Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Поняття договору міжнародної купівлі-продажуДоговором міжнародної купівлі-продажу визнається такий договір, якому властивий іноземний елемент. Його сторони зазвичай мають різну державну приналежність (або їх комерційні підприємства знаходяться в
різних державах). Предметом зобов'язання, який із міжнародної купівлі-продажу, є операції з експорту або імпорту товарів. Як засіб платежу застосовується валюта, яка для сторін (або для однієї з них) є іноземній1.
Російська Федерація, як і багато інших держав, при? Німа активну участь у міжнародному торговельному обороті, є учасницею Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, прийнятої у Відні 10 березня -11 квітня 1980 (далі - Віденська конвенція). Відповідно до Конституції РФ (ч. 4 ст. 15) та ГК (п. 2 ст. 7) положення міжнародного договору Російської Федерації застосовуються до регульованих ними відносин безпосередньо, крім випадків, коли з міжнародного договору випливає, що для його застосування потрібно видання внутрішньодержавного акта. Більш того, якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цивільним законодавством, підлягають застосуванню правила міжнародного договору.
Тому у випадках, коли в якості сторін договору міжнародної купівлі-продажу виступають організації (за термінологією Віденської конвенції - "комерційні підприємства"), що знаходяться (тобто мають постійне місце здійснення діяльності) в різних державах, що є учасниками Віденської конвенції, положення Конвенції підлягають пріоритетному, в порівнянні з внутрішнім законодавством, застосування. Віденська конвенція діє також, якщо до відносин сторін застосовано право держави - учасниці Конвенції, незважаючи на те що сторони договору можуть перебувати в державах, які не є учасниками Віденської конвенції (оскільки положення Конвенції будуть бути складовою частиною застосовного права).
Слід, однак, враховувати, що, по-перше, Віденська конвенція заснована на принципі автономії волі сторін, в силу чого сторони можуть виключити її застосування до правовідносин у цілому або відступити від будь-якого з її положень чи змінити їх дію (ст. 6 Конвенції). Іншими словами, умови конкретного договору міжнародної купівлі-продажу мають пріоритет перед Віденською конвенцією.
1 Див: Розенберг М. Г. Цивільний кодекс і договір міжнародної купівлі-продажу товарів / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. ОМ. Козир, А. Л. Маковського, С. А. Хохлова. М., 1996. С. 285.
По-друге, у випадках, коли питання, що відноситься до предмету регулювання Віденської конвенції, в ній прямо не дозволений і не може бути розв'язаний відповідно до її загальними принципами, застосовне право визначається за правилами міжнародного приватного права (колізійні норми). Наприклад, згідно з п. 1 ст. 166 Основ цивільного законодавства при відсутності угоди сторін про що підлягає застосуванню право застосовується право країни, де заснована, має місце проживання або основне місце діяльності сторона, яка є продавцем у договорі міжнародної купівлі-продажу.
Таким чином, до відносин, що випливають із договору міжнародної купівлі-продажу та які підпадають під дію Віденської конвенції, в певних випадках підлягає застосуванню російське цивільне законодавство як в якості основного, так і в якості додаткового (субсидіарного) .
При визначенні сфери застосування Віденської конвенції необхідно враховувати встановлені самою Конвенцією обмеження предмета її регулювання.
По-перше, Віденська конвенція не застосовується до договору міжнародної купівлі-продажу таких видів товарів:
1. товарів, які купуються для особистого, сімейного або домашнього використання;
2. фондових паперів, акцій, забезпечувальних паперів, оборотних документів і грошей;
3. судів водного і повітряного транспорту, а також суден на повітряній подушці;
- електроенергії;
1. товарів, які продаються з аукціону або в порядку виконавчого провадження чи іншим чином згідно із законом (ст. 2)
По-друге, Конвенція не може застосовуватися до договорів, у яких зобов'язання сторони, яка поставляє товари, полягають в основному у виконанні роботи або наданні послуг (ст. З) 1.
По-третє, Віденська конвенція регулює тільки укладення договору міжнародної купівлі-продажу та ті права та обов'язки продавця і покупця, які виникають з такого договору. У зв'язку з цим, зокрема, положення Віденської конвенції не застосовуються до відносин, пов'язаних з дійсністю або недійсністю договору або його окремих умов, а так-
1 За російським законодавством (п 3 ст 421 ЦК) до відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах правила про договори, елементи яких містяться в змішаних договорах
ж з наслідками, які може мати договір щодо права власності на переданий товар (ст. 4 Конвенції) .
Разом з тим деякі питання, пов'язані з укладенням та виконанням договору міжнародної купівлі-продажу, зовсім не регулюються Віденською конвенцією, а окремі положення, що стосуються договорів купівлі-продажу, що містяться в російському законодавстві, відрізняються від положень Віденської конвенції. У першому випадку російське законодавство підлягає субсидиарному застосуванню, у другому випадку застосовуються положення Віденської конвенції.
Субсидіарного застосування до договорів міжнародної купівлі-продажу (при застосовне російському праві) підлягають положення:
1. по-перше, про підстави та наслідки недійсності угод та пов'язані з ними вимоги російського законодавства, що пред'являються до форми зовнішньоекономічних угод, правоздатності учасників майнового обороту, представництву і довіреності;
- по-друге, норми про позовну давності;
- по-третє, правила про співвідношення неустойки і збитків;
1. по-четверте, положення про визначення розміру відсотків річних при простроченні грошового зобов'язання та порядку їх сплати та деякі інші.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття договору міжнародної купівлі-продажу "
 1. 45. Поняття і зміст зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
  договорами (контрактами). Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності (ст.1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"). Згідно ч.1 ст.6 Закону
 2. 23. Поняття правил ІНКОТЕРМС
  договору купівлі-продажу. Вони виражені певними термінами, уніфіковані правила, тлумачення яких дано Міжнародною торговою палатою в документі під назвою "Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС)". У діловій практиці іменовані також "базисні умови поставки", так як вони встановлюють базисні ціни товару і впливають на рівень ціни товару.
 3. Зміст
  поняття і види 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції 77. Порівняльна реклама 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці 80. Санкції за недобросовісну
 4. § 4. Господарські товариства і суспільства
  поняття, що означає кілька самостійних видів комерційних юридичних осіб, загальним для яких є те, що їх статутного (складеного) капітал поділяється на частки. Саме це відрізняє господарські товариства і суспільства від інших комерційних організацій. Цивільний кодекс РФ передбачає досить широкий спектр правових форм колективного господарювання, який відповідає як
 5. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  поняття речі, оскільки кожне цивільне правовідношення, об'єктом якого виступає річ, проходить кілька стадій - виникнення, розвиток, припинення, що, в свою чергу, вимагає незалежності (нехай і відносної) і стійкості об'єкта даного правовідносини. Ось чому проміжний (технологічний) результат виробництва, що залежить, наприклад, від безперервної хімічної реакції, не
 6. 5. Звичаї майнового обороту
  понять звичаю, звичаю і заведеного порядку (практики взаємин сторін) враховується і в законодавстві про майновий обороті. Так, Віденська конвенція містить у ч. 1 ст. 9 правило про те, що сторони договору "пов'язані будь-яким звичаєм, щодо якого вони домовилися, та практикою, яку вони встановили у своїх відносинах". Викладене раніше дозволяє сказати, що під
 7. 3. Зміна осіб у зобов'язанні
  договором прямо не передбачено інше (ст. 384 ЦК), наприклад часткова поступка грошової вимоги. Заміна учасників зобов'язання може не тільки здійснюватися за згодою сторін, але і передбачати безпосередньо законом (ст. 387 ЦК). Така ситуація виникає у випадках універсального правонаступництва в правах і обов'язках, зокрема при перетворенні або злиття юридичних осіб та
 8. 3. Інші способи забезпечення виконання зобов'язань
  поняття і ознаки заходів оперативного впливу см с. 418-420 т. 1 цього підручника. 2Предложенія про включення заходів оперативного впливу в законодавчий перелік спеціальних способів забезпечення виконання зобов'язань висловлювалися ще задовго до прийняття нового ЦК учнями професора В. П. Грибанова - основоположника вчення про заходи оперативного впливу (див.: Ем В С Категорія
 9. 3. Припинення зобов'язання з інших підстав
  договором позики (позичальник) після смерті свого кредитора (позикодавця) виявляється його спадкоємцем. У такій ситуації зобов'язання припиняється через відсутність необхідних для нього елементів, оскільки замість двох його сторін (учасників) залишається тільки одна. Як зазначав Г. Ф. Шершеневич, "обставиною, що викликає збіг в одній особі активного і пасивного суб'єктів, до цього часу
 10. 2. Інші умови договору
  поняття звичайних і випадкових умов. До числа "звичайних" умов, які не є істотними, відносяться, наприклад, умови про термін виконання та ціни договору. Згідно п. 2 ст. 314 ЦК зобов'язання, що не передбачає терміну виконання , при неможливості його точного визначення повинно виконуватися в розумний строк, а відповідно до п. 3 ст. 424 ЦК при відсутності в відплатою договорі ціни і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua