Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Комерційна субконцесіяЗа концесійного договору можливе встановлення обов'язки користувача з надання обумовленим числа інших підприємців дозволу на використання на певних умовах отриманого від правовласника комплексу прав або його певної частини (субконцесія).
За умовами конкретного договору надання субконцесії може бути як обов'язком користувача, так і його правом (п. 1 ст. 1029 ЦК).
За допомогою субконцесії правовласник ще більш розширює свою сферу впливу на відповідному ринку, створюючи цілі мережі своїх збутових або торгових організацій і керуючи ними. Тому він може бути зацікавлений у видачі субконцесії. Первинний же користувач в цьому випадку бере на себе додаткові організаційно-управлінські функції щодо субконцессіонеров і ще тісніше зв'язується з початковим правовласником.
До субконцессіонному договором за загальним правилом застосовуються норми про договір комерційної концесії (п. 5 ст. 1029). Це стосується насамперед змісту (обов'язкових умов), оформлення та реєстрації такого договору. Договір субконцесії залежить від основного концесійного договору. Тому строк субконцесії не може перевищувати строку дії основного концесійного договору, а недійсність останнього тягне безумовну недійсність субконцессіонного угоди (абз. 2 п. 1 і 2 ст. 1029 ЦК).
Разом з тим традиційні правила про укладення субдоговоров у відносинах комерційної концесії піддаються деяким змінам. По-перше, у разі дострокового припинення концесійного договору (укладеного на строк) або розірвання такого договору (укладеного без зазначення строку), в укладеному на його основі субконцессіонном договорі можлива за-
мена вторинного правовласника (користувача за основним концесійного договору) основним правовласником (п. 3 ст. 1029 ЦК). Адже останній зазвичай зацікавлений у збереженні концесійних відносин. Інакше кажучи, тут допускається заміна учасника (кредитора) по субдоговорів учасником (кредитором) за основним договором. Заміна, зрозуміло, виключається в разі відмови самого правовласника від прийняття на себе прав і обов'язків сторони за таким договором або в разі заборони такої заміни основним концесійним договором.
По-друге, за шкоду, заподіяну правовласнику діями вторинних користувачів (за субконцессіонним договорами), його контрагент-користувач (за основним концесійного договору) за загальним правилом відповідає субсидиарно з субконцессіонерамі (п. 4 ст. 1029 ЦК), якщо тільки інше прямо не передбачено концесійним договором. У звичайних субдоговорів (суборенди, субпідряду і т. п.) первісний боржник залишається повністю відповідальним перед кредитором за дії "субдолжніков" - третіх осіб.
Це пояснюється тим, що предметом концесійних договорів є виключні права, що містять у собі як майнові, так і немайнові правомочності. Їх неналежне здійснення в багатьох випадках заподіює шкоду безпосередньо первісному правовласнику, що залишається незмінним суб'єктом цих прав. Йдеться, зокрема, йде про ситуації, коли в результаті діяльності зазначених користувачів заподіюється шкода діловій репутації правовласника, скорочується попит на його товари або послуги і т. п. Тому і користувач, переуступивший право на використання виключних прав, не виключається зовсім із загальної ланцюжка правовідносин, про що свідчить субсидіарний характер його відповідальності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Комерційна субконцесія "
 1. 2. Зміна та припинення договору комерційної концесії
  комерційного позначення, що використовуються користувачем по концесійного договору (наприклад, у випадках перетворення, зміни основного профілю діяльності і т. д.), договір зберігає силу щодо нового найменування (позначення), але лише за умови згоди на це користувача (який відповідно до ст. 1039 ЦК має право в цьому випадку вимагати розірвання договору та відшкодування
 2. 2. Суб'єкти адміністративного права можуть бути індивідуальні та колективні.
  комерційні структури г) органи місцевого
 3. Види і стадії адміністративного права
  комерційних і некомерційних організацій. У разі встановлення факту порушення закону прокурор або його заступник: 1) звільняє своєю постановою осіб, незаконно піддамо-тих адміністративному затримання на підставі рішення несудових органів. 2) опротестовує суперечать закону правові акти, обра-щается до суду або арбітражного суду з вимогою про визнання таких актів
 4. 1.Економіка і соціальна структура
  комерційних банків, 192 - товариства взаємного кредиту, 255 - міських громадських банків. У банківській справі вагома роль належала іноземному капіталу. Він взяв на себе організацію кредиту. У 1913 році з 19 великих банків 11 були фактично засновані іноземцями. З 1901 по 1913 в Росії виникло 22 нових акціонерних комерційних банку, що становило 2/3 приватних банків, заснованих за
 5. Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003
  комерційний арбітраж, виконавче провадження. Призначено для студентів і викладачів юридичних вузів і факультетів, а також для практичних
 6. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  комерційний суд був утворений в листопаді 1563 в Парижі. У Росії про особливі судах для торгового стану вперше згадується у Статутний грамоті Новгородського князя Всеволода Мстиславовича, яку у 1135 року церкви Святого Івана Предтечі на Опоках: «.. управляти всякі справи Іванська і торговельна та вітальня і суд торговий». Торговий суд створювався у складі тисяцького й п'яти виборних старост.
 7. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають з біржових угод, звані «біржовим арбітражем». За своєю природою це третейські суди, що вирішують спори за особливими правилами і регламентам. Діяльність цих судів не входить у поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена
 8. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  комерційної та іншої таємниці, та в інших випадках, встановлених федеральним законом. Про розгляді справи в закритому засіданні арбітражним судом має бути винесено ухвалу. Розгляд справ у закритому засіданні ведеться з дотриманням правил судочинства в арбітражному суді. Для розуміння меж і змісту реалізації принципу гласності в арбітражному процесуальному праві слід
 9. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  комерційних і некомерційних організацій та окремих громадян незалежно від їх фактичної участі в розглянутому арбітражному судом справі; невиконання вимог і розпоряджень арбітражного суду, неповагу до нього тягнуть за собою процесуальну та іншу відповідальність. Принцип процесуального рівноправ'я сторін. Даний принцип випливає (крім ст. 123 Конституції РФ) зі змісту норм
 10. Процесуальні права осіб, що у справі
  комерційної, службової або іншої захищеної законом таємниці. Відповідно З ч. 2 п. 36 Регламенту арбітражних судів РФ, таке клопотання може бути заявлено до початку судового
© 2014-2021  ibib.ltd.ua