Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Особливості договору міжнародної купівлі-продажуРяд положень Віденської конвенції, що регулюють договір міжнародної купівлі-продажу, відрізняється від норм ЦК, що регламентують аналогічні правовідносини. Зокрема, відповідно до Віденської конвенції (ст. 47, 63) при простроченні виконання зобов'язання і покупець і продавець має право в односторонньому порядку встановлювати додатковий строк розумної тривалості для виконання контрагентом своїх зобов'язань. Правові наслідки реалізації цього права полягають у тому, що протягом зазначеного терміну покупець або продавець не має права вдаватися до яких-небудь засобів захисту від порушення договору з боку контрагента, за винятком права вимоги відшкодування збитків, завданих простроченням виконання.
Сторонам договору міжнародної купівлі-продажу надано право припиняти виконання своїх зобов'язань, якщо після укладення договору стає очевидно, що інша сторона не виконає значної частини своїх зобов'язань у результаті серйозного недоліку в її спроможності здійснити виконання чи її кредитоспроможності або неналежної поведінки з підготовки виконання або щодо здійснення виконання договору (ст. 71 Віденської конвенції). Правда, реалізація цього права обумовлена необхідністю негайного повідомлення іншого боку, яка, у разі надання нею достатніх гарантій виконання своїх зобов'язань, тим самим зобов'яже контрагента продовжувати виконання договору.
Підставою розірвання договору на вимогу однієї із сторін може служити не тільки фактично допущене контрагентом істотне порушення його умов, а й обставини, що свідчать про те, що контрагент здійснить таке істотне порушення (ст. 72 Віденської конвенції) .
Деяким своєрідністю відрізняються підстави звільнення від відповідальності за невиконання зобов'язань, що випливають з договору міжнародної купівлі-продажу. Сторона не несе відповідальності, якщо доведе, що невиконання договору було викликане перешкодою поза її контролем і що від неї не можна було очікувати прийняття цієї перешкоди під час укладення договору або уникнення чи подолання цієї перешкоди чи її наслідків (ст. 79 Віденської конвенції).
По Віденської конвенції розірвання договору міжнародної купівлі-продажу тягне за собою обов'язок сторони повернути контрагенту все, що було відповідно поставлено або сплачено за договором до моменту його розірвання (ст. 81).
Суттєвою особливістю регулювання договору міжнародної купівлі-продажу є широке застосування до його умов в якості ділових звичаїв, а за певних передумов - як звичаю ділового обороту Міжнародних правил по уніфікованому тлумачення торгових термінів (ІНКОТЕРМС), які періодично переробляються Міжнародної торгової палатой1.
Міжнародні правила тлумачення торгових термінів, діючі в даний час в редакції 1990 р. (ІНКОТЕРМС 1990), включають поняття і тлумачення 13 груп термінів, що найчастіше використовуються в практиці укладання договорів міжнародної купівлі-продажі2. Наприклад, відповідно до термінів групи
1 См Міжнародні правила тлумачення торгових термінів "ІНКОТЕРМС Матеріали Міжнародної торгової палати Нова редакція Зовнішньоекономічний центр" Совінтерторг "М, 1992
2 Зазначені торгові терміни зазвичай іменуються базисними умовами постав-
С (CFR, CIF, CPT і С1Р) продавець за свій рахунок зобов'язаний укласти договір перевезення на звичайних умовах, при використанні відповідного терміна в договорі вказується пункт, до якого продавець повинен оплачувати транспортування товару. При використанні термінів CIF і CIP на продавця входить також страхування товару за свій рахунок. На покупця покладаються додаткові витрати, що виникають після передачі товару перевізнику, а також ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару.
При перевезенні товару морським або внутрішнім водним транспортом нерідко застосовується термін FOB (ФОБ), який означає, що продавець вважається виконав своє зобов'язання з поставки з моменту переходу товару через поручні судна в погодженому порту відвантаження. На продавця покладаються також обов'язки з виконання митних формальностей , необхідних для вивезення товару. В цьому випадку покупець повинен нести всі витрати і ризики втрати або пошкодження товару.
Сторони договору міжнародної купівлі-продажу, можуть включити в текст договору умова про застосування до їх взаємовідносинам ІНКОТЕРМС або якого з його окремих правил, що дозволить їм уникнути регламентації в тексті договору питань, пов'язаних з розподілом транспортних витрат, визначенням моменту переходу ризику випадкового псування або загибель товару і т. п.
Немає перешкод для включення відсилань до ІНКОТЕРМС у внутрішніх договорах купівлі-продажу. У цьому випадку відповідні правила будуть застосовуватись як умов відповідних договорів.
Додаткова література
Брауде І Л Право на будову і угоди по будовах по радянському цивільному праву Изд 2-е М, 1954 С 92-117, Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів Коментар. М, 1994,
Витрянский В В. Договори купівлі -продажу, міни, оренди, безоплатного користування, перевезення, транспортної експедиції Розрахунки М, 1996,
Витрянский В В Договір купівлі-продажу і його окремі види М, 1999,
Коментар до закону Російської Федерації "Про захист прав споживачів" М, 1997,
Мейер Д. І. Російське громадянське право. В 2 ч. Ч. 2 (по виправленому і доповненому 8-му виданню 1902 р.). М., 1997 (
§ 35); Розенберг М. Г. Контракт міжнародної купли-продажу. Сучасна практика укладання. Вирішення спорів. +2-е вид. М., 1996; Скловський К. І. Власність в цивільному праві. Навчально-практичний посібник. М., 1999. С. 366-396;
Шершеневич Г. Ф. Підручник російського громадянського права (з видання 1907 р.). М., 1995 (§ 41);
Шершеневич Г. Ф. Підручник торговельного права (з видання 1914 р.). М., 1994. С. 70-81;
Флейшиц ЕЛ. Договір купівлі-продажу. Окремі види зобов 'язань. М., 1954.
" Попереднє Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Особливості договору міжнародної купівлі-продажу "
 1. 16. Предмет і зміст зовнішньоторговельного агентської угоди
  особливостями правового регулювання торговельної агентської діяльності на даній території. Інакше в тексті контракту можуть виявитися положення , суперечать будь-яким імперативним правовим нормам тієї країни, де діятиме агент. Крім того, необхідно взяти до уваги існуючий в даній країні порядок оподаткування. Практика міжнародної торгівлі свідчить, що в
 2. 27. Спеціальна термінологія ІНКОТЕРМС-2000
  договори з продажу товарів. "Звичаї порту" або торгівлі конкретним товаром. Так як торгові умови повинні обов'язково підходити для використання в різних галузях торгівлі та в різних регіонах, то неможливо викласти зобов'язання сторін з максимальною точністю. До деякої міри необхідно посилатися на звичаї конкретного місця торгівлі або на практику, яку самі
 3. Зміст
  договір 42. Способи забезпечення кредитних зобов'язань 43. Поняття, види і суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності 44. Ліцензування і квотування експорту та імпорту 45. Поняття і зміст зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 46. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 47. Використання в зовнішньоекономічних контрактах правил ІНКОТЕРМС 48. Розрахунки за
 4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  особлива частини - М.: Справа, 2000. Основи підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів господарювання: Навч. посіб. / Ред. Л. О. Одікадзе. - 2000. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн. Порівняльно-правове дослідження. - М., 1999. Підпріємніцьке право України: Підручник / За ред. Р. Б. Шишка. - Х., 2000. Правила Інкотермс - 1999/2000. - До .: Юстиніан, 2002. - 608 с. Право власності в
 5. § 4. Господарські товариства і суспільства
  особливість прав коммандітіста на майно товариства полягає в тому, що при виході з підприємства він має право претендувати лише на повернення свого вкладу, а не на отримання відповідної частки в майні фірми (подл. 4 п. 2 ст. 85 ЦК). Однак у випадку ліквідації фірми товариш-вкладник бере участь у розподілі ліквідаційного залишку нарівні з повними товаришами. Підстави ліквідації
 6. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  особливості. Гроші як об'єкти цивільних прав. Правові основи грошової системи Російської Федерації і її функціонування закріплені ст. 75 Конституції РФ, Законом РРФСР "Про Центральному банку РРФСР (Банку Росії)" ст. 140 ЦК РФ, а також низкою інших нормативних актів. "Офіційною грошовою одиницею Росії є рубль. Банку Росії належить монопольне право випуску в обіг (і
 7. 3. Інші способи забезпечення виконання зобов'язань
  особливості / / Ринок цінних паперів № лютого 1997 З 14-18 3 См , наприклад постанову Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від б жовтня 1998 р № 6212/97 / / Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ 1999 № 1 4 Про поняття і видах умовних угод см з 338-342 т 1 цього підручника При цьому сторони ставлять виникнення права власності покупця-кредитора в залежність від наявності факту невиконання
 8. 2. Інші умови договору
  особливо у сфері підприємницької діяльності. Умови, необхідні для укладення договорів даного виду, наприклад умови про предмет договору, вважаються продиктованих законом. Умови, які самі по собі не потрібні для укладання договору, але включені в нього виключно за бажанням сторін, розглядаються в якості ініціативних. Такими, зокрема, можуть бути умови,
 9. 1. Значення і сфера застосування договору поставки товарів для державних потреб
  особливості укладення договорів поставки і підряду з скарбницею (тес державою) Такі договори могли бути укладені лише за допомогою торгів або запечатаних оголошень. Торги проводилися шляхом запису пропозицій бажаючих вступити в договір з скарбницею щодо ціни товарів або підрядних робіт Казенне установа брала ту пропозицію, яка 1 Принципи міжнародних комерційних договорів
 10. Види позовів
  особливо в тих випадках, коли регулювання здійснюється С допо-могою норм С щодо невизначеними гіпотезами. Ар-арбітражного суди стикаються З необхідністю конкретизувати фактичний склад і надати юридичну значимість тим чи іншим фактам (наприклад, тлумачачи поняття розумності дій і сумлінності учасників цивільних правовідносин, зловживання правом і т.д .).
© 2014-2022  ibib.ltd.ua