Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Інші умови договоруІстотні умови договору можуть підрозділятися на приписувані та ініціативні. Такий поділ важливо з точки зору організації і техніки укладання договорів, особливо у сфері підприємницької діяльності. Умови, необхідні для укладення договорів даного виду, наприклад умови про предмет договору, вважаються продиктованих законом. Умови, які самі по собі не потрібні для укладання договору, але включені в нього виключно за бажанням сторін, розглядаються в якості ініціативних. Такими, зокрема, можуть бути умови, що конкретизують термін виконання договору (графіки відвантажень товару, здачі етапів робіт і т. п.); умови, спрямовані на додаткове поліпшення якості предмета виконання або підвищення його збереження (про тарі або упаковці, порядок приймання товару або результату робіт і т. п.); умови про особливості відповідальності за порушення його умов та ін
В ініціативних умовах найбільш чітко проявляється регулююча функція договору і враховуються особливості конкретної економічної ситуації, в якій перебувають і яку своїми діями створюють або змінюють його учасники. Відсутність у конкретному договорі таких умов зазвичай свідчить про формальний підхід сторін до його укладення, нерозумінні і невмінні використовувати його регулятивні можливості, що майже завжди несприятливо позначається на інтересах самих учасників. Так, відсутність у договорі конкретних умов про відповідальність за його порушення або нерідко зустрічається посилання на "відповідальність, передбачену законодавством" залишає потім для потерпілої сторони лише можливість стягнення з правопорушника доведених нею збитків, що в багатьох випадках є далеко не простою справою.
У теоретичній і навчальній літературі умови, включені в договір за бажанням сторін, називають випадковими, протиставляючи їх умовам звичайним, які взагалі не узгоджуються сторонами, але входять у зміст їх договірного обязательства1. До останніх традиційно відносять умови, що передбачаються дис-позитивними нормами для більшості договорів (про термін та місце виконання, ціною і т. п.). Неважко бачити, що випадкові умови договору, будучи прямо запропонованими однієї зі сторін, завжди тому є суттєвими (абз. 2 п. 1 ст. 432 ЦК), а звичайні або стають такими (якщо сторони прямо вибирають відповідний варіант поведінки, передбачений диспозитивної нормою) , або не входять у зміст угоди сторін.
1См., Наприклад: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 148.
У зв'язку з цим законодавство не використовує поняття звичайних і випадкових умов.
До числа "звичайних" умов, які не є істотними, відносяться, наприклад, умови про термін виконання та ціни договору. Згідно п. 2 ст. 314 ЦК зобов'язання, що не передбачає терміну виконання, при неможливості його точного визначення повинно виконуватися в розумний строк, а відповідно до п. 3 ст. 424 ЦК при відсутності в відплатою договорі ціни і неможливості її визначення виконання має бути оплачено за ціною, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні товари, роботи або послуги1. Отже, дані умови за загальним правилом можуть і не узгоджуватися сторонами, але увійдуть у зміст їх договірного зобов'язання як умови, передбачені диспозитивної нормою закону. Однак для деяких договорів такі умови є істотними (і, отже, підлягають узгодженню) за вказівкою самого закону. Наприклад, термін дії договору оголошений істотним для договорів особистого і майнового страхування (ст. 942 ЦК), а ціна - для договорів купівлі-продажу товару в кредит (п. 1 ст. 489 ЦК) 2.
Зміст договірного зобов'язання ширше змісту лежить в його основі угоди, бо ряд його умов визначається не угодою сторін, а законом і звичаями ділового обороту. У зв'язку з цим можна говорити і про інших умовах договору (зобов'язання), зокрема передбачених діапозитивних нормамі3. У міжнародній комерційній практиці це дає підставу для відмінності прямих і неявних умов договору. До останніх відносяться умови, прямо не виражені в договорі (і не узгоджені його учасниками), але випливають з його характеру і мети або практики взаємин сторін ("заведеного порядку"), а також з принципів добросовісності, розумності та чесної ділової практики.
1 Даний підхід заснований на правилах, прийнятих в сучасному міжнародному комерційному обороті, де названі умови також не рахуються істотними (див.: Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Коментар. М, 1994. С. 94-96,146-147).
2 До цих випадків належить і правило п. 54 постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 р. № 6/8, що має на увазі також ситуації, коли одна з сторін наполягала на узгодженні умови про ціну або на включенні такої умови в договір.
3 Іноді передбачені такими нормами умови (неузгоджені сторонами) також називають істотними [см.: Науково-практичний коментар до частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації для підприємців 2-е вид. М., 1999 З 560-563 (автор коментаря-В.В. Витрянский)]
Так, організація, що продає цілу комп'ютерну мережу із зобов'язанням її установки, зобов'язана передати покупцеві і основну інформацію про функціонування даної системи навіть при відсутності спеціального умови про це в договорі, оскільки йдеться про відчуження надскладних товарів, використання яких набувачем без мінімальної інформації про них невозможно1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Інші умови договору "
 1. 37. Види діяльності комерційних банків з платіжними картками
  інші умови. У договорі обов'язково має бути обумовлено згода клієнта на самостійне списання банком коштів з його рахунку на суму операцій, виконаних клієнтом або його довіреною особою, згідно платіжних повідомлень ек-Вайєр. Перед укладенням договору банк-емітент зобов'язаний ознайомити клієнта з умовами отримання і застосування платіжної картки, зокрема клієнт повинен отримати
 2. 2. Обмеження поступок і ліцензування авторських прав
  інші умови договору. Разом з тим Закон пред'являє до авторських договорів деякі вимоги, сформульовані у вигляді диспозитивних і імперативних правил. Перші з них вступають в дію тоді, коли в договорі не вирішені ті чи інші питання. Як приклад можна привести правило про те, що дія переданого за договором права.огранічівается територією Російської Федерації,
 3. 1. Істотні умови договору
  інші умови договору в якості істотних. Наприклад, у ст. 942 ЦК прямо зазначені істотні умови договору страхування, а в ст. 1016 ЦК перераховані істотні умови договору довірчого управління майном. Іноді закон зобов'язує включити в договір те чи інше умова, прямо не називаючи його істотним. Так, умова про розмір внеску кожного з учасників повного товариства
 4. Види і стадії адміністративного права
  інші особливості (коло учасників виробництва, оформлення рі-шень спеціальними процесуальними документами та ін .) Провадження у справах про адміністративні правопорушення з-варто з стадій: 1. Адміністративне розслідування. 2. Розгляд справи. 3. Перегляд постанови. 4. Виконання рішень. 2. Адміністративне розслідування складається з наступних ця-пов: 2. Порушення справи Підставою
 5. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
  інші підрозділи. Основними завданнями місцевої міліції явл.: 1) забезпечення особистої безпеки громадян 2) охорона громадської безпеки та громадського порядку 3) попередження і припинення злочину 4) розкриття злочинів, за якими пр-во попереднього слідства необов'язково 5) розслідування злочину у формі дізнання 6) надання в межах її компетенції допомоги громадянам,
 6. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  інші особи, які перебувають при конторі позивача чи відповідача. Крім названих осіб представниками в комерційному суді могли виступати також ті особи, які внесені до списку присяжних стряпчих. Так називалися повірені, які займалися не тільки представництвом інтересів довірителя в судовому засіданні, а й підготовкою документів до напрямку до комерційного суду. «Для внесення до списку присяжних
 7. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  інші справи, віднесені до компетенції арбітражних судів АПК РФ і іншими федеральними законами. Кінцева мета процесу - відновлення порушеного права. Встановлений нормами арбітражного процесуального права порядок порушення процесу, підготовки справи до розгляду, розгляду і вирішення справи, оскарження та перегляду актів суду, а також виконання рішень арбітражного суду називається
 8. Джерела арбітражного процесуального права
  інші
 9. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  інші документи, що супроводжували висновок і виконання зобов'язань його учасниками, а також листування, пов'язана з дозволом виниклих розбіжностей по договору. Усне початок розгляду справи в арбітражному суді характеризується усною формою ведення судового засідання, дослідженням доказів в усній формі, веденням протоколу з фіксацією в ньому ряду процесуальних дій,
 10. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  інші правила, ніж ті, що містяться в російському цивільному законодавстві, то застосовуються правила міжнародного договору. Тому якщо те чи інше питання зовнішньоекономічного співробітництва врегульовано міжнародним актом, він застосовується в першу чергу, хоча б у національному законодавстві та утримувалися інші рішення. Конкуренція російського та іноземного права. Нормативною
© 2014-2022  ibib.ltd.ua