язаних з правильним застосуванням цивільних законів до окремим випадків, що виникають у реальному житті. Для навчання студентів навичкам практичної діяльності в навчальному курсі цивільного права використовуються прийоми і способи, вироблені педагогічною наукою.
Система навчального курсу цивільного права, В основу системи вченого курсу з цивільного права покладена система цивільного права та цивільного законодавства. Разом з тим між зазначеними системами немає і не маже бути тотожності, оскільки навчальним курсом цивільного права охоплюється не тільки цивільно-правова галузь, а й наука цивільного права. Це не може не вносити відповідні корективи в систему побудови навчальної дисципліни з цивільного права. Так, у цивільному праві немає наукових визначень багатьох понять, що використовуються в нормативних актах цивільного законодавства, немає і не може бути наукових узагальнень і висновків, прикладів з судової та іншої практики, що підтверджують Правильність цих висновків, і т.д. Однак все це безумовно необхідно для успішного навчання студентів цивільного права та цивілістичній науці. З урахуванням викладеного система справжнього навчального курсу відповідним чином відрізняється від системи цивільного права та цивільного законодавства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Цивільне право як навчальна дисципліна "
 1. ЗМІСТ:
  цивільного права 4 § 2. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права 12 § 3. Принципи цивільного права 16 § 4. Система цивільного права 21 Глава 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО 24 § 1. Цивільне законодавство та його система 24 § 2. Дія цивільного законодавства 36 § 3. Застосування цивільного законодавства 43 Глава 3. ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА
 2. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Громадянської війни незмінно розглядалася з позицій звитяжних переможців - «червоних» над «білими» та іноземними інтервентами. А в сталінський час вона була наповнена чималим числом міфів і легенд і одночасно умовчаннями про дійсні події, полководців і воєначальників. У військово-історичних дослідженнях, як правило, не використовувалися або зовсім мало використовувалися архівні
 3. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  цивільні особи, що підписують перший контракт на проходження служби в офіцерських посадах; кадрові офіцери інших категорій, які бажають перейти в I-у категорію. Деякі особливості повинні мати контракти, підписані курсантами ВУ. Держава, витрачаючи величезні кошти на підготовку офіцерів, не передбачило цивільно-правової відповідальності за невиконання або порушення курсантами
 4. Положення про контракти, що укладаються офіцерським складом Збройних Силах Російської Федерації (Проект)
  цивільні особи, що підписують перший контракт на проходження служби в офіцерських посадах; кадрові офіцери інших категорій, які бажають перейти в I-у категорію. Деякі особливості повинні мати контракти, підписані курсантами ВУ. Держава, витрачаючи величезні кошти на підготовку офіцерів, не передбачило цивільно-правової відповідальності за невиконання або порушення курсантами
 5. 7. Поняття і предмет науки цивільного права, її система.
  Цивільне право в усіх трьох названих вище проявах: як галузь, як система законодавства, як наука. Завдання її полягає в придбанні студентами-юристами суми знань про цивільно-правові явища, поняттях, категоріях і т.п., галузі цивільного права, системі цивільного законодавства. Та практиці його застосування. У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студенти повинні
 6. 3. Поняття підприємницького права
  цивільного права, що включає сукупність загальних і спеціальних норм приватного (цивільного) права; 2) підприємницьке право не має своїх принципів, а грунтується на загальних цивільно-правових принципах; 3) регулює тільки відносини по горизонталі, тобто відносини між суб'єктами підприємницької діяльності. Слід також відзначити і існуюче в літературі думку, що
 7. 2. Метод правового регулювання інвестиційної діяльності
  цивільним правом, а на зовнішньоекономічному рівні - міжнародним приватним правом. У правовій науці України відносини з інвестування складають предмет різних галузевих правових наук: підприємницьке (комерційне) та господарське право, конституційне, адміністративне, фінансове, цивільне право, міжнародне право. У системі правових навчальних дисциплін правове регулювання
 8. Види і стадії адміністративного права
  цивільних справ суд, визнаючи акти управ-ня незаконними, скасовує або виправляє їх. Виявивши порушення за-конності в роботі органів виконавчої влади, суд виносить окрему ухвалу. У справах про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство, дрібне розкрадання) суд перевіряє законність дій органу виконавчої влади з залучення особи до адміністративної відповідь-
 9. 4.Питання вивчення народних рухів
  громадянської війни початку XVII в. На його думку, загони як І. Пашкова, так і І. Болотникова мало відрізнялися один від одного за складом і характеризуються соціальної строкатістю. Він вважає, що сила руху І. Болотникова якраз і полягала в там, що вона об'єднала різні угруповання і верстви суспільства. Вивчаючи складні перипетії соціально-політичної боротьби в російській державі початку XVII в.,
 10. Микола I
  цивільного управління, Микола зрештою мусив визнати, що Росією править не він і не улюблені їм «браві кавалеристи», а «сорок тисяч столоначальників». Почавши своє царювання як кат, розправи з декабристами, Микола I закінчив її як банкрут, сприяв поразці Росії в Кримській війні і наближенню кризи самодержавної Росії. При всьому цьому Микола I не був
© 2014-2022  ibib.ltd.ua