Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Зміст договору оренди підприємстваТакий договір є взаємним (двостороннім) і оплатним. У силу цього сторони мають один перед одним ряд кореспондуючих прав та обов'язків. Основний обов'язок орендодавця - надати орендарю підприємство в змозі, відповідає умовам договору і дає орендареві можливість досягнення комерційних цілей, заради яких він набуває його у користування. Зміст розглянутої обов'язки визначається приписами ст. 611 ЦК та особливостями підприємства як майнового комплексу. Належний стан підприємства, що відповідає умовам договору, є результат належного стану його матеріальних елементів, дійсності належних йому майнових та виключних прав і недіскредітірованного реноме.
Основне право орендодавця - це можливість отримання орендних платежів. Визначення розміру орендних платежів обов'язково, так як в силу п. 2 ст. 650 та п. 1 ст. 654 ЦК умова про орендні платежі є тут істотним. Тому за відсутності узгодженого сторонами в письмовій формі умови про розмір орендної плати договір оренди підприємства вважається неукладеним, а правила визначення ціни, передбачені п. 3 ст. 424 ЦК, не застосовуються. Визначення розміру орендної плати - це економічна операція, що лежить в площині оціночної діяльності, заснованої на загальній теорії оцінки нерухомості і, зокрема, на теорії оцінки бізнесу1. У договорі оренди підприємства можуть використовуватися будь-які форми платежу поряд з передбаченими у ст. 614 ГК.
Орендарю надаються широкі повноваження щодо використання майна орендованого підприємства. Відповідно до ст. 660 ЦК, якщо інше не передбачено договором, орендар має право без згоди орендодавця продавати, обмінювати, надавати в тимчасове користування або позику матеріальні цінності, що входять до складу майна орендованого підприємства, здавати їх у суборенду і передавати свої права та обов'язки за договором оренди щодо таких цінностей іншій особі за умови, що це не тягне зменшення вартості підприємства і не порушує інших положень договору оренди підприємства. Зазначений порядок не застосовується щодо землі та інших природних ресурсів, а також в інших випадках, передбачених законом. Орендар, якщо інше не передбачено договором, впра-
1 Докладніше про це див Харрісон Генрі З Указ соч
ве без згоди орендодавця вносити зміни до складу орендованого майнового комплексу, проводити його реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, що збільшує його вартість.
Головне у змісті прав орендаря - це можливість розпорядження майном, переданим йому в складі орендованого підприємства. Межі зазначеного права розпорядження обмежуються необхідністю збереження орендарем вартості підприємства та дотримання обмежень, передбачених у договорі. Тому право оренди підприємства за своєю юридичною суттю є правом на підприємницьке використання майнового комплексу, іменованого підприємством.
Повноваження орендаря підприємства можуть бути обмежені в договорі, наприклад, умовою про неможливість відчуження нерухомого майна, що входить до складу орендованого підприємства. Найчастіше орендар підприємства, який отримав право використання виключних прав та ділової репутації орендодавця, починає випускати продукцію, однорідну продукції, що випускається орендодавцем. У зв'язку з цим сторони в договорі оренди підприємства можуть обумовити умови, що обмежують права сторін, за аналогією з обмеженнями прав сторін за договором комерційної концесії (ст. 1033 ЦК). Зокрема, сторони можуть передбачити, що орендар підприємства не буде конкурувати з орендодавцем - власником виключних прав на певній території, погоджуватиме місця розташування комерційних приміщень, що використовуються ним для збуту продукції, аналогічної продукції, що випускається орендодавцем. До договору оренди підприємства в силу його змішаної природи застосовні норми про договір комерційної концесії. Тому орендодавець повинен обумовити в договорі, несе він чи не несе субсидіарну відповідальність за вимогами про невідповідність якості товарів (робіт, послуг), що продаються орендарем з використанням виключних прав, переданих орендодавцем, і т. п. (п. 3 ст. 421, ст 1034 ЦК).
Орендар підприємства має повноваження по внесенню поліпшень в орендоване підприємство. При цьому права орендаря підприємства на отримання відшкодування за зроблені поліпшення значно ширше, ніж у орендарів іншого майна (див. ст. 623 ЦК). Відповідно до ст. 662 ГК орендар підприємства має право на відшкодування йому вартості невіддільних поліпшень орендованого майна незалежно від дозволу орендодавця на такі поліпшення, якщо інше не передбачено
договором оренди підприємства. Орендодавець може бути звільнений судом від обов'язку відшкодування вартості таких поліпшень, якщо доведе, що витрати орендаря на ці поліпшення збільшують вартість орендованого майна невідповідно поліпшення його якості та (або) експлуатаційних властивостей або що при здійсненні таких поліпшень були порушені принципи сумлінності і розумності.
(
Під поліпшенням орендованого підприємства розуміється I
лише якісна зміна його речових елементів-I
roe або їх прирощення щ
Збільшення прибутковості підприємства, досягнуте орендарем за рахунок корінних змін в принципах керівництва ним, поліпшення іміджу фірми, підняття ділової репутації підприємства на ринку можуть вважатися поліпшеннями в орендованому підприємстві за умови, що можливість цього передбачена договором.
Орендар підприємства зобов'язаний виплачувати орендодавцю орендну плату. Крім зазначеної обов'язки на орендаря підприємства покладаються обов'язки з утримання підприємства, оплаті витрат на його експлуатацію і з повернення орендованого підприємства. Згідно ст. 661 ГК орендар підприємства зобов'язаний протягом усього терміну дії договору підтримувати підприємство в належному технічному стані, в тому числі здійснювати його поточний і капітальний ремонт (маючи на увазі ремонт індивідуально-визначених речей, що входять до складу підприємства)
Обов'язок орендаря щодо підтримання підприємства протягом усього терміну оренди в належному технічному стані означає також збереження функціональної цілісності підприємства, здатності його до функціонування випуску продукції, наданню послуг Проведення поточного та капітального ремонту речових елементів підприємства є лише одним із способів виконання зазначеного обов'язку Для збереження належного технічного стану орендованого підприємства велике значення має діяльність орендаря з оновлення обладнання і технологій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Зміст договору оренди підприємства "
 1. 28. Форми управлінської діяльності: поняття, види, характеристика, взаємозв'язок з функцією державного управління.
  Зміст управлінської діяльності. Форма є засобом реалізації управлінських функцій. Функція підбору кадрів - призначення чи обрання осіб на посади, атестації, семінари. Одна і таж форма управлінської діяльності служить засобом реалізації багатьох або всіх управлінських функцій. Прийняття правових актів є формою для здійснення функцій управління, тобто зміст
 2. § 3. Структурні особливості обмежених речових прав
  зміст спочатку обмежена будь-яким одним або декількома субправомочіямі, однойменними субправомочіям власника. Крім того, складові їх юридичні можливості якісно відрізняються від субправомочій, укладених у праві власності. Існування обмежених речових прав викликано різноманітними потребами цивільного обороту. На даний момент широко поширені такі
 3. § 2. Умови дійсності угод
  змісту. Порок будь-якого або декількох елементів угоди призводить до її недійсності. Недійсність угоди означає, що за цим дією не зізнається значення юридичного факту, у зв'язку з чим недійсний правочин не може породити юридичні наслідки, які сторони мали на увазі при укладанні угоди. Тим часом недійсна угода призводить до певних юридичних
 4. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  утриманні та в користуванні, набуває право власності на них. При відмові цієї особи від придбання тварин у власність вони надходять в муніципальну власність. У той же час, з урахуванням особливостей тварин як об'єкта прав і необхідності забезпечити гуманне ставлення до них (ст. 137 і 241 ЦК), передбачено, що у разі явки колишнього власника тварин після їх переходу до
 5. Перелік способів виникнення права власності
  утримання належного йому майна і ризик його випадкової загибелі або випадкового пошкодження, якщо інше не передбачено законом або договором (ст. 210 і 211 ЦК). Тому відповідальність за загибель або псування речі внаслідок випадкових обставин, за загальним правилом, ні на кого покласти не можна. Власник несе ризик випадкової загибелі або випадкового псування речі, якщо тільки він не переклав цей
 6. § 3. Підстави виникнення зобов'язань
  зміст зобов'язання, що виникає з адміністративного акта, визначається цим актом. Включення адміністративних актів в арсенал цивільного права в чому було обумовлено адміністративними методами управління, які впроваджуються протягом тривалого періоду часу в нашу економіку. Однак випадки виникнення зобов'язань безпосередньо з адміністративних актів зустрічалися досить рідко
 7. Права та обов'язки сторін за договором застави.
  Утримання майна, якщо ці порушення можуть спричинити втрату або породження майна; при здачі в оренду або безоплатне користування або вчиненні інших розпорядчих дій заставодавця без згоди
 8. Звернення стягнення на заставлене майно.
  Утримання цього майна до моменту припинення іпотеки; проводити поточний та капітальний ремонт майна, закладеного за договором про іпотеку. Кредитор за забезпеченим іпотекою зобов'язанням має право перевіряти за документами і фактично наявність, стан і умови утримання майна, закладеного за договором про іпотеку. Це право належить кредитору і в тому випадку, коли заставлене
 9. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  змісту установчих документів і балансу організації, а також її звіту перед податковими органами за період, що збігається з часом укладення заставного зобов'язання. Вищевикладене - лише загальна норма; законодавство надає право учасникам конкретної угоди розглядати складну річ як подільну (ч. 2 ст. 134 ГК РФ). Розмежування речей за ознакою подільності буває необхідно
 10. § 2. Набуття права власності
  зміст і сплатити винагороду тому, хто знайде. Після закінчення цього строку особа, у другого тварини знаходилися на утриманні та в користуванні, набуває право власності ні них. У разі відмови прийняти тварин вони надходять в муніципальну власність і використовуються в порядку, визначеному органами ме-ДПОГ самоврядування. Скарб (ст. 233 ЦК) - це навмисно приховані цінності, власник
© 2014-2021  ibib.ltd.ua