Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Основні права та обов'язки сторін договору комерційної концесіїКонцесійний договір як підприємницький завжди є оплатним. При цьому він повинен містити конкретні умови визначення і виплати винагороди правообладате-лю. Закон допускає різні форми такої винагороди; разові (паушальні) або періодичні (роялті) платежі, відрахування (відсотки) від виручки на оптову ціну товарів тощо (ст. 1030 ЦК). Можливо і поєднання цих способів, зазвичай складається в одноразову виплату після укладення договору і в періодичних виплатах обумовленої частини прибутку (відрахувань від виручки). Разом з тим винагороду в розглянутому договорі не може встановлюватися відповідно до загального правила п. 3 ст. 424 ГК, а є його істотною умовою, яку сторони зобов'язані погодити.
Істотними умовами концесійного договору є імперативно сформульовані законом обов'язки право-володаря (п. 1 ст. 1031 ЦК). До них відносяться: - обов'язок передати користувачеві документацію та іншу інформацію, необхідну для здійснення наданих йому прав;
1 Оскільки в відсутність реєстрації договору в патентному відомстві він вважається нікчемним, слід погодитися з думкою про те, що при необхідності такої реєстрації її слід здійснювати до реєстрації договору в органі реєстрації юридичних осіб (див. Авілов Г.Є. Указ. соч. С. 579). В іншому випадку даний договір як нікчемний не набуде юридичної сили не тільки для третіх осіб, а й для його учасників.
1. обов'язок проінструктувати користувача і його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав;
2. обов'язок забезпечити оформлення необхідних ліцензій (тобто реєстрацію договору в патентному відомстві) і передачу їх користувачеві.
На правовласника покладаються й інші обов'язки, якщо, однак, інше прямо не передбачено угодою сторін (п. 2 ст. 1031 ЦК). У їх число включені:
1. обов'язок забезпечити реєстрацію договору (у органі, який здійснює реєстрацію юридичних осіб);
2. обов'язок надавати постійне технічне та консультативне сприяння користувачеві;
3. обов'язок контролювати якість товарів і послуг, вироблених або надаваних користувачем на підставі договору.
Перераховані обов'язки сформульовані диспозитивним правилом закону і не відносяться до числа істотних умов договору. Вони, отже, можуть бути і відсутніми в конкретному договорі, а реєстрація договору (наприклад, з іноземним право-володарем) може навіть стати обов'язком пользователя1.
Імперативно сформульовані законом обов'язки користувача також є істотними умовами концесійного договору. Відповідно до ст. 1032 ЦК до них відносяться:
1. обов'язок використання фірмового найменування та комерційного позначення правовласника лише строго визначеним у договорі способом;
2. обов'язок нерозголошення конфіденційної комерційної інформації, отриманої від правовласника;
3. обов'язок забезпечити відповідність якості вироблених товарів чи послуг, що надаються якості аналогічних товарів або послуг, вироблених або надаваних правовласником;
4. обов'язок дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення такої відповідності;
5. обов'язок надання споживачам додаткових послуг, які надає своїм споживачам правовласник;
6. обов'язок інформувати споживачів очевидним для них способом про використання засобів індивідуалізації правовласника чинності концесійного договору.
1 Виняток становить обов'язок контролю правовласника за якістю товарів користувача у разі передачі йому права використання товарного знака, яка відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону про товарні знаки завжди становить істотну умову відповідного договору
Крім того, користувач зобов'язаний сплачувати правовласнику обумовлену договором винагороду. За угодою сторін на користувача можуть бути покладені й інші обов'язки.
Концесійний договір може передбачати певний термін використання отриманих від правовласника прав або полягати без зазначення строку. Отже, термін не відноситься до числа його істотних умов.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Основні права та обов'язки сторін договору комерційної концесії "
 1. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  основне місце діяльності сторони, яка здійснює виконання, має вирішальне значення для змісту договору. Стороною, яка здійснює виконання, має вирішальне значення для змісту договору, визнається, якщо інше не випливає із закону, умов чи істоти договору або сукупності обставин справи, сторона, являю-щаяся, зокрема: продавцем - у договорі купівлі -
 2. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  основному з державою. Саме держава в ряді випадків відповідає за боргами створених ним юридичних осіб. Проте не тільки в ці винятки з принципу роздільної відповідальності складається опосередкована участь держави в цивільному обороті. Держава продовжує залишатися власником майна, на базі якого оперують створені ним юридичні особи, і в цьому сенсі стоїть за кожною
 3. § 1. Поняття зобов'язання. Поняття зобов'язального права
  основним принципам цивільно-правового регулювання. Тому встановлені в розділі IV другої частини ГК РФ детальні правила про основні види договірних і позадоговірних зобов'язань забезпечують стабілізацію цивільного обороту, виключають довільний перегляд закріплених норм. Зобов'язальне право являє собою сукупність норм, що регулюють відносини з переміщення майна,
 4. 2. Зміст договору оренди підприємства
  права та обов'язки за договором оренди щодо таких цінностей іншій особі за умови, що це не тягне зменшення вартості підприємства і не порушує інших положень договору оренди підприємства. Зазначений порядок не застосовується щодо землі та інших природних ресурсів, а також в інших випадках, передбачених законом. Орендар, якщо інше не передбачено договором, впра-1 Детальніше
 5. 2. Комерційна субконцесія
  основного концесійного договору. Тому строк субконцесії не може перевищувати строку дії основного концесійного договору, а недійсність останнього тягне безумовну недійсність субконцессіонного угоди (абз. 2 п. 1 і 2 ст. 1029 ЦК). Разом з тим традиційні правила про укладення субдоговоров у відносинах комерційної концесії піддаються деяким змінам.
 6. Види і стадії адміністративного права
  права. 7. ... Про виправні роботи. 8. ... Про адміністративний арешт. 9. ... Про адміністративне видворення за межі РФ. 1. Виконання постанов про накладення адміністративних взи-Скан є заключною стадією адміністративного права. Воно складається з етапів: 1) звернення постанови до виконання На даному етапі юридичний орган повинен своєчасно спрямувати постанову
 7. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального права постадійне рух справи по яке з'явилося в процесі підприємницької діяльності спору,
 8. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  основною гарантією змагального процесу. Це правило не означає, що інший бік обов'язково треба вислухати, проте їй має бути дана можливість висловитися. Наділення осіб, що у справі, правом знати про аргументи один одного до початку судового засідання є важливим досягненням нового Кодексу. Саме так розуміють зміст принципу змагальності в більшості країн.
 9. 1. ІСТОРІЯ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ В РОСІЇ
  основні питання, пов'язані З підставами для передачі спорів до третейського суду і виконанням прийнятих третейськими судами рішень. Строк пред'явлення виконавчих документів до виконання закріплений ст.14, Федерального Закону РФ «Про виконавче провадження» від 04.06.97, де говориться, що виконавчі листи на підставі рішень третейських судів видаються судами протягом шести місяців.
 10. 2. АРБІТРАЖНА УГОДА
  основного контракту і укладена сторонами вже після виникнення конкретного спору. У цьому сенсі арбітражний компроміс спрямований у минуле і носить ретроспективний характер. Форма арбітражного угоди - письмова. Однак є країни, де законодавство не передбачає обов'язкового письмового оформлення арбітражної угоди (наприклад, Швеція). Сторони повинні враховувати, що
© 2014-2022  ibib.ltd.ua